Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

‘Varkensruggen’ moeten zorgen voor meer veiligheid

BUURTNIEUWS Posted on di, juni 08, 2021 16:50

Zij zorgden voor het kleurtje

Ze knorren niet en de naam is voor ‘Nederlanders’ best wel even wennen. In Vlaanderen worden ze meer en al lang gebruikt : Varkensruggen. Het zijn eigenlijk betonnen trottoirbanden die niet als zodanig gebruikt worden. Varkensruggen worden meestal op parkeerterreinen gebruikt om parkeervakken af te bakenen. In Dongen moeten ze zorgen voor meer veiligheid. Doordat de ruggen met fluoriderende verf zijn bewerkt zorgen ze vooral ’s nachts voor een optisch obstakel. Deskundigen zeggen dat de automobilist door een ‘psychische’ prikkel attent wordt gemaakt op de voorhanden zijnde verkeerssituatie. We hopen het.

Wethouder Lepolder hielp de buitenploeg van de gemeente een handje bij het plaatsen van de varkensruggen. Deze zijn door enkele kinderen van de meidenmiddag van R-Newt, in samenwerking met Wijkraad de Biezen, omgetoverd tot mooie kunstwerken. De meiskes staan trots op de foto en kijken naar het resultaat aan Bolkensteeg, nabij de oversteek van het Kloosterpad.Decathlon zet vol in op lokale groene energie voor medewerkers

BUURTNIEUWS Posted on di, mei 18, 2021 13:01

Sportwinkelketen Decathlon investeert al jaren in nieuwe technieken om bestaande bedrijfsprocessen verder te verduurzamen. Het bedrijf heeft als doel om in 2026 de gemiddelde uitstoot per product met 40% te laten dalen. Om ook buiten de deuren van het bedrijf impact te kunnen maken, is het van oorsprong Franse bedrijf een samenwerking aangegaan met het oer-Nederlandse om | nieuwe energie collectief, waar Energie Dongen | om mede-eigenaar van is, om medewerkers aan de groene energie te krijgen.

Centraal voor Decathlon staat dat de sportproducten die worden ontwikkeld een zo laag mogelijke impact op het milieu hebben. Van productie van grondstoffen tot aan levering van producten bij de klant. Daarvoor wordt onder meer de energielevering verduurzaamd, worden duurzamere grondstoffen gebruikt en worden nieuwe producten vanaf 2021 ontworpen volgens het Ecodesign principe. Om de duurzame filosofie ook buiten het bedrijf door te voeren, stimuleert Decathlon haar medewerkers voortaan om thuis te kiezen voor energie die wordt geproduceerd door Energie Dongen | om en de andere coöperaties binnen om | nieuwe energie: 100% duurzaam, lokaal en coöperatief. Daarmee maken zij hun energierekening in één klap CO2 neutraal, worden ze mede-eigenaar van het om | nieuwe energie collectief en bouwen ze mee aan de energietransitie. Daarnaast laten Decathlon en om | nieuwe energie bij iedere medewerker die overstapt vier bomen planten via Trees for All.  

Energie vanuit de burger, niet vanuit de commercie

Energie Dongen | om en 53 andere coöperaties hanteren binnen het om | nieuwe energie collectief een beleid dat compleet verschilt van andere spelers binnen de energiewereld. De winst van het bedrijf gaat niet naar aandeelhouders of grootverdienende directeuren, maar naar tariefverlaging voor de consument en nieuwe lokale en duurzame projecten. De groene energie wordt bij de consumenten in hun eigen buurt opgewekt, via bijvoorbeeld zonnecentrales op schooldaken. Het zijn de klanten die aan het roer staan: zij bepalen waar, voor wie en hoe er duurzame energie wordt opgewekt. Nederland kan hierdoor sneller verduurzamen, zonder dat de consument daarvoor op de kosten wordt gejaagd. Omdat het collectief samen met de consument beslist en profiteert, wordt er draagvlak onder inwoners gecreëerd om duurzame projecten te ontwikkelen. Bovendien zorgt de opwek van lokale energie voor extra economische kansen binnen de regio en voor meer autonomie. Door samen te werken, geven Decathlon en om | nieuwe energie een extra impuls aan de omslag naar deze nieuwe en duurzame vorm van energielevering. Er wordt door om | nieuwe energie niet geïnvesteerd in dure marketingcampagnes, zodat de consument optimaal kan profiteren van de gemaakte winst. Door samen met Decathlon bereik te creëren, wordt een nieuwe doelgroep aangespoord om actief mee te helpen aan een duurzaam Nederland.Minder maaien, meer biodiversiteit

BUURTNIEUWS Posted on do, april 22, 2021 13:32

Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. De belangrijkste aanleiding is dat alle deelnemers hebben uitgesproken ecologisch en bijvriendelijk te willen maaien om de natuur een handje te helpen in het kader van de wet Natuurbescherming (2017).

De grootste verandering is dat de bermen en sloten minder worden gemaaid. Door onze natuur en het leefgebied van verschillende insecten te beschermen, verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups weer terug kan komen. Uiteindelijk is deze nieuwe manier van maaien dus goed voor dier én mens. Het is niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten en andere dieren.Rene Lazeroms, Bijenambassadeur van het Bijenlandschap West-Brabant, vertelt meer over het belang van dit project: ”De kracht van het Bijenlandschap is om samen verbinding te maken voor de bijen. Daarom is dit een erg bijzonder project. Wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen. De bloeiende en ruigere bermen bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels en andere insecten. Het enorme netwerk van wegbermen verbindt de leefgebieden van de bijen en bestuivers. Zo ontstaat er een robuust en veerkrachtig systeem dat bijen in staat stelt om tegenvallers op te vangen.” Ook Kees de Jong, bestuurder van waterschap Brabantse Delta, is enthousiast over de samenwerking: “Samen met de partners werken we aan duurzaam beheer van onze sloten en wegbermen, met oog voor de natuur en de biodiversiteit. Samen zorgen we voor meer biodiversiteit in West-Brabant.”René Jansen, wethouder gemeente Dongen: “We zetten in Dongen al een tijd in op meer (bio)diversiteit, meer groen en versterking van het groen in de openbare ruimte. Het minder en vooral anders maaien is een logische volgende stap hierin. Bijen, vogels en insecten zijn van groot belang voor onze natuur en hiermee bieden we ze een fijne leefomgeving”.Proef met gft-containers bij hoogbouw gestart

BUURTNIEUWS Posted on do, januari 21, 2021 17:24

Uit handen van wethouder Jansen ontvingen donderdagochtend bewoners van Dongepark de eerste gft-pakketten van de gemeente Dongen. Hiermee is de proef met gft-containers bij hoogbouwlocaties symbolisch gestart. Vanaf vrijdag 22 januari staan er tien gft-containers bij zes hoogbouwlocaties in Dongen. Bewoners van deze hoogbouwlocaties kunnen hierdoor voortaan hun gft gescheiden aanbieden en dat scheelt enorm in de hoeveelheid restafval.

Een groot deel van het restafval dat nu wordt opgehaald bestaat uit gft. Gft staat voor groente, fruit en tuinafval. Dat is zonde, want als dit goed wordt gescheiden, worden hier weer nieuwe grondstoffen van gemaakt zoals compost en groen gas. Bewoners van een hoogbouwwoning in de gemeente Dongen hadden tot nu toe nog geen aparte inzamelmogelijkheid voor gft.

Wethouder Jansen deelt de pakketten uit
Foto : Gemeente Dongen

Gft-proef bij hoogbouw

Deze eerste tien gft-containers zijn een proef. In Dongen komen containers bij Dongepark, in de Rijnstraat en in de Angerstraat/Dahliastraat. In ‘s Gravenmoer komt er één aan de Kerkebosdreef en één in de ‘s Gravenhoven. In Klein-Dongen-Vaart komen geen gft-verzamelcontainers omdat daar geen hoogbouw staat.

Foto : Gemeente Dongen

Wethouder Jansen: “De uitrol van de gft-verzamelcontainers is één van de veranderingen in ons afvalbeleid. De service op inzameling van grondstoffen verhogen we, waardoor het scheiden van afval nog makkelijker wordt. We horen over een paar weken heel graag hoe het sorteren van gft gaat.

Foto: gemeente Dongen

Gft-pakket zorgt voor goede start

Alle bewoners van een hoogbouwwoning bij één van de proeflocaties krijgen een gft-pakket cadeau. Hierin zit een gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder over het scheiden van gft. Hiermee kunnen ze gemakkelijk een start maken met het scheiden van hun gft.

Evaluatie gft-proef en aantal inworpen

Na drie maanden wordt de proef geëvalueerd. Daarna worden in de rest van Dongen bij alle hoogbouwlocaties gft-containers geplaatst. In oktober wordt nog een keer onderzocht hoe het gaat met de inwoners waar de eerste tien proefcontainers zijn geplaatst. Zijn de inwoners helemaal gewend aan het gft-scheiden? En hoeveel inworpen hebben ze nog over? Met die informatie wordt beoordeeld of 39 inworpen voldoende zijn. Daarna wordt het aantal inworpen voor 2022 bepaald.Vaortse Kloekers 55 jaar

BUURTNIEUWS Posted on zo, januari 03, 2021 13:12

Carnavalsvereniging De Vaortse Kloekers werd op 24 november 1965 opgericht. Dit betekent dat de vereniging dit jaar 55 jaar bestaat. Het is vanaf het begin thuis in het Kloekerskot (Café ’t Vaartje in Dongen-Vaart)Het doel van de vereniging werd destijds als volgt geformuleerd:

“Leut en plezier te brengen op Dongenvaart en daardoor meer leven in de brouwerij te brengen. Tevens de mensen van de Vaart en Klein-Dongen, tijdens de carnavalsdagen, uit hun dagelijkse sleur van eten, werken en slapen te halen. Dit zullen wij proberen te doen door het organiseren van carnavals-avonden.”.

Na 55 jaar is de vereniging nog steeds actief. Al in de zestiger jaren reden de Kloekers mee met de optocht. Eerst met een grote kloek met kuikens er onder. Daarna volgden nog wagens met als thema’s De Vaart boort naar aardgas en de rellen op de dam. Als laatste reden de Kloekers rond met een boerenkar. Daarna werd een tijd niet met de optocht meegedaan. In begin van de 90-er jaren, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan, werd opnieuw met de optocht meegedaan. Vanaf 1991 werd weer meegereden in de grote optocht. Ook met de kinderoptocht werd een tijdje meegereden. Tot op de dag van vandaag werd er jaarlijks aan de grote optocht deelgenomen. Ieder jaar staat er een prachtige wagen en is er al menige eerste prijs behaald. Zie hiervoor ook de site van de Kloekers (kloekers.nl)

Er is echter meer dan de optocht. Het doel van het eerste uur: Mensen uit hun dagelijkse sleur halen is nog steeds van kracht. Zo organiseren de Kloekers feestavonden onder meer rond elf-elf en halfvasten. Ook tijdens de carnaval zijn er tal van activiteiten. Als eerste begonnen de Kloekers met het aanbieden van gratis peeënstamp op maandag met carnaval. Ook de play-back is al jaren een succes. Wat te denken van het bouwersbal op zaterdag met carnaval. Na het opbouwen van de wagen verzamelen de bouwers zich op zaterdagmiddag in het Kloekerskot om de carnaval in te luiden.

Ook zijn er tal van andere activiteiten, zoals de fietstocht (meestal begin juli), het twee-jaarlijkse uitje en de Vlaamse markt (eind januari).

Ook aan activiteiten van de Peeënstekers wordt regelmatig meegedaan. Vermelding verdient zeker dat Kloeker John van Gils afgelopen carnavalsseizoen gekozen is tot Pee van ut jaor

Door de coronacrisis zijn allerlei activiteiten afgelast. Ook de Peeënstekers hebben een streep gezet door de traditionele carnavalsactiviteiten. Slechter kun je het in een jubileumjaar niet treffen. Er was in november in het kader van het 55-jatig bestaan onder meer een grote feestavond gepland. Helaas kon deze niet doorgaan.

Het bestuur is immer creatief. Mooi is dat alle Kloekers in december thuis een jubileummok kregen aangeboden. Deze was bovendien gevuld met pepernoten. Een steuntje in de rug voor de leden in deze moeilijke tijd. Dit werd door de leden geweldig gewaardeerd. Het bestuur hoopt dat het mogelijk is om het jubileumjaar op gepaste wijze af te sluiten. Het coronavirus zal echter eerst teruggedrongen moeten worden.Hoogbouw: Papierafval zelfde pasje, onbeperkte afvoer.

BUURTNIEUWS Posted on ma, december 21, 2020 21:21

Afvalverwerking in Dongen weer een stapje verder in aangekondigde aanpassingen

Dongen, 21 december 2020. Dongenaren zullen er aan moeten wennen. De manier waarop het huisvuil wordt verwerkt in Dongen veranderd weer wat op 1 januari 2021. Stap voor stap krijgt de burger te maken met een aantal veranderingen. De eerste aanpassing is afgelopen oktober al ingegaan met het wekelijks ophalen van het PMD- afval. Vanaf 1 januari volgt een tweede stap: vanaf dan wordt nog maar één keer in de vier weken het restafval opgehaald én wat later in het jaar moet de Dongenaar rekening houden met het feit dat voortaan er per jaar maar 39 maal restafvalvuil in de ondergrondse vuilcontainer mag worden gestort. Zoveel ‘tikken’ staan daarvoor klaar in het toegangspasje. Datzelfde pasje kan wel gebruikt worden voor het storten van papier. Linda Vink, communicatie-medewerkster bij de gemeente Dongen: “Papier kunnen inwoners onbeperkt inwerpen. Dit heeft geen effect op de 39 inworpen voor restafval. Ze gebruiken hiervoor inderdaad wel hetzelfde pasje, maar per grondstof- of afvalstroom kan de gemeente het aantal inworpen apart instellen. Voor papier staat dit op onbeperkt ingesteld “. Het gaat voor iedereen veranderen, maar er zijn verschillen. Zo is er verschil voor mensen die wonen in zogenoemde ‘hoogbouw’ en er zijn laagbouwwoningen die gebruik maken van verzamelcontainers voor hun restafval. Er is vorige week weer een afvalkrant huis aan huis bezorgd waarin alle veranderingen nog eens uitgelegd worden. Die vindt de lezer in dit artikel terug.

Een groot deel van het restafval van hoogbouwbewoners wat nu wordt opgehaald bestaat uit gft-afval. De gemeente gaat daar verandering in brengen. Er komt eerst een proef.

In de tweede week van januari start de gemeente daar mee. Er worden dan tien gft- verzamel -containers geplaatst bij hoogbouwlocaties. Drie containers komen bij bij Dongepark, drie in de Rijnstraat, één in de Angerstraat / Dahliastraat, die ook gebruikt kunnen worden door bewoners van de hoogbouw in de Frans Halsstraat die met hun voorfront in de Anjerstraat wonen en één bij de Joncker Boschflat. ‘s Gravenmoer krijgt er een aan de Kerkebosdreef en een in de ‘s Gravenhoven. Alle inwoners die in hoogbouw wonen in de buurt van één van de tien proeflocaties krijgen in januari bovendien een zogenoemde gft-set cadeau. Hierin zit een kleine gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder over het scheiden van gft.

Evaluatie

Na drie maanden kijkt de gemeente hoe deze proef is verlopen. Er wordt dan gekeken of de afvalstroom naar wens van het nieuwe systeem gaat. Als blijkt dat de hoeveelheid restafval minder is geworden en gaat ook het scheiden van gft goed, dan worden in de rest van Dongen bij alle hoogbouwlocaties gft-containers geplaatst. In oktober wordt nog eens gekeken hoe het gaat met de inwoners waar de eerste 10 proefcontainers zijn geplaatst.. Er wordt dan gekeken of het blijkt dat de de ‘gewenste’ 39 tikken voldoende zijn. Dan wordt ook bepaald of het aantal inworpen voor 2022 moet worden uitgebreid of niet. Er is berekend dat 39 inworpen ruim voldoende moet zijn voor iedere gezinssamenstelling. Een evaluatie zal dat moeten aantonen.Regionale CO2 deal in Dongen

BUURTNIEUWS Posted on ma, december 21, 2020 13:35

Podotherapie van der Kaa uit Tilburg

compenseert CO2 uitstoot bij biologische kwekerij Natuurlijktomaat in Dongen

Op 16 december heeft Podotherparie van der Kaa een regionale CO2 deal gesloten met biologische kwekerij Natuurlijk Tomaat – boerderijwinkel Natuurlijk Henriëtte uit Dongen. De biologische kwekerij legt door middel van bodemkoolstof CO2 vast voor van der Kaa. In verband met de Corona beperkingen is in een videocall in bijzijn van Rabobank Tilburg en Power-ED de deal ondertekend.

Eerder dit jaar nam van der Kaa deel aan een Rabobank traject gericht op duurzaam ondernemen. Het traject is door Power-ED begeleid en leidde voor van der Kaa tot actie om de CO2 uitstoot van hun vervoer vanuit 6 vestigingen te compenseren. Directeur Joseph van der Voorn: “We zijn ons nu bewust van onze CO2 uitstoot en willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We maken ons vervoer CO2 neutraal door over te schakelen op elektrisch vervoer. We hadden al een hybride auto, inmiddels rijden er twee elektrische auto’s en de derde is besteld. Omschakelen doe je niet van de ene op de andere dag, daarom compenseren we in de tussentijd onze restuitstoot. En dat doen we niet ver weg, maar in eigen regio. Daarmee geven we op meerdere vlakken invulling aan ons MVO beleid”

Biologische kwekerij Natuurlijk Tomaat is enkele jaren geleden omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering en verkoopt in boerderijwinkel Natuurlijk Henriëtte eigen geteelde producten. Daardoor is een perceel van 4 hectare niet meer nodig voor uitbreiding van nieuwe kassen. Biologische kweker Alfons van den Hoek: ‘doordat we de producten rechtstreeks verkopen, realiseren wij een grotere marge. De tussenhandel is er namelijk uit. Daardoor kunnen wij kleinschalig blijven en de grond inzetten voor een voedselbos, een mobiele kippenstal (kip caravan) en permacultuur”. Henriëtte van den Hoek: “onze klanten zijn bewuste consumenten, die houden van eerlijke producten. Naast klanten die onze producten kopen, hebben we voortaan ook een klant die een dienst van ons afneemt.’

Power-ED Erik van den Oord en Dave van Schaijk: “Wij helpen bedrijven om duurzaam ondernemen concreet te maken. De Europese Unie wil dat Europa in 2050 volledig klimaatneutraal is en heeft eerder deze maand de reductie doelstelling voor 2030 opgeschroefd. Heldere doelstellingen, maar hoe kun je als ondernemer hier je bijdrage aan leveren? We kenden de ambities van onze klanten en hebben ze aan elkaar gekoppeld. We ondersteunden hun in de vertaalslag en hebben berekeningen gemaakt om enerzijds voor van der Kaa de uitstoot (CO2 footprint) te bepalen. En anderzijds om voor Natuurlijk Tomaat – Natuurlijk Henriëtte de vastlegging van bodemkoolstof (CO2 compensatie) te bepalen. Het betreft vrijwillige compensatie en het is mooi om te zien hoe bedrijven elkaar dichtbij huis verder kunnen helpen om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) concreet te maken.”Volgende »