Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Uitbreiding industrieterrein Vijf Eiken is aanslag op Duiventoren

REGIO Posted on wo, april 15, 2020 16:55

Dongen, 14 april 2020

De gemeente Oosterhout wil industrieterrein Vijf Eiken uitbreiden met 14 ha voor het bedrijf Rodenburg. ‘De Duiventoren wordt hierdoor ernstig bedreigd’, zo vindt de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik. Gezien de grootte en zwaarte van dat bedrijf (categorie 4.2) hoort de uitbreiding thuis op een grootschalig bedrijventerrein als Moerdijk. De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft daarom bezwaar aangetekend tegen het voorgenomen bestemmingsplan. Zij heeft dat in een inspraakreactie aan de Oosterhoutse wethouder van der Helm (VVD) laten weten.

uit .nl

Natuur zou wel eens de hoeksteen kunnen zijn van hoe in de toekomst duurzaam een gezondheidscrisis als de Coronacrisis te beheersen zal zijn. De natuur tussen Dongen en Oosterhout is een groene long voor beide gemeenten en van groot belang voor de gezondheid van de inwoners. In ieder geval zullen na de Coronacrisis besluiten die nu nog in de pijplijn zitten wel eens heel anders uit kunnen pakken. Het gebied staat al onder druk door de omstreden aanleg van een nieuwe weg, de N629 door de natuurgebieden het Blik en de Duiventoren. Nu komen daar de plannen voor uitbreiding van het industrieterrein Vijf Eiken bovenop. Dat zou wel eens de doodsklap kunnen zijn voor de Duiventoren. De natuur in het gebied, inclusief de ecologische verbindingszone langs het kanaal, zou juist versterkt moeten worden in plaats van afgebroken. Het huidige bedrijventerrein Vijf Eiken met aan de rand de zo kenmerkende silo’s van van der Kooy en Rodenburg, zou dan op een goede en natuurlijke manier begrensd worden.

Uitbreiding zou volgens de gemeente nodig zijn om Rodenburg de ruimte te geven voor een campus-achtige ‘sidestream biobases valley’-initiatief. Maar deze uitbreiding kan ook plaatsvinden op het industrieterrein de Vijf Eiken zelf. Naast de bedrijfsgebouwen van Rodenburg ligt een groot stuk grond braak dat van van Tata-steel is. Dat is natuurlijk duurder dan gewoon goedkope agrarische gebied bebouwen maar we moeten nu durven kiezen voor natuur in plaats van voor het geld. Het omzetten van de agrarische grond naar industrieterrein levert naar verluid een bestemmingswinst op van 14 miljoen. Bovendien, als de plannen van Rodenburg inderdaad succesvol zijn – het is te hopen voor Rodenburg – is de ruimte sowieso onvoldoende. Grootschalig bedrijventerrein Moerdijk ligt dan meer voor de hand dan het kleinschalig bedrijventerrein als de Vijf Eiken. Daar kan verdere uitbreiding in de toekomst alleen maar plaats vinden door nog meer natuur en groen van de Duiventoren op te offeren. Het zou het definitieve einde van de Duiventoren betekenen. De Vereniging is ook bang voor precedentwerking. Want wat let bijvoorbeeld grondeigenaren aan de Dongense kant dezelfde rechten te claimen als Rodenburg nu doet aan de Oosterhoutse kant, agrarische omzetten in industriegrond. Dan is het echt gedaan met het rustige buitengebied de Duiventoren waar juist in deze tijd zoveel mensen enorm blij mee zijn. Daarom roept de Vereniging op tot een pas op de plaats.

Er wordt ingesproken in de gemeenteraadsvergadering in Oosterhout.Windmolens voor en door inwoners

REGIO Posted on za, juli 14, 2018 13:26

Verkoop Spinderdelen gestart!

WINDMOLENS VOOR EN DOOR INWONERS

In regio Hart van Brabant komen vier nieuwe windmolens. Energie Dongen heeft daar samen met tien andere energiecoöperaties in deze regio het initiatief toe genomen. Die molens worden gerealiseerd vóór en dóór inwoners en ondernemers in de regio. Als lid van Energie Dongen kun je Spinderdelen kopen van €250. Dat kan van 17 juli tot en met 31 augustus 2018. Zo maak je de duurzame energie van windmolens mede mogelijk en profiteer je van de opbrengst. Lid worden kan via inschrijven en toesturen van het machtigingsformulier (te vinden op www.energiedongen.nl). Het lidmaatschap bedraagt €10 per jaar.

Waarom deze windmolens?

Het is essentieel dat onze regio zelf voldoende duurzame energie op gaat wekken. De vier windmolens leveren net zoveel duurzame elektriciteit als 7.500 huishoudens verbruiken. Dat geeft ineens een flinke hoeveelheid minder CO2-uitstoot. En dus minder klimaatverandering en een betere luchtkwaliteit voor onszelf en voor onze (klein)kinderen. Een mooi vooruitzicht, maar zonder investeerders gaat dat niet lukken. Alleen als de leden van de energiecoöperaties samen 7,5% van de investering bij elkaar brengen, kan geld geleend worden bij een bank.

Hoe ver staat het project?

Er zijn al flinke stappen gezet. De locatie is duidelijk; de molens komen op De Spinder, net boven Tilburg, bij afvalverwerkingsbedrijf Attero, waterschap De Dommel en gemeente Tilburg. Ook is het bestemmingsplan al rond en is de landelijke subsidie voor duurzame energie al toegekend. Nu nog het geld regelen, het type windmolen uitkiezen, de molens laten bouwen en in 2019 kunnen ze draaien! Dan is weer een stukje van onze regionale energievoorziening duurzaam.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het kopen van Spinderdelen: www.spinderwind.nl.