Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Nieuwe afvalinzameling levert meer grondstoffen op door beter scheiden door burgers

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on do, juni 17, 2021 17:43

Ruim 35% meer PMD || Inworpen restafval van 39 naar 52

Dongen, 17 juni 2021. Vandaag liet de gemeente Dongen weten dat de eerste cijfers van de nieuwe wijze van afvalinzameling in onze gemeente bekend zijn. Na een evaluatie die overigens deze avond ook nog wordt besproken in de opiniërende raadsvergadering, blijkt dat de inwoners van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart hun afval een stuk beter zijn gaan scheiden. De focus van het ophalen en de daarbij behorende service van de gemeente is duidelijk verlegd naar PMD -afval (wekelijks ophalen aan huis) en gft (de groene bak) en minder op restafval (grijze bak). Dat heeft volgens de gemeente positieve resultaten opgeleverd voor het milieu. De hoeveelheid ingezamelde grondstoffen is fiks toegenomen. Zo is er ruim 35% meer PMD opgehaald dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2021 is er ongeveer 29% minder restafval opgehaald. Men heeft het idee dat de landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner daarmee een stuk dichterbij komt.Ook de pilot hoogbouw blijkt geslaagd. In februari zijn bij tien hoogbouwlocaties verzamelcontainers voor gft geplaatst.

Defect of wennen

De bewoners op die locaties kregen van de gemeente een gft-set cadeau: een gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder over het scheiden van gft. De gemeente zegt dat ‘ inwoners die gebruik zijn gaan maken van deze gft-service, zeggen blij te zijn met deze voorziening en dat hun restafval met 50% tot 66% is afgenomen. Wel heeft deze krant uit reacties van lezers geconstateerd dat de groencontainer op een bepaalde plaats niet altijd te gebruiken is vanwege een defect of andere redenen. Misschien speelt ‘het nieuwe’ hierbij een rol. De gemeente gaat door met het plaatsen van gft-verzamelcontainer bij alle andere hoogbouwlocaties in de gemeente.

Van 39 naar 52

Op basis van de praktijkervaringen, heeft er met onmiddellijke ingang een aanpassing plaats voor inwoners die gebruik maken van verzamelcontainers voor restafval. Het eerst vastgestelde aantal van maximaal 39 inworpen per jaar zorgde bij inwoners voor onduidelijkheid en vragen. Geconstateerd is dat In het eerste kwartaal inwoners gemiddeld 12,5 inworpen per huishouden gebruikt hebben, dat is omgerekend 1 keer per week. Het college heeft daarom besloten om dit aantal voor 2021 bij te stellen naar 52 inworpen. Inwoners met een medische indicatie hebben de mogelijkheid om extra inworpen aan te vragen.

Reactie wethouder en negatieve bijverschijnselen

,,Het is fijn om te zien dat onze inwoners hun afval nog beter zijn gaan scheiden,” vertelt wethouder Jansen. ,,In het begin is het wennen als er iets verandert in de afvalinzameling. Maar de hogere service op grondstoffen heeft aangetoond dat er echt minder restafval opgehaald kan worden. Een groot compliment voor de inwoners van Dongen, want zij hebben dit gedaan!’’ Behalve de mooie cijfers, ziet de gemeente ook negatieve praktijkvoorbeelden. Volgens de gemeten Dongen zoeken sommige inwoners alternatieve manieren op om van hun restafval af te komen. Dat kan leiden tot meer vervuiling in de opgehaalde grondstoffen. In het eerste kwartaal zijn twee gft-vrachten afgekeurd. Ook is een stijgend aantal uitgedeelde rode kaarten in de gft-routes. De inhoud van elke container wordt beoordeeld door één van de beladers. Bij een overduidelijke foute inhoud wordt er een rode kaart uitgeschreven en aan de container gehangen. Afgekeurde vrachten worden als restafval afgewerkt. Dit kan voor extra kosten voor de gemeente zorgen,zo staat vermeldt in het persbericht van vandaag

Minder PMD-verzamelcontainers

Omdat de hoeveelheid PMD via de inzameling aan huis fors is toegenomen, kan het aanbod van verzamelcontainers in de openbare ruimte naar beneden zo vindt Dongen. De afgelopen tijd zijn meerdere defecte ondergrondse PMD-containers vervangen. Door ouderdom, slijtage en herhaaldelijk verkeerd afval erin gooien, waren deze niet meer te repareren. De bovengrondse containers die tijdelijk dienst hebben gedaan, worden binnenkort op vier locaties weggehaald. In juli gaat de PMD-container bij de Jumbo weg. Vanaf 1 oktober worden de PMD-containers bij de Aldi, Nettorama en op het Europaplein verwijderd. Op drie locaties blijven de PMD-containers staan: op het Looijersplein, op de Molendijk in ’s Gravenmoer en bij sportpark de Gaasjes in Dongen-Vaart. En ook de PMD-voorziening aan de milieustraat Coolhof blijft beschikbaar.

Luiers

Een bijzondere stijging is te zien bij de luierinzameling. Vergeleken met vorig jaar is de hoeveelheid verdubbeld. Daarom zijn op diverse locaties extra containers bijgeplaatst. En komt er een extra inleverpunt aan het Kloosterpad, nabij gezondheidscentrum Kloosterpad, waarin onder andere het consultatiebureau is gevestigd.

Bron : gemeente Dongen en eigen nieuwsgaringRijksmonument Heuvelstraat 8 dingt mee voor Brabantse Stijlprijs 2021

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on do, maart 25, 2021 16:11

Jurering pas later in het jaar

Door Piet Eelants

De provincie Noord-Brabant heeft provincie -breed 30 prachtige inzendingen ontvangen voor de Brabantse Stijlprijs 2021. De prijs kreeg de titel mee van ‘Een thuis voor iedereen!’. 30 inzendingen is volgens de provincie ‘een rijke oogst’ en laat zien dat er in Brabant veel mooie initiatieven zijn die naadloos passen bij het thema van deze stijlprijs. Het gaat hier om vernieuwende woonvormen met oog voor omgeving en medemens en die inspelen op de behoeften van deze tijd. Volgens een persbericht van de provincie komen tien inzendingen uit de regio Midden en West-Brabant. Dongen bezit ook panden en gebouwen die in aanmerking komen. Er is een pand toegelaten, dat is het specifieke bouwwerk dat staat in de Heuvelstraat 8. Het is een ‘Rijksmonument’; een restauratie en verbouwing van een leegstaande monumentale villa tot woning voor drie generaties binnen een familie.

Videostil Youtube

De jury bestaat naast gedeputeerde Ronnes uit professionals die een breed veld aan expertise op dit thema vertegenwoordigen, zoals economie, duurzaamheid, gezondheid, zorg en ruimtelijk ontwerp. De jury zal later dan gepland aan de slag gaan, namelijk in september -november 2021. Corona is hier weer eens de spelbreker. De Brabantse Stijlprijs is een prijs van de provincie die zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant, waarmee we Brabanders uitdagen om mooie gerealiseerde projecten in te zenden. De winnaar van de juryprijs krijgt een fraaie trofee, eeuwige roem, extra publiciteit en podium. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een geldbedrag van 2.500 euro. Volgens (bron) de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft het pand ‘architectuurhistorische waarde wegens detaillering en materiaalgebruik en geeft als voorbeeld van een rijk en representatief herenhuis een beeld van het zelfbewustzijn van de leerfabrikanten’ in vroeger tijden weerGemeente Dongen stapt over van BuitenBeter naar Fixi

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on wo, maart 24, 2021 13:24

Nieuwe manier van meldingen doenVanaf woensdag 31 maart kunnen meldingen openbare ruimte in de gemeente Dongen gedaan worden via Fixi. Nu wordt hiervoor nog de BuitenBeter-app gebruikt. Meldingen kunnen vanaf 31 maart gedaan worden via de Fixi-app of de website van Fixi via dongen.nl/meldingdoen. De app is gratis te downloaden in de App Store of de Play Store.

Een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of zwerfvuil? Het is belangrijk dat deze meldingen worden gedaan om de openbare ruimte schoon, groen en veilig te houden. Meldingen kunnen nu gedaan worden via een online formulier of via De BuitenBeter-app. De BuitenBeter-app wordt goed gebruikt en de helft van de meldingen komen via de app binnen. Toch stapt de gemeente over naar Fixi. Fixi is een moderne tool die veel voordelen biedt voor zowel inwoners als voor de gemeente. Dit maakt het voor inwoners gemakkelijker een melding te maken en voor de gemeente gemakkelijker om meldingen af te handelen.

Foto’s toevoegen en een openbare kaart

Met Fixi wordt het voor inwoners gemakkelijker om meldingen te doen. Fixi biedt een gebruiksvriendelijke website en app. Het is via Fixi mogelijk om foto’s toe te voegen en melders kunnen zien of er op dezelfde locatie al een melding is gedaan over hetzelfde onderwerp. Daarnaast hoeft een melder niet op dezelfde locatie te zijn waarover de melding wordt gemaakt.

Website en app

Een melding kan gedaan worden door gebruik te maken van de website van Fixi via www.dongen.nl/meldingdoen of door de app te downloaden in de App Store of de Play Store. Deze app kan gedownload worden op een smartphone. Via de app kan de status van de melding in de gaten gehouden worden en kan er gereageerd worden op de melding zodra deze is afgehandeld door de gemeente. Het blijft natuurlijk ook mogelijk om te bellen naar 14 0162 om een melding door te geven.Gladheidsbestrijding in Dongen en de andere kernen

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on vr, februari 05, 2021 19:51

We moeten er aan geloven als we de landelijke weersverwachtingen lezen, zien en horen. We krijgen minstens een week koning winter op bezoek. In dit weekend al en de verdere volgende week zal het koud zijn en zal er veel sneeuw vallen. Het zal afhangen van de tour die de ijskoude oostelijke stroming gaat neme, welke delen van het land het meeste last gaat krijgen van het winterweer. Maar laten we de hopelijk ook gepaard gaande winterpret niet vergeten. ‘Pret’ niet te dicht bij elkaar overigens. Wij keken het even na hoe de gemeente gaat zorgen dat we niet insneeuwen en hoe de gladheidbestrijding in ons dorp is geregeld. Op de website van de gemeente staat daarover volop informatie. De buitendienst van de gemeente is paraat om gladheid op de Dongense wegen zo snel en zo veel mogelijk te bestrijden. Mens spreekt daar zelfs over een gladheidsseizoen, dat officieel al wat vroeger begint, maar natuurlijk afhangt van de daadwerkelijk der dingen.

Helpen is goed voor ons allen

Vastgestelde strooiroutes.

De gemeente Dongen gaat over tot strooien wanneer de coördinator gladheidsbestrijding heeft geconstateerd dat hiervoor voldoende aanleiding is. Als wordt overgegaan tot strooien van de wegen moeten vastgestelde routes gereden worden. De provincie helpt mee op de provinciale gedeelten

Bij aankomende daadwerkelijke gladheid wordt eerst gestrooid op de belangrijkste wegen, dat zijn voornamelijk de zogenoemde toegangswegen naar en van het dorp en de andere kernen plus de busroutes en fietspaden. Dan worden woonstraten met een verbindende functie aangepakt en de wegen op industrieterrein Tichelrijt. Natuurlijk bestrijdt men de gladheid bij openbare voorzieningen als bejaarden- en verzorgingshuizen. Waar nodig ook bij kerken, winkelcentra, gemeentehuis en bij de brandweer. Het zijn allemaal vaste strooigebieden. Maar ook het weer en de hevigheid ervan speelt een grote rol in de (on)mogelijkheden van de bestrijdingsprogramma. Als het lange tijd sneeuwt probeert de gemeente de belangrijkste toegangswegen, busroutes en fietspaden continue schoon te houden. Daardoor kan het gebeuren dat de gemeente niet toekomt aan de openbare voorzieningen en straten in woonwijken. Inwoners kunnen de gemeente helpen door hun eigen stoep schoon en ijsvrij te houden. Haal daarvoor zo vlug als mogelijk een paar emmertjes strooizout in huis om de stoep of het erf ijs- en sneeuwvrij te maken. Hopelijk heeft de supermarkt dat in voorraad. Een beetje keukenzout helpt ook al, je ziet het effect na een minuut of tien én ben niet te overdadig met zout. De gemeente raadt een handjevol per vierkanten meter aan en zegt ook daarbij zo min mogelijk zout in de buurt van planten en bomen te strooien.

HIER DE DIVERSE ROUTEKAARTEN VAN ALLE KERNEN

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5ca589ac6ce246bda27ddf8854967bc1Genomineerden ‘Dongenaar van het Jaar’ bekend. Stemmen maar…

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on di, december 22, 2020 09:31

Voor de negende maal organiseert dongen.nieuws.nl ook deze decembermaand weer de ‘Dongenaar van het Jaar’ verkiezing. Wie wordt de opvolger van Addo Geerts, de laatste die van de inwoners van Dongen de meeste stemmen kreeg? De genomineerden zijn bekend. U kunt nu uw stem uitbrengen op een van de kandidaten. Stemmen kan tot en met 30 december. De kandidaat met de meeste stemmen mag zich een jaar lang ‘Dongenaar van het Jaar’ noemen en ontvangt op 31 december de bijbehorende oorkonde. Mail de naam van uw favoriete kandidaat naar dongen@nieuws.nl o.v.v. ‘Dongenaar van het Jaar’

Vele kandidaten werden genomineerd door de bezoekers van dongen.nieuws.nl. Vertegenwoordigers van de lokale media, te weten Thecla Bovenberg (Weekblad Dongen), Piet Eelants (dongenhomespot.nl) en Bart van Kerkhof (dongen.nieuws.nl) maakten hieruit de uiteindelijke selectie van de onderstaande vijf kandidaten. Onder de namen van de kandidaten staat een samenvatting van de aangeleverde motivaties. De kandidaten staan op alfabetische volgorde.

Christ Grootzwagers
Christ is niet alleen actief en bevlogen bezig bij Ken en Geniet maar voor de hele Dongense bevolking. In deze Coronatijd dat we aan regels en aan huis gebonden zijn is hij met zijn stukjes in het Weekblad van Dongen een lichtpuntje waar velen naar uitkijken. Ook via youtube deelt Christ zijn belevenissen in de natuur met iedereen. Een man die in coronatijd niet alleen voor zichzelf maar voor velen er iets van weet te maken, een inspiratiebron.

Joyca van Holst en Erik van Bragt
Al snel na het moment dat het coronavirus ons land binnenkwam en de eerste maatregelen getroffen werden richtten Joyca van Holst en Erik van Bragt de Facebookpagina ‘’Dongen Helpt Elkaar op’. Binnen 24 uur had de pagina al bijna 1.000 leden, inmiddels zijn dat er al meer dan 3.000. In de Facebookgroep worden nog dagelijks zaken aangeboden zoals boeken en tijdschriften, er worden hulpvragen gesteld en er wordt bijvoorbeeld ook aangeboden om boodschappen te doen of de hond uit te laten. Ook veel lokale ondernemers bieden hulp aan, bijvoorbeeld met het bezorgen van spullen. Joyca en Erik zijn samen nog steeds de inspirerende krachten achter deze Facebookpagina.

Horeca ondernemers van Dongen
De horeca ondernemers werden in 2020 hard getroffen door de coronacrisis. Vanaf het moment dat corona ons land binnenkwam hebben zij te maken gekregen met ingrijpende maatregelen, waaronder tot tweemaal toe een verplichte sluiting. Het is nog maar afwachten wanneer deze sector in 2021 de deuren weer mag openen. Toch gaan veel horeca ondernemers niet bij de pakken neerzitten en proberen zij via het aanbieden van afhaal- en bezorgmaaltijden hun onderneming door deze coronaperiode te slepen. Genoeg aanknopingspunten om, voor de eerste maal in de geschiedenis van de Dongenaar van het Jaar verkiezing, een hele sector te nomineren

Lisette Veenstra
Lisette Veenstra is genomineerd vanwege haar leidende rol in de stichting Met je Hart die zich tot doel stelt om gedurende het hele jaar terugkerende ontmoetingen mogelijk te maken voor de kwetsbare, eenzame ouderen in Dongen. Samen met een groot aantal vrijwilligers organiseert Lisette activiteiten voor deze doelgroep. Fondsen worden verworven uit giften en uit de actie ‘Eet Met je Hart’. Via deze campagne wordt jaarlijks een periode een vrijwillige bijdrage van 1 euro per tafelrekening gevraagd in diverse restaurants en eetgelegenheden in Dongen om ontmoetingen mogelijk te maken voor ouderen in Dongen. Hoewel dat laatste in dit bijzondere coronajaar niet mogelijk is, gaat Lisette met haar team steeds op zoek naar alternatieve mogelijkheden om er toch voor te zorgen dat Met je Hart op de kaart blijft staan. Vanwege het virus konden de ouderen elkaar de afgelopen tijd niet ontmoeten maar het team van Met je Hart zorgde er met het bezorgen van tijdschriften, en onlangs nog een kerstpakket, voor dat de eenzame ouderen niet vergeten werden.

Nicole van der Wou
Op 1 januari 2020 zou de officiële overname van Van der Wou Uitvaartzorg plaatsvinden. Echter…..het liep anders voor Nicole, bij wie borstkanker geconstateerd werd, waardoor het afgelopen jaar gevuld was met behandelingen.. Inmiddels is Nicole herstellende en om een op alle fronten beroerd 2020 af te sluiten, maar belangrijker nog haar herstel en de overname te vieren, organiseerde zij een bijzondere inzamelingsactie: Met gedoneerde stoffen werd, onder leiding van Nicole, door een team van meer dan 15 vrijwilligers een collectie (kinder)kleding, mutsen, pannenlappen en shawls in elkaar gezet. Deze werden verkocht in de webshop van Colo voor KWF en de Pop-Up Store van Dongense Dingen. De opbrengst van deze kleding gaat voor de volle 100% naar het KWF.Arm in Arm & Kerstpakketten

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on wo, december 02, 2020 18:35

  • Wat geweldig het kerstpakket. Mijn zoontje en ik zijn er zeer blij mee, we kunnen het goed gebruiken. Zoonlief heeft er al wat lekkers uitgehaald en zit te smachten om het op te eten…. Maar het is nog geen kerst. Ontzettend bedankt.
  • Zeer ontroerd zit ik hier op de bank nadat een van uw engelen mij een kerstpakket heeft gebracht. Zo dankbaar en zo nodig dat het binnen kwam. Ik ben een alleenstaande vrouw met ernstige rugklachten. Ik was dan ook blij verrast met het kerstpakket.
  • Tot onze grote verbazing werden we net blij verrast met een heel erg welkom kerstpakket, dank u wel.

Zomaar een aantal reacties van de gezinnen die vorig jaar een kerstpakket hebben ontvangen.

Helaas zijn er in onze gemeente Dongen en ’s-Gravenmoer nog steeds inwoners die financieel heel moeizaam rondkomen. De werkgroep schat in dat er zo’n 500 gezinnen in ons dorp in betrekkelijke armoede leven. In Kersttijd wil Arm in Arm laten zien dat zij niet aan hun lot worden overgelaten. Het kerstpakket is een klein gebaar maar geeft velen moed en hoop in de donkere dagen van december.

Ruim voor de kerstperiode kunnen inwoners van Dongen en ’s-Gravenmoer zich via verschillende kanalen, gemeente Dongen en diverse maatschappelijke organisaties, bij Arm in Arm aanmelden voor een kerstpakket.

Met een grote groep vrijwilligers wordt er weer gezorgd dat alle pakketten worden ingepakt en bezorgd zodat iedereen op tijd het pakket in huis heeft. Dit vergt jaarlijks veel onbaatzuchtige inzet zoals het regelen van de inkopen, het samenstellen van de pakketten, het opstellen van de adressenlijsten en de feitelijke aflevering aan huis.

Met Kerstmis 2019 heeft Arm in Arm 255 kerstpakketten mogen en kunnen bezorgen. Dit wordt ieder jaar mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun door Horeca Dongen, Coert van Os, De Spar Europaplein, Rotaryclub Gilze-Rijen en de Gulle Gevers ( inwoners en bedrijven in Dongen die zich voor drie jaar of langer financieel hebben verbonden aan dit mooie initiatief).

Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden voor de Gulle Gevers zodat we ook dit jaar in staat worden gesteld om meer mensen te helpen. Kijk op onze website www.arminarmdongen.nl

De Oecumenische werkgroep Arm in Arm bestaat al meer dan 20 jaar. Het werk wordt gedaan door louter vrijwilligers. De organisatie wordt al jaren gesteund door alle kerkgenootschappen in Dongen en ’s-Gravenmoer. Het uitdelen van de kerstpakketten is slechts een deel van het werk van Arm in Arm. De werkgroep staat voor iedereen klaar om de armoedeproblemen te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken.

Het motto van Arm in Arm : Elk mens verdient een menswaardige manier van leven.D66 en VPD stellen vragen ex. artikel 33 RvO inzake de energieproblematiek Beljaart fase 1

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on vr, oktober 16, 2020 15:23

‘Enegiespook in de Beljaart nog steeds actief ‘

Het energiespook dat al jaren rondwaart in de nieuwbouwijk De Beljaart zorgt al lange tijd voor problemen. Volgens D66 en de Volkspartij Dongen die bij deze gelegeheid samen optrekken, hebben sommige bewoners van Beljaart fase 1 al twaalf jaar te kampen met ‘ problemen variërende van niet werkende koeling tot het niet kunnen verwarmen van het huis en van het verliezen van waterdruk tot het niet kunnen beschikken over warm water ‘. Het collectief warmte-koude systeem wat voor deze problemen zorgt is onder concessie van de gemeente aangelegd door Nuon. In de loop der jaren is de concessie regelmatig van hand tot hand gegaan. Via Greenspread is deze enkele jaren geleden in handen gekomen van Eteck. Door dit al jaren slepende energiespook is zelfs een wethouder ‘gesneuveld ‘. Het mag overigens ook in dat licht als uniek beschouwd worden dat zowel een coalitiepartij en een partij die tot de minderheid van de raad als oppostitepartij fungeert gezamelijk vragen stellen over dit voordurende debakel in Dongens nieuwse woonwijk.Dit overigens niet eerder dan na een schrijven van een ingezonden stuk in het Weekblad Dongen waarin een aantal Dongenaren zich gespeend voelen van hulp en aandacht betreffende hun problemen.

D66 en VPD zijn naar aanleiding hiervan in gesprek gegaan met een afvaardiging van de wijk. Tijdens dat gesprek bleek dat de gemoederen hoog opgelopen zijn bij de inwoners. De communicatie met Eteck loopt allerminst vlekkeloos en er wordt regelmatig van de kast naar de muur verwezen. De inwoners zeggen de steun in de rug van de gemeente als concessieverlener te missen.

Een stukje geschiedenis

De gemeente heeft in 2007 een concessieovereenkomst gesloten met Nuon, waarbij Nuon zich heeft verplicht om voor eigen rekening en risico de aanleg, de aansluiting en het beheer en onderhoud van een energievoorziening in De Beljaart, fase 1 te realiseren. Geen deel van de in de overeenkomst bedoelde energievoorziening maakt uit de binnenhuisinstallatie. De binnenhuisinstallatie betreft het geheel van leidingen en apparatuur dat zich achter het leveringspunt bevindt. De rechten en plichten uit deze concessieovereenkomst zijn overgegaan van Nuon op uiteindelijk Eteck. Nuon (inmiddels Eteck) heeft met bewoners van De Beljaart fase 1 overeenkomsten gesloten voor de levering van warmte en koude inclusief de pompen en onderdelen. De gemeente is bij deze overeenkomsten geen partij.

Aandacht gevraagd

VPD en D66 vragen of het college of Dongen zicht heeft op de aard en omvang van de problemen die in Beljaart fase 1 spelen zowel op de technische als de menselijke impact. De gemeente antwoord hierop zich door Eteck te laten informeren over het functioneren van de energievoorziening. De gemeente en de wijkraad informeren elkaar actief over de aspecten die spelen in de wijk. Ook tussen Eteck en de wijkraad vinden volgens de antwoorden gesprekken plaats. Uit de antwoorden op de vragen blijkt ook dat de energieleverancier verantwoordelijk voor het informeren van bewoners over werkzaamheden aan de energievoorziening en het beantwoorden van vragen over de energievoorziening richting bewoners. De gemeente zegt ook begin dit jaar proactief richting Eteck aangegeven te hebben dat eventuele problemen en de werkzaamheden voor het oplossen hiervan tijdig richting bewoners gecommuniceerd dienen te worden. Tijdens het laatste overleg met Eteck is nogmaals aandacht gevraagd voor een goede communicatie richting bewoners en een terugkoppeling hiervan aan de gemeente.

Ook willen VPD en D66 weten of de gemeente proactief met de bewoners wil blijven communiceren en bij wie ze daarvoor moeten zijn. Volgens het antwoord van de gemeente is de wijkraad op de hoogte wie dat binnen het ambtelijk apparaat is. Uit antwoorden op andere vragen zegt de gemeente in gesprek te zijn met Eteck in het kader van de concessieovereenkomst en dat ze zich voor het laatst op 7 oktober 2020 door Eteck heeft laten informeren . Het gesprek ging over de status van de energievoorziening en de aan de energievoorziening geplande werkzaamheden. Een vervolggesprek staat gepland in week 48.

Verder blijkt uit de antwoorden dat de gemeente vindt dat de energievoorziening eigendom is van het energiebedrijf en als zodanig ook verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud ervan inclusief voor het oplossen van mogelijk voorkomende problemen. De gemeente heeft wel bij Eteck aangedrongen op een spoedige en degelijke afhandeling van problemen met de energievoorziening en ziet toe op naleving van de verplichting die uit de concessieovereenkomst volgen. De gemeente zegt contact te hebben met Eteck over de concessieovereenkomst en dat verplichtingen volgend uit de overeenkomst worden gemonitord. Communicatie tussen bewoners en Eteck is aan de bewoners en Eteck. De gemeente heeft begrepen dat deze voornamelijk loopt via de wijkraad in Fase 1 van De Beljaart. De gemeente heeft Eteck verzocht om de gemeente te informeren en geïnformeerd te houden over werkzaamheden aan de energievoorziening in het kader van beheer en onderhoud en over de communicatie daarover met de bewoners.

Verder blijkt uit de antwoorden naar D66 en Volkspartij Dongen dat Eteck aan de gemeente een planning overhandigd heeft van werkzaamheden die Eteck in de periode van 8 oktober 2020 tot en met week 47 gaat verrichten. Een week later is er weer overleg. Eteck heeft de gemeente geïnformeerd dat de planning van de werkzaamheden ook met de bewoners is gedeeld. Het college heeft vertrouwen in de zaak , mede op basis van de contacten met Eteck, dat dit bedrijf binnen haar mogelijkheden alles in het werk stelt om een goede en volgens de eisen werkende energievoorziening in stand te houden.Volgende »