Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Parkeren in wijk Biezen belicht

BUURTNIEUWS Posted on wo, september 16, 2020 15:19:13

Wijkraad De Biezen ontvangst via bewoners van de wijk regelmatig post en vragen over diverse onderwerpen en zaken die in de wijk spelen. Ook het parkeren in de wijk is een regelmatig terugkerend item. De vragen aangaande het parkeren betreffen onderwerpen als auto’s op het gras en onvoldoende parkeerplaatsen. Wijkraad de Biezen heeft daarom eind vorig jaar besproken hoe daar het beste op kunnen reageren. Om een goede reactie te kunnen geven op parkeervragen wil die meer inzicht krijgen in de materie. Er is een telling door de gemeente geweest, maar die is alweer een aantal jaar oud. De wijkraad heeft daarom de laatste maanden zelf enkele keren alle parkeerplaatsen en geparkeerde auto’s in de wijk per straat geteld. Dat gebeurde op diverse avonden na 20:00u en de meest recente telling was op 5 mei (Bevrijdingsdag) om 08:00u ’s morgens. Bij het tellen zijn uitgangspunten gevolgd die inhouden dat een parkeervak pas een parkeerplaats is als die met verf of gekleurde klinkers gemarkeerd is. Dit kan ook een gemarkeerde plaats zijn op de rijbaan. Een auto die in zo’n vak is geparkeerd, staat dus in een parkeervak. Een auto die niet binnen een vak is geparkeerd, staat dus niet in een parkeervak. Dat geldt dus ook voor auto’s die aan de kant van de weg zijn geparkeerd, ook al is daar voldoende ruimte. Geen markering betekent dus: niet in een parkeervak. Of deze auto’s al dan niet fout geparkeerd zijn volgens wet- en regelgeving was geen onderdeel van de telling en is dus niet vastgesteld.

Parkeervakken en auto’s op eigen terrein/grond zijn niet meegeteld. De wijkraad wilde ook weten of iedereen binnen redelijke afstand van zijn of haar woning in een parkeervak kan parkeren. Dat is niet getest, maar er kon op basis van de tellingen wel een aardige inschatting van gemaakt worden.Daarbij kwam men uit op een getal van in totaal op 1218 parkeervakken.Er waren gemiddeld 902 auto’s in de vakken geparkeerd. Er waren gemiddeld 368 auto’s buiten de hierboven omschreven parkeervakken geparkeerd. Voor de meeste plaatsen in de wijk lijkt er hiermee binnen redelijke afstand van de woning een vrij parkeervak beschikbaar. Voor de plaatsen waar dit niet het geval lijkt gaat de wijkraad Biezen met de gemeente overleggen of en hoe dit verbeterd kan worden.

Wilt u meer weten over de telling of over parkeren in het algemeen? Neem dan contact op met wijkraad Biezen via info@wijkraaddebiezen.nl.Uitbreidingswijk De Beljaart in Dongen nadert voltooiing

BUURTNIEUWS Posted on wo, juni 17, 2020 15:29:53

Mix van wonen, natuur en maatschappelijke voorzieningen

Dongen, 17 juni 2020. Wethouder Eline van Boxtel (Ruimtelijke Ordening) is trots als ze ziet hoe De Beljaart van tekentafel naar woonwijk is gegroeid : “Mensen wonen hier graag vanwege de opzet van de wijk en het groen. Als ze verhuizen, dan doen ze dat meestal naar nieuwere fases in De Beljaart. En het uitloopgebied van de wijk, met de EVZ en natuurspeeltuin Beljaart Buiten, is ook voor veel andere Dongenaren een fijne plek geworden om te bewegen en te recreëren.” De wethouder zei dit tegen pers en belangstellenden bij gelegenheid deze ochtend van het naderend feit dat deze nieuwe Dongense woonwijk haar voltooiing nadert. Het uitwerkingsplan voor de laatste fase voor maximaal 65 woningen is nu klaar. Als deze huizen er eind volgend jaar staan, is het laatste deel van De Beljaart bebouwd. Zo’n 800 woningen, diverse maatschappelijke voorzieningen, een ecologisch recreatiegebied en een rondweg is Dongen dan rijker. Alleen de bouw van het Integraal Kind Centrum staat nog op de planning.

Vorige week stemde het college van burgemeester en wethouders in met de plannen voor Fase 5 van de wijk. Dit wijkje ligt tussen de twee rotondes aan de Beljaartlaan en de Lage Ham-Noorderlaan. Ontwikkelaar Van Wanrooij maakte schetsen voor 60 rijwoningen en tweekappers, rekening houdend met de monumentale kastanjebomen in dit gebied. Vanaf 26 juni liggen de plannen ter inzage. In Fase 5 verkoopt de gemeente ook enkele vrije kavels voor particuliere bouw. Deze gaan, net als de woningen van Van Wanrooij, eind 2020 in de verkoop.

Gebouwd op historie

In 2005 werden de eerste plannen gemaakt voor het gebied van 34 hectare, ten noorden van de kern Dongen. Vooraan op deze locatie stond het asielzoekerscentrum (AZC), maar bekend was dat het AZC op termijn plaats zou maken voor de nieuwbouw van De Beljaart. Met inwoners en organisaties als de Heemkundekring werden uitgangspunten voor de nieuwe wijk opgesteld. Het moest een gebied worden waar de geest van de plek kon worden beleefd, met een eigen, Dongense identiteit. Vroeger lag hier de grens tussen de ‘Baronie van Breda’ en ‘het Graafschap Holland’. De grensafscheiding werd ‘De Beljaart’ genoemd. In het veengebied leefden de mensen zonder zorgen (sans souci) omdat je er geen belasting betaalde. Vier authentieke stichten (ontginningslijnen) vormden de basis voor het stedenbouwkundig plan met langgerekte zichtlijnen en groenstructuren. In 2008 werden de eerste woningen in de Schoolsticht gebouwd.

De vijf fases van de wijk

Wijk met voorzieningen

De afgelopen jaren zijn er honderden koop- en huurwoningen opgeleverd in diverse prijsklassen voor uiteenlopende doelgroepen, van alleenstaanden tot gezinnen en van jong tot oud. Wooncorporatie Casade heeft voor ongeveer 30% sociale woningbouw gezorgd. Ongeveer de helft van de woningen is gasloos, een deel daarvan is geheel energieneutraal. In het plan is ook ruimte gemaakt voor (woon)zorgvoorzieningen, zoals een medisch centrum en een complex voor mensen met een verstandelijke beperking. De wijk wordt ontsloten via de nieuw aangelegde rondweg, de Beljaartlaan. Het is de bedoeling dat medio 2022 op de oude locatie van het AZC een nieuw Integraal Kind Centrum open gaat. Hier verhuist onder andere de Heilig Hart School naar toe.

Centrale groenzone

De Beljaart heeft een uitgesproken natuurlijk groen karakter. Om de hoek ligt de Ecologische Verbindingszone, die Waterschap de Brabantse Delta en gemeente Dongen hebben gerealiseerd. Het ‘ecopad’ zoals wandelaars en fietsers het vaak noemen, verbindt de wijk enerzijds met het achterliggend landschap van de kernen ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart en anderzijds met de Biezen en de Hoge Akker. Voor kinderen is natuurspeeltuin Beljaart Buiten aangelegd. In de wijk zelf is bewust gekozen voor één groot en groen gebied, met een verbinding naar de EVZ. Het ontwerp voor deze Groene Long is met wijkraad De Beljaart gemaakt. Het eerste deel is afgelopen jaar opgeleverd en bestaat onder andere uit een fontein met waterpartij, die ook als opvangbassin voor regenwater fungeert. Het tweede deel krijgt fruitbomen, bloemenweides en kruidentuinen en wordt naar verwachting in de winter van 2021/2022 aangelegd.BUURTBEMIDDELING VAN CONTOURDETWERN MAAKT RUIMTE VOOR SAAMHORIGHEID

BUURTNIEUWS Posted on wo, april 01, 2020 10:37:16

Nooit eerder was iedereen massaal zoveel thuis. Veel mensen helpen de kinderen met schooltaken, werken thuis of hebben een cruciaal beroep, waardoor ze juist nu de deur uit moeten om te werken. Gelukkig zijn de meeste mensen flexibel en kunnen zich zonder moeite snel aanpassen aan deze nieuwe situatie. Voor anderen brengt het vele thuis zijn juist flinke spanning met zich mee. Hierdoor kan er ook eerder onrust of ruzie tussen buren ontstaan. Dit zal de thuissituatie niet fijner maken. Buurtbemiddeling van ContourdeTwern biedt hulp in dit soort situaties. Juist tijdens deze coronacrisis kan Buurtbemiddeling helpen om meer ruimte te maken voor saamhorigheid.

Buren, zorg voor elkaar! We leven in bijzondere tijden door de strenge maatregelen rondom het coronavirus. Gelukkig brengt deze tijd ook veel saamhorigheid. Veel conflicten worden even aan de kant gezet om voor elkaar te kunnen zorgen. Buren doen boodschappen voor elkaar, ze houden elkaar extra in de gaten en er ontstaan zelfs nieuwe initiatieven om vooral de meest kwetsbare medemens te helpen of een hart onder de riem te steken. Helaas lukt dit niet altijd en ontstaan er ook wel eens irritaties tussen buren. Mensen zien en horen elkaar veel meer dan in normale tijden en dit kan gevolgen hebben voor de verdraagzaamheid.

Buurtbemiddeling van ContourdeTwern kan helpen Buurtbemiddeling adviseert buren om elkaar aan te spreken als de irritaties hoog oplopen. In deze tijd van coronacrisis, met de strenge contactmaatregelen, is dat natuurlijk wat lastiger. Houd in ieder geval 1,5 meter afstand tijdens een gesprek of zoek contact door te (video-)bellen als je overlast ervaart. Als buren er samen niet uitkomen, kunnen buurtbemiddelaars helpen om samen tot oplossingen te komen. In deze weken kan dat niet met persoonlijke gesprekken, maar Buurtbemiddeling is wel gewoon telefonisch bereikbaar, voor advies, overleg of gewoon om te luisteren als je je verhaal kwijt wilt.

Voorkomen is beter dan genezen Buurtbemiddeling van ContourdeTwern geeft vier belangrijke tips om onenigheid en irritaties te voorkomen en meer begrip voor elkaar op te brengen:

1. Laat het de buren weten als je een klus gaat doen die geluidsoverlast kan veroorzaken, en vertel ook hoe lang het duurt. Houd rekening met thuiswerkende buren.

2. Realiseer je dat geluiden van dichtslaande deuren, harde muziek, blaffende honden, draaiende wasmachines en de trappen op rennen vaak voor de buren net zo hard te horen zijn. Houd hier waar mogelijk rekening mee. Kleine aanpassingen in gedrag kunnen al veel uitmaken. Loop bijvoorbeeld wat zachter op de trap, ben voorzichtig met de deuren, trek sloffen aan en maak gebruik van materialen zoals viltjes onder meubels, een koptelefoon en deurdrangers.

3. Wanneer je boos bent of geïrriteerd raakt, nemen emoties makkelijk de overhand. Wacht tot je rustig bent voordat je de buren aanspreekt, dan komt de boodschap veel beter over. Blijf vriendelijk en rustig. Boosheid roept boosheid op en brengt niemand verder. 4. Kijk ook eens op www.problemenmetjeburen.nl voor meer informatie en advies.

Buurtbemiddeling van ContourdeTwern is er voor alle inwoners van de gemeenten Alpen-Chaam, Baarle-Nassau, Boxtel, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Een telefonisch adviesgesprek is altijd mogelijk. Kijk voor de lokale contactgegevens op www.buurtbemiddelingbrabant.nl of bel met het AdviesPunt, (013) 549 86 46, geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur -17.00 uur.Ondermijning in Dongen wordt effectief bestreden

BUURTNIEUWS Posted on vr, maart 06, 2020 10:45:43

Een wisselend team bestaande uit politie, Enexis, woningcoöperatie Casade en medewerkers van de gemeente Dongen werken regelmatig samen om criminele activiteiten binnen de gemeentegrenzen tegen te gaan, te voorkomen en aan te pakken. Onderzoek dat leidt tot actie tegen heimelijke praktijken die de samenleving last en hinder opleveren is een voorwaarde om te zorgen voor een voor bewoners en bedrijven veilig woon- en werkklimaat. Ook bezoekers aan het dorp moeten dat veilig kunnen doen. Het werkgebied van het betreffende team was ook nu ruim , zo werd gezocht naar zogenaamde spookbewoning , daar is sprake van als blijkt dat de huurder van het pand niet staat ingeschreven op het betreffende adres en het bijvoorbeeld is onderverhuurd soms zelfs door middel van een makelaar. Óók werd gekeken naar het in bezit hebben van drugs en het onderhouden van diverse andere ondermijnende activiteiten. Om controle mogelijk te maken werkt men met behulp van tips. Aan de hand van al dan niet anonieme tips en meldingen wordt een selectie van adressen gemaakt, die interessant zijn om te controleren. De meldingen waren ook dit keer afkomstig van wijkagenten, de buitengewoon opsporingsambtenaren en de wijkbeheerder van Casade. Burgers, ondernemers en willekeurige inwoners kunnen de instanties via verschillende kanalen inlichten over ‘verdachte situaties’.

Dinsdag 3 maart waren er bedrijfscontroles in de ochtend en in de middag kregen diverse personen een bezoek na meldingen van mogelijke fraude en andere overtredingen. Dat controles als deze hun vruchten afwerpen is evident.

De gemeente noemt in haar persbericht de volgende situaties :

  • Op een adres was sprake van een slecht woon- en leefklimaat; de woning voldeed niet aan de normen uit het Bouwbesluit. Gas en elektra werden wegens een grote betalingsachterstand afgesloten.
  • Op een locatie werden een hoeveelheid drugs en een GHB-lab aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen en de gemeente is van plan de woning te sluiten. De huurovereenkomst wordt ontbonden.
  • Op een locatie werd met energie gefraudeerd, wat levensgevaarlijk is omdat er brand kan ontstaan.
  • Op diverse adressen werd geconstateerd dat inwoners niet op tijd de weg naar zorg weten te vinden. Voor hen is passende hulp ingeschakeld.
  • Er werden bedrijven opgespoord die nog niet bekend waren, maar wel een melding van de bedrijfsactiviteiten hadden moeten doen. Een aantal krijgt op korte termijn een nadere milieucontrole. Ondernemers en eigenaren werkten over het algemeen goed mee. De meesten waren aanwezig en waardeerden de controles.
  • Op een locatie constateerden politie en gemeente dat het betreffende bedrijf het Digitaal Opkopers Register (DOR) niet bijhoudt. Opkopers van tweedehands spullen zijn verplicht om dit register in te vullen. Politie en gemeente houden regelmatig steekproeven om te voorkomen dat er handel in gestolen goederen ontstaat. De komende periode gaan politie en gemeente hier strenger op toezien en waar nodig handhaven.

Hulp bij crisis

Tijdens de integrale controles kwamen bovendien op diverse adressen sociale problemen bij bewoners aan het licht.

Maakt u zich zorgen om iemand met verward gedrag, zoals ronddolen op straat, zichzelf vervuilen of wartaal uitslaan? Belt u dan het Crisis Interventie Team (CIT) Hart van Brabant via 0800 – 8013. Kijk voor meer informatie op https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/crisishulp/. Het CIT kan met uw meldingen aan de slag. ‘Melden heeft zin’! Ziet u verdachte situaties die mogelijk strafbaar zijn? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem (M.). Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur. U kunt 24/7 online melden in een beveiligde omgeving via www.meldmisdaadanoniem.nl.Inloopavond over nieuwe inrichting Biezenplein

BUURTNIEUWS Posted on di, maart 03, 2020 18:02:29

Plannen voor appartementen, parkje en parkeren

Op dinsdag 10 maart houdt de gemeente Dongen in samenwerking met De Bunte Vastgoed Zuid B.V. een inloopavond over een nieuwe inrichting van het Biezenplein. De ontwikkelaar heeft een plan ontwikkeld dat bestaat uit ruimte voor appartementen, een parkje en parkeerplaatsen. De bijeenkomst heeft plaats in De Cammeleur. Binnenlopen kan tussen 19.00 en 21.00 uur.

De ontwikkelingslocatie Biezenplein ligt in het centrum van Dongen, op de hoek Hoge Ham-Biezen. Tijdens de inloopavond zijn tekeningen beschikbaar en lichten medewerkers van CIER Architecten en bureau Kragten het plan toe. Ook zijn er medewerkers van De Bunte Vastgoed en de gemeente Dongen om vragen te beantwoorden.

gedeelte Biezenplein

Werken aan het centrum

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties, ontwikkelaars en makelaars werkt de gemeente aan de toekomst van het centrumgebied. Zo is de openbare ruimte flink opgeknapt, kregen gevels van diverse winkels een nieuw gezicht en kijkt een werkgroep Wonen naar kansrijke locaties voor woningbouw. Locatie Biezenplein is daar één van.

Wijziging bestemmingsplan

De gemeente Dongen is eigenaar van de locatie Biezenplein. De locatie staat opgenomen in het woningbouwprogramma. Om woningbouw mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan Centrum nodig. De Bunte Vastgoed informeert nu eerst omwonenden en belangstellenden over de plannen. Daarna worden de reacties beoordeeld en waar mogelijk verwerkt. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit en volgt een inspraakperiode van zes weken.

Rioleringsplan

Tijdens de inloopavond op 10 maart is er ook aandacht voor een rioleringsplan voor omliggende straten (Minister Ruys de Beerenbrouckstraat, Doctor Kuyperstraat en Minister Loeffstraat). Bij het renoveren en vernieuwen van de riolering kunnen de straten opnieuw worden ingericht. Hierbij is onder andere aandacht voor de opvang en opslag van regenwater, groen in de straat en betere groeiplaatsen voor bomen. Bewoners kunnen tekeningen inzien, wensen aangeven en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in de tweede helft van dit jaar.De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring vormen nieuwe zorgorganisatie per januari 2021

BUURTNIEUWS Posted on vr, februari 21, 2020 11:51:06

Autoriteit Consument en Markt verleent vergunning fusie

Ondertekening van een intentieovereenkomst van De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert Persdoto

Dongen, 21 februari 2020 , De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben een vergunning ontvangen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Hiermee staan alle lichten op groen voor de fusie tussen de drie zorgorganisaties. Per 31 maart 2020 wordt de bestuurlijke fusie gerealiseerd. De resterende maanden van dit jaar worden besteed aan de transformatie om per 1 januari 2021 juridisch te fuseren en als nieuwe zorgorganisatie van start te gaan. De nieuwe organisatie is een betrouwbare, innovatieve en maatschappelijke organisatie met ruim 3500 medewerkers en meer dan 2000 vrijwilligers voor zo’n 3500 cliënten in het werkgebied tussen de vier grote steden Tilburg, Breda, Gorinchem en Den Bosch.

Kracht van samenwerking

Mireille de Wee, bestuurder De Riethorst Stromenland: “De druk op de verpleeghuissector wordt steeds groter. Door de forse toename van het aantal kwetsbare ouderen blijven wachtlijsten groeien. Dit terwijl het steeds lastiger is om medewerkers te vinden. Het is fijn dat we deze grote maatschappelijke uitdagingen nu samen aan kunnen gaan.” De drie organisaties passen goed bij elkaar. Het zijn gezonde organisaties die sterk lokaal verankerd zijn en een hoge kwaliteit van zorg bieden. De nieuwe organisatie heeft straks meer slagkracht en kan de vele uitdagingen beter het hoofd bieden. Daarnaast is ze beter in staat te zorgen voor een breed aanbod aan zorgproducten dichtbij de mensen thuis, nu en in de toekomst. De organisatie omarmt het concept van het wonen en leven in vrijheid en kijkt met een positieve blik naar gezondheid, waarbij de eigen regie van de cliënt centraal staat.

Aantrekkelijk werkgever
Door de krachten te bundelen, kan de zorgorganisatie huidige en nieuwe medewerkers meer kansen bieden. Zo blijven goede professionals behouden en kan nieuw talent worden aangetrokken. John Moolenschot, bestuurder van Schakelring: “De nieuwe organisatie biedt een inspirerende werkomgeving met veel ruimte voor leren, eigen initiatief en loopbaankansen. Door samen op te trekken ontstaat er ook meer ruimte om te investeren in sociale en technologische innovatie. Dit is nodig om de zorg in de toekomst slimmer en effectiever in te richten. Met elkaar zijn we beter in staat het verschil te maken dan alleen.

Vertrouwd
Cliënten, medewerkers en vrijwilligers behouden de zorg en het werk op hun vertrouwde locaties. Annet Boekelman, bestuurder Volckaert: “We doen ons best om de fusie zo rustig mogelijk te laten verlopen. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers hechten aan de cultuur en couleur locale van hun zorglocatie. Ook wij vinden de eigenheid van de locaties belangrijk. Het is juist mooi dat er verschillen zijn. Die zullen zeker blijven.”Huisvesten Poolse arbeidsmigranten in Glorieux nog ver weg van feit

BUURTNIEUWS Posted on vr, februari 21, 2020 10:47:20

.

Foto : BHIC

Dongen, 21 februari 2020 . Het is nog lang geen gelopen race. Het huisvesten van maximaal 99 voornamelijk Poolse arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis Glorieux stuit nog steeds op bezwaren van een aantal zich verenigd hebbende buurtbewoners. Het lijkt er dus op dat een door alle partijen gewilde en aanvaardbare oplossing nog lang op zich zal laten wachten. Er is een patstelling ontstaan en er wordt geen duimbreed afgeweken van standpunten. Een groep buurtbewoners wil een permanente bestemming voor het gebouw. Ze streven daar al jaren voor zeggen ze onder leiding van buurtbewoonster Germaine Portier. Ze zijn niet tegen de komst van de Polen, klinkt het geregeld. Portier maakte ook nu gebruik van het recht vóór de vergadering in te spreken. De gemeente heeft omschreven in een raadinformatiebrief een uiterste poging gedaan om de ontevreden omwonenden gerust te stellen en tegemoet te komen door een groot aantal en vergaande voorwaarden te stellen aan de eigenaar van het gebouw Leystromen om de komst van de arbeidsmigranten te vergunnen. ZIE HIER

Inspreekster Portier was duidelijk ontstemd over een volgens haar niet juiste opmerking in de brief van de gemeente als zouden de bewoners betrokken zouden zijn geweest in de besluitvorming door middel van inwonersparticipatie. Zij ziet ‘inlichten en het aanhoren van meningen van de buurtbewoners ‘ niet als participatie en erkent daarin niet de in haar ogen bedoelde bewonersparticipatie. Ze eiste dan ook een rectificatie van wethouder Eline van Boxtel,die persoonlijk werd aangesproken. Van Boxtel die tijdens de inspreektijd van Potier zich duidelijk non verbaal irriteerde bleef in haar verbale antwoord duidelijk en vastberaden. Ze gaat niet rectificeren. PvdA fractievoorzitter Martin Montens viel de wethouder bij en opperde dat participatie in een zaak niet altijd betekend dat een partij altijd 100% gelijk krijgt. Er zijn volgens Montens door de gemeente vergaande toezeggingen gedaan over permanente invulling van het gebouw en op veel punten aan de wensen van de buurtbewoonsters tegemoet gekomen. Montens wilde zelfs in discussie met inspreekster, maar dat ging voorzitter burgemeester Starmans wat te ver. Een klein incident op de tribune was het gevolg. Duidelijke steun voor de buurtbewoners kwam er alleen van de CDA-fractie.

Volgens wethouder van Boxtel zijn er enkele schriftelijke bezwaren binnengekomen aangaande de voorgenomen vergunning aan Leystromen. Werkzaamheden aan in in gebouw die begin maart zouden worden aangevangen zijn in verband hiermee uitgesteld. Volgens van Boxtel blijkt overigens uit opmerkingen en verklaringen van ‘andere ‘ buurbewoners dat die positief zijn over de te verlenen vergunning voor de huisvesting van de Polen. Zij willen volgens de wethouder de schouders er onder zetten en denken aan samen koken of buurgerelateerde samenkomsten. Van Boxtel benadrukte ook dat het gebouw niet in eigendom is van de gemeente en als de eigenaar aan alle eisen voldoet die gemeente vraagt , vergunning niet kan worden onthouden.

UW REACTIE WORDT LATER ZICHTBAARVolgende »