Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

ZiekenTriduüm “St. Laurentius” Dongen : Programma 2016

KERKBERICHTEN Posted on do, juli 07, 2016 17:26:39

ZiekenTriduüm “St. Laurentius” Dongen

Secretariaat: Geer 38, 5104 HG DONGEN

Dinsdag 19 juli start de 78-ste editie van het ZiekenTriduüm in Dongen. Traditiegetrouw wordt dit Triduüm georganiseerd in de Laurentiuskerk gelegen aan de hoek Hoge Ham / Gasthuisstraat.

Onderstaand treft u het volledige programma van deze drie dagen aan wat onze gasten aangeboden krijgen en waarin volop ruimte is voor religieuze viering, bezinning, ontmoeting en ontspanning.

Thema

Programma 2016
Barmhartigheid

Het bijzondere jubeljaar 2016 is door Paus Franciscus uitgeroepen in het teken van Barmhartigheid. De eucharistievieringen en diensten van woord en gebed zullen met een onderliggend thema verbonden zijn aan dit centrale thema.

Dinsdag 19 juli

10.00 uur

Eucharistieviering met als voorganger:
parochie-vicaris Joost de Bont, parochies Dongen en Klein Dongen-Vaart en Heilige Geest, Rijen. Muzikale begeleiding door het Gelegenheidskoor uit Dongen.

Aansluitend koffie.

12.00 uur

Ontspanningsprogramma waarbij u kunt genieten van de Seniorenharmonie uit Dongen en het zeemanskoor“de Loswalklinkers” uit Dongen.

Aansluitend lunch.

15.00 uur

Viering van woord en gebed, voorganger: Harry Lommers, vicaris-generaal van het bisdom Breda. Muzikaal begeleid door het Rouw- en Trouwkoor uit Gilze

Woensdag 20 juli

10.00 uur

Eucharistieviering, voorgegaan door Harry Lommers vicaris-generaal van het bisdom Breda. Muzikale begeleiding door Parochiekoor Rijen.

Aansluitend koffie

12.00 uur

Ontspanningsprogramma: de Grensmuzikanten uit Reusel

Aansluitend lunch.

15.00 uur

Viering van woord en gebed, voorganger: Hennie van Hattum, pastoraal werkster. Muzikale begeleiding Dameskoor Verrijzeniskerk, Oosterhout

Donderdag 21 juli

10.00 uur

Viering van woord en gebed met als voorganger: Rob van Uden, diaken, Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en Parochie Heilige Geest, Rijen. Muzikale begeleiding door het Parochie koor St. Willibrordus Alphen en het Parochiekoor Riel.

Aansluitend koffie.

12.00 uur

Ontspanningsprogramma waarbij u kunt genieten van het Gilsmeezingkoor.

Aansluitend lunch.

15:00 uur

Eucharistieviering, voorganger: Bisschop Liesen, bisdom Breda en muzikaal begeleid door Sint Laurentiuskoor, parochie Dongen en Klein Dongen Vaart.

Wilt u graag een eucharistieviering, of een dienst van woord en gebed of het ontspanningsprogramma bijwonen, dan is dat geen enkel probleem. Het ZiekenTriduüm team verwelkomt u graag tijdens deze dagen.

Opbrengst collecte ZiekenTriduüm 2016

Dit jaar hebben weer 43 collectanten gecollecteerd voor ZiekenTriduüm die dit jaar voor de 78-ste keer georganiseerd wordt. De huis aan huis collecte in Dongen heeft plaatsgevonden in de week van 3 t/m 9 juli en de opbrengst dit jaar is € 2.226,02.

André Vonk, voorzitter van de organisatie “Op deze plaats willen we als eerste graag de collectanten bedanken voor hun belangeloze inzet. En, uiteraard ook u bedankt, voor uw gulle gaven waardoor het weer mogelijk wordt om het ZiekenTriduüm te organiseren, waarbij 3 dagen ruim 110 ouderen, woonachtig in Dongen en omstreken een programma aangeboden krijgen waarin ruimte is voor religieuze viering, ontmoeting, bezinning, en ontspanning.”Collecte ziekentriduüm 2016

KERKBERICHTEN Posted on do, juni 30, 2016 13:10:18

Collecte ziekentriduüm 2016

Dongen, zomer 2016. Zo’n 55 collectanten gaan dit jaar op pad om te collecteren voor ziekentriduüm. Het ziekentriduüm wordt dit voor de 78-ste keer georganiseerd. De huis aan huis collecte vindt komende week, van 3 t/m 9 juli, plaats.Graag brengt het organiserend comité deze collecte onder uw aandacht, zodat er weer fantastische dagen van kunnen gemaakt voor de zo’n 125 gasten uit Dongen en omstreken. 35 Vrijwilligers zullen hun best doen om alles zo goed en vlekkeloos te laten verlopen. Gedurende drie dagen krijgen onze gasten een programma aangeboden waarin ruimte is voor religieuze viering, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Volgende week verschijnt in deze krant het volledige programma.Het ziekentriduüm wordt georganiseerd op dinsdag t/m donderdag, 19, 20 en 21 juli a.s. Om aan het programma deel te nemen, dient u zich aan te melden bij Mirjam van Kerkhof, via telefoon op 06-44125042 of per mail: mirjamvankerkhof62@gmail.com

Als u in Dongen woont, wordt u ’s morgens omstreeks 9.30 uur thuis opgehaald en ’s middags om ca. 16.00 uur weer naar huis gebracht door de chauffeurs.pastoraal werkers Peter Derks, Gerard Oostveen en Rob van Sambeek verlaten parochie in Dongen

KERKBERICHTEN Posted on zo, januari 24, 2016 21:11:00

pastoraal werkers Peter Derks, Gerard Oostveen en Rob van Sambeek verlaten parochie in Dongen

Veranderingen pastoraal team Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Dongen , 24 januari 2016. De pastoraal werkers Peter Derks, Gerard Oostveen en Rob van Sambeek hebben een nieuwe benoeming aanvaard en zullen de Dongense parochie in maart- april verlaten. Ook de Parochie Heilige Geest (Rijen, Hulten en Molenschot) moet deze mensen in het pastorale werk gaan missen Bisschop Liesen deed onlangs een beroep op hen voor de versterking van pastorale teams elders in het bisdom. Voor de regio Rijen en Dongen benoemt de bisschop per 1 maart een diaken en een pastoraal werker. Rob van Sambeek wordt per 1 maart 2016 lid van het pastoraal team van de regio Zundert en de regio Rucphen. Peter Derks gaat per 1 april 2016 de pas opgerichte parochie van de Heilige Familie in Breda, Bavel en Ulvenhout versterken en Gerard Oostveen wordt per 11 april 2016 toegevoegd aan de Vijf Heiligen Parochie in Made en de Sint Elisabethparochie te Raamsdonksveer.

Diaken Rob van Uden (55) wordt benoemd in beide parochies. Hij heeft de afgelopen 18 jaar gewerkt voor de parochies die nu de parochie van de Heilige Familie in Breda vormen. Pastoraal werker Edith Hertog (52) wordt eveneens benoemd in beide parochies. Zij heeft als econoom gewerkt bij Greenpeace Nederland. In september 2014 rondde zij haar theologiestudie af. In de afgelopen jaren heeft ze in haar stage en als vrijwilliger pastorale ervaring opgedaan.

Kees van der Made, secretaris van de parochie in Dongen : “We realiseren ons als besturen en team dat er veel staat te gebeuren de komende maanden. We gaan Rob van Sambeek, Peter Derks en Gerard Oostveen missen. We zijn ze dankbaar voor wat zij hebben betekend voor onze parochies. We wensen hen alle goeds en Gods zegen op hun nieuwe werkplekken “ aldus van der Made . Er komt nog een officieel afscheidsmoment voor de drie . Van der Made : “ Wij staan met elkaar als nieuw pastoraal team, besturen en parochianen van de twee parochies voor een nieuwe uitdaging. We hopen op Gods zegen en uw aller inzet om in een goede geest verder gestalte te geven aan de onderlinge samenwerking en de verdere opbouw van het pastoraat in beide parochies. “Kerstpakkettenactie interkerkelijke werkgroep Arm in Arm

KERKBERICHTEN Posted on vr, december 11, 2015 19:07:34

Kerstpakkettenactie interkerkelijke werkgroep Arm in Arm

Velen hebben het moeilijk in deze tijd

En voeren een overlevingsstrijd

Er worden dagelijks keuzes gemaakt

Er wordt ook van de weg geraakt

Aan hen wordt nu gedacht

Voor, tijdens en na de kerstnacht

Als medemens hebben we elkaar nodig

Een mooi gebaar is niet overbodig.

Het is weer half december en dat betekent dat de afgelopen maanden door leden van de werkgroep hard gewerkt is om hun jaarlijkse kerstpakkettenactie weer te laten slagen.Al vele jaren achtereen heeft de werkgroep als doelstelling een kerstpakket te bezorgen bij degenen die het wat minder hebben, waardoor ook zij rond het kerstfeest iets extra’s hebben om van te genieten.Voor deze mensen is een kerstpakket géén luxe, maar een aangename aanvulling op hun levensmiddelenvoorraad voor de komende feestdagen.

Het verzorgen van de kerstpakketten kan de werkgroep niet alleen, maar dankzij de bereidwillige medewerking van Horeca Dongen en Rotaryclub Gilze-Rijen en Dongevallei is het ook dit jaar weer gelukt om een mooi kerstpakket samen te stellen.In de week van eerste kerstdag zullen een groot aantal bezorgers de kerstpakketten afleveren bij honderden gezinnen en alleenstaanden.Onze dank gaat uit naar al degenen, die op welke wijze dan ook, mee hebben geholpen aan het slagen van deze actie. Het was hartverwarmend om de betrokkenheid te ondervinden en de bereidheid wat te doen voor de onze medemens,ongeacht geloof of afkomst.

Wanneer u een kerstpakket hebt ontvangen en dit wilt afstaan dan kunt u uw kerstpakket inleveren op het parochiecentrum naast de Laurentiuskerk, Hoge Ham 84 (geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur) Dit kan tot 22 december 2015.

Burgemeester heeft 1e kerstpakket Arm-in-arm in ontvangst genomen

Foto : gemeente Dongen

Op donderdag 17 december heeft burgemeester Marina Starmans-Gelijns het eerste kerstpakket van Arm in Arm symbolisch in ontvangst genomen. De heer Christ Timmermans van Arm in Arm overhandigde het pakket aan de burgemeester onder toeziend oog van voorzitter Hanny Kemmeren en projectleider Coert van Os van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Dongen. Ook wethouder Piet Panis was bij dit moment aanwezig.

Het is inmiddels traditie: al een groot aantal jaren verzorgt de werkgroep Arm in Arm, namens alle Dongense Kerken, kerstpakketten voor mensen die in armoede leven. Dit jaar worden er 165 pakketten aan mensen en gezinnen in de gemeente Dongen verspreid waar de nood het hoogst is.

Medewerking
De pakketten kunnen worden samengesteld dankzij de steun van de twee hoofdsponsors Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Dongen (met sub-sponsor Liddle) en de Rotary Club Gilze-Rijen en Dongevallei.

Veiliggesteld
De aanwezigen waren allen zeer verheugd met de mededeling, dat ook de verspreiding voor kerst 2016 al in de begroting van Horeca Nederland, afdeling Dongen is opgenomen.

Mooi gebaar

“Het is ook dit jaar weer een goed gevuld pakket”, constateerde burgemeester Starmans. “Het is mooi dat mensen, die het zwaar hebben, op deze manier net dat extra steuntje in de rug krijgen en op die manier ook van fijne feestdagen kunnen genieten!”Arm-in-Arm, ‘Horeca Dongen’ en de gemeente wensen u fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2016!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arm in Arm via info@arminarmdongen.nl. Vanaf eind januari 2016 beschikt Arm in Arm over een geheel nieuwe website: www.arminarmdongen.nl

Meer informatie over onze werkgroep is binnenkort te vinden op www.arminarmdongen.nlWilt u nu met ons in contact komen dat kan door een mailtje te sturen naar info@arminarmdongen.nlof telefonisch voor ’s-Gravenmoer 06-49954211 en voor Dongen 06-40980015.Unieke Kerstgroepen-tentoonstelling en Kerstwensboom in de Laurentiuskerk

KERKBERICHTEN Posted on di, december 08, 2015 23:02:32

Unieke Kerstgroepen-tentoonstelling en Kerstwensboom in de Laurentiuskerk!!

Foto’s groter door klik

Dongen, 8 december 2015 .Net voor en ook na de kerkdiensten van 23,24,26,27 december van 14.00 – 17.00 uur in de koepelkerk aan de Hoge Ham , zullen er ongeveer 100 kerstgroepen tentoongesteld worden. Deze unieke tentoonstelling mag je niet missen! De kerststallen zijn allen eigendom van Gerard Jansen.Tijdens de openingsuren is Gerard aanwezig om uitleg te geven over de kerststallen. Daarnaast is er een speciale kerstboom in de kerk, een kerstwensboom. Iedereen kan een wens opschrijven en deze wens in de boom hangen. Deze boom blijft de gehele kerstperiode staan. De tentoonstelling en de kerstwensboom zijn voor jong en oud en zeker de moeite waard om te bezoeken. Iedereen is van harte welkom!

TERUG NAAR DE KRANT : H I E RZiekenTriduüm Dongen 2015: Laurentiuskerk 14 t/m 16 juli

KERKBERICHTEN Posted on di, mei 19, 2015 14:59:11

ZiekenTriduüm Dongen 2015: Laurentiuskerk 14 t/m 16 juli

Dongen,19 mei 2015.Gedurende 3 dagen komen ruim 125 ouderen, woonachtig in Dongen en omstreken, samen in de Laurentiuskerk. Door de werkgroep ZiekenTriduüm wordt aan de gasten een programma aangeboden waarin ruimte is voor religieuze viering, bezinning en ontspanning. Deze activiteiten worden in de Laurentiuskerk aangeboden.Op dinsdag en woensdag start het ZiekenTriduüm met een eucharistieviering in de Laurentiuskerk en sluit de dag af met een dienst van woord en gebed. Op de donderdag wordt de dag geopend met een dienst van woord en gebed en afgesloten met een eucharistieviering. Elke dag wordt er in het naastgelegen Jeugdcentrum “de Poort” na de openingsdienst koffie gedronken met iets lekkers erbij. Na de koffie wordt aan de gasten een ontspanningsprogramma aangeboden. Dit wisselt elk jaar van harmonie, dans tot zang.

vrijwilliger

Elke middag, omstreeks 13.00 uur, krijgen de aangemelde gasten een lunch aangeboden en hebben zij de gelegenheid om samen mooie herinneringen van vroeger op te halen. De dag wordt op dinsdag en woensdag afgesloten met een dienst van woord van gebed en op donderdag met een eucharistieviering.Er zijn ruim 30 vrijwilligers die gedurende deze 3 dagen de gasten verwennen en de organisatie goed laten verlopen. Dit jaar wordt het ZiekenTriduüm voor de 77-ste keer georganiseerd.Voor de vieringen van Eucharistie en woord en gebed is gekozen voor een centraal thema:

“Een liedje van Geloof”

Het bronnenboek van ons geloof, de bijbel, bevat een schat aan gebeden en liederen, waarin mensen zich tot God richten bij alle momenten van levenservaringen die tot danken, smeken, verlangen stemmen enz.We zouden ze zomaar “Liedjes van geloof” kunnen noemen, de psalmen.Daarmee is de kern al gegeven van onze thema’s:

“EEN LIEDJE VAN GELOOF”.

In elke viering komt een psalm centraal te staan met een trefwoord, dat herkenbaar en beleefbaar is in het leven van nu.Om het ZiekenTriduüm mogelijk te maken wordt er jaarlijks in de gemeente Dongen gecollecteerd. Dit jaar vindt de huis aan huis collecte plaats in de week van 24 t/m 30 mei.Om aan het volledige programma deel te nemen, dient u zich aan te melden bij Mirjam van Kerkhof. Telefoonnummer 06-44125042 of per e-mail: mirjamvankerkhof@ziggo.nl.

U wordt ’s morgens omstreeks 09.30 uur thuis opgehaald en ’s middags om ca. 16.00 uur weer naar huis gebracht door de chauffeurs.Wilt u graag alleen een eucharistieviering of een dienst van woord en gebed bij wonen, dan is dat geen enkel probleem. De werkgroep ZiekenTriduüm verwelkomt u graag tijdens deze dagen.

Terug naar de krant : HIERZiekentriduüm “St. Laurentius” Dongen

KERKBERICHTEN Posted on do, juli 03, 2014 16:02:14

Ziekentriduüm “St. Laurentius” Dongen

Dongen, s Gravenmoer, Klein-Dongen ,Dongen -Vaart , 3 juli 2014.Het traditionele ziekentriduüm in Dongen is weer volop in voorbereiding en wordt gehouden op 8 , 9 en 10 juli in en rondom de Laurentiuskerk aan de Hoge Ham . Het triduüm wordt op Dinsdag om 10.00 uur geopend met een eucharistieviering Als overkoepelend thema voor de vieringen is gekozen voor: “Daar word ik blij van!”. De eucharistieviering met als hoofdcelebrant Mgr. J. Liesen en assistent Jan Voeten kent een muzikale begeleiding door Parochieel Gelegenheidskoor o.l.v. Leo van der Maas. Aansluitend na de dienst is er koffie of thee gevolgd door een ontspanningsprogramma waarbij de gasten kunnen genieten van de seniorenharmonie en Marinda Wijnen, beiden uit Dongen .De Dinsdag wordt om 15.00 uur afgesloten met een dienst van woord en gebed, voorgegaan door Pastor Rob van Sambeek met begeleiding van het koor V.I.T. uit Dongen-Vaart o.l.v. Nico Koeneman. Woensdag is er op dezelfde tijden eucharistieviering, voorgegaan door Pastoor Joost de Bont en diaken Gerrit Fennema met Dameskoor uit Gilze. Aansluitend koffie , een ontspanningsprogramma met het Koor van Toen uit Teteringen en wordt de dag afgesloten met een dienst van woord en gebed, voorgegaan door Pastor Ed de Kever met het Verrijzeniskoor o.l.v. Mevr. Peeters.

4 4 fun (barbershop)

Woensdag om 10.00 uur :Dienst van woord en gebed met als voorganger Pastor Gerard Oostveen met het Parochiekoor uit Rijen . Aansluitend koffie en een bijzonder ntspanningsprogramma waarbij deelnemers kunnen genieten van 4 4 fun (barbershop) Barberschop is over het algemeen een makkelijk in het gehoorliggende manier van close singing waarbij Close Harmony beschouwd zou kunnen worden als de klassieke muziek, gemaakt met alleen de stem (a capella , dus zonder instrumentale begeleiding). Qua indeling vallen beide soorten onder de lichte muziek waarbij Barberschop als volkskunst mag worden beschouwd. De dag en het ziekentriduüm wordt om 15.00 uur afgesloten met een eucharistieviering met pastoor Jan Voeten en het Laurentiuskoor o.l.v. Frans Bullens.Volgende »