Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

‘Heel Dongen maakt MONDKAPJES’

Uncategorised Posted on wo, maart 25, 2020 16:32:47

De gezondheidszorg heeft te kampen met enorme tekorten aan mondkapjes. De mondkapjes die wel beschikbaar komen, worden logischerwijs als eerste aan de ziekenhuizen verstrekt. Daardoor komen de huisartsenposten, verzorgingshuizen en overige zorginstellingen altijd pas later aan de beurt.

Op initiatief van Antoinette Michielsen van Michiel Leder is de actie ‘Heel Dongen maakt mondkapjes’ van start gegaan. Afgelopen zaterdagochtend is het actiecomité uitgebreid met Rutger van der Kaaij, Mylène en Erwin Koeken en Eric (de man van Antoinette). Na het maken van een actieplan en het plaatsen van een bericht op Facebook heeft dit initiatief een enorme vlucht genomen. De gehele zondag heeft de telefoon roodgloeiend gestaan en hebben zich vele vrijwilligers aangemeld. Vrijwilligers uit Dongen, maar ook uit Oosterhout, Waspik, Breda, Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Tilburg en meer plaatsen in de regio. Deze vrijwilligers zijn ingezet voor het knippen van de stof, maken van lint, strijken en in elkaar zetten van de maskers. Leden van Lions Club Donge Vallei worden als chauffeurs ingezet, zodat het fysieke contact zo minimaal mogelijk wordt gehouden om de gezondheid van de vrijwilligers te waarborgen. Ook aan de oproep voor het verzamelen van katoenen lakens, biaisband en garen is massaal gehoor gegeven.

met dank aan Dongen.nieuws.nl

Omdat het initiatief inmiddels tot een enorme operatie is uitgegroeid is de organisatie blij te melden dat, vanaf 25 maart, De Viersprong en de Salamander, beide in Dongen, als inzamel- en uitgifte punt willen dienen. Voorlopig nog 1 uur per dag van 17:00 – 18:00. Daarbij is het natuurlijk, in lijn met de voorschriften, wel de bedoeling om ten minste 1,5 meter afstand van elkaar houden!

Enkele andere aandachtspunten:

  • Bij milde verkoudheidsklachten, blijf alstublieft thuis.
  • Probeer zo snel mogelijk spullen af te geven of op te halen en gelijk weer weg te gaan.
  • Zoals iedereen weet is er een samenscholingsverbod ingesteld.
  • Voor hen, die niet in staat zijn te komen naar een van de inzamel- of uitgifte punten zullen de chauffeurs nog steeds routes rijden.

Inmiddels zijn ook diverse bedrijven bij dit initiatief aangehaakt. Zo zijn er onder andere: Artico, Wasserij Juliana die enorme hoeveelheden katoen levert, Eurofolie verstrekt verpakkingsmateriaal, Tuincentrum AVRI heeft personeel beschikbaar gesteld voor de vervaardiging van de mondkapjes, Stomerij Uniek, Marcol bv en anderen. Het gehele fabricageproces geschiedt volledig belangeloos.

Vandaag 25 maart zijn de eerste mondkapjes aan een Dongense huisartsenpraktijk aangeboden. Dr Loet Birker van huisartsenpraktijk Kloosterpad nam deze eerste mondkapjes in ontvangst en gaf aan ontzettend blij te zijn met dit initiatief. Dr. Birker noemde de inzet van alle vrijwilligers hartverwarmend en fantastisch om te zien hoe een dergelijk initiatief zo snel van de grond komt. Hij bedankte alle vrijwilligers voor hun bijdrage en gaf aan dat hij hoopt, dat er nog vele mondkapjes via dit initiatief gemaakt gaan worden.

In de komende weken zal de productie van de mondkapjes blijven voortgaan. Vele handen maken licht werk, dus mocht u uw steentje willen bijdragen, neem dan contact op via een persoonlijk bericht op de Facebookpagina van Michiel Leder.

In Dongen (en omgeving) doen wij dingen samen!

MET DANK AAN DONGEN.NIEUWS.NLDongen kan nieuwe aanvullende maatregelen van het rijk prima uitvoeren

Uncategorised Posted on di, maart 24, 2020 16:32:39

De gemeente, de burgemeester en de bevoegdheden

DONGEN, 24 maart 2020. De nieuwe aanvullende maatregelen die op maandag 23 maart door het rijk zijn afgekondigd worden in Dongen onverkort toegepast en vormen voor de gemeente Dongen geen problemen bij de de uitvoering en eventuele handhaving daarbij. Volgens woordvoerder Mark van Rijen heeft Dongen twee BOA’s in vaste dienst, die in deze periode worden bijgestaan door toevoeging van twee ambtenaren die door het in werking treden van de noodverordening dezelfde bevoegdheden krijgen. Mogelijk kan dit aantal worden uitgebreid als dat nodig is bij eventuele handhaving. “Voor deze bijzondere situatie is een noodverordening vastgesteld (vanuit rijk en regio)” aldus van Rijen. “Vaststelling door raad zoals bij andere verordeningen is daarbij niet aan de orde “.Wel moet deze openbaar worden gemaakt via website dongen.nl. Dat is inmiddels een feit.

Volgens van Rijen is er ‘ voortdurend coördinatie vanuit de drie veiligheidsregio’s, één daarvan is Midden-Brabant waartoe Dongen behoort’. Op de vraag waar de burgemeester aan denk bij sluiten van openbare gebouwen en / of plaatsen in Dongen antwoordde de woordvoerder : “We gaan eerst ter plaatse kijken, dan in gesprek. Mocht er dan nog niet worden gehandeld conform de nieuwe maatregelen, dan kan de burgemeester ingrijpen. Wij verwachten niet dat dit nodig is in onze gemeente. In Dongen doen we dingen samen “. ” Het college vergadert elke week op dinsdag zoals normaal, maar dan wel digitaal en via conference call. Daarnaast begint elke dag met een vergadering van het gemeentelijk kernteam. De burgemeester is voorzitter. Met vertegenwoordiging van directie, team veiligheid en tam communicatie.” vult de heer van Rijen aan. Er is bovendien actief overleg met buurtgemeenten (ook) buiten ‘Hart van Brabant ‘ waaronder de vereniging van Nederlandse gemeentenNoodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Uncategorised Posted on di, maart 24, 2020 10:06:35

Nieuwsbericht | 24-03-2020 | 09:00

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. Deze hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzen.

Per aanvraag is €50.000 beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 procent van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag. De noodregeling wordt 25 maart om 09.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.TOESPRAAK BURGEMEESTER MARINA STARMANS VAN DONGEN

Uncategorised Posted on zo, maart 15, 2020 19:51:26

Corona Virus 20

Beste inwoners,

Onze samenleving is ontwricht door het coronavirus.
Nationaal, internationaal, en ook lokaal bij ons in Dongen, ‘s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart. 
Iedereen heeft te maken met de gevolgen. Iedereen heeft vragen en zorgen voor de toekomst: wat overkomt ons? De realiteit verandert elke dag. 

We willen allemaal hetzelfde.
Zo snel mogelijk terug naar een normale wereld.
Zo min mogelijk slachtoffers. 

Dat vraagt veel van ons de komende tijd. Veel inzet. Veel discipline. Veel aanpassing. 
En vooral: veel saamhorigheid.
Niets is normaal in de komende weken.
Alles om ons heen staat op zijn kop.

Eén ding is zeker. We hebben elkaar hard nodig.
Alle 17 miljoen Nederlanders.
Alle 26.000 inwoners van onze gemeente. 

We hebben allemaal een rol. We zijn allemaal verantwoordelijk.
In Dongen doen we dingen samen. Juist nu. 

Ik vraag u: Toon je hart. 
Onze hulpverleners in de zorg, en alle andere mensen op cruciale plaatsen werkzaam in onze samenleving:
ze doen meer dan hun uiterste best. Mijn enorme complimenten daarvoor: jullie zijn geweldig. 

Maar lieve inwoners: zij kunnen het niet alleen.
Daarom mijn oproep: toon je hart.
Doe wat je kunt. Daar waar het kan.
Help je gezin en familie.
Ondersteun vrienden, collega’s.
Help onze samenleving. 

Ik weet zeker: Wij kunnen dat. Wij gaan dat doen. Want wij zijn een hechte samenleving.

Onze dienstverlening als gemeente is de komende tijd aangepast. Daarvoor vraag ik uw begrip. We doen dat om er voor te zorgen dat de cruciale processen dóór kunnen gaan.

Het ministerie, RIVM, GGD, de Brabantse veiligheidsregio’s zorgen voor actuele adviezen en gedragslijnen die gebaseerd zijn op deskundigheid.

Hou je daar strikt aan.
En help mee om onze samenleving zo snel mogelijk weer normaal te krijgen.

Toon – je – hart!
Ontwikkelaar wil snellaadaccu presenteren tijdens Le Mans-race

DONGEN OPTIMAAL, Uncategorised Posted on wo, februari 19, 2020 17:37:43

Gemert/Waalwijk, 19 februari 2020

HLB Van Daal en InMotion gaan samenwerking aan

Een accu die zich net zo snel oplaadt als het voltanken van een auto kost: het studententeam van InMotion van de Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e) werkt er hard aan om dat binnen afzienbare tijd mogelijk te maken. HLB Van Daal Adviseurs & Accountants draagt graag een steentje bij aan het project en heeft zich per 1 februari 2020 als partner aan InMotion verbonden.

Elektrisch rijden neemt een flinke vlucht; op dit moment is ruim 7 procent van het Nederlandse wagenpark hybride of volledig elektrisch (bron: raivereniging.nl) en dat percentage stijgt snel. Om het wat concreter te maken: op 31 december 2019 telde ons land 203.636 geregistreerde elektrische personenauto’s. Zes jaar eerder waren er dat nog slechts 28.763 (bron: RDW, via nederlandelektrisch.nl). Naast de vele pluspunten van elektrisch rijden is er ook een veelgehoord kritiekpunt. De actieradius van de meeste elektrische auto’s is (te) beperkt en het laden van de accu kost doorgaans uren. Een team van zo’n vijftig studenten van TU/e en Fontys Hogeschool werkt samen met de industrie aan het concept ‘Electric Refuelling’. Doel is dat een elektrische auto wordt opgeladen in net zo’n korte tijd als het tanken van brandstof kost. InMotion ontwikkelt het snellaadsysteem dat vereist is om hun prototype elektrische auto in een korte tijd op te laden. Het studententeam is voornemens om de state-of-the-art techniek over drie jaar op heel bijzondere wijze te demonstreren: het team wil met een volledig elektrische racewagen deelnemen aan de 24-uurs race van Le Mans. “We willen laten zien dat supersnel laden de toekomst is. Le Mans biedt één van de grootste podia ter wereld om onze techniek te showcasen”, aldus Mark Willemsz, student Werktuigbouwkunde en sinds augustus 2019 teammanager van InMotion. “We zijn eind 2020 al zover dat we een accu binnen 7,5 minuut kunnen opladen.”

Elektrisch rijden aantrekkelijker’

Maarten Sijberts, senior bedrijfsadviseur bij HLB Van Daal kwam via de Business Club van Helmond Sport in contact met Raphic Rademaker van e-Quest uit Helmond. “Raphic vertelde me dat e-Quest recent was aangesloten bij het netwerk van InMotion en vertelde over de vorderingen die het team maakt. Ik wilde er graag meer over weten. Deze jonge, ondernemende mensen werken namelijk aan de toekomst”, aldus Maarten. “Met de nieuwe snellaadtechnologie zal InMotion een belangrijke verandering teweeg gaan brengen. Het zal elektrisch rijden voor velen een stuk aantrekkelijker maken. Aan dergelijke innovatieve, duurzame oplossingen draagt HLB Van Daal graag een steentje bij. Niet voor niets is ons motto ‘together we make it happen’.”

Geen winstoogmerk, wel ondernemend

InMotion wordt ondersteund door TU/e, Fontys en vele bedrijven die gevestigd zijn op de Automotive Campus in Helmond en in de Brainport Regio. Jaarlijks zijn er tonnen nodig om het onderzoek te bekostigen. Maarten: “De werkzaamheden zijn ondergebracht in een stichting. InMotion heeft dus geen winstoogmerk, maar heeft wel alle uitdagingen van een onderneming. Om meer (financiële) structuur aan te brengen, was InMotion op zoek naar een partner. HLB Van Daal neemt die taak graag op zich. We kunnen het team daarnaast bij nog veel meer praktische vraagstukken ondersteunen. Denk aan internationale btw-vraagstukken die zich continu voordoen, aangezien techniek en onderdelen wereldwijd worden ingekocht en ook aan het aanvragen van Europese subsidieregelingen. Deze expertise heeft HLB Van Daal allemaal in huis. Daarnaast beschikt HLB Van Daal over een groot zakelijk netwerk in Helmond en De Peel, richting de rest van Brabant en Limburg. We brengen het baanbrekende en interessante werk van InMotion met plezier onder de aandacht bij onze relaties in ons werkgebied en mettertijd ook binnen het (inter)nationale HLB-netwerk.”

Over HLB Van Daal

HLB Van Daal Adviseurs & Accountants heeft vestigingen in Brabant, Limburg en Amsterdam. Naast accountancy, fiscaal en bedrijfsadvies, audit en salarisadministratie is HLB Van Daal onder meer gespecialiseerd in corporate finance, juridische en HRM-vraagstukken en business innovation. Als zelfstandig kantoor met circa 250 medewerkers maakt HLB Van Daal deel uit van HLB Nederland en HLB International. Binnen het nationale en internationale samenwerkingsverband wordt dagelijks expertise gedeeld.

Over InMotion

InMotion ging in 2011 van start. Het team bestaat uit circa vijftig studenten van TU/e, Fontys en ook enkele Avans-studenten. Jaarlijks vernieuwt het team zich, waarbij een Raad van Toezicht zorgt voor borging van kennis en actief betrokken is bij het project. InMotion wordt op dit moment ondersteund door 61 partners. Naast TU/e en Fontys zijn dat bedrijven die actief zijn in tal van sectoren, veelal gevestigd op de Automotive Campus in Helmond en in de Brainport Regio. InMotion-teammanager Mark Willemsz: “Deze bedrijven zien in ons team hun toekomstige werknemers. Anderzijds bouwen wij als studenten een fantastisch zakelijk netwerk op en doen we enorm veel ervaring op.”

Maarten Sijberts (rechts) en Mateo Keijzers (midden) bekrachtigen namens HLB Van Daal de samenwerking met Mark Willemsz, teammanager van InMotion (links).

HLB Van Daal en InMotion zetten samen de schouders onder het ontwikkelen van een snellaadaccu.
Het InMotion team wil met een volledig elektrische racewagen deelnemen aan de 24-uurs race van Le Mans.Weekblad Dongen analist en BABS voelt zich beknot in zijn manier van werken in het kader van persvrijheid

DONGEN OPTIMAAL, Uncategorised Posted on do, december 12, 2019 07:52:25

Niet verlengen van contract zit juridisch dichtgespijkerd

Dongen, 12 december 2019. In Dongen is deze week onrust ontstaan onder de lokale persvertegenwoordigers. Aanleiding is het niet verlengen van het contract als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS ) van collega Tjietse Broeders, politiek analist van het Weekblad Dongen. Broeders heeft in korte tijd bekendheid vergaart door zijn scherpe pen waarmee hij zijn analyses plaatst en waarbij onverbloemd man en paard worden genoemd. Soms ook is de kritiek opbouwend. Voor velen is dit een verademing; Broeders zegt veel positieve reacties te ontvangen over zijn openheid en stijl van schrijven. Bestuurlijk Dongen heeft volgens de plaatselijke analist meer moeite met zijn directe schrijfstijl. Volgens Broeders vindt de gemeentesecretaris van Noort Broeders ’ journalistieke nevenactiviteit onverenigbaar met zijn functie als BABS’. Kort geleden vond er een gesprek plaatst tussen Broeders en van Noort . Al gauw werd duidelijk dat verlenging van het contract van Broeders en werkgever gemeente Dongen er niet in zit. Volgens de journalist liet gemeentesecretaris van Noort tijdens het gesprek weten dat de uitingen van ‘ mijn richting het gemeentebestuur en raad ( in het Weekblad red. ) op gespannen voet staan in de werkrelatie tot zijn trouwambtenaar werkgever het college van burgemeester en wethouders ‘. Broeders is er van overtuigd ‘dat daarom op eenzijdige wijze de akte van benoeming niet verlengd wordt’.

Gemeentesecretaris Henk van Noort was tijdens een persgesprek met vertegenwoordigers van de digitale pers verrast door de opmerkingen van Broeders en bestrijdt die aangedragen reden voor het beëindigen van het dienstverband met de gemeente dan ook. Hij voert aan dat het niet verlengen van zijn tijdelijke contract te maken heeft met de nieuwe Wet inzake het ambtenarenrecht. De Wet waaraan de tweede kamer haar goedkeuring gaf in 2016 is gepubliceerd in het staatsblad op 28 februari 2017. De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel normalisering ambtenarenstatus.( Bron: CNV/ FNV)
De Wet treedt volgens de gemeentesecretaris , die binnen het college over personeelskwesties gaat in werking op 1 januari 2020.

Foto – Esther Huijskens


“Het ingaan van de Wet was voor mij aanleiding deze nu naar letter uit te voeren “aldus van Noort. Volgens van Noort houdt de Wet onder meer in dat een ambtenaar bij aanname dezelfde rechtspositie verwerft als de meeste werknemers in de private sector. De Ambtenaar krijgt sneller een vaste aanstelling en valt onder ‘Burgerlijk recht’.In grote lijnen zegt van Noort dat dat in het geval van Tjietse niet geldt. De reden is dat Tjietse een ‘eenzijdig’ contract heeft voor een tijdelijke periode. Dat soort contracten vallen niet binnen de nieuwe Wettelijke sfeer. Op de vraag of dat ook opgaat voor iemand die in een soortgelijke functie dezelfde nevenfunctie bekleedt bij Dongen.Nieuws.nl was het antwoord. ‘Dat voor haar ( Bernadette Klerx is ook BABS red. ) een ander contract geldt dat al is aangepast aan de nieuwe Wet. Dit kan om de voor Tjietse Broeders geldende of andere redenen niet worden stopgezet. Van Noort verklaarde verder dat de redenen die door Tjietse werden genoemd voor hem niet de reden zijn geweest om het contract niet de verlengen maar louter het gevolg is van de hierboven genoemde juridische redenen.

De gemeentesecretaris zei verder dat hij juist de journalistiek en de persoon Broeders wil beschermen door zich , op wat voor manier dan ook onafhankelijk te maken van ( in dit geval   de gemeente ) zijn werkgever. Juist door het niet verlengen van het contract zou Tjietse méér vrijheid genieten dan nu het geval is. Letterlijk : “Journalisten moeten ‘zonder last’ kunnen schrijven wat ze willen”
Interessant is de opmerking van van Noort dat hij vindt dat, als Bernadette Klerx een soortgelijk contract had als Tjietse , hij de ‘dubbelfunctie’ die ze nu in feite óók bekleedt , zou afraden en met dezelfde gevolgen zouden te maken kunnen krijgen als die nu voor Broeders gelden. Het hebben van vast contract staat dat juridisch nu niet toe.

Dubbelfunctie

Broeders blijft het een kromme redenatie vinden “Tijdens het sollicitatiegesprek voor de BABS-functie heb ik aan de gemeenteambtenaren van burgerzaken medegedeeld dat ik als politiek verslaggever en commentator schrijf voor het Weekblad Dongen. De twee ambtenaren voorzagen geen enkel probleem voor deze dubbelfunctie. Zij oordeelden dat mijn journalistieke activiteiten geen belemmering vormden voor het functioneren als BABS. Na het ondertekenen van het contract én de ‘Integriteitsverklaring medewerkers Gemeente Dongen’ werd ik door burgemeester Starmans en haar wethouders benoemd. Daarna legde ik in het Bredase gerechtsgebouw de ambtsbelofte af. Daardoor heb ik afgelopen jaar enkele huwelijken mogen voltrekken “

Waakhond

“Als politiek verslaggever en commentator probeer ik de lokale politiek toegankelijk, begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor de inwoners van Dongen. Met zowel mijn verslagen als mijn commentaar wil ik de Dongenaren informeren. Op deze manier kunnen burgers zelf participeren, hun eigen mening vormen en weloverwogen politieke beslissingen nemen. In tijden van verschraling van de lokale onafhankelijke journalistiek ben ik gelukkig dat ik van het Weekblad Dongen iedere week deze kans krijg “ Aldus nog een strijdbare Broeders.

De ‘zaak Tjietse Broeders’ heeft onder de lokale pers als gezegd voor ongerustheid gezorgd. Er is een collegiale bijeenkomst geweest waarin die ongerustheid ook werd besproken en bevestigd. Er werd afgesproken dat de berichtgeving betreffende deze kwestie op donderdag zou zijn zodat de nieuwsvoorziening gelijktijdig met het verschijnen van Weekblad Dongen kon plaatsvinden als die van de digitale pers. Afgesproken is ook dat de manier van verslaggeving over politieke zaken, een zaak is en blijft van de diverse redacties Een vorm van samenwerking is al langere tijd actueel.

————————————

Tjietse Broeders

“Van Noort heeft wel degelijk tijdens het gesprek aangegeven dat mijn uitingen richting gemeentebestuur op gespannen voet kunnen staan in werkrelatie tot het college. Hij benadert dit -logischer wijs – vanuit zijn gemeentekant en bestempelt dit als “een juridische reden.”Ik benader dit vanuit mijn Weekblad-kant en bestempel dit als “beknotting van mijn persvrijheid”

—————————————Integrale veiligheidscontroles in Dongen succesvol verlopen

Uncategorised Posted on di, oktober 15, 2019 14:21:49

In totaal zijn 17 specifieke locaties en daarnaast 24 personen gecontroleerd.

De gemeente Dongen wil graag pal staan voor een veilig Dongen. De veiligheid van haar inwoners, ondernemers en bezoekers wordt als zeer belangrijk gezien. Constant wordt aan dit doel gewerkt en daar waar nodig en mogelijk verbetert. Om de leefbaarheid en veiligheid in Dongen te bewaken, vinden regelmatig controles plaats. Ondermijning wordt met alle mogelijke instrumenten bestreden.
Regelmatig worden controles met betrekking tot de veiligheid van het dorp gehouden. Zo ook op 27 september, 3 en 8 oktober 2019. Deze controles waren een gezamenlijke actie van gemeente Dongen, Politie, Enexis en in een geval de Belastingdienst. Tijdens de controles hebben de verschillende instanties gezamenlijk een aantal bedrijven gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Doel was met name het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de bedrijven. Daarnaast zijn Basisregistratie Personen- bijvoorbeeld woont iemand waar hij staat ingeschreven – brandveiligheid en constructie ook aspecten waarop gecontroleerd is. De gemeente Dongen wil hiermee de veiligheid en leefbaarheid in Dongen vergroten en mogelijke illegale activiteiten terugdringen. Op bovengenoemde dagen werden in totaal 17 specifieke locaties en daarnaast 24 personen gecontroleerd.


Samenwerkende overheid
In district Hart van Brabant werken gemeenten samen met andere overheden om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan dat wet- of regelgeving wordt overtreden, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen. Bij bestuurlijke controles heeft de gemeente de leiding van het controleteam. Gemeentelijke toezichthouders voeren hun taak uit. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft toezichthouders een standaardpakket met bevoegdheden, zoals het betreden van plaatsen, het vorderen van inlichtingen en het inzien van het identiteitsbewijs. Om ervoor te zorgen dat de toezichthouder zijn bevoegdheden daadwerkelijk kan effectueren is er een medewerkingsplicht in de wet opgenomen. De bezochte personen waren over het algemeen zeer tevreden met het controlebezoek, de reden ervan en een mogelijke continuïteit van de actie Naast de rol van de overheid is volgens de gemeente ook de rol van de inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk. De gemeente waardeert de inwoner als de ogen en oren van de wijk en een oplettende blik kan ondermijning nóg beter worden aangepakt. De gemeente Dongen zegt dat het aantal meldingen in de afgelopen periode enorm is toegenomen.

*Op een locatie werden diverse materialen aangetroffen die (kunnen) duiden op de constructie van een drugslab. De politie heeft dit verder in onderzoek.
*Op twee andere locaties hebben we diverse strijdigheden met het bestemmingsplan aangetroffen waaronder illegale bewoning van een bijgebouw.
*Op een locatie wordt door de omgevingsdienst een nadere controle gedaan i.v.m. milieuovertredingen.
*Enexis trof op 1 locatie fraude aan van elektriciteit / gas.


De rest van de bedrijven voldoet aan de regels waarop gecontroleerd is. De Basisregistratie Personen was hoofdzakelijk op orde.

Heeft u vermoedens van ondermijning of criminaliteit? Meld verdachte situaties altijd! Bel 112 bij spoed of heterdaad situaties. Geen spoed: Dan kan dit bijvoorbeeld bij uw wijkagent, de boa maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).Volgende »