Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Dé boom 11 jaar later

HET VERLEDEN VAN DONGEN Posted on di, november 22, 2011 09:56

Dongen, 22 november 2011.Soms wil deze krant nog wel eens in het verleden graven. Veel mensen waarderen onze fotoalbums en de verhalen over het vroegere Dongen. Deze week vonden we in ons archief enkele foto’s uit 2000 .De tijd dat Dongen nog eens iets écht spannendst beleefde.Nog niet zo lang geleden was de SP in Dongen vertegenwoordigd door een flinke raadsfractie én een wethouder. René Roovers was het die er mede voor ging zorgen dat er een frisse(re) wind door Dongen ging waaien. Het verhaal kennen we. De SP probeert nu heel voorzichtig op te krabbelen uit een diep gat. Het komt wel goed denken velen, terwijl anderen daar weer een groot vraagteken bij zetten. Enfin, dat was toen.Afwachten is geboden.We missen ze allemaal wel een beetje…. De SP was daarvoor altijd al een actiepartij die pal voor fabriekspoort ging staan als er eens een arbeidsgeschil was. Ze stonden daar pal achter de actievoerders en gaven gul een flinke lepel uit de pan tomatensoep ter verlichting van kou en ter versterking van het vlot trekken van de vastgelopen CAO-gesprekken. Bij tijd en wijlen doen ze dat nog steeds in den landen en dat met goedkeuring of tegenstand naargelang de politieke kleur van de waarnemer of betrokkenen. Deze week is het precies elf jaar geleden dat er in Dongen iets gebeurde waarvan zelfs de Telegraaf zou snoepen: De Boom. In ons archief vonden we een column van Rinus Krijnen van die week. Leuk om die nog eens terug te lezen.Overigens : De boom die er nu staat is ongeveer net zo groot als die die toen weg moest…

De foto’s bij dit artikel kregen we toegestuurd door Henk Oerlemans.

De Mijmering van toen

Deze week treurt Dongen. Het is al lang geleden dat ik me kan herinneren dat de bevolking enigszins massaal, met aan het hoofd René Roovers, de straten op ging en actie ging voeren. Een mooie 65-jarige treurwilg moest wijken voor een bushalte; een droevige geschiedenis. De boom, die sinds enkele jaren als enig overgeblevene, de vijvers aan de Mgr Schaepmanlaan sierde, is niet meer. In een onbewaakt ogenblik heeft de gemeente op slinkse wijze in één uur korte metten gemaakt met de statige boom. De boom hield Dongen wel bezig.

De actievoerders hielden elke automobilist aan en vroegen de chauffeurs om een handtekening voor het behoud van de boom. Al enkele maanden was duidelijk dat de boom gewoon gerooid zou worden, ondanks het gemok van het volk. Een vrij rigide standpunt wanneer je bedenkt dat het gaat om het plaatsen van een bushokje en de boom inderdaad een markant sieraad was aan de kale oevers van de vijvers. De betreffende wethouder, Christje van Wanrooij heeft hier ook een behoorlijk eigen belang in. Eén van de alternatieven was namelijk dat dit bushokje pal voor zijn eigen woning kwam te liggen. Dat dus never nooit. Vandaar dat het een aantal Dongenaren alleen al daarom het in het verkeerde keelsgat geschoten is.

Natuurlijk komt er voor de boom een nieuw exemplaar terug, maar dat uitgerekend de VVD-wethouder dit doordrukt, zonder rekening te houden met de wensen van- denk ik toch wel- de meerderheid van de bevolking, is koren op de politieke molen van de SP en met veel geschreeuw voerden zij oppositie, terwijl de kapvergunning inmiddels al lang was verleend. René Roovers in de rol van Don Quichotte. Ook geen staaltje van sterk bestuur van de gemeente en na de paal van de Paul van Ostayenstraat is dit in korte tijd het tweede incident waarin de gemeente schuttert. Hier zie je ook dat democratie vaak haaks staat op de publieke opinie. Ondanks het feit dat de verdedigers van de kapvergunning numeriek in de meerderheid zijn in de raad, is toch de meerderheid van de bevolking van Dongen van mening dat men dit niet had mogen doen. Vaak gaat het om infrastructurele kwesties als verkeersmaatregelen en planologie waarover de verschillen van mening ontstaan met de man in de straat. De gemeente laat zich voorlichten door externe bureaus en vergeten de mening van de bewoners hierin te betrekken. Dit zet kwaad bloed en ook de burgemeester kan dan alleen nog stamelen dat hij geen commentaar heeft wanneer de bevolking zich tegen het gezag keert.

Nee, het vellen van de boom is een duidelijk voorbeeld van achterkamertjespolitiek en daarvan heeft de Dongenaar meer dan genoeg van. Maar ja, het ligt aan het stemgedrag van de Dongenaar zelf. Typisch is dat alle oppositiepartijen, dus zowel de PvdA, D’66 als de SP de boom een kans wilde geven. Als we kunnen vermijden dat het confessioneel gekonkel, waar we landelijk al zo’n beetje vanaf zijn ook nog op het platteland kunnen verstommen, dan krijgen we als bevolking misschien nog wel inspraak. Je m’aintiendraiVriendelijk verzoek

HET VERLEDEN VAN DONGEN Posted on di, mei 24, 2011 21:55

VRIENDELIJK VERZOEK

De heer Hans Geerts deed via onze Dongepark/ Volckaert correspondent Henk Oerlemans een verzoek aan deze krant deze foto te plaatsen met de vraag : Wie de familie is op deze foto . Wij weten het niet . De vraag aan onze meer dan 800 dagelijkse bezoekers is duidelijk . Wie weet iets van deze Dongense (?) familie van ‘toen’? Graag uw reactie naar redactie@dongenhomespot.nl .>Gelukkig is er Europa nog

HET VERLEDEN VAN DONGEN Posted on za, februari 06, 2010 17:25

Afrisinia

Regelmatig besteed deze krant aandacht aan de Ethiopische jongeren van circusgroep die in het asielzoekerscentrum in Dongen heeft gezeten. Bekend ook is dat deze groep middels acties geprobeerd heeft om tegenstand te bieden aan het COA om in Dongen te mogen blijven.In onze video ( Dongen-Toen)bijlage ziet u een aangrijpende film over deze groep en de aankondiging van het beroep dat deze groep heeft aangetekend bij de Hoge Raad . Het gebeurde om recht te zetten en recht te dóén omdat het AZC in Dongen al is afgebroken. Dat gebeurde op 25 januari .Deze krant zal de uitspraak publiceren. Als uitvloeisel hiervan vraagt het EHRM aan de regering Balkenende of er onderzoek is gedaan naar de waarheid van de verklaringen van de Ethiopische jongeren van Afrisinia over de mensonterende toestanden waaraan ze blootstonden. Het antwoord van de Nederlandse regering zal NEE moeten luiden: ‘Nee, we hebben nooit onderzocht of het waar is wat de jongeren vertellen.’In Ethiopië werden ze onderdrukt, seksueel misbruikt en bedreigd. In Nederland is nooit serieus op hun verhaal ingegaan. Geen asiel. Ondanks ambtsberichten en andere documenten die hun verhalen bevestigen. Het Europees hof voor de Rechten van de Mens is hun laatste hoop. Een rechter die naar het verhaal kijkt, in plaats van naar de procedure. Afrisinia goes Europe. En Europa roept het kabinet Balkenende ter verantwoording. Op 11 maart moet Nederland antwoord geven op vragen van de rechter over de wijze waarop de asielprocedure van de leden van Afrisinia verloopt.Straatkinderen kunnen niet weg uit een land als Ethiopië. Geen geld, geen paspoort. Behalve als ze getalenteerd zijn en veel geld genereren voor de machthebbers. Dan mogen ze in het buitenland optreden. Zo kwam circus Ethiopia naar Nederland, op uitnodiging van een grote sponsor. De 22 jonge artiesten aarzelden niet. Zodra de kans zich voordeed ontsnapten ze. Zestien jongeren (toen tussen de 12 en 25 jaar) vroegen asiel aan. Nu bijna drie jaar later zijn acht jongeren uitgeprocedeerd. Twee hebben een verblijfsvergunning en over de rest wordt nog gesteggeld.Vreemd genoeg baseert de IND haar oordeel op een ambtsbericht uit 2006 over Ethiopië, terwijl in mei 2009 een nieuw ambtsbericht is gemaakt door Buitenlandse Zaken.Vreemd genoeg werpt de IND sommige kinderen tegen dat ze zich onvoldoende kunnen legitimeren, terwijl ze met een, strak, georganiseerde groepsreis naar Nederland kwamen en allen een paspoort met visum konden overleggen. Vreemd genoeg heeft de IND nooit de verhalen naast elkaar gelegd en naar overeenkomsten gekeken, of onderzoek gedaan. Alles wijst erop dat de Nederlandse ‘toelatingsorganisatie’ een quotum van negatieve beschikkingen dient te halen en niet kijkt naar mensen, maar zoekt naar haarspelden om iemand af te wijzen.Het Hof voor de Rechten van de Mens vraagt de Nederlandse regering precies dat: heb je onderzocht of de jongeren gevaar lopen bij terugkeer? Heb je onderzoek gedaan naar uitbuiting en misbruik? Heb je onderzocht of het management van Circus Ethiopia inderdaad nauw verweven is met het dictatoriale regiem? Met andere woorden: heb je echt geluisterd en vervolgens onderzoek gedaan naar de consequenties van je negatieve beschikking?Het antwoord is duidelijk: ‘Nee’. Want: we moeten ons quotum halen. We hebben alles gedaan wat in onze macht ligt om de schijn op te houden van faire asielpolitiek. Dat is namelijk onze taak: De schijn ophouden.En niet alleen de regering. Ook de oppositie waagt zich er niet aan om z’n handen te branden aan asielzoekers. Geen van de volksvertegenwoordigers die door Stichting Afrisinia is benaderd om het onrecht om te buigen, heeft de moeite genomen om het dossier te lezen. Gelukkig voor Afrisinia is er Europa.

Deze reportage kwam tot stand met medewerking van © nonfiXe, 5 februari 2010GOED GEDRAG

HET VERLEDEN VAN DONGEN Posted on wo, mei 13, 2009 09:23

Het schoolrapport van een scholiere uit de jaren 1935 t/m 19838

Een rapport van bijna 75 jaar geleden van een leerling van de RK Bijzondere meisjesschool

,, H Hart” Hoge Ham 21 te Dongen.

Om privacyredenen heb ik de naam van de scholiere en de ouders weggelaten.

Het gedrag, de welwillendheid en de godsdienst laten goede punten te zien.

Dan zou je toch onvoorwaardelijk over moeten gaan zou je voor die tijd denken.

Dat je met zingen geen hoog cijfer haalt is niet de schuld van de scholier,zangtalent is aangeboren.

En dat je voor lezen, rekenen taal aardrijkskunde tekenen lichamelijke oefeningen en handwerken een onvoldoende haalt, ja dat is pech., dat komt door de 66x ongeoorloofd verzuim, zal wel de schuld van de ouders zijn denk ik dan.

Maar de rest is toch goed ?

In ieder geval leuk om een afbeelding van een rapport te zien uit het begin van de vorige eeuw.

Piet WillemseOPDAT WE NIET VERGETEN….( vervolg)

HET VERLEDEN VAN DONGEN Posted on wo, mei 13, 2009 08:40

Jos van Riel schreef ons naar aanleiding van onze artikelen over de bevrijders van Dongen ( ) dat hij de naam van Leslie Pepper mistte geboren 4 oktober 1918 in Engeland en gesneuveld in oktober 1944 tegenover het bos van Bierwagen “ we hebben het graf verzorgd tot dat het is weg gehaald en is herbegraven in Bergen op Zoom” zo schrijft de heer van Riel .

Hij heeft samen met zijn tweeling broer William tot Antwerpen gevochten , William ging richting Duitsland en Leslie richting Nederland, waar hij sneuvelde.

Jos vaan Riel ontmoete William toevallig toen hij van Tilburg kwam fietsen, hij stond toen bij een graf van twee voor hem onbekende vliegers. “ Ik heb hem toen het graf van zijn broer gewezen en is later mee naar mijn thuis gegaan daar overnacht en de andere morgen met militairen die in de St Jozefschool gelegerd waren naar Duitsland terug gegaan.”

De familie van Riel heeft nog lang contact gehad met de familie. William en zijn vader zijn overleden en de moeder is toen met de jongste zoon naar Australië geëmigreerd …”we hebben toen nooit meer iets gehoord.” Aldus Jos van Riel in een mededeling aan dongenhomespot.nlOPDAT WE … ( vervolg)

HET VERLEDEN VAN DONGEN Posted on ma, april 27, 2009 22:26

Ongeveer 50 jaren geleden vertelde mijn vader zaliger over een enorme explosie ergens in de omgeving van Dongen.Op zijn verjaardag 23 oktober 1944 liep hij even na 18.00 uur achter in zijn tuin om de groenten die er nog stonden te controleren.Op dat moment volgde er een enorme explosie die de grond deed trillen.Later werd deze explosie bekend onder de naam: de ramp van de Vennen.Weinig Dongenaren zullen zich deze explosie herinneren en misschien nog minder zullen er door overlevering over gehoord hebben.Op die dag werden enkele boerderijen op de vennen totaal met de grond gelijk gemaakt.In de schuur van de familie Haagh welke stond op de hoek Vennen-Eindsestraat-Monnendijk zat een enorme hoeveelheid munitie welk door het Duitse leger daar opgeslagen was.23 oktober 1944 ’s avonds iets na 6 uur ontplofte enkele honderden kubieke meters munitiedie daar opgeslagen waren.Hierdoor vielen 4 jonge slachtoffers.

Stanislaus v Gils 13 jaar.

Erardus Haag 17 jaar

Wilhelmus Snoeren 21 jaar

Huub v Rentegem 23 jaar

In de wazerweijen het heemkundig blad van Dongen Nr 53 van 1994 is door Vic Haagh,

Jan van Gils en Piet Timmermans een uitgebreid verslag gemaakt.

Het verleden van Dongen

Piet WillemseVAART- BEWONERS IN 1928

HET VERLEDEN VAN DONGEN Posted on ma, april 27, 2009 12:04

Bewoners van de Vaart in het jaar 1928.

Nr.

Naam

Nr.

Naam

Nr.

Naam

1

W. van Dongen

47

J.A. Verdick

97

Mar. Dingemans

2

Wed. J. Venus

48

L. van Dongen

98

M. Leemput

3

Ant. Blok

49

J. Akkermans

99

M.C. de Wit

4

E.G. van Dongen

50

A. Scheerders

100

J. Akkermans

5

A. Kluijsenaar

51

L. van den Berg

101

A. Mewis

6

G. Nederveen

52

H. van Leijsen

102

Wed. Nic. Suoss

6a

A. Mouwen

53

Kantoor

103

A.M. van der Wou

7

L. Rekkers

54

A.J. van Dongen

104

Nic v.d. Waarden

8

Chr. Suoss

55

J.C. Elshout

105

P. Klaassen

9

J. Marcelis

56

C. Koenen

106

G. Gijsbrechts

10

M.J. v.d. Schans

57

R.K. Kerk

107

L. Aarts

11

W. Rochat

58

C.A. Oomen

108

C.M. Heesbeen

12

Wed. Chris Haarbosch

59

M. van Dongen

109

M. de Jong

12

J. Haarbosch

60

C.M. van Dongen

110

Nic. Lecessie

13

Th. Rijken

61

J.C. Panis

111

Jac. Gijsbrechts

14

W.M. Heijkant

62

W. van Dongen

112

A. Dekkers

15

Bakhuis

63

M. Quirijnen

113

Ant. van Peer

16

Kinderen Wagemakers

63a

Steph. Fijneman

114

A. Raaijmakers

17

Wed. G. Brenders

64

Wed. P. de Kok

115

Wed. A. Koenen

18

G. van Dongen

65

J. Emmen

115a

A. Aarts

18a

A. van den Hoven

65a

A. Emmen

116

J.G. van Gorkum

19

Chr. Beerens

66

C. van Boxel

117

C. Meeuwis

20

Wed. J. Mols

67

J. Verboven

117

A.N. Rosman

21

A. Mols

68

J. de Ridder

118

Wed. W. Meeuwis

22

P. Broekhoven

69

A.C. Kemmeren

119

J. v.d Schans

23

L.J. Rutten

70

M. in ’t Groen

120

H. v.d. Schans

24

Mart. J. Grootswagers

71

J.W. Laurijsen

121

W. Leemput

24a

J.A. Cornelissen

72

C.J. van Beek

122

H. Nieuwenhuizen

24b

W. van Leijden

73

M.W. Heijkant

123

P. Kemmeren

24c

P. Hessels

74

A.A. van Beek

124

P. van Gorkum

25a

W. Oerlemans

75

J.J. Verschure

125

M. de Wit

26

?

76

H. Snoeren

126

?

27

C.J.C. Panis

77

A.M. Verbunt

127

G. Dingemans

28

P. Panis

78

?

128

W. Ijpelaar

29

Leerlooierij

78a

A. Broeders

129

J. in ’t Groen

30

M. v.d. Boogaard

79

J. Hessels

130

A. Cornelissen

31

A. Timmermans

80

Nic. van Boxel

131

J. Kuppens

31a

J.A. Schaapsmeerders

81

W. van Kuijk

132

Gebr. de Leeuw

32

E. Akkermans

82

C. Loonen

133

W. de Jong

33

Jac. Timmermans

83

A. Michielsen

134

M.C. v.d. Schans

34

A. Laurijssen

84

A. Ermen

135

J. Beerens

35

C. Boer

85

A. van Dongen

136

Jac. Verduijn

36

N. de Smit + C. de Smit

86

Jos Mols

137

P. Evers

37

W.E. van Ommeren

87

C. Verbunt

138

Jac. van Dongen

38

C. Huiben

88

Chris Laurijsen

139

H. Huijben

38a

Nic. Huiben

89

W. Paulussen

140

E. de Kok

39

J. van Boxel

90

H. van leijsen

141

M. Kouwenberg

40

W.N. de Smit

91

Nic. Akkermans

142

?

41

P. Raaijmakers

91

J.L. Rommers

143

P. Marcelissen

42

Wed. J. Raaijmakers

91a

C. Hultermans

144

C. Verboven

43

L. de Wit

92

J. de Kok

145

Joh. van Kampen

43

H.G. de Bruijn

93

C. de Jong

145a

?

44

Brandspuithuis

94

G. van Leijsen

146

Jac. Groenendaal

45

School

95

M. Nerings

147

Leon Groenendaal

46

Th. H. van Lotringen

96

J. Gommers

147

Nic. Groenendaal

148

A. van KampenVolgende »