Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Waar spreekt men Nederlands

KOMKOMMERNIEUWS Posted on wo, augustus 09, 2017 18:05

Dongen, zomer , 2017. Ook dit jaar . Dit is een frisse zomerrubriek en mét een knipoog. De rubriek verschijnt onregelmatig en is afhankelijk van het aanbod. Een soort opkikker bij slecht weer of beter en een soort van column met een tikkeltje nieuwswaarde .Leuk bedoelt ook. Nieuws ook dat normaliter niet in de krant komt dus. Deze krant brengt geen leugens in het land. Kijk daarvoor ook heel even naar onze kleine lettertjes. Er mag veel bij deze krant. Dat wel. Deel jouw (be)komkommernieuws vandaag nog. Je hebt daarvoor tot aan het begin van de herfst op 21 september de gelegenheid Ons speciale e-mailadres is tot die tijd beschikbaar voor jouw pennenvruchten komkommer@dongenhomespot.nl

Waar spreekt men Nederlands

Dongen, 9 augustus 2017. Onze taal wordt nogal eens verkracht door het steeds meer in de mode komen van het gebruik van vooral Engelse woorden .Sommigen vallen – heel flauw- over kleine taalfoutjes die in deze krant staan die toch maar mooi elke dag wordt volgeschreven door iemand die een niet zo’n lichte vorm van dyslexie heeft ; maar dat even terzijde. Bijna geen zinnige zin wordt nog geaccepteerd in het bedrijfsleven als jouw voorstel niet een proposal blijkt te zijn. Je hebt het nakijken als je voor je digitale televisieontvanger geen smartcard hebt ook ben je in het bezit van een gros ‘slimme’ kaarten ; om maar eens een paar onverwachte voorbeelden te noemen .Vóór me ligt het woordenboek Surinaams – Nederlands . Bij het verschijnen ervan in 2006 werden er zo’n 500 Surinaamse woorden aan het Nederlands toegevoegd. Dit allemaal als gevolg van de aansluiting van onze ex- kolonie bij de Nederlandse Taalunie. Ik vind het wel een verrijking , een verrijking zoals het Vlaams al gebleken is te zijn. Geregeld terugkomende lezers van deze internetkrant zien bij het woordgebruik en de woordkeuze heel dikwijls de invloeden van het Vlaams. Er zijn overigens in ons aller taalgebruik veel invloeden van het Vlaams in het Nederlands en omgekeerd. Een gewoon woordje als ‘dáág ‘ wordt steeds meer gebruikt in Vlaanderen. Nederlanders vinden het steeds ‘plezanter ‘als het ‘gezellig ‘is. Het Vlaams en Surinaams hebben als hoorbare gemeenschappelijkheid de ‘aangezette’ W en de ‘rollende ‘ R . Prachtig hoe prachtig onze taal eigenlijk is. Naar schatting 24.000.000 miljoen mensen op de aarde spreken Nederlands of een afgeleide daarvan. In Brazilië bijvoorbeeld spreken zo’n kleine miljoen mensen elkaar elke dag aan in onze taal of wat daar voor door gaat. En dat komt weer omdat veel boeren uit vooral Zuid -Nederland kort na de tweede wereldoorlog naar dat land emigreerden. In Sud (Zuid) – Afrika is er een vorm van het Nederlands die – alhoewel voor ons een beetje vreemd klinkt – vooral goed te lezen is. In Sri – Lanka en in grote delen van Indonesië kent men het Nederlands nog steeds en wordt het op beperkte schaal opnieuw onderwezen. Japan , Canada , Australië , de VS : Nederlands is nog latent aanwezig in vele hoofden en Nederlandse woorden als apartheid en ja en nee ( Jae en Neh) wordt in de Verenigde Staten gebruikt bij stemmingen in de senaat en congres. Ongeveer 800 studenten aan de universiteit van Moskou hebben het Nederlands als bij -vak en 26 ( 2006) kozen onze taal als hoofdvak. Zelf hoop ik , nu Engeland de EU verlaat , het Nederlands weer wat meer kansen krijgt in het overigens daardoor steeds kleiner wordend Europa.

De Taalunie waar we vandaag als bron ook uitputten zegt, dat aan zo’n 150 universiteiten in het buitenland ongeveer 600 docenten onze taal doceren. Dat betekend ook Nederlands als vreemde taal in 40 landen. Aan honderden instellingen op niet-universitair niveau geven nog eens ruim 6.000 leerkrachten Nederlands aan 400.000 scholieren en belangstellenden voor onze taal.In Luxemburg is een Nederlands sprekende school aan populariteit aan het winnen Er zijn in het buitenland met deze cijfers in acht genomen waarschijnlijk meer dan 15.000 studenten die Nederlands leren. En dan zijn nog niet eens meegerekend de studenten die het Nederlands bestuderen als bronnentaal. Nederland was ooit de officiële taal in Indonesië . Rechtenstudenten in dat grote land moeten heden te dagen overheidsdocumenten kunnen lezen die in het Nederlands hun officiële status hebben behouden. Zuid-Afrikaanse studenten die Afrikaans studeren, zijn in dit overzicht niet meegerekend, maar ook zij leren Nederlands, want dat is een onderdeel van het vak Afrikaans. Goeiendag ! Zou het eigenlijk niet terecht zijn dat onze taal weer onze taal wordt en dat we tegelijkertijd het Dongens in ere houden …?

Tekst : Piet EelantsDe geschiedenis van onze vakantie

KOMKOMMERNIEUWS Posted on vr, augustus 04, 2017 19:17

Dongen, zomer , 2017. Ook dit jaar . Dit is een frisse zomerrubriek en mét een knipoog. De rubriek verschijnt onregelmatig en is afhankelijk van het aanbod. Een soort opkikker bij slecht weer of beter en een soort van column met een tikkeltje nieuwswaarde .Leuk bedoelt ook. Nieuws ook dat normaliter niet in de krant komt dus. Deze krant brengt geen leugens in het land. Kijk daarvoor ook heel even naar onze kleine lettertjes. Er mag veel bij deze krant. Dat wel. Deel jouw (be)komkommernieuws vandaag nog. Je hebt daarvoor tot aan het begin van de herfst op 21 september de gelegenheid Ons speciale e-mailadres is tot die tijd beschikbaar voor jouw pennenvruchten

De geschiedenis van onze vakantie

Tegenwoordig is het normaal en niet meer weg te denken . Een mens leeft niet van brood alleen. Af en toe moet hij gewoon eens ergens heen en ‘daar moet Bleu Band over heen ‘ vulde mijn moeder altijd aan. Het begon allemaal met God die de zevende dag rustte na de creatie van onze aardkluit .In de middeleeuwen reglementeerden de ambachten en de gilden de werktijd heel sterk. De kerkelijke kalender domineerde de vrije tijd. Dat is allemaal verleden tijd. De baas is al lang de baas niet meer. Al mag je dat niet altijd hardop zeggen .En voor een dubbeltje op de eerste rang zitten gaat niet meer. De baas is blij met ons en betaalt graag jouw vakantiegeld. Uitgeruste mensen presteren schijnbaar beter. En dat is weer goed voor je baas. We zorgen op die manier goed voor elkaar. Het is geen gunst, dat vakantiegeld. Het is allemaal ingecalculeerd wat je verdiend of denkt te verdienen .In de tweede helft van de negentiende eeuw waagden de nieuwe rijken zich aan de eerste toeristische trips. Vakbondsleiders hielden de eerste pleidooien voor een jaarlijkse vakantie. Dat lezen we onder andere uit onze bronnen van vandaag isgeschiedenis.nl en vacature.com . Er zijn in de geschiedenis meer feiten te vinden waarom vakantie werd gegeven. Waarom scholieren tegenwoordig zomervakantie hebben is te herleiden dat dat het overblijfsel is van de oogsttijd toentertijd . De kinderen kregen in de zomer vrij van school om te helpen op het land. Andere bronnen zeggen juist iets anders De kinderen waren juist in het voor- en najaar niet op school te vinden, omdat het dan de drukste tijd voor de boer is. Van vakantie was dus geen sprake. In beide voorbeelden niet.

Pas halverwege de negentiende eeuw kregen leerlingen in de zomer vrij. Wetenschappers dachten toen dat het voor de kinderen niet goed was om continu op school te zitten. De kinderen van christelijke scholen gingen bijvoorbeeld naar de Vakantie Bijbelschool en anderen een dagje weg met hun ouders. Bij ons was dat steevast een fietstocht naar Drunen. Daar woonde Tante Nonneke . Soms was speeltuin ‘De Schaffelaar’ in beeld en zeker eenmaal zelfs de Efteling .

In 1900 kregen de arbeiders van de metro van Parijs de eerste officiële vakantie in Frankrijk: 10 dagen en een jaar later vond men dat de Britse vrouwen en minderjarigen recht op zes dagen vakantie hadden Dit idee verspreidt zich al gauw via sectorakkoorden in de Engelse fabrieken. Pas in 1921 had men ook in Duitsland in de gaten dat er behoefte was aan een rustperiode. De meerderheid (85%) van de Duitse arbeiders en bedienden genoten vanaf dat moment van een betaalde vakantie. Vanaf 1920 voerden enkele grote fabrieken in het Antwerpse enkele dagen vakantie in. Autofabrikant Minerva was de eerste die dit recht toekende, snel gevolgd door andere fabrieken zoals Gevaert, Bell en de diamantsector. En in 1925 geeft ene minister Anseele de spoorarbeiders acht dagen vakantie. 1936: onder druk van wilde stakingen, onder meer van de dokwerkers, gaat de Belgische regering Van Zeeland akkoord met zes vakantiedagen. Later – in 1938- wordt het recht voor alle Belgen en dat nadat in 1937 voor het eerst op beperkte schaal door de ‘patron’ geld wordt gegeven aan bedienden en arbeiders om die vakantie te kunnen vieren

Napels

De meeste Nederlanders vinden het leuk om op vakantie te gaan, maar sinds wanneer gaat men eigenlijk op vakantie? Is op vakantie gaan iets van deze generatie of deed men dit vroeger ook al? Volgens de overleveringen maakten de oude Egyptenaren al tripjes. Toch kwam de zomervakantie – zoals we hem vandaag de dag kennen – pas in de jaren vijftig voor. Reizen hebben mensen altijd al gedaan. In Babylon stond rond 2.200 voor Christus een historisch museum waar veel mensen heengingen en het oude Egypte was een ‘toeristische’ trekpleister, vanwege haar schitterende piramiden en gebouwen. De Romeinen trokken graag enkele weken naar badplaatsen om tot rust te komen. Een populaire badplaats was bijvoorbeeld Baiae, gelegen nabij Napels. Waar de rijke laag van de maatschappij er regelmatig op uit trok, bleef de gewone burger veelal thuis. Dat is nu ten dage nog zo. De Duvel schijt nogal eens op een hoop. Pas in de twintigste eeuw kwam er behalve meer welvaart ook de behoefte aan vakantie in de samenleving. Werkgevers gaven hun werknemers eerst onbetaalde vrije dagen en gezinnen gingen dagjes weg. Tot aan de jaren vijftig kwam de zomervakantie – zoals wij hem vandaag de dag kennen – niet voor. Een dagje weg met de kerk was voor veel mensen het hoogtepunt van het jaar. Het vakantiegeld werd in Nederland .Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat rond 1910 het vakantiegeld voor het eerst en net als bij onze zuiderburen op kleine schaal werd ingevoerd. In de jaren twintig kregen steeds meer werknemers doorbetaald. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er bovenop het betaalde verlof nog een extra vakantietoeslag. Veel mensen konden het zich immers niet veroorloven om van hun normale salaris een vakantie te betalen. De werkgevers waren ook blij met hun uitgeruste werknemers en het vakantiegeld werd voor iedereen ingevoerd.

Tekst : Piet EelantsHet weer belicht

KOMKOMMERNIEUWS Posted on vr, augustus 26, 2016 12:58

Het weer belicht

Iedereen heeft het er over. Wat dat betreft is het nog altijd komkommertijd die vanwege het goede weer misschien zelfs verlengd wordt. Bovendien is er ruimte voor in deze krant. Een verhaal, een constatering is daarom weer maar eens actueel én komkommerachtig tegelijk. Het is weer ( bijna) september ,maar aan het weer zou je het niet zeggen. Vandaag hoorde ik het alweer. Het weer is in de war. Maar hoedt u voor bedrog. Er waren al meer winters die pas in maart begonnen. En bovendien begon de zomer al wel eens meer in september. Meestal is er dan een goed voorjaar. Ook dit jaar hadden we daarover niet te klagen Over en weer worden we er mee verrast .Het weer is een dankbaar onderwerp voor een praatje ,waarbij het weerpraatje je weer kan helpen. Daar heb je het weer zeg maar. Er zijn weervrouwen , weermannen en weerwolven. De laatste categorie wil ik in weerwil van de komkommerstijl maar even achterwege laten , maar zonder een niet passende opmerking te plaatsten denk ik wel dat er weerménsen zijn. Op zich kunnen die in een ander licht bezien weer wel wolven zijn, maar dat is weer een heel ander verhaal. Heb jij dat ook. Het is miezerig weer en de wind laat zich niet temmen. Hij wil maar niet gaan liggen dus. Je moet er door. Eenmaal buiten vind je ,dat je eigenlijk wel een jas aan had moeten trekken , maar om daar nu terug voor naar binnen te gaan vind je ook weer overdreven .

Twintig meter verder wordt de twijfel toch groter en de twijfel wordt gevoed door steeds groter wordende druppels. Dan besluit je je over te geven aan het weertype dat jouw gemoed dreigt te bepalen. Je laat je niet kennen en loopt gewoon door naar je bestemming. Je had immers beloofd ‘nog eens ‘langs te komen. Drijfnat aangekomen krijg je al direct te horen dat je er met dit weer toch niet persé had door moeten komen. En nu dan de hitte. Het is té warm hoor je dan. Maar geldt dat dan voor warme liefde ? Je neemt het maar voor lief, maar eigenlijk krijg je latent gesproken de wind van voren. Dat het wel fijn is dat je even aanwipte verzacht de opmerking dan weer. De verwarring is groot. Deze contradictie had je wel kunnen verwachten , maar je denkt er toch over na er iets van te zeggen. Als je dan opmerkt dat je dacht dat het wel mee zou vallen met die hitte is het praatje er ook ( weer ) . Je gaat na een half uur over het weer te hebben gepraat met nog een nat pak naar huis. Van het zweet dus. Deze keer had je de wind in in ieder geval mee. Wat een weer ,mensen en het blijft zomer.


Tekst : Piet EelantsWeinig prijzengeld voor het goede doel

KOMKOMMERNIEUWS Posted on za, augustus 20, 2016 12:06

Weinig prijzengeld voor het goede doel .

Je ziet het en je kijkt er naar. Je denkt er aan te gaan twijfelen of je nog deelnemer wilt zijn je nog en je komt tot de slotsom dat je het doet voor het goede doel. Toch vraag ik me geregeld af of de goede doelen er niet bij inschieten. Dit ogenblik worden de reclameblokken van onze al dan niet Nederlandse televisiekanalen behoorlijk gevuld door de diverse grote loterijen die er zijn in ons land. Gaston deelt zich daarvoor heel graag in tientallen ‘Gastonnekes’ . Dat is niet enkel goed voor meer deelnemers ,maar ook voor zijn portemonnee. De loterijen .Enkelen hebben zich onlangs verenigd in één maatschappij. Dat is in ieder geval al kostenbesparend zou je zeggen. Maar nee dus. Maar ja ,dus. Het reclamebudget kan er door worden verhoogd waardoor ook de verhoudingen tussen inkomsten en uitgave drastisch wordt aangetast volgens mij. In enen zien we maar liefst drie bekende Nederlanders in een 3 minuten(!) durende commercial vertellen hoeveel geld ze aan jou willen uitkeren als jij deelnemer wordt .

De miljoenen die vooral jij kunt winnen vliegen rond je oren en wekken de hebzucht en andere menselijke onhebbelijkheden die onbewust opborrelen in je grijze massa naar een ongekend hoogtepunt . Chantal Janzen ,Robert ten Brink en Leontien Borsato die zich in dit geval graag ambassadeur noemen, poseren met een zichtbaar nagemaakte lach voor de camera’s en rekenen na de opnamen graag direct af. Het goede doel komt er bekaaid af volgens mij en jij als deelnemer ook. Bovendien heb ik een vrij donkerbruin vermoeden dat er meer strijkstokken in het spel zijn.’Geld maakt niet gelukkig’ denk je dan , maar ik denk ook aan de al dan niet gemaakte lach op het gezicht van de bekende Nederlanders die er toch vrij gelukkig uitzien .

Wat zou het een shock veroorzaken als de directie van een van onze Nationale Loterijen een ‘teken ‘ , een visioen ,een ingeving desnoods kreeg ,voor mijn part uit de hemel of eventueel zelfs uit de hel, met de inhoud dat men op deze manier niet echt goed bezig is. Het kan toch anders zou het ‘teken ‘zeggen. Ik zeg dan dat je velen méér bereid zult vinden om een lach op het gezicht te toveren .Het ‘teken’ zou eventueel en wat mij betreft , kunnen suggereren om het prijzengeld te herzien en te verdelen in kleinere partjes die een verder gelukkig leven voor een groter aantal deelnemers garanderen. De goede doelen vangen dan ook meer .Toon Hermans zaliger gaf ooit al een tip . ‘Wat heb je aan die miljoenen Piet als je plassen moet en je kan het niet “ . De verdeelsleutel is ook hier bepalend voor moraal ,emotie , graaien , commercie en redelijkheid .

Tekst : Piet EelantsDe andere kant van de felbegeerde olympische medaille

KOMKOMMERNIEUWS Posted on ma, augustus 08, 2016 10:42

De andere kant van de felbegeerde olympische medaille

Sporten is gezond. Dat dit niet altijd opgaat is tot daar aan toe, maar ik wil het eigenlijk niet zien dat een Franse sporter die daar eigenlijk in geloofd een been breekt tijdens het beoefenen van zijn sport . Miljoenen zien op dit moment de live beelden van een sportief verschijnsel dat ons eens in de vier jaren doet herinneren aan oude Griekse tijden. Ik wil het ook niet zien dat een Nederlandse sportvrouw in de strijd naar een gouden medaille van haar fiets valt en mij in de waan laat dat ze misschien wel dood is. Gelukkig zal het met beiden wel weer goed komen zo laat de sportpers ons geruststellend weten. Dit komkommerverhaal is eigenlijk een bekommerverhaal. Ik ben geen fanatiek actief sporter en ook passief kan ik niet de moed op brengen aan welke competitie dan ook mee te te doen en ik hoef het ook niet te zien hoe iemand in het harnas sterft. Toch is sport voor velen van levensbelang .Sport brengt ook ongetwijfeld veel plezier met zich mee en sport verbroederd. Toch ? De medaille heeft altijd twee kanten . Hopelijk komt onze eigen Nadine er met eentje thuis. Technisch gezien is het niet nodig dat ik dingen zie die ik niet wil zien. De regisseur van een sportprogramma kan er namelijk voor kiezen de rechtstreekse uitzending 2 of meer seconden later uit te zenden en de ellende er uit knipt , zodat we gespaard blijven van de nog ergere ellende die een ander ongewild overkomt.

Deze techniek wordt veelvuldig toegepast in zogenaamd rechtstreeks uitgezonden programma’s. Een voorbeeld ervan is het binnenkort weer op de buis verschijnende De Wereld Draait Door. Kijk naar de ondertitels die soms al op het scherm staan als er nog niets gezegd is . De kijker wordt beschermd tegen onverwachte dingen die net als bovengenoemde sportgebeurtenissen het evenwicht van de uitzending niet verstoren. Daarmee wil ik niet suggereren dat alles wat mis gaat in het leven voor ons, in dit geval de kijker , verborgen moet worden gehouden. Dat zou kunnen leiden tot misschien wel censuur. Maar een beetje piëteit met slachtoffers en als tegenwicht tegen de ons op deze manier ook opgedrongen en ongevraagde sensatiebeelden omwille van misschien wel de kijkcijfers , is misschien wel op zijn plaats.

Tekst : Piet Eelants‘De toekomst van deze krant zit ´m niet in een laag-vermogen middengolfzender’

KOMKOMMERNIEUWS Posted on di, augustus 02, 2016 11:46

‘De toekomst van deze krant zit ´m niet in een laag-vermogen middengolfzender’

Op 1 januari 2007 is de Lokale Omroep Dongen , laatstelijk bekend onder de naam ‘Radio0162’ gestopt. De voortzetting van omroep Dongen bestond uit een website die behalve nieuws , cultuur en ook sporadisch radio-uitzendingen uitzond via internet in de vorm van een zogenoemde potcasd Dongenhomespot.nl nam de taak van digitale nieuwsvoorziening voor het dorp over . In 2007 ook , is de nieuwswebsite dongenhomespot.nl na een experimentele periode in 2016 officieel van start gegaan. Onder andere het beeldarchief van ‘Omroep Dongen ‘ werd opgenomen in de ‘Dongense Internetkrant’ Dongenhomespot. De nieuwe eigenaar koos en kiest er voor om een medium op te zetten dat vrij, onafhankelijk , vrij van reclame en op ideële basis het nieuws in alle vormen uit Dongen en de kleinere kernen van de gemeente op een objectieve manier te brengen . De krant bestaat dus 10 jaar en voorziet , gezien de duizenden dagelijkse bezoekers in een behoefte. Ook voor stijgend aantal mensen in de regio is de Dongense internetkrant een interessante nieuwsbron aan het worden . Tot zover een kort historisch overzicht. Dat deze krant al ( meer ) dan tien jaar bestaat is ook voor mij een mijlpaal. Vieren we dat . Neen. Het is gewoon een ‘Vol-Dongens-Feit ‘ en aan zelfverheerlijking hebben we nu genoeg gedaan. Zit er nog toekomst in de krant ? Ja. Die vraag kan positief beantwoord worden.

Straks zal ook deze krant gebruik gaan maken van de techniek die nu wordt ontwikkeld . Volgens Rinus Krijnen, de beeld en geluid redacteur van deze krant, zal de dag dat iedereen WIFI in de auto heeft gauw aanbreken en ligt een uitbreiding van de activiteiten voor deze krant niet enkel voor de hand maar is het ook mogelijk om radio-uitzendingen te gaan verzorgen. Ook een vorm van beeldoverbrenging is mogelijk . Nu al. Rinus Krijnen verzorgt al een tijdje zijn en onze rubriek Mijmeren via het VLOG principe . Krijnen is ook een van de bronnen en initiatiefnemers van de rechtstreekse YouTube-uitzendingen van de Dongense Dorps Quiz Deze uitzendingen vallen weliswaar niet onder de vlag van deze internetkrant , maar kan als voorbeeld worden gezien van de nieuwe mogelijkheden op het gebied van communicatie en media. In Nederland is bovendien sinds mei dit jaar iets anders mogelijk op dit gebied. Daarvoor wordt op een slimme manier ingegaan op het opnieuw gebruiken van de afbrokkelende middengolfradio. Sinds mei 2016 is het mogelijk om via het agentschap Telecom een zendvergunning aan te vragen voor een laag-vermogen middengolfzender. Een middengolfzender in de categorie laag vermogen kan worden aangevraagd voor een beperkt bereik. De zender gebruikt daarvoor een uitgangssignaal van 1 watt tot 100 watt . Het uitzendgebied is dan gegarandeerd van 8 tot 30 kilometer gemeten vanaf de antenne. Er is in het recente verleden al eens de mogelijkheden onderzocht voor een ‘ doorstart ‘ van een lokale omroep in Dongen , maar déze nieuwe mogelijkheden zijn daarvoor volgens onze geluids- en mediadeskundige Rinus Krijnen niet geschikt voor dit doel en is zeker niet toekomstbestendig. Dat is de reden waarom de nieuwe middengolf enkel geschikt is voor voormalige piraten en bovendien te duur voor een zich serieus noemende internetkrant die gebaseerd is op ideële gronden en geen reclame wil uitzenden. Wel worden er nog dit jaar experimenten voorbereid die de digitale toekomst van deze krant zeker moet stellen

Tekst : Piet Eelants‘Het Dongens is een prachtige vorm van samenhang en verbinding

KOMKOMMERNIEUWS Posted on wo, juli 27, 2016 21:40

‘Het Dongens is een prachtige vorm van samenhang en verbinding

Taal verbindt. In deze krant staan regelmatig artikelen die met taal te maken hebben. Tijdens de zomerperiode waarin het feit zich voordoet dat er minder Dongens nieuws is vind je in de elk jaar in een andere vorm terugkomende zomerrubrieken wel wat over taal in deze krant. Komkommertijd is een prachtige gelegenheid om het daar weer eens over te hebben. Er is ook aanleiding toe . Het Dongens zal met dank aan Bart van Kerkhof nog wel een tijdje renderen. Het Dongens is een prachtige vorm van samenhang en verbinding. Maar..het Fries verdwijnt . Dat feit (?) kwam onlangs in het nieuws. Nederland is net als een onze zuiderburen nog steeds tweetalig. Het Nederlands wordt bedreigt door het Engels en echt komkommertijd is het volgens krantenberichten voor het Fries . De NOS wijdde begin deze maand nog aandacht aan het vermeende verschijnsel in Nieuwsuur. Zal het allemaal zo’n vaart lopen vraag ik me af We kunnen er trots op zijn was de conclusie. Taal op zich is ook een bindende factor in elke samenleving. Taal leeft en taal veranderd .Soms komt dat doordat een (in)vloed aan leenwoorden in een bepaalde tijd of periode intrede doet in onze taal ; ‘vernederlands’ worden dus en op den duur algemeen aanvaard en een rol spelen in ons taalgebruik .

Aan de rand van een land zie je soms dat mensen om praktische reden tweetalig zijn. En in een land als België is het handig het Frans machtig te zijn en in sommige delen van dat mooie land is Duits de voertaal. Eigenlijk zijn we in ons kikkerlandje ook tweetalig. Het Fries in namelijk als enige streektaal erkend als grammaticaal ‘schrijfbaar’ .Ook zijn sommige documenten in het Fries juridisch aanvaard en dus rechtsgeldig . Anders ligt het met andere streektalen. Taalkundig ook aanvaard , maar niet erkent als taal , maar als dialect . Alle vormen van in een land gesproken talen en dialecten hebben overigens invloed op de officiële voer – of landstaal. Dat laatste geldt maar beperkt voor talen als het Turks of Marokkaans, terwijl in Nederland toch veel mensen wonen die oorspronkelijk en van origine daarvandaan komen. Toen ik vorig jaar een van mijn laatste daggedachten ( bron) neerschreef bedacht ik ‘ in enen ‘ dat bijvoorbeeld deze vreemde talen die in ons land worden gesproken nauwelijks invloed hebben op ons taalgebruik .Volgens mijn weten heeft nog niet één Turks of Marokkaans woord ons taalgebruik in woord of geschrift gehaald .Ook niet als leenwoord. Het is maar een constatering. Ik vraag me af of jij daar een verklaring voor hebt . Oant moarn

Tekst : Piet EelantsVolgende »