Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Stijging WOZ waarde in Dongen op gemiddeld prijspeil

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on do, september 10, 2020 10:20:29

CBS : ‘WOZ-waarde in Nederland gemiddeld 8,9 procent hoger’

Stijging WOZ waarde in Dongen op gemiddelde prijspeil

Volgens berekeningen van het CBS was de gemiddelde WOZ-waarde van woningen per 1 januari 2020 voor het vijfde jaar op rij hoger. Op 1 januari 2020 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 270 duizend euro per woning, 8,9 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de hoogste waarde ooit en de grootste stijging sinds jaren. Dongen zit bij de ‘gemiddelde’ stijging die neerkomt op een gemiddelde stijging van 6,5% in vergelijking met 2019. Concreet steeg de waarde in Dongen per 1 januari dit jaar naar € 261.000.In 23019 was dat nog € 245.000.Als je Dongen weer vergelijkt met omliggende gemeenten valt de verhoging voor onze burgers nog tamelijk mee. Tilburg en Oosterhout scoren respectievelijk 8,7 en 8,1 %. Gilze -Rijen dat ook qua inwonertal met Dongen te vergelijken is scoort een verhoging van 7,2%. Ver van ons bed – in Weesp – scoort is de verhoging het hoogt en het opvallends : 22%. De waarde van de huizen bepaalt ook het bedrag wat de burger kwijt is aan de jaarlijkse huizenbelasting.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2020 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2019. De huizenprijzen stijgen vanaf 2014, in lijn daarmee laat de WOZ-waarde na 2015 een stijging zien. Naast het effect van taxatie van een jaar eerder, worden bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde door het CBS alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een verhogend effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde,Briljanten paar Jan en Jo Verhoeven-Haagh

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on zo, september 06, 2020 10:55:05

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs. Burgemeester Marina Starmans feliciteert het 65-jarige bruidspaar Verhoeven-Haagh in corona-stijl

Zondag 6 september vieren Jan en Jo Verhoeven-Haagh hun 65-jarig huwelijksfeest in aangepaste vorm ivm corona. Zo uitgebreid en uitbundig zoals met de 50 en 60 jaar kan dit jaar helaas niet door gaan. Maar het Wilhelminaplein heeft in huiselijke kring weer een waar evenement. Burgemeester Marina Starmans bracht het echtpaar van harte de gelukwensen over. Jan en Jo waren daarmee in hun nopjes .Jan en Jo wonen nu 23 jaar in Dongen en doen dat met veel plezier. Jan gaat nog iedere week een potje biljarten en Jo speelt nog graag rumicup. Ze willen zo lang mogelijk samen zelfstandig blijven wonen aan het Wilhelminaplein. Ze wonen in een fijn huis vinden ze zelf met leuke buren, mooie tuin, zonnige serre en een mooi uitzicht op het plein waar altijd ‘in normale tijden ‘ altijd vele activiteiten zijn. ‘ De geplande picknick op zaterdag 5 september met de kinderen, 6 kleinkinderen, 9 achterkleinkinderen en nog 1 achterkleinkind onderweg is helaas door de corona moeten worden geannuleerd.

‘Ook het geplande feestje met vrienden, broers en zussen kan voorlopig niet door gaan want het brengt nu met de corona te veel risico met zich mee . ‘Jammer voor dit briljanten jubileum wat echt uniek is, maar ‘hoop doet leven’ en in aangepaste vorm probeert de familie er toch een fijne dag van te maken.

Jan werd geboren op 5 juli 1931 in Rijen. Hij was het vijfde kind en de jongste jongen in een gezin van drie jongens en vier meisjes. Hij bracht zij gehele jeugd door  op de boerderij aan de Dongenseweg. Eerst werkte hij thuis, maar daarna leerde hij voor leerlooier en ging werken in Rijen. Nadat hij zijn dienstplicht had volbracht startte Jan samen met zijn broer een looierij in Dongen Vaart.

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs. Burgemeester Marina Starmans feliciteert het 65-jarige bruidspaar Verhoeven-Haagh

Jo werd op 19 januari 1929 geboren in de boerderij aan het eind van De Vennen. Ze was nummer twee uit een gezin met negen kinderen. De familie Haagh was in de oorlog slachtoffer van de ramp in de Vennen, waarbij haar oudere broer om het leven kwam. Als oudste in het gezin werd van Jo verwacht om mee aan te pakken. “Ik mocht nadat ik van de St. Jozefschool afkwam nog wel naar de Naaischool in Dongen-Vaart, maar vanaf mijn veertiende moest ik thuis op de boerderij aan de slag’”zegt ze.

Het briljanten echtpaar leerden elkaar tijdens de Dongense kermis kennen in Zaal Wilhelmina. “ Ik ging met een paar vrienden dansen in Dongen en daar zag ik Jo “. “Het was meteen liefde op het eerste gezicht “zegt de briljanten bruid die na vijf jaar verkering met haar Jan in het huwelijksbootje stapte. Het jonge paar ging in Rijen wonen bij een oom van Jan. “We waren blij dat we daar konden inwonen, want er was in die tijd weinig woonruimte”. Anderhalf jaar later konden Jan en Jo, die inmiddels een dochter hadden, het huis voor de looierij aan de Mr. Janssenweg (toen nog de Zandweg) kopen. Tot 1965 werd er gelooid en daarna is Jan overgestapt naar de handel in lederwaren, waarmee hij tot zijn 65e de kost verdiende.

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs. Burgemeester Marina Starmans feliciteert het 65-jarige bruidspaar Verhoeven-Haagh

In Dongen – Vaart werden nog vier kinderen geboren, een zoon en drie dochters. Helaas is hun enige zoon overleden als gevolg van een ongeval. Het briljanten paar verhuisde 23 jaar geleden naar het Wilhelminaplein waar ze nog steeds met plezier wonen.

Jo, die thuis de scepter zwaaide, begon toen de jongste naar school ging met een postagentschap aan huis. “Ik vond het heel fijn werk. Omdat iedereen wel eens binnenliep had ik heel veel contact met alle inwoners van de Vaart.  In die tijd kwam men de AOW nog contant halen en als mensen slecht ter been waren ging ik het zelf even brengen” ,vertelt de briljanten bruid die lief en leed deelde met de mensen.

Toen Jan en Jo eenmaal in Dongen Vaart waren ingeburgerd stortte Jan zich in het verenigingsleven. Jan was en is een echte paardenliefhebber en dat heeft hij ook overgebracht op zijn kinderen. Mede dankzij zijn enthousiasme werd in De Vaart Ponyclub ‘De Edele Hoefjes ‘ opgericht. Van deze vereniging is Jan benoemd tot erelid. Ook stond hij aan de basis van de Dongense recreatieclub voor ruiters ‘Rijden voor Vriendschap’, waarvan hij 15 jaar voorzitter was. Maar er was nog meer. Van 1958 tot 1980 was hij actief in het bestuur van fanfare St. Hubertus en werd ook daar benoemd tot erelid. En dan was daar ook nog het secretariaat van het St. Hubertus kerkbestuur en lid van het schoolbestuur St. Agnes. Jarenlang zijn ze nog uitgenodigd bij alle activiteiten van deze verenigingen en hadden  mede daardoor op latere leeftijd nog een heel druk sociaal leven.Dongen en de Dongenaren staan voor een ware uitdaging

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on di, september 01, 2020 10:07:24

Nieuwe regeling afvalverwerking opnieuw in de raad

De raad besprak al in januari dit jaar, na ambtelijke voorbereidingen de aanpassingen in het afvalverwerkingssysteem. Het raadsvoorstel en bij aanvaarding met als gevolg dat de Dongenaren worden geacht mee te werken en te wennen aan significante veranderingen op dit gebied werd op opvallende eensgezinde wijze vrij gunstig zowat raadsbreed gematigd ontvangen. Wel blijven er wensen over. De raad wil dat er rekening moet worden gehouden met de haalbaarheid van sommige van de aangekondigde maatregelen. Zo kan de Dongenaar straks veel minder gebruik maken van de ondergrondse vuilniscontainers en is het plan geopperd dat de PDM verzamelbakken bij supermarkten gaan verdwijnen. Dat laatste was in januari duidelijk een pijnpunt bij vooral de PvdA. De raad opperde toen dat er rekening gehouden moet worden met ouderen, mindervaliden en bepaalde andere bevolkingsgroepen die door de sterke beperking van het aantal malen dat gebruik mag worden gemaakt van ondergrondse vuilverzamelplaatsen, te zware zakken moeten gaan sjouwen. Als het aan de gemeente ligt wordt na september nog 1 keer in de vier weken restvuil opgehaald .Nu is dat nog om de twee weken. Er werd werd ten behoeve van de raad in juni ook een informatieavond belegd. De Dongense bevolking gaat binnenkort op diverse manieren voorgelicht worden op de aanstaande veranderingen waarvan wordt uitgegaan dat die van kracht worden in oktober. De veranderingen gaan in fases en zal begin volgend jaar operationeel worden. De raad gaat deze maand (september) weer praten over dit voor Dongenaren belangrijke onderwerp op 10 september ( opiniërend) en op 24 september ,waarin de raad een besluit zal nemen over de nieuw afvalbewerkingsregels in het dorp. Het toegangscontrolesysteem wordt aangepast waardoor aanbieders van afval door mensen of bedrijven van buiten Dongen zullen worden geweerd. Zonder pasje hebben bezoekers bij het ingaan van de veranderingen geen toegang meer.

Aan de maatregelen in de Dongen gaat overigens een landelijk opdracht vooraf. Volgens Nederlands onderzoek produceert een volwassen persoon gemiddeld 170 kg (rest)afval per jaar. In 2021 moet dat gemiddeld 70 kg minder zijn. Dat is ook het uitgangspunt en vormt de basis van het Dongense afvalverwerkingsplan ,waarin vanaf 2025 het restafval teruggedrongen moet worden naar 30 kg per persoon per jaar. Volgens de gemeente Dongen is dat een flinke uitdaging maar naar verwachting ook haalbaar. Bij het aanbieden van het restafval blijkt dat veel papier, glas, plastic, metaal, drinkverpakkingen, groente, fruit, kleding en textiel weg wordt gegooid, afval dat ook gerecycled kan worden. Dat is milieuvriendelijker. Bij de plannen in Dongen speelt bovendien het kostenaspect een rol. Om de doelen te bereiken zal ook de verpakkingsindustrie meer innovatief moeten gaan nadenken over het gebruik van andere materialen en nieuwe mogelijkheden.Nu ook mogelijk om online afspraak coronatest te maken

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on wo, augustus 12, 2020 13:33:43


Nieuwsbericht | 12-08-2020 | 10:00

Vanaf heden kan iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken. Dit is een aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer 0800 – 1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.Online kan een testafspraak gemaakt worden via Rijksoverheid.nl/coronatest. Om een afspraak te maken heeft u uw DigiD nodig. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem testlocaties en beschikbare tijdstippen. Na de keuze volgt een afspraakbevestiging per e-mail en sms. Als de uitslag bekend is, wordt per dit per e-mail gemeld. Het inzien van de uitslag kan weer via de coronatest website door in te loggen met uw DigiD. Positieve testuitslagen worden nog steeds uitsluitend telefonisch doorgegeven door de GGD.

Bij de uitslag wordt namelijk direct het bron- en contactonderzoek gestart. De mogelijkheid om online afspraken te maken is bedoeld als aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer 0800-1202. Vandaag neemt de capaciteit van de website (gedurende de dag) gecontroleerd toe, zodat het hele systeem goed blijft werken. De coronatest website is een initiatief van alle GGD’en, GGD GHOR Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op www.rijksoverheid.nl/coronatest is alle informatie terug te vinden over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek wat daarop volgt. Voor Nederlanders die geen testafspraak willen maken, maar andere vragen willen stellen over het coronavirus blijft het publieksinformatienummer 0800-1351 beschikbaar. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirusVerkeersplan s Gravenmoer blijft qua doelstellingen overeind

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on do, juli 02, 2020 21:11:22

Aanpassingen ontwerp gemaakt voor de Hoofdstraat

Dongen , s Gravenmoer, 2 juli 2020.

Het college heeft deze dinsdag in haar besluiten-vergadering gesproken over de stand van zaken rondom het Verkeersplan ’s Gravenmoer, in het bijzonder over de herinrichting van de Hoofdstraat. Dit naar aanleiding van de reacties van inwoners, ondernemers en organisaties op het in juni 2019 gepresenteerde schetsontwerp voor de Hoofdstraat (inclusief de komgrens met Klein-Dongen), de vervolggesprekken die met diverse doelgroepen hebben plaatsgehad en de resultaten van het aangekondigd aanvullend onderzoek ter voorbereiding op het nemen van een besluit over het vervolg.Er is ook een besluit genomen : De doelstelling van het Verkeersplan ’s Gravenmoer wordt onverkort gehandhaafd. Met de herinrichting van de Hoofdstraat wordt ingezet op het verhogen van de leefbaarheid, wat vooral betekent het verlagen van de snelheid en niet de verkeersintensiteit. Het deel Molendijk en Hoofdstraat tussen de Grutterijstraat en Kerkebosdreef wordt ingericht als een duidelijk en handhaafbaar 30km-verblijfsgebied, de komgrens nabij de Klein- Dongenseweg wordt conform het verkeersplan aangepast ,d e fietspaden langs de Hoofdstraat krijgen een prominentere en bredere uitstraling,d e toepassing van een flexibele verkeersdrempel wordt onderzocht, er komt een goede wegfundering om geluid- en trillingsoverlast te beperken. Er komen ook snelheidsbeperkende maatregelen door middel vaneen combinatie van flexdrempels en versmalling. Wat niet meer gebeurt is het onderzoeken van een mogelijkheid een rondweg aan te leggen en komt ook geen vrachtwagenverbod in ’s Gravenmoer. Knooppunt ‘Hooipolder’ verdwijnt uit het dossier en en er komt geen geen kentekenonderzoek.

Terugblik

s Gravenmoer foto : Adriaan Raesen

Op 10 december vorig jaar besloten het college dat er aanvullend onderzoek nodig was om weloverwogen keuzes te kunnen maken voor de nieuwe inrichting van de Hoofdstraat. Dit naar aanleiding van de reacties op het eerste schetsontwerp. Dit werd op 5 juni vorig jaar gepresenteerd. Hierop kwamen uiteenlopende en soms tegengestelde reacties binnen. De reacties gingen met name over de veiligheid van fietsers, overlast als gevolg van geluid en trillingen en de snelheid van het verkeer. De vraag leefde of met het schetsontwerp de doelstelling van het Verkeersplan ’s Gravenmoer ( het verhogen leefbaarheid) zou worden behaald. Naar aanleiding van de reacties voerde wethouder Petra Lepolder (Verkeer) gesprekken met agrariërs, ondernemers, de dorpsraad en de verkeerswerkgroep ‘s Gravenmoer. In de afgelopen maanden is aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een verbod op vrachtverkeer, de effecten van de reconstructie van knooppunt Hooipolder, een rondweg, het verplaatsen van agrarisch verkeer en alternatieve snelheidsremmende maatregelen.

gemeente Dongen afbeelding

Diverse gemeenten in de regio die onlangs een vrachtverkeerverbod hebben ingevoerd, geven aan dat het verbod weinig effect heeft. Het verbod is niet handhaafbaar omdat voor bestemmingsverkeer een uitzondering gemaakt moet worden, wat nauwelijks te controleren is. Het is vooral een symbolische maatregel, die verwachtingen wekt die niet waargemaakt kunnen worden. De politie bevestigt dit. Daarnaast blijkt uit het gesprek met plaatselijke ondernemers dat zij een behoorlijk aandeel van het vrachtverkeer genereren. Dit is verkeer met bestemming ‘s Gravenmoer/Hoofdstraat. Om het overige vrachtverkeer te weren, is een goed alternatief nodig. Er zijn geen andere routes die daarvoor geschikt zijn. Met de provincie is gesproken over de mogelijkheden om een rondweg aan te leggen. Het blijkt een zeer langdurig en lastig traject. De jarenlange procedures en de benodigde financiële middelen voor de realisatie ervan bieden geen oplossing voor de korte termijn. Er zijn diverse gemeenten bij betrokken en de aanleg past niet binnen het bestaande bestemmingsplan. Ook het verwerven van de gronden is moeilijk en tijdrovend.

De aanpassing van knooppunt Hooipolder, naar verwachting omstreeks 2023, bevordert de doorstroming op de A59 positief. De verwachting is dat filevorming op de A59 richting de A27 sterk zal afnemen of verdwijnen. Hierdoor vervalt de noodzaak om eventueel de route door ’s Gravenmoer te nemen. Daardoor neemt de extra verkeersdrukte in de spits in de Hoofdstraat af.

Opnieuw aan de ontwerptafel

Met alle input van de informatieavond van 5 juni 2019/de reacties op het eerste schetsontwerp, de gesprekken met de belangengroepen en de uitkomsten van de onderzoeken wordt een nieuw schetsontwerp voor de Hoofdstraat gemaakt. Met als vertrekpunt: de veiligheid van fietsers vergroten, de overlast van geluid en trilling verminderen en de snelheid van het verkeer verlagen. Bij het maken van een nieuw ontwerp worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het deel Molendijk en Hoofdstraat tussen de Grutterijstraat en Kerkebosdreef wordt ingericht als een duidelijk handhaafbaar 30km-zone. Dat kan door belijning, bebording, het gebruik van verschillende bestratingsmaterialen en straatmeubilair. Hierdoor krijgt het hart van ’s Gravenmoer een duidelijk andere inrichting. De politie krijgt een nadrukkelijke rol in het ontwerpproces, zodat de inrichting aan de voorwaarden voldoet om te kunnen handhaven op toegestane snelheid. Zoals in het Verkeersplan ’s Gravenmoer is aangegeven en ook reeds in het oude ontwerp voor de Hoofdstraat was verwerkt, krijgt de bebouwde komaanduiding bij de Klein Dongenseweg een andere inrichting. Deze wordt enkele tientallen meters verplaatst richting Klein Dongen. Om de Hoofdstraat optisch te versmallen en de fietser een prominentere en veiligere plaats te geven, krijgen de fietsstroken voldoende breedte en een onderscheidende uitstraling ten opzichte van de rijweg. De totale breedte van de weg blijft zoals die nu is. Er wordt gekeken of het toepassen van flexibele verkeersdrempels mogelijk is, waarbij het voorkomen van geluid en trillingen een belangrijk aspect is.

Financiën en externe financieringsmogelijkheden

In de begroting is voor het jaar 2021 € 706.000 gereserveerd voor de aanpak van de Hoofdstraat. Het plan is nu om daar een deel van de Molendijk bij te betrekken, zodat vanaf de Grutterijstraat tot aan de Kerkebosdreef een duidelijk 30km-verblijfsgebied kan worden ingericht. Daarmee is het waarschijnlijk dat de kosten ook zullen toenemen. Deze kunnen in mindering worden gebracht op de geraamde kosten voor de Molendijk, die over een aantal jaren gepland staat. Omstreeks de begrotingsbehandeling in september/oktober zal duidelijk zijn of het gereserveerde bedrag toereikend is en komen we met een financieel voorstel. De herinrichting van de Hoofdstraat komt mogelijk in aanmerking voor subsidie van de provincie en het Rijk. De subsidieregeling Verkeer en Vervoer van de Provincie Noord Brabant is echter in de huidige vorm stop gezet. Vanuit de regio Hart van Brabant is aan de provincie gevraagd duidelijkheid te verschaffen over een nieuwe wijze van cofinanciering. Inmiddels heeft zich een nieuwe subsidiemogelijkheid aangediend vanuit het Rijk. Helaas is er nog veel onduidelijk over de regeling en de toetsingscriteria die het Rijk gaat hanteren. Dongen volgt de ontwikkelingen en mogelijkheden om subsidie aan te vragen op de voet. Komende maanden wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp. De bedoeling is om in september het nieuwe ontwerp te presenteren. Daarna kan het ontwerp technisch worden uitgewerkt en aanbesteed. Uitvoering heeft op zijn vroegst in 2021 plaats.

De stand van zaken deelt de gemeente Dongen via een digitaal voortgangsbericht met iedereen die een reactie heeft ingediend op het schetsontwerp voor de Hoofdstraat en aangegeven heeft op de hoogte te willen blijven.Eerste bewoners van nieuwe appartementen Trappistenstraat ontvangen sleutel

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on ma, juni 08, 2020 15:40:09

Begin  2019 zijn de 45 maisonnettewoningen aan de Trappistenstraat gesloopt. Na grondige onderzoeken bleek dat de woningen  te veel technische beperkingen hebben om te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Daarom zijn ze gesloopt en  bouwden we op dezelfde locatie 72 nieuwe en energiezuinige huurappartementen, verdeeld over drie gebouwen. Het eerste nieuwe appartementengebouw aan de Trappistenstraat is opgeleverd. Casade overhandigde begin deze week de sleutels aan de nieuwe bewoners. Daarbij werden uiteraard de corona-maatregelen in acht genomen. Aan de Trappistenstraat verschijnen 72 nieuwe sociale huurappartementen. Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden bouwde de in totaal drie energiezuinige appartementengebouwen. De komende weken worden ook de andere twee gebouwen opgeleverd.

Energiezuinig en betaalbaar wonen
Zowel Casade als Hendriks Coppelmans hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De appartementen zijn daarom nul-op-de-meter (NOM) gebouwd. Dat betekent dat er geen gasaansluiting in de woning is en de nieuwe bewoners elektrisch koken. Een warmtepomp zorgt voor verwarming en warm water, maar maakt ook koelen in de zomer mogelijk. Op de daken van de appartementengebouwen en fietsenbergingen liggen zonnepanelen, die genoeg energie opwekken voor zowel de installaties als het huishoudelijk verbruik. Geen kieren of naden in de gevel én een goed isolatiepakket voorkomt warmteverlies. De woningen zijn zelfs zo goed geïsoleerd dat ze voldoen aan de voorlopige BENG-eisen (hiermee bedoelen we de voorlopige, strenge eisen van 2015). Dat betekent dat er maar weinig warmte nodig is om de woningen te verwarmen. Het is uniek dat woningen aan deze eisen en aan NOM voldoen, daarmee lopen Casade en Hendriks Coppelmans voorop. Voor de bewoners betekent het duurzame ontwerp dat ze comfortabel wonen en betaalbare woonlasten hebben.

Positieve reacties
Het gebouw is ontworpen door Van den Hout & Kolen Architecten. Bij het ontwerp van de appartementengebouwen hebben zij rekening gehouden met de bestaande bebouwing in de wijk uit de jaren ’60 en ’70. De eigentijdse moderne uitstraling van de nieuwe gebouwen sluit hier goed op aan. Dat is ook in Dongen opgevallen. Vanuit de gehele wijk, maar ook vanuit andere Dongenaren, heeft Casade al verschillende complimenten ontvangen. “Wat een mooie gebouwen, de wijk knapt er zo van op!”DIAMANTEN ECHTPAAR LIPS -PEETERS VIERT AANGEPAST FEEST IN BANGE TIJDEN

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on zo, mei 17, 2020 18:07:54

Dongen, 17 mei 2020. Burgemeester Starmans bracht vandaag via een raam/telefoongesprek felicitaties over aan de familie Lips-Peeters i.v.m. hun 60-jarig huwelijksjubileum.Wilhelmus Cornelis (roepnaam Wim) LIPS, geboren 13-08-1932 (87 jaar), te Ginneken en Bavel. Wim is de oudste uit een gezin met 6 kinderen. “Ons pa zijn vader en moeder hadden vroeger een tuinderij aan de Heusdenhoutsestraat in Breda. Door de aanleg van de woonwijk Heusdenhout moesten opa en oma op zoek naar vervangende grond en kwamen eind jaren 50 op de Voldijk op de grens Dongen / Tilburg terecht “ vertelt een van de dochters Mevrouw Goverdina Johanna PEETERS is geboren in Gilze op 16-11-1933 nu dus 86 jaar.

DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. Burgemeester Starmans brengt via een raam / telefoongesprek felicitaties over aan de familie Lips-Peeters i.v.m. hun 60-jarig huwelijksjubileum en…. er wordt geproost met een bak koffie aan 2 kanten van het raam.

“Ma is de jongste uit een gezin met 3 kinderen. Ons ma haar vader en moeder hadden vroeger een boerderij aan het Raakeind in Gilze…” Beiden waren ze actief met de Katholieke Boeren Stand met veel sporten en ze bezochten geregeld evenementen. In die tijd was er nog niet zo veel te doen. Ze gingen toen alle kermissen in de buurt af en gingen regelmatig dansen. Het echtpaar ontmoette elkaar voor het eerst op de kermis in Bavel in een ‘danstent’. Hij 21 jaar ; zij 20 lentes .

Ze trouwden op 17 mei 1960 en startten ook aan de Voldijk een tuinderij. Ze bouwden eerst een houten huisje, waar ze de eerste 3 jaar van hun huwelijk woonden. Daarna bouwden ze een stenen huis en van lieverlede werden er op de grond ook kassen neergezet. Ze kregen samen 3 kinderen, twee dochters en een zoon: Gerda (nu 59), Eric (nu 56) en Ingrid (nu 52). De kinderen wonen gelukkig in de buurt, Dongen en Breda. De tuinderij bestond aanvankelijk uit enkel koude grond (sla, andijvie, prei), maar al snel voor het merendeel uit kassen (sla, tomaten, selderie, peterselie, meloenen). Ze werkten allebei van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Wim reed elke ochtend vroeg naar de veiling en ‘moeder de vrouw ‘ moest ’s avonds na het werk nog van alles in het huishouden doen, zoals de was opruimen en de kinderen verzorgen. Ze hebben al die jaren tot pa zijn 67 in de tuinderij gewerkt. Toen het jubileumpaar rond de 70 waren zijn ze naar Dongen verhuisd, waar ze altijd al op georiënteerd waren. Ze wonen daar nu ongeveer 15 jaar met heel veel plezier. Inmiddels zijn er ook twee kleikinderen , Tess (15) en Cas (13). Dat zijn hun grootste oogappels. Naast spellen spelen met de kleinkinderen hebben ze allebei en samen een groot sociaal leven.

DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. Burgemeester Starmans brengt via een raam / telefoongesprek felicitaties over aan de familie Lips-Peeters i.v.m. hun 60-jarig huwelijksjubileum en…. er wordt geproost met een bak koffie aan 2 kanten van het raam.

Dat ze nu in deze ( corona) tijd enorm missen. Ze begrijpen dat gezondheid in deze tijd het grootste goed is, maar dat neemt niet weg dat ze hun vrienden en kennissen van het biljarten, zwemmen, hobby-en, buurtvereniging etc erg missen. Ook fietsen ze samen graag.“Pa biljart normaal gesproken 3 middagen in de week, 2 x bij De Leest en 1 x bij Maarsen.

Hij geniet daar zo erg van. Hij hoopt van harte dat dat op een moment weer mag worden opgepakt. Ma gaat één keer per week hobbyen, ze borduurt fantastisch mooie kaarten, gaat één keer per week zwemmen en doet het huishouden en de tuin nog helemaal zelf. Uiteraard helpt pa daar bij.

Zeker in deze tijd geeft hun dat heel veel voldoening en afleiding “aldus een van de dochters Normaal gesproken hadden ze voor familie, vrienden, kennissen en buren een feest gegeven bij de Viersprong, maar dat kan helaas niet doorgaan. “Er wordt wel gevierd vandaag, maar op een aangepaste wijze en maken er met elkaar toch een mooie dag van “Volgende »