Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Minder maaien, meer biodiversiteit

BUURTNIEUWS Posted on do, april 22, 2021 13:32:16

Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. De belangrijkste aanleiding is dat alle deelnemers hebben uitgesproken ecologisch en bijvriendelijk te willen maaien om de natuur een handje te helpen in het kader van de wet Natuurbescherming (2017).

De grootste verandering is dat de bermen en sloten minder worden gemaaid. Door onze natuur en het leefgebied van verschillende insecten te beschermen, verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups weer terug kan komen. Uiteindelijk is deze nieuwe manier van maaien dus goed voor dier én mens. Het is niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten en andere dieren.Rene Lazeroms, Bijenambassadeur van het Bijenlandschap West-Brabant, vertelt meer over het belang van dit project: ”De kracht van het Bijenlandschap is om samen verbinding te maken voor de bijen. Daarom is dit een erg bijzonder project. Wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen. De bloeiende en ruigere bermen bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels en andere insecten. Het enorme netwerk van wegbermen verbindt de leefgebieden van de bijen en bestuivers. Zo ontstaat er een robuust en veerkrachtig systeem dat bijen in staat stelt om tegenvallers op te vangen.” Ook Kees de Jong, bestuurder van waterschap Brabantse Delta, is enthousiast over de samenwerking: “Samen met de partners werken we aan duurzaam beheer van onze sloten en wegbermen, met oog voor de natuur en de biodiversiteit. Samen zorgen we voor meer biodiversiteit in West-Brabant.”René Jansen, wethouder gemeente Dongen: “We zetten in Dongen al een tijd in op meer (bio)diversiteit, meer groen en versterking van het groen in de openbare ruimte. Het minder en vooral anders maaien is een logische volgende stap hierin. Bijen, vogels en insecten zijn van groot belang voor onze natuur en hiermee bieden we ze een fijne leefomgeving”.Proef met gft-containers bij hoogbouw gestart

BUURTNIEUWS Posted on do, januari 21, 2021 17:24:33

Uit handen van wethouder Jansen ontvingen donderdagochtend bewoners van Dongepark de eerste gft-pakketten van de gemeente Dongen. Hiermee is de proef met gft-containers bij hoogbouwlocaties symbolisch gestart. Vanaf vrijdag 22 januari staan er tien gft-containers bij zes hoogbouwlocaties in Dongen. Bewoners van deze hoogbouwlocaties kunnen hierdoor voortaan hun gft gescheiden aanbieden en dat scheelt enorm in de hoeveelheid restafval.

Een groot deel van het restafval dat nu wordt opgehaald bestaat uit gft. Gft staat voor groente, fruit en tuinafval. Dat is zonde, want als dit goed wordt gescheiden, worden hier weer nieuwe grondstoffen van gemaakt zoals compost en groen gas. Bewoners van een hoogbouwwoning in de gemeente Dongen hadden tot nu toe nog geen aparte inzamelmogelijkheid voor gft.

Wethouder Jansen deelt de pakketten uit
Foto : Gemeente Dongen

Gft-proef bij hoogbouw

Deze eerste tien gft-containers zijn een proef. In Dongen komen containers bij Dongepark, in de Rijnstraat en in de Angerstraat/Dahliastraat. In ‘s Gravenmoer komt er één aan de Kerkebosdreef en één in de ‘s Gravenhoven. In Klein-Dongen-Vaart komen geen gft-verzamelcontainers omdat daar geen hoogbouw staat.

Foto : Gemeente Dongen

Wethouder Jansen: “De uitrol van de gft-verzamelcontainers is één van de veranderingen in ons afvalbeleid. De service op inzameling van grondstoffen verhogen we, waardoor het scheiden van afval nog makkelijker wordt. We horen over een paar weken heel graag hoe het sorteren van gft gaat.

Foto: gemeente Dongen

Gft-pakket zorgt voor goede start

Alle bewoners van een hoogbouwwoning bij één van de proeflocaties krijgen een gft-pakket cadeau. Hierin zit een gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder over het scheiden van gft. Hiermee kunnen ze gemakkelijk een start maken met het scheiden van hun gft.

Evaluatie gft-proef en aantal inworpen

Na drie maanden wordt de proef geëvalueerd. Daarna worden in de rest van Dongen bij alle hoogbouwlocaties gft-containers geplaatst. In oktober wordt nog een keer onderzocht hoe het gaat met de inwoners waar de eerste tien proefcontainers zijn geplaatst. Zijn de inwoners helemaal gewend aan het gft-scheiden? En hoeveel inworpen hebben ze nog over? Met die informatie wordt beoordeeld of 39 inworpen voldoende zijn. Daarna wordt het aantal inworpen voor 2022 bepaald.Vaortse Kloekers 55 jaar

BUURTNIEUWS Posted on zo, januari 03, 2021 13:12:37

Carnavalsvereniging De Vaortse Kloekers werd op 24 november 1965 opgericht. Dit betekent dat de vereniging dit jaar 55 jaar bestaat. Het is vanaf het begin thuis in het Kloekerskot (Café ’t Vaartje in Dongen-Vaart)Het doel van de vereniging werd destijds als volgt geformuleerd:

“Leut en plezier te brengen op Dongenvaart en daardoor meer leven in de brouwerij te brengen. Tevens de mensen van de Vaart en Klein-Dongen, tijdens de carnavalsdagen, uit hun dagelijkse sleur van eten, werken en slapen te halen. Dit zullen wij proberen te doen door het organiseren van carnavals-avonden.”.

Na 55 jaar is de vereniging nog steeds actief. Al in de zestiger jaren reden de Kloekers mee met de optocht. Eerst met een grote kloek met kuikens er onder. Daarna volgden nog wagens met als thema’s De Vaart boort naar aardgas en de rellen op de dam. Als laatste reden de Kloekers rond met een boerenkar. Daarna werd een tijd niet met de optocht meegedaan. In begin van de 90-er jaren, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan, werd opnieuw met de optocht meegedaan. Vanaf 1991 werd weer meegereden in de grote optocht. Ook met de kinderoptocht werd een tijdje meegereden. Tot op de dag van vandaag werd er jaarlijks aan de grote optocht deelgenomen. Ieder jaar staat er een prachtige wagen en is er al menige eerste prijs behaald. Zie hiervoor ook de site van de Kloekers (kloekers.nl)

Er is echter meer dan de optocht. Het doel van het eerste uur: Mensen uit hun dagelijkse sleur halen is nog steeds van kracht. Zo organiseren de Kloekers feestavonden onder meer rond elf-elf en halfvasten. Ook tijdens de carnaval zijn er tal van activiteiten. Als eerste begonnen de Kloekers met het aanbieden van gratis peeënstamp op maandag met carnaval. Ook de play-back is al jaren een succes. Wat te denken van het bouwersbal op zaterdag met carnaval. Na het opbouwen van de wagen verzamelen de bouwers zich op zaterdagmiddag in het Kloekerskot om de carnaval in te luiden.

Ook zijn er tal van andere activiteiten, zoals de fietstocht (meestal begin juli), het twee-jaarlijkse uitje en de Vlaamse markt (eind januari).

Ook aan activiteiten van de Peeënstekers wordt regelmatig meegedaan. Vermelding verdient zeker dat Kloeker John van Gils afgelopen carnavalsseizoen gekozen is tot Pee van ut jaor

Door de coronacrisis zijn allerlei activiteiten afgelast. Ook de Peeënstekers hebben een streep gezet door de traditionele carnavalsactiviteiten. Slechter kun je het in een jubileumjaar niet treffen. Er was in november in het kader van het 55-jatig bestaan onder meer een grote feestavond gepland. Helaas kon deze niet doorgaan.

Het bestuur is immer creatief. Mooi is dat alle Kloekers in december thuis een jubileummok kregen aangeboden. Deze was bovendien gevuld met pepernoten. Een steuntje in de rug voor de leden in deze moeilijke tijd. Dit werd door de leden geweldig gewaardeerd. Het bestuur hoopt dat het mogelijk is om het jubileumjaar op gepaste wijze af te sluiten. Het coronavirus zal echter eerst teruggedrongen moeten worden.Hoogbouw: Papierafval zelfde pasje, onbeperkte afvoer.

BUURTNIEUWS Posted on ma, december 21, 2020 21:21:21

Afvalverwerking in Dongen weer een stapje verder in aangekondigde aanpassingen

Dongen, 21 december 2020. Dongenaren zullen er aan moeten wennen. De manier waarop het huisvuil wordt verwerkt in Dongen veranderd weer wat op 1 januari 2021. Stap voor stap krijgt de burger te maken met een aantal veranderingen. De eerste aanpassing is afgelopen oktober al ingegaan met het wekelijks ophalen van het PMD- afval. Vanaf 1 januari volgt een tweede stap: vanaf dan wordt nog maar één keer in de vier weken het restafval opgehaald én wat later in het jaar moet de Dongenaar rekening houden met het feit dat voortaan er per jaar maar 39 maal restafvalvuil in de ondergrondse vuilcontainer mag worden gestort. Zoveel ‘tikken’ staan daarvoor klaar in het toegangspasje. Datzelfde pasje kan wel gebruikt worden voor het storten van papier. Linda Vink, communicatie-medewerkster bij de gemeente Dongen: “Papier kunnen inwoners onbeperkt inwerpen. Dit heeft geen effect op de 39 inworpen voor restafval. Ze gebruiken hiervoor inderdaad wel hetzelfde pasje, maar per grondstof- of afvalstroom kan de gemeente het aantal inworpen apart instellen. Voor papier staat dit op onbeperkt ingesteld “. Het gaat voor iedereen veranderen, maar er zijn verschillen. Zo is er verschil voor mensen die wonen in zogenoemde ‘hoogbouw’ en er zijn laagbouwwoningen die gebruik maken van verzamelcontainers voor hun restafval. Er is vorige week weer een afvalkrant huis aan huis bezorgd waarin alle veranderingen nog eens uitgelegd worden. Die vindt de lezer in dit artikel terug.

Een groot deel van het restafval van hoogbouwbewoners wat nu wordt opgehaald bestaat uit gft-afval. De gemeente gaat daar verandering in brengen. Er komt eerst een proef.

In de tweede week van januari start de gemeente daar mee. Er worden dan tien gft- verzamel -containers geplaatst bij hoogbouwlocaties. Drie containers komen bij bij Dongepark, drie in de Rijnstraat, één in de Angerstraat / Dahliastraat, die ook gebruikt kunnen worden door bewoners van de hoogbouw in de Frans Halsstraat die met hun voorfront in de Anjerstraat wonen en één bij de Joncker Boschflat. ‘s Gravenmoer krijgt er een aan de Kerkebosdreef en een in de ‘s Gravenhoven. Alle inwoners die in hoogbouw wonen in de buurt van één van de tien proeflocaties krijgen in januari bovendien een zogenoemde gft-set cadeau. Hierin zit een kleine gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder over het scheiden van gft.

Evaluatie

Na drie maanden kijkt de gemeente hoe deze proef is verlopen. Er wordt dan gekeken of de afvalstroom naar wens van het nieuwe systeem gaat. Als blijkt dat de hoeveelheid restafval minder is geworden en gaat ook het scheiden van gft goed, dan worden in de rest van Dongen bij alle hoogbouwlocaties gft-containers geplaatst. In oktober wordt nog eens gekeken hoe het gaat met de inwoners waar de eerste 10 proefcontainers zijn geplaatst.. Er wordt dan gekeken of het blijkt dat de de ‘gewenste’ 39 tikken voldoende zijn. Dan wordt ook bepaald of het aantal inworpen voor 2022 moet worden uitgebreid of niet. Er is berekend dat 39 inworpen ruim voldoende moet zijn voor iedere gezinssamenstelling. Een evaluatie zal dat moeten aantonen.Regionale CO2 deal in Dongen

BUURTNIEUWS Posted on ma, december 21, 2020 13:35:02

Podotherapie van der Kaa uit Tilburg

compenseert CO2 uitstoot bij biologische kwekerij Natuurlijktomaat in Dongen

Op 16 december heeft Podotherparie van der Kaa een regionale CO2 deal gesloten met biologische kwekerij Natuurlijk Tomaat – boerderijwinkel Natuurlijk Henriëtte uit Dongen. De biologische kwekerij legt door middel van bodemkoolstof CO2 vast voor van der Kaa. In verband met de Corona beperkingen is in een videocall in bijzijn van Rabobank Tilburg en Power-ED de deal ondertekend.

Eerder dit jaar nam van der Kaa deel aan een Rabobank traject gericht op duurzaam ondernemen. Het traject is door Power-ED begeleid en leidde voor van der Kaa tot actie om de CO2 uitstoot van hun vervoer vanuit 6 vestigingen te compenseren. Directeur Joseph van der Voorn: “We zijn ons nu bewust van onze CO2 uitstoot en willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We maken ons vervoer CO2 neutraal door over te schakelen op elektrisch vervoer. We hadden al een hybride auto, inmiddels rijden er twee elektrische auto’s en de derde is besteld. Omschakelen doe je niet van de ene op de andere dag, daarom compenseren we in de tussentijd onze restuitstoot. En dat doen we niet ver weg, maar in eigen regio. Daarmee geven we op meerdere vlakken invulling aan ons MVO beleid”

Biologische kwekerij Natuurlijk Tomaat is enkele jaren geleden omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering en verkoopt in boerderijwinkel Natuurlijk Henriëtte eigen geteelde producten. Daardoor is een perceel van 4 hectare niet meer nodig voor uitbreiding van nieuwe kassen. Biologische kweker Alfons van den Hoek: ‘doordat we de producten rechtstreeks verkopen, realiseren wij een grotere marge. De tussenhandel is er namelijk uit. Daardoor kunnen wij kleinschalig blijven en de grond inzetten voor een voedselbos, een mobiele kippenstal (kip caravan) en permacultuur”. Henriëtte van den Hoek: “onze klanten zijn bewuste consumenten, die houden van eerlijke producten. Naast klanten die onze producten kopen, hebben we voortaan ook een klant die een dienst van ons afneemt.’

Power-ED Erik van den Oord en Dave van Schaijk: “Wij helpen bedrijven om duurzaam ondernemen concreet te maken. De Europese Unie wil dat Europa in 2050 volledig klimaatneutraal is en heeft eerder deze maand de reductie doelstelling voor 2030 opgeschroefd. Heldere doelstellingen, maar hoe kun je als ondernemer hier je bijdrage aan leveren? We kenden de ambities van onze klanten en hebben ze aan elkaar gekoppeld. We ondersteunden hun in de vertaalslag en hebben berekeningen gemaakt om enerzijds voor van der Kaa de uitstoot (CO2 footprint) te bepalen. En anderzijds om voor Natuurlijk Tomaat – Natuurlijk Henriëtte de vastlegging van bodemkoolstof (CO2 compensatie) te bepalen. Het betreft vrijwillige compensatie en het is mooi om te zien hoe bedrijven elkaar dichtbij huis verder kunnen helpen om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) concreet te maken.”Parkeren in wijk Biezen belicht

BUURTNIEUWS Posted on wo, september 16, 2020 15:19:13

Wijkraad De Biezen ontvangst via bewoners van de wijk regelmatig post en vragen over diverse onderwerpen en zaken die in de wijk spelen. Ook het parkeren in de wijk is een regelmatig terugkerend item. De vragen aangaande het parkeren betreffen onderwerpen als auto’s op het gras en onvoldoende parkeerplaatsen. Wijkraad de Biezen heeft daarom eind vorig jaar besproken hoe daar het beste op kunnen reageren. Om een goede reactie te kunnen geven op parkeervragen wil die meer inzicht krijgen in de materie. Er is een telling door de gemeente geweest, maar die is alweer een aantal jaar oud. De wijkraad heeft daarom de laatste maanden zelf enkele keren alle parkeerplaatsen en geparkeerde auto’s in de wijk per straat geteld. Dat gebeurde op diverse avonden na 20:00u en de meest recente telling was op 5 mei (Bevrijdingsdag) om 08:00u ’s morgens. Bij het tellen zijn uitgangspunten gevolgd die inhouden dat een parkeervak pas een parkeerplaats is als die met verf of gekleurde klinkers gemarkeerd is. Dit kan ook een gemarkeerde plaats zijn op de rijbaan. Een auto die in zo’n vak is geparkeerd, staat dus in een parkeervak. Een auto die niet binnen een vak is geparkeerd, staat dus niet in een parkeervak. Dat geldt dus ook voor auto’s die aan de kant van de weg zijn geparkeerd, ook al is daar voldoende ruimte. Geen markering betekent dus: niet in een parkeervak. Of deze auto’s al dan niet fout geparkeerd zijn volgens wet- en regelgeving was geen onderdeel van de telling en is dus niet vastgesteld.

Parkeervakken en auto’s op eigen terrein/grond zijn niet meegeteld. De wijkraad wilde ook weten of iedereen binnen redelijke afstand van zijn of haar woning in een parkeervak kan parkeren. Dat is niet getest, maar er kon op basis van de tellingen wel een aardige inschatting van gemaakt worden.Daarbij kwam men uit op een getal van in totaal op 1218 parkeervakken.Er waren gemiddeld 902 auto’s in de vakken geparkeerd. Er waren gemiddeld 368 auto’s buiten de hierboven omschreven parkeervakken geparkeerd. Voor de meeste plaatsen in de wijk lijkt er hiermee binnen redelijke afstand van de woning een vrij parkeervak beschikbaar. Voor de plaatsen waar dit niet het geval lijkt gaat de wijkraad Biezen met de gemeente overleggen of en hoe dit verbeterd kan worden.

Wilt u meer weten over de telling of over parkeren in het algemeen? Neem dan contact op met wijkraad Biezen via info@wijkraaddebiezen.nl.Uitbreidingswijk De Beljaart in Dongen nadert voltooiing

BUURTNIEUWS Posted on wo, juni 17, 2020 15:29:53

Mix van wonen, natuur en maatschappelijke voorzieningen

Dongen, 17 juni 2020. Wethouder Eline van Boxtel (Ruimtelijke Ordening) is trots als ze ziet hoe De Beljaart van tekentafel naar woonwijk is gegroeid : “Mensen wonen hier graag vanwege de opzet van de wijk en het groen. Als ze verhuizen, dan doen ze dat meestal naar nieuwere fases in De Beljaart. En het uitloopgebied van de wijk, met de EVZ en natuurspeeltuin Beljaart Buiten, is ook voor veel andere Dongenaren een fijne plek geworden om te bewegen en te recreëren.” De wethouder zei dit tegen pers en belangstellenden bij gelegenheid deze ochtend van het naderend feit dat deze nieuwe Dongense woonwijk haar voltooiing nadert. Het uitwerkingsplan voor de laatste fase voor maximaal 65 woningen is nu klaar. Als deze huizen er eind volgend jaar staan, is het laatste deel van De Beljaart bebouwd. Zo’n 800 woningen, diverse maatschappelijke voorzieningen, een ecologisch recreatiegebied en een rondweg is Dongen dan rijker. Alleen de bouw van het Integraal Kind Centrum staat nog op de planning.

Vorige week stemde het college van burgemeester en wethouders in met de plannen voor Fase 5 van de wijk. Dit wijkje ligt tussen de twee rotondes aan de Beljaartlaan en de Lage Ham-Noorderlaan. Ontwikkelaar Van Wanrooij maakte schetsen voor 60 rijwoningen en tweekappers, rekening houdend met de monumentale kastanjebomen in dit gebied. Vanaf 26 juni liggen de plannen ter inzage. In Fase 5 verkoopt de gemeente ook enkele vrije kavels voor particuliere bouw. Deze gaan, net als de woningen van Van Wanrooij, eind 2020 in de verkoop.

Gebouwd op historie

In 2005 werden de eerste plannen gemaakt voor het gebied van 34 hectare, ten noorden van de kern Dongen. Vooraan op deze locatie stond het asielzoekerscentrum (AZC), maar bekend was dat het AZC op termijn plaats zou maken voor de nieuwbouw van De Beljaart. Met inwoners en organisaties als de Heemkundekring werden uitgangspunten voor de nieuwe wijk opgesteld. Het moest een gebied worden waar de geest van de plek kon worden beleefd, met een eigen, Dongense identiteit. Vroeger lag hier de grens tussen de ‘Baronie van Breda’ en ‘het Graafschap Holland’. De grensafscheiding werd ‘De Beljaart’ genoemd. In het veengebied leefden de mensen zonder zorgen (sans souci) omdat je er geen belasting betaalde. Vier authentieke stichten (ontginningslijnen) vormden de basis voor het stedenbouwkundig plan met langgerekte zichtlijnen en groenstructuren. In 2008 werden de eerste woningen in de Schoolsticht gebouwd.

De vijf fases van de wijk

Wijk met voorzieningen

De afgelopen jaren zijn er honderden koop- en huurwoningen opgeleverd in diverse prijsklassen voor uiteenlopende doelgroepen, van alleenstaanden tot gezinnen en van jong tot oud. Wooncorporatie Casade heeft voor ongeveer 30% sociale woningbouw gezorgd. Ongeveer de helft van de woningen is gasloos, een deel daarvan is geheel energieneutraal. In het plan is ook ruimte gemaakt voor (woon)zorgvoorzieningen, zoals een medisch centrum en een complex voor mensen met een verstandelijke beperking. De wijk wordt ontsloten via de nieuw aangelegde rondweg, de Beljaartlaan. Het is de bedoeling dat medio 2022 op de oude locatie van het AZC een nieuw Integraal Kind Centrum open gaat. Hier verhuist onder andere de Heilig Hart School naar toe.

Centrale groenzone

De Beljaart heeft een uitgesproken natuurlijk groen karakter. Om de hoek ligt de Ecologische Verbindingszone, die Waterschap de Brabantse Delta en gemeente Dongen hebben gerealiseerd. Het ‘ecopad’ zoals wandelaars en fietsers het vaak noemen, verbindt de wijk enerzijds met het achterliggend landschap van de kernen ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart en anderzijds met de Biezen en de Hoge Akker. Voor kinderen is natuurspeeltuin Beljaart Buiten aangelegd. In de wijk zelf is bewust gekozen voor één groot en groen gebied, met een verbinding naar de EVZ. Het ontwerp voor deze Groene Long is met wijkraad De Beljaart gemaakt. Het eerste deel is afgelopen jaar opgeleverd en bestaat onder andere uit een fontein met waterpartij, die ook als opvangbassin voor regenwater fungeert. Het tweede deel krijgt fruitbomen, bloemenweides en kruidentuinen en wordt naar verwachting in de winter van 2021/2022 aangelegd.Volgende »