Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

BUURTBEMIDDELING VAN CONTOURDETWERN MAAKT RUIMTE VOOR SAAMHORIGHEID

BUURTNIEUWS Posted on wo, april 01, 2020 10:37:16

Nooit eerder was iedereen massaal zoveel thuis. Veel mensen helpen de kinderen met schooltaken, werken thuis of hebben een cruciaal beroep, waardoor ze juist nu de deur uit moeten om te werken. Gelukkig zijn de meeste mensen flexibel en kunnen zich zonder moeite snel aanpassen aan deze nieuwe situatie. Voor anderen brengt het vele thuis zijn juist flinke spanning met zich mee. Hierdoor kan er ook eerder onrust of ruzie tussen buren ontstaan. Dit zal de thuissituatie niet fijner maken. Buurtbemiddeling van ContourdeTwern biedt hulp in dit soort situaties. Juist tijdens deze coronacrisis kan Buurtbemiddeling helpen om meer ruimte te maken voor saamhorigheid.

Buren, zorg voor elkaar! We leven in bijzondere tijden door de strenge maatregelen rondom het coronavirus. Gelukkig brengt deze tijd ook veel saamhorigheid. Veel conflicten worden even aan de kant gezet om voor elkaar te kunnen zorgen. Buren doen boodschappen voor elkaar, ze houden elkaar extra in de gaten en er ontstaan zelfs nieuwe initiatieven om vooral de meest kwetsbare medemens te helpen of een hart onder de riem te steken. Helaas lukt dit niet altijd en ontstaan er ook wel eens irritaties tussen buren. Mensen zien en horen elkaar veel meer dan in normale tijden en dit kan gevolgen hebben voor de verdraagzaamheid.

Buurtbemiddeling van ContourdeTwern kan helpen Buurtbemiddeling adviseert buren om elkaar aan te spreken als de irritaties hoog oplopen. In deze tijd van coronacrisis, met de strenge contactmaatregelen, is dat natuurlijk wat lastiger. Houd in ieder geval 1,5 meter afstand tijdens een gesprek of zoek contact door te (video-)bellen als je overlast ervaart. Als buren er samen niet uitkomen, kunnen buurtbemiddelaars helpen om samen tot oplossingen te komen. In deze weken kan dat niet met persoonlijke gesprekken, maar Buurtbemiddeling is wel gewoon telefonisch bereikbaar, voor advies, overleg of gewoon om te luisteren als je je verhaal kwijt wilt.

Voorkomen is beter dan genezen Buurtbemiddeling van ContourdeTwern geeft vier belangrijke tips om onenigheid en irritaties te voorkomen en meer begrip voor elkaar op te brengen:

1. Laat het de buren weten als je een klus gaat doen die geluidsoverlast kan veroorzaken, en vertel ook hoe lang het duurt. Houd rekening met thuiswerkende buren.

2. Realiseer je dat geluiden van dichtslaande deuren, harde muziek, blaffende honden, draaiende wasmachines en de trappen op rennen vaak voor de buren net zo hard te horen zijn. Houd hier waar mogelijk rekening mee. Kleine aanpassingen in gedrag kunnen al veel uitmaken. Loop bijvoorbeeld wat zachter op de trap, ben voorzichtig met de deuren, trek sloffen aan en maak gebruik van materialen zoals viltjes onder meubels, een koptelefoon en deurdrangers.

3. Wanneer je boos bent of geïrriteerd raakt, nemen emoties makkelijk de overhand. Wacht tot je rustig bent voordat je de buren aanspreekt, dan komt de boodschap veel beter over. Blijf vriendelijk en rustig. Boosheid roept boosheid op en brengt niemand verder. 4. Kijk ook eens op www.problemenmetjeburen.nl voor meer informatie en advies.

Buurtbemiddeling van ContourdeTwern is er voor alle inwoners van de gemeenten Alpen-Chaam, Baarle-Nassau, Boxtel, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Een telefonisch adviesgesprek is altijd mogelijk. Kijk voor de lokale contactgegevens op www.buurtbemiddelingbrabant.nl of bel met het AdviesPunt, (013) 549 86 46, geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur -17.00 uur.Ondermijning in Dongen wordt effectief bestreden

BUURTNIEUWS Posted on vr, maart 06, 2020 10:45:43

Een wisselend team bestaande uit politie, Enexis, woningcoöperatie Casade en medewerkers van de gemeente Dongen werken regelmatig samen om criminele activiteiten binnen de gemeentegrenzen tegen te gaan, te voorkomen en aan te pakken. Onderzoek dat leidt tot actie tegen heimelijke praktijken die de samenleving last en hinder opleveren is een voorwaarde om te zorgen voor een voor bewoners en bedrijven veilig woon- en werkklimaat. Ook bezoekers aan het dorp moeten dat veilig kunnen doen. Het werkgebied van het betreffende team was ook nu ruim , zo werd gezocht naar zogenaamde spookbewoning , daar is sprake van als blijkt dat de huurder van het pand niet staat ingeschreven op het betreffende adres en het bijvoorbeeld is onderverhuurd soms zelfs door middel van een makelaar. Óók werd gekeken naar het in bezit hebben van drugs en het onderhouden van diverse andere ondermijnende activiteiten. Om controle mogelijk te maken werkt men met behulp van tips. Aan de hand van al dan niet anonieme tips en meldingen wordt een selectie van adressen gemaakt, die interessant zijn om te controleren. De meldingen waren ook dit keer afkomstig van wijkagenten, de buitengewoon opsporingsambtenaren en de wijkbeheerder van Casade. Burgers, ondernemers en willekeurige inwoners kunnen de instanties via verschillende kanalen inlichten over ‘verdachte situaties’.

Dinsdag 3 maart waren er bedrijfscontroles in de ochtend en in de middag kregen diverse personen een bezoek na meldingen van mogelijke fraude en andere overtredingen. Dat controles als deze hun vruchten afwerpen is evident.

De gemeente noemt in haar persbericht de volgende situaties :

  • Op een adres was sprake van een slecht woon- en leefklimaat; de woning voldeed niet aan de normen uit het Bouwbesluit. Gas en elektra werden wegens een grote betalingsachterstand afgesloten.
  • Op een locatie werden een hoeveelheid drugs en een GHB-lab aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen en de gemeente is van plan de woning te sluiten. De huurovereenkomst wordt ontbonden.
  • Op een locatie werd met energie gefraudeerd, wat levensgevaarlijk is omdat er brand kan ontstaan.
  • Op diverse adressen werd geconstateerd dat inwoners niet op tijd de weg naar zorg weten te vinden. Voor hen is passende hulp ingeschakeld.
  • Er werden bedrijven opgespoord die nog niet bekend waren, maar wel een melding van de bedrijfsactiviteiten hadden moeten doen. Een aantal krijgt op korte termijn een nadere milieucontrole. Ondernemers en eigenaren werkten over het algemeen goed mee. De meesten waren aanwezig en waardeerden de controles.
  • Op een locatie constateerden politie en gemeente dat het betreffende bedrijf het Digitaal Opkopers Register (DOR) niet bijhoudt. Opkopers van tweedehands spullen zijn verplicht om dit register in te vullen. Politie en gemeente houden regelmatig steekproeven om te voorkomen dat er handel in gestolen goederen ontstaat. De komende periode gaan politie en gemeente hier strenger op toezien en waar nodig handhaven.

Hulp bij crisis

Tijdens de integrale controles kwamen bovendien op diverse adressen sociale problemen bij bewoners aan het licht.

Maakt u zich zorgen om iemand met verward gedrag, zoals ronddolen op straat, zichzelf vervuilen of wartaal uitslaan? Belt u dan het Crisis Interventie Team (CIT) Hart van Brabant via 0800 – 8013. Kijk voor meer informatie op https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/crisishulp/. Het CIT kan met uw meldingen aan de slag. ‘Melden heeft zin’! Ziet u verdachte situaties die mogelijk strafbaar zijn? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem (M.). Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur. U kunt 24/7 online melden in een beveiligde omgeving via www.meldmisdaadanoniem.nl.Inloopavond over nieuwe inrichting Biezenplein

BUURTNIEUWS Posted on di, maart 03, 2020 18:02:29

Plannen voor appartementen, parkje en parkeren

Op dinsdag 10 maart houdt de gemeente Dongen in samenwerking met De Bunte Vastgoed Zuid B.V. een inloopavond over een nieuwe inrichting van het Biezenplein. De ontwikkelaar heeft een plan ontwikkeld dat bestaat uit ruimte voor appartementen, een parkje en parkeerplaatsen. De bijeenkomst heeft plaats in De Cammeleur. Binnenlopen kan tussen 19.00 en 21.00 uur.

De ontwikkelingslocatie Biezenplein ligt in het centrum van Dongen, op de hoek Hoge Ham-Biezen. Tijdens de inloopavond zijn tekeningen beschikbaar en lichten medewerkers van CIER Architecten en bureau Kragten het plan toe. Ook zijn er medewerkers van De Bunte Vastgoed en de gemeente Dongen om vragen te beantwoorden.

gedeelte Biezenplein

Werken aan het centrum

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties, ontwikkelaars en makelaars werkt de gemeente aan de toekomst van het centrumgebied. Zo is de openbare ruimte flink opgeknapt, kregen gevels van diverse winkels een nieuw gezicht en kijkt een werkgroep Wonen naar kansrijke locaties voor woningbouw. Locatie Biezenplein is daar één van.

Wijziging bestemmingsplan

De gemeente Dongen is eigenaar van de locatie Biezenplein. De locatie staat opgenomen in het woningbouwprogramma. Om woningbouw mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan Centrum nodig. De Bunte Vastgoed informeert nu eerst omwonenden en belangstellenden over de plannen. Daarna worden de reacties beoordeeld en waar mogelijk verwerkt. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit en volgt een inspraakperiode van zes weken.

Rioleringsplan

Tijdens de inloopavond op 10 maart is er ook aandacht voor een rioleringsplan voor omliggende straten (Minister Ruys de Beerenbrouckstraat, Doctor Kuyperstraat en Minister Loeffstraat). Bij het renoveren en vernieuwen van de riolering kunnen de straten opnieuw worden ingericht. Hierbij is onder andere aandacht voor de opvang en opslag van regenwater, groen in de straat en betere groeiplaatsen voor bomen. Bewoners kunnen tekeningen inzien, wensen aangeven en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in de tweede helft van dit jaar.De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring vormen nieuwe zorgorganisatie per januari 2021

BUURTNIEUWS Posted on vr, februari 21, 2020 11:51:06

Autoriteit Consument en Markt verleent vergunning fusie

Ondertekening van een intentieovereenkomst van De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert Persdoto

Dongen, 21 februari 2020 , De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben een vergunning ontvangen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Hiermee staan alle lichten op groen voor de fusie tussen de drie zorgorganisaties. Per 31 maart 2020 wordt de bestuurlijke fusie gerealiseerd. De resterende maanden van dit jaar worden besteed aan de transformatie om per 1 januari 2021 juridisch te fuseren en als nieuwe zorgorganisatie van start te gaan. De nieuwe organisatie is een betrouwbare, innovatieve en maatschappelijke organisatie met ruim 3500 medewerkers en meer dan 2000 vrijwilligers voor zo’n 3500 cliënten in het werkgebied tussen de vier grote steden Tilburg, Breda, Gorinchem en Den Bosch.

Kracht van samenwerking

Mireille de Wee, bestuurder De Riethorst Stromenland: “De druk op de verpleeghuissector wordt steeds groter. Door de forse toename van het aantal kwetsbare ouderen blijven wachtlijsten groeien. Dit terwijl het steeds lastiger is om medewerkers te vinden. Het is fijn dat we deze grote maatschappelijke uitdagingen nu samen aan kunnen gaan.” De drie organisaties passen goed bij elkaar. Het zijn gezonde organisaties die sterk lokaal verankerd zijn en een hoge kwaliteit van zorg bieden. De nieuwe organisatie heeft straks meer slagkracht en kan de vele uitdagingen beter het hoofd bieden. Daarnaast is ze beter in staat te zorgen voor een breed aanbod aan zorgproducten dichtbij de mensen thuis, nu en in de toekomst. De organisatie omarmt het concept van het wonen en leven in vrijheid en kijkt met een positieve blik naar gezondheid, waarbij de eigen regie van de cliënt centraal staat.

Aantrekkelijk werkgever
Door de krachten te bundelen, kan de zorgorganisatie huidige en nieuwe medewerkers meer kansen bieden. Zo blijven goede professionals behouden en kan nieuw talent worden aangetrokken. John Moolenschot, bestuurder van Schakelring: “De nieuwe organisatie biedt een inspirerende werkomgeving met veel ruimte voor leren, eigen initiatief en loopbaankansen. Door samen op te trekken ontstaat er ook meer ruimte om te investeren in sociale en technologische innovatie. Dit is nodig om de zorg in de toekomst slimmer en effectiever in te richten. Met elkaar zijn we beter in staat het verschil te maken dan alleen.

Vertrouwd
Cliënten, medewerkers en vrijwilligers behouden de zorg en het werk op hun vertrouwde locaties. Annet Boekelman, bestuurder Volckaert: “We doen ons best om de fusie zo rustig mogelijk te laten verlopen. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers hechten aan de cultuur en couleur locale van hun zorglocatie. Ook wij vinden de eigenheid van de locaties belangrijk. Het is juist mooi dat er verschillen zijn. Die zullen zeker blijven.”Huisvesten Poolse arbeidsmigranten in Glorieux nog ver weg van feit

BUURTNIEUWS Posted on vr, februari 21, 2020 10:47:20

.

Foto : BHIC

Dongen, 21 februari 2020 . Het is nog lang geen gelopen race. Het huisvesten van maximaal 99 voornamelijk Poolse arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis Glorieux stuit nog steeds op bezwaren van een aantal zich verenigd hebbende buurtbewoners. Het lijkt er dus op dat een door alle partijen gewilde en aanvaardbare oplossing nog lang op zich zal laten wachten. Er is een patstelling ontstaan en er wordt geen duimbreed afgeweken van standpunten. Een groep buurtbewoners wil een permanente bestemming voor het gebouw. Ze streven daar al jaren voor zeggen ze onder leiding van buurtbewoonster Germaine Portier. Ze zijn niet tegen de komst van de Polen, klinkt het geregeld. Portier maakte ook nu gebruik van het recht vóór de vergadering in te spreken. De gemeente heeft omschreven in een raadinformatiebrief een uiterste poging gedaan om de ontevreden omwonenden gerust te stellen en tegemoet te komen door een groot aantal en vergaande voorwaarden te stellen aan de eigenaar van het gebouw Leystromen om de komst van de arbeidsmigranten te vergunnen. ZIE HIER

Inspreekster Portier was duidelijk ontstemd over een volgens haar niet juiste opmerking in de brief van de gemeente als zouden de bewoners betrokken zouden zijn geweest in de besluitvorming door middel van inwonersparticipatie. Zij ziet ‘inlichten en het aanhoren van meningen van de buurtbewoners ‘ niet als participatie en erkent daarin niet de in haar ogen bedoelde bewonersparticipatie. Ze eiste dan ook een rectificatie van wethouder Eline van Boxtel,die persoonlijk werd aangesproken. Van Boxtel die tijdens de inspreektijd van Potier zich duidelijk non verbaal irriteerde bleef in haar verbale antwoord duidelijk en vastberaden. Ze gaat niet rectificeren. PvdA fractievoorzitter Martin Montens viel de wethouder bij en opperde dat participatie in een zaak niet altijd betekend dat een partij altijd 100% gelijk krijgt. Er zijn volgens Montens door de gemeente vergaande toezeggingen gedaan over permanente invulling van het gebouw en op veel punten aan de wensen van de buurtbewoonsters tegemoet gekomen. Montens wilde zelfs in discussie met inspreekster, maar dat ging voorzitter burgemeester Starmans wat te ver. Een klein incident op de tribune was het gevolg. Duidelijke steun voor de buurtbewoners kwam er alleen van de CDA-fractie.

Volgens wethouder van Boxtel zijn er enkele schriftelijke bezwaren binnengekomen aangaande de voorgenomen vergunning aan Leystromen. Werkzaamheden aan in in gebouw die begin maart zouden worden aangevangen zijn in verband hiermee uitgesteld. Volgens van Boxtel blijkt overigens uit opmerkingen en verklaringen van ‘andere ‘ buurbewoners dat die positief zijn over de te verlenen vergunning voor de huisvesting van de Polen. Zij willen volgens de wethouder de schouders er onder zetten en denken aan samen koken of buurgerelateerde samenkomsten. Van Boxtel benadrukte ook dat het gebouw niet in eigendom is van de gemeente en als de eigenaar aan alle eisen voldoet die gemeente vraagt , vergunning niet kan worden onthouden.

UW REACTIE WORDT LATER ZICHTBAARPILOT ‘WONEN MET GEMAK VOOR SENIOREN IN WIJK WEST 1’

BUURTNIEUWS Posted on wo, december 18, 2019 15:57:54


Senioren Raad Dongen geeft senioren voorlichting en advies om langer thuis te wonen

De SeniorenRaadDongen (SRD) heeft het initiatief genomen om senioren voorlichting en advies te geven om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Samen met de gemeente, met Casade en het projectbureau Wonen met Gemak (WMG) organiseert de Seniorenraad een eerste pilotproject in wijk West 1. In het kader van dit project wordt voorlichting gegeven en kunnen mensen zich aanmelden voor een zogenaamde woonscan. Een deskundige vrijwilliger loopt dan samen met de bewoner door het huis om te kijken naar situaties die veiliger kunnen en welke mogelijkheden er zijn voor aanpassingen, als op termijn fysieke of mentale beperkingen optreden. Van deze woonscan wordt een verslag gemaakt op basis waarvan de bewoner zelf kan bepalen welke acties hij , zij of zij zal / zullen ondernemen. De voorlichtingsbijeenkomsten en de woonscan zijn voor de bewoners kosteloos. Inmiddels zijn door de gemeente ongeveer 600 uitnodigingsbrieven voor de voorlichtingsbijeenkomsten verstuurd aan de 65-plussers in wijk West 1.

Meldt u aan voor de voorlichtingsbijeenkomsten!


De komende jaren komen er steeds meer ouderen.Tot 2040 stijgt het aantal 65-plussers van 3,1 miljoen naar 4,8 miljoen. Het aantal alleenwonende 65-plussers verdubbelt bijna naar 1,8 miljoen en het aantal 90-plussers zal verdrievoudigen naar 340.000. Intussen zijn de bejaardentehuizen gesloten en verwacht de overheid dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Maar met het ouder worden merken veel mensen dat ze thuis minder goed uit de voeten kunnen. Het wonen kan daardoor minder comfortabel en veilig worden. Met kleine aanpassingen kunt u dit al flink verbeteren. De Seniorenraad Dongen (SRD), waarin ook de KBO Dongen, de SWOD en SOBG (’s Gravenmoer) zitting heeft, heeft het initiatief genomen om senioren voorlichting en advies te geven over het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We noemen dat het project Wonen met Gemak (WMG).Het project wordt samen met de gemeente Dongen, met de woningbouwvereniging Casade en met het projectbureau WMG uitgevoerd.
pilotproject in West 1


Er is nu gestart met een pilotproject en dat doen we in de wijk West 1. Alle 65-plussers in deze wijk zijn intussen schriftelijk uitgenodigd om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen in de ontmoetingsruimte Europlus aan de Dunantstraat 28. Er worden aparte bijeenkomsten gehouden voor senioren in een koopwoning en in een huurwoning. Men krijgt dan voorlichting over allerlei mogelijkheden en maatregelen die men kan nemen en welke materialen, hulpmiddelen en ondersteuning daar bij horen.


Vervolgens kunnen belangstellenden ook gebruik maken van een gratis woonscan. Samen met een woonadviseur wordt er door de woning gelopen en wordt gekeken welke obstakels er zijn en hoe die aangepakt kunnen worden. Na afloop krijgt men een verslag met diverse tips. De gratis woonscan wordt aangeboden door de gemeente. Het pilotproject wordt na afloop geëvalueerd. Onderzocht wordt dan ook welke mogelijkheden er zijn om Wonen met Gemak ook in andere wijken te organiseren.


Hoe kunt u zich aanmelden?
Dat is heel eenvoudig. Bij elke uitnodigingsbrief zit een antwoordkaart waarmee u zich kunt aanmelden voor de informatiebijeenkomst en/of voor de woonscan. De bijeenkomsten zullen worden gehouden in januari 2020. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Men kan ook een email sturen naar servicepunt@wonenmetgemak.nl . Bij aanmelding zal een medewerker van het projectbureau contact opnemen.
Voor vragen kunt u bellen naar telefoonnummer 06 83966100. Veel informatie staat ook op de website www.wonenmetgemak.nl. De SRD, de gemeente Dongen, Casade en het projectbureau WMG ontvangen u graag op een van onze bijeenkomsten.Broederhuis Glorieux in Dongen weer volop in discussie

BUURTNIEUWS Posted on wo, november 14, 2018 16:29:09

Journalist geweerd bij gesprek

Invulling Broederhuis Glorieux in Dongen weer volop in discussie

Er doen op dit moment geruchten de ronde met betrekking van de bestemming van het het nu leegstaande Broederhuis in West1. Het college heeft daar vandaag middels een raadinformatiebrief wat meer duidelijkheid in willen brengen Broederhuis Glorieux is sinds 2009 in eigendom van woningcorporatie Leystromen en blijft dat voorlopig ook. Het bedrijf Bouwvast Beheer BV huurt sinds 1 november de gebouwen aan de Triangellaan 2, in Dongen. Dit bedrijf nu, heeft de wens geuit om in het complex arbeidsmigranten te huisvesten op, zo wordt gezegd, tijdelijke basis. Daarbij gaat het specifiek om medewerkers van het uitzendbureau E&A. Op 5 november zou het verzoek door de initiatiefnemers inhoudelijk worden toegelicht aan de gemeente Dongen. Volgens het college kreeg dit gesprek – wat genoemd wordt – ‘een ander karakter’. De plannen zijn inhoudelijk niet aan de orde gekomen. Alle aandacht ging uit naar signalen van verontruste buurtbewoners en het adequaat reageren op vragen die ontvangen waren.

Een week vóór de bijeenkomst en mede naar aanleiding van werkzaamheden, die eigenaar Leystromen uitvoert aan het gebouw en het bijbehorende park, kwamen er reacties van verontruste buurbewoners. Uit navraag bleek dat Leystromen samen met huurder Bouwvast Beheer BV werkzaamheden uitvoert om 10 nieuwe anti-kraakbewoners te kunnen huisvesten. Het leegstandsbeheer werd tot 1 november verzorgd door Interveste en is met ingang van die datum uitbesteed aan een nieuwe partij: uitzendbureau E&A. “Op verzoek van de gemeente heeft Leystromen omwonenden schriftelijk geïnformeerd over de reden van de werkzaamheden en over de wens om op deze locatie tijdelijk arbeidsmigranten te huisvesten“ zo schrijft het college aan de raad.

Participatie

In het gesprek met de initiatiefnemers op 5 november heeft de gemeente aangegeven grote waarde te hechten aan een goede communicatie en participatie met de buurt in dezen. Volgens de gemeente Dongen zijn in het verleden goede contacten opgebouwd in het kader van de mogelijke huisvesting van statushouders op de locatie Broederhuis Glorieux. Dat verwacht het college nu ook van de initiatiefnemers. “Aan hen is meegegeven dat zij goed moeten communiceren over de tijdelijke situatie, de plannen voor de toekomst en dat wij eerst willen horen wat inwoners van het plan vinden, alvorens het college het verzoek in behandeling neemt“ verzekert het college aan de raad. Het college zegt in de raadsbrief dit ook te hebben overgebracht naar de buurtbewoners die vragen hebben gesteld.“

Zorgen over mogelijke overlast

Op 13 november heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder van Beers en leden van de ‘oude’ meedenkgroep statushouders. Ook wijkraad West 1 was vertegenwoordigd. Er waren 12 inwoners aanwezig. In dit gesprek hebben met name buurtbewoners hun zorgen en gevoelens geuit over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Broederhuis Glorieux. Zorgen zijn er met name over mogelijke overlast, de druk op de wijk in relatie tot de huisvesting van andere bijzondere doelgroepen Ook de veiligheid/beheersbaarheid en de tijdelijkheid van de situatie, waardoor er geen zicht is op een definitieve toekomstige invulling van de locatie, kwamen aan de orde. Volgens het college hebben de bewoners in het gesprek hun onvrede uitgesproken over de communicatie en hun verwachting over communicatie in de toekomst. In het gesprek werd duidelijk dat zij willen dat bewoners van de wijk breed worden geïnformeerd over de plannen, de participatiemogelijkheden en het proces waarin dat gebeurt. Er kwam een dag later daadwerkelijk een gesprek Hierbij waren de initiatiefnemers Leystromen, Bouwvast Beheer BV en uitzendbureau E&A aanwezig. Tijdens dit overleg zijn de uitkomsten van het gesprek met de ‘oude’ meedenkgroep gedeeld en zijn afspraken gemaakt over communicatie en participatie.

Toenemende vraag naar huisvesting

Het college zegt in haar brief aan de raad dat de vraag naar huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten ook landelijk weer toe neemt. “Het beleid van de gemeente Dongen was hiervoor niet toereikend. Met inwoners, dorps- en wijkraden, werkgevers, verhuurders, politie, ondernemers, de ZLTO en ContourdeTwern zijn in 2017 uitgangspunten voor nieuw beleid ontwikkeld. Dat heeft geresulteerd in de vaststelling van de UitgangspuntennotitieTijdelijke Huisvesting Arbeidsmigrant.” Over de vastgestelde uitgangspunten heeft vervolgens in juli van dit jaar een participatieavond plaatsgehad. De beleidsregel vormt een toetsingskader voor nieuwe aanvragen voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in de bebouwde kom en het buitengebied.


Journalist geweerd

In de raadsnformatiebrief aan de raad wijst het college er op dat de bijeenkomst van 13 november was bedoeld voor de ‘oude’ meedenkgroep statushouders. Het doel was met elkaar te praten over de gevoelens en zorgen die zijn geuit over de toekomst van Broederhuis Glorieux. “Daar wilden we de bewoners alle ruimte voor geven, in een vertrouwde samenstelling.“ “Het gesprek had daarom niet het karakter van een inloopavond of een plenaire bijeenkomst, waarbij het gebruikelijk is om ook raadsleden en media uit te nodigen.” Hiermee wordt ook verklaart dat een aantal zogenoemde steunleden van politieke partijen en een journalist niet aan het gesprek mochten deelnemen. “Het bleek dat de uitnodiging aan de ‘oude’ meedenkgroep door een van de leden was doorgestuurd. We hebben besloten de raadsleden en de journalist niet te laten deelnemen aan het gesprek, omdat de andere bewoners niet op de hoogte waren van hun komst ” aldus de verklaring van dit incident aan de raad.Volgende »