Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

De verkoop van ’t Schouw is op een haartje na rond

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on di, september 18, 2018 22:14:17

Informatieavond over nieuwe bestemming ’t Schouw druk bezocht
De verkoop van ’t Schouw is op een haartje na rond

Dongen, 18 september 2018. De verkoop van cultureel centrum ’t Schouw aan de Turkse gemeenschap in Dongen is nu bijna rond. Dat is tenminste de stellige indruk die de bezoekers aan de voorlichtingsavond in ’t Schouw kregen na uitspraken van een vertegenwoordiger van de ISRA moskee en van een vertegenwoordiger van de gemeente. Het was druk in het nu door DonckHuys afgestoten en door de gemeente Dongen te verkopen gebouw pal naast de ISRA- moskee. De reden waarom de onderhandelingen zo lang hebben geduurd zijn nu wat duidelijker geworden. Er moest, zo blijkt onder andere uit antwoorden op vragen van een aantal vertegenwoordigers van verenigingen die tot voor kort hun domicilie hadden gekozen in ’t Schouw, nog wel het een en ander geregeld moeten worden tussen de oude ( gemeente) en de toekomstige eigenaars. Vooral op het terrein van het concurrentiebeding moesten veel plooien worden gladgestreken.


DonckHuys

De nieuwe eigenaar van ’t Schouw heeft geen onoverkomelijke bezwaren tegen voortzetting van de activiteiten die tot voor kort onder de vlag van DonckHuys plaatsvonden. Maar er zijn wel andere regels straks. Zo is bijvoorbeeld vanwege religieuze redenen voor kaartclubs geen plaats meer en alcoholhoudende dranken worden niet meer verkocht. In principe kunnen clubs en verenigingen terug naar ’t Schouw. Wel moet het bestuur van de moskee nog gesprekken voeren met gemeente en DonckHuys over de voorwaarden en prijsbepalingen en moeten de gebruikers nieuwe voorwaarden aanvaarden. De woordvoerder van de moskee opperde dat het nieuwe ”t Schouw’ geen subsidie krijgt, terwijl DonckHuys daar wel van ‘profiteerde’. Dat zal op een of ander manier in de verhuurprijzen verrekend moeten worden.

folklore en ontspanning

De ruimte die de Turkse gemeenschap binnenkort tot hun beschikking krijgen, wordt in principe alleen gebruikt voor sociaal culturele activiteiten. Het huidige gebedshuis behoeft geen uitbreiding. Wel komt er een kapper, een kleine winkel, een sportgelegenheid voor met name ouderen, een kleine filmzaal en een bibliotheek. Ook wordt er straks bijles gegeven en worden er taalcursussen gereorganiseerd. Er is straks ook ruimte voor folklore en ontspanning.

Onder de aanwezigen bleek ook zorg over huidige en te verwachten toenemende (geluids)overlast. Vooral het parkeren bij bepaalde gelegenheden en het niet houden aan algemeen geldende verkeersregels werd bekritiseerd. De vertegenwoordiger van het moskeebestuur begreep de ongerustheid en beloofde op dat gebied maatregelen te zullen treffen. Als grap voegde hij er aan toe dat ‘wij in ieder geval geen carnaval vieren’. Het college werd deze avond luisterend waargenomen door wethouder René Jansen25 september tot en met 9 november 2018: Werkzaamheden fietspaden Klein Dongenseweg en Procureurweg

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on di, september 18, 2018 19:35:56

25 september tot en met 9 november 2018:

Werkzaamheden fietspaden Klein Dongenseweg en Procureurweg

Van dinsdag 25 september tot en met vrijdag 9 november 2018 worden de fietspaden langs de Klein Dongenseweg (tussen de Brouwersdijk en de Bolkensteeg) en de Procureurweg (tussen de Gaasjesweg en het Hof) voorzien van asfalt. In deze periode zijn de fietspaden afgesloten en worden er deels omleidingsroutes ingesteld.

Tijdens de werkzaamheden wordt op de Klein Dongenseweg van ’s Gravenmoer richting Dongen één helft van de rijweg afgesloten. Op dit deel kunnen fietsers in twee richtingen rijden. De Klein Dongenseweg is dan tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer een eenrichtingsstraat naar ’s Gravenmoer toe. Gemotoriseerd verkeer van ’s Gravenmoer naar Dongen wordt tijdelijk omgeleid via de Wilhelminalaan, Lage Ham, Beljaartlaan en Bolkensteeg. Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad langs de Procureurweg worden fietsers omgeleid via de Fazantenweg, de Klein Dongenseweg, de Bolkensteeg, de Gaarde en het Hof (en vice versa). Op www.dongen.nl (Nieuws) zijn kaarten met omleidingsroutes beschikbaar.

Werkzaamheden

Beide fietspaden krijgen een stevige fundering en worden naar drie meter verbreed. De hagen tussen beide fietspaden en de rijweg worden vervangen door een grasberm, zodat het groen veiliger onderhouden kan worden. Op plekken waar de berm tussen het fietspad en de rijweg kleiner is dan een meter wordt een verhoogde scheidingsband aangebracht. Langs de watergang tussen Klein Dongenseweg 18 en 36 komt een nieuwe oeverbescherming. De 5 bomen voor Klein Dongenseweg 60 en 62 worden verwijderd omdat hier in de nieuwe situatie te weinig leefruimte voor over blijft.

Planning

Op dinsdag 25 september begint aannemer Schapers uit Raamsdonksveer met de werkzaamheden aan beide fietspaden. Uiterlijk vrijdag 9 november rondt de aannemer de werkzaamheden af. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijven de aanliggende percelen met tijdelijke voorzieningen bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over de projecten? Neem dan tijdens kantoortijden contact op met de projectuitvoerder van de gemeente Dongen: Arnoud voor de Poorte, telefoon: 06 – 29 50 18 00, e-mail: arnoud.voor.de.poorte@dongen.nl.

Heeft u vragen over en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan tijdens kantoortijden contact op met de uitvoerder van aannemer Schapers: Ben van Merrienboer, telefoon: 06 – 22 65 52 34, e-mail b.van.merrienboer@Schapers.nl.Verlenging Buurtlabel Veilig Verkeer in actieve wijk de Biezen

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on do, mei 24, 2018 11:33:28

Verlenging Buurtlabel Veilig Verkeer in

actieve wijk de Biezen


Foto’s : DHS Piet Eelants

Dongen, 24 mei 2018.Wijkraad De Biezen is een van de actievere wijkraden in het dorp . Zo zorgt de raad voor de jaarlijkse fietsverlichtingsactie , doet de wijk veel aan natuurbehoud met bijvoorbeeld de uniek voor Dongen ecologische oever en insectenhotel, de buurtdag , de buitenspeeldag en natuurlijk de ( verkeers)veiligheid voor de bewoners van de wijk De samenleving is de wijk mag er best een beetje trots op zijn . In 2014 was Wijkraad de eerste en – tot nu toe – de enige wijk in Dongen die het Buurtlabel Veilig Verkeer overhandigd kreeg van de Brabantse afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Omdat Wijkraad De Biezen nog steeds actief is met verbeteren van de verkeersveiligheid heeft VVN verlenging van het Buurtlabel in De Biezen toegekend. Het Buurtlabel wordt door Veilig Verkeer Nederland toegekend voor een periode van telkens drie jaar. Het bezit van het Buurtlabel Veilig Verkeer houdt niet in dat een buurt voor 100% veilig is, maar laat wel zien dat er bewust gewerkt wordt aan verkeersveiligheid in de wijk in samenspraak verschillende partijen. Zo is de wijkraad momenteel bezig met een persoonlijke huis-aan-huis-enquête over de verkeersveiligheid aan de Gaarde, Pruimengaarde en Hof .Het nieuwe buurtlabel werd vandaag door de voorzitter van de wijkraad, Leo van Hecke, bevestigd. Wijkraadslid en vice -voorzitter Peter Misseyer hielp het plakkaat aan de zijmuur van Theek 5 te onthullen .Bart van der Veer Beleidsadviseur Verkeer vertegenwoordigde de gemeente Dongen .Het label hangt vlak bij het fiets- en voetpad die overigens dankzij onder andere mede de wijkraad tegenwoordig een stuk veiliger is .Europaplein wordt stuk fraaier

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on do, mei 17, 2018 16:06:39

Europaplein wordt stuk fraaier

Foto’s : Piet Eelants ( DHS)

Dongen, 17 mei 2018 .Vandaag was er een klein feestje op het Europaplein. Nadat vorige maand met gezamenlijke inspanning van de buurt ,verenigd in de Vereniging van Eigenaren van de appartementen aan het plein, de grote vaste verhoging voor de Spar-buurtsuper omtoverden in een fraaie vaste plantenbak , bracht groenkwekerij Willem van Strien vers van de pers zo vast 5 fraaie bloembakken van een totaal 10 exemplaren die het eigenlijke saaie plein gaan opvrolijken. Er ging wel het een en ander aan vooraf om tot dit frisse en kleurrijke resultaat te komen. Wethouder van Beek ,die met het overdragen van de bakken aan de VvE een van zijn laatste bestuurstaken vervulde, memoreerde dat de gemeente zowat alle bloembakken in het dorp wegbezuinigende in de crisistijd, maar toch achter deze wat hij noemde ‘ pilot ‘ staat.

Niet in de winter

De bakken zijn fraai constateerde hij samen met de aanwezigen. Van Beek zei er op te vertrouwen dat de bewoners hun gedeelte van de ‘overeenkomst ‘zullen nakomen en zei tevens te hopen dat ‘ bepaalde passanten’ de bakken met rust zullen laten. ‘Mogelijkmaker’ groenvoorziening in Dongen Addo Geerts liet de wethouder én mevrouw R Vereggen , de vertegenwoordiger van de VvE Europaplein een contract tekenen waarin de wederzijdse verplichtingen en toezeggingen staan beschreven voor zowel de gemeente als de VvE . Zo zorgt de gemeente voor water bij grote droogte in de vaste-plantenbak en moet de huiseigenaren zorgen voor het weghalen van waai- en zwerfvuil en onkruid . Het totaal aan bloemen -en groenvoorzieningen is een proefproject dat ook officieel wordt geëvalueerd. Wethouder Ad van Beek trok nog eenmaal letterlijk de kar door enkele bakken op hun plaatst te zetten. Bij het geheel hoort ook een grote verrijdbare regenton met een paar gieters.. In de winter staan de bakken er niet.

Het filmpje is niet op elk apparaat zichtbaar. Gebruik in dat geval de desktopmodus of de URL van YouTube

De laatste ‘klus’ van wethouder Ad van Beek


Minister Aalberselaan is weer open voor alle verkeer

Foto : gemeente Dongen

Dongen, 17 mei 2018.De opening van de van de Minister Aalberselaan is een feit . Het is een zeer fraaie straat geworden. Dit is de eerste straat in Dongen met Streetprint. Bij deze techniek lijkt het alsof er straatstenen zijn gelegd, maar het is gewoon asfalt. Ook de trottoirs zijn vernieuwd en parkeerplaatsen en fietsstroken zijn aangelegd. De weg is na vandaag officieel open. Op 19 maart begon de reconstructie van een deel van de Minister Aalberselaan in Dongen. Tussen de Bolkensteeg en de Mgr. Poelsstraat werden de trottoirs vernieuwd, parkeerplaatsen en fietsstroken aangelegd en kreeg de rijbaan een forse opknapbeurt. Voor het asfalt is de keuze gevallen op een zogeheten ‘street print’. Het voordeel is dat er asfalt wordt gelegd, maar dat het net lijkt alsof het straatstenen zijn. Tussen de Bolkensteeg en de Mgr. Schaepmanlaan werd het trottoir aan de oneven kant van de woningen smaller gemaakt zodat hier ruimte ontstaat voor parkeerplaatsen. Dongen is is een ongewone en bijzonder mooie straat rijker Het openen van deze straat was de laatste officiële handeling die Ad van Beek uitvoerde als wethouder van de gemeente Dongen en ook hier was er een gedeelte ‘hard labeur’ bij ; na het plaatsten van de bloembakken aan het Europaplein vanmiddag versjouwde hij in deze nieuwe straat mede het afsluitingshek open.DANK wethouder!Stichting Buurtpreventie s Gravenmoer viert haar eerste lustrum met amusante en leerzame middag

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on za, mei 12, 2018 15:02:33

Stichting Buurtpreventie s Gravenmoer viert haar eerste lustrum
met amusante en leerzame middag

Dongen, s Gravenmoer , 12 mei 2018. Eind 2012 gingen in s Gravenmoer al stemmen op om iets te doen om de veiligheid van de bewoners van het dorp te verhogen en om hun eigendommen te beschermen. Er was ook aanleiding toe. Een aantal inbraken in een bepaalde wijk was opvallend hoog. In Klein-Dongen was al een vorm van buurtwacht. De dorpsraad van s Gravenmoer nodigde de deelnemers daarvan uit en liet zich informeren over ook de mogelijkheden in s Gravenmoer. Er was gelijk al veel belangstelling van een aantal dorpsgenoten die later de koppen verder bij elkaar hebben gestoken om iets soortgelijks in s Gravenmoer op te starten. Het was toenmalig wethouder Bas Evegaars die in mei 2013 tijdens de eerste vergadering van de latere Stichting Buurtpreventie de eerste praktische spullen overhandigde zoals hesjes, zaklampen en een bedrag van € 400.- om de activiteiten van de groep op te starten. Ook het RABO stimuleringsfonds was bereid om een leuk bedrag in de kas te stoppen. Op 21 mei 2013 werd de initiatiefgroep officieel de Stichting buurtpreventie ’s Gravenmoer en ook in aanwezigheid van de wethouder In de vijf jaar dat de stichting nu bestaat is er van alles gebeurd. Zo kwam er ook een samenwerking met de politie tot stand. Een welkome partner natuurlijk .

Vandaag vierde de Stichting Buurtpreventie haar eerste lustrum op het terrein van de plaatselijke brandweer. Burgemeester Marina Starmans was aanwezig bij de festiviteiten en verrichte de opening er van . Zij feliciteerde de deelnemers aan de groep en zei er van overtuigd te zijn dat preventie helpt. “Sinds 2017 is er in s Gravenmoer niet meer ingebroken en da’s al lang geleden ” zo sprak zij. De burgemeester prees de groei van de groep die het in het begin met 9 mensen moest doen. Nu bestaat de stichting uit 47 actieve mensen. Er waren diverse demonstraties te zien van politie, EHBO en de brandweer samen met de jeugdbrandweer. Voor de kinderen was er ook van alles te beleven. Zo was er gelegenheid om je te laten schminken er stond er een springkussen. Er werd ook actie gevoerd om vrijwilligers te bewegen actief mee te doen in de groep. Leuk was ook een ritje in een huifkar door het dorp . Als extra en veel geprezen door het aanwezige publiek liep s Gravenmoers beste en bekendste zanger Henk Snijders rond als de rechtshandhaver Janvier uit Les Misarable. Een filmpje van zijn optreden is op verzoek beschikbaar.Gemeente Dongen stopt collectieve periode onderhoud en storingsdienst warmtepompen en CV-ketels

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on vr, februari 09, 2018 08:20:31

Gemeente Dongen stopt collectieve periode onderhoud en storingsdienst warmtepompen en CV-ketels

Archieffoto DHS

Dongen, 9 februari 2018. De bewoners van fase 2 van de nieuwbouwwijk Beljaart ontvangen vandaag een brief van de gemeente waarin het einde wordt aangekondigd van de periode van het collectieve onderhoud en de storingsdienst ten aanzien van de warmtepomp en CV-ketels . De bewoners ontvangen ook informatie over aanverwante zaken De bewonersbrief omvat in feite de mededeling en bevestiging dat er een einde is gekomen aan de collectieve periode van onderhoud en het verhelpen van storingen onder regie van de gemeente. “Dit jaar bent u zelf aan zet om een contract af te sluiten voor het onderhoud aan uw installatie en het regelen van een storingsdienst “ aldus de brief . Dit geldt vanaf het moment dat het onderhoud is uitgevoerd en individuele restpunten zijn verholpen.

Onderhoud

In de brief wordt herinnert aan het feit dat het bedrijf Feenstra B.V. medio november 2017 brieven verzonden heeft aan de bewoners voor het onderhoud aan de CV-ketels. Een aantal eigenaren met een CV-ketel heeft volgens de gemeente nog niet gereageerd op het onderhoudsverzoek. Feenstra biedt tot 31 maart 2018 de mogelijkheid om alsnog te bellen naar 088-8455000 voor het inplannen van een onderhoudsafspraak. “Daarna is ook voor deze eigenaren het onderhoud voor eigen rekening. “ De bewoners die het aangaat worden verzocht voor 19 februari te reageren op de optie voor het kosteloos plaatsen van het doorstroomapparaat door Deem Installatie B.V. ten behoeve van langere taptijd warm water .Degene die niet reageert en geen overeenkomst aangaat wordt geacht geen gebruik te willen maken van het doorstroomapparaat.

Kettingbeding / notariële akte

In de koopovereenkomst van eigenaren van woningen staat een kettingbeding opgenomen voor de energievoorziening van GEO-Dongen. Deze energievoorziening is door faillissement niet meer in gebruik . De gemeente wil alle koopaktes in één keer opschonen. Hiervoor ontvangen de bewoners binnen enkele weken een brief waarin wij verzocht wordt om in te stemmen met het verwijderen van dit kettingbeding . De gemeente neemt de kosten daarvan voor haar rekening Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de collectieve aanpassing van de aktes, komen mogelijke kosten op een later moment voor eigen rekening.Maatregelen voor een veiligere oversteekplaats Mgr. Nolenslaan – Achterberg

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on ma, juli 03, 2017 19:39:48

Maatregelen voor een veiligere oversteekplaats Mgr. Nolenslaan – Achterberg

Dongen, 3 juli 2017 Het college heeft besloten tot extra beveiliging van de oversteekplaats voor kinderen, ouders en brigadiers van basisschool Achterberg aan de Mgr. Nolenslaan. Er wordt een draaibare afsluiting geplaatst met lichtsignalen die bediend gaat worden door de brigadiers. Hiertoe is besloten in samenspraak met de verkeersbrigadiers, medezeggenschapsraad, politie en schooldirectie. Vandaag werd deze maatregel ter plaatse toegelicht door wethouder Ad van Beek, Raymond Smeets (directeur van de school), Angelique van Dooren (coördinator verkeersbrigadiers), Jan Soeterbroek (wijkagent) en Oscar van Rijn (projectleider gemeente). De raad is middels een raadinformatiebrief op de hoogte gesteld van de gekozen beveiligingsmethode

Vragen in raad

De afgelopen tijd vonden op dit punt twee ongevallen plaats waarbij verkeersbrigadiers betrokken waren. In de raad werden hierover onlangs vragen gesteld. Samen met de verkeersbrigadiers, medezeggenschapsraad, politie en schooldirectie heeft de gemeente maatregelen onderzocht die extra beveiliging bieden op de oversteekplaats. Diverse oplossingen zijn voorgelegd en besproken. Met een vertegenwoordiging van de verkeersbrigadiers is onder andere een oversteekplaats van een school in de gemeente Veenendaal bezocht, waar gewerkt wordt met zwenkbomen. Hierbij komen rood-wit geblokte slagbomen op ooghoogte over de weg. Het bezoek en de gesprekken in Veenendaal laten zien dat deze maatregel effectief is en door de brigadiers als gebruiksvriendelijk wordt ervaren. De attentie bij weggebruikers wordt direct verhoogd zodra de oversteekplaats in gebruik wordt genomen. De verkeersbrigadiers kunnen zich beter richten op het begeleiden van overstekende kinderen en ouders. Een en ander staat te lezen in de vandaag verzonden informatiebrief aan de raadsleden

Een fotomontage geeft een beeld van de beveiliging ( gemeente Dongen)

De delegatie die in Veenendaal was is erg te spreken over de methode. Genoeg reden om op de oversteekplaats aan de Mgr. Nolenslaan soortgelijke rood-wit geblokte zwenkbomen te plaatsen. Om de zichtbaarheid bij laaghangende zon, schemer en slecht weer te vergroten, komt er knipperende ledverlichting op de zwenkbomen. De zwenkbomen zullen worden bediend door de verkeersbrigadiers en zijn alleen tijdens de oversteektijden in werking. De installatie kost € 24.000,- en zal met ingang van het nieuwe schooljaar operationeel zijn. Voorafgaand krijgen de verkeersbrigadiers een instructie op locatie.Voor de Veldstraat, die grenst aan de oversteekplaats op de Mgr. Nolenslaan, worden in 2018 reconstructieplannen opgesteld. Ook hier worden volgens het bericht aan de raad schooldirectie, de verkeersbrigadiers, de medezeggenschapsraad, de bewoners en de politie bij betrokkenVolgende »