Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Derde jaar op rij: Actie vakantietas Protestantse Kerk

KERKBERICHTEN Posted on za, mei 15, 2021 08:39

Dongen-Rijen.

Unieke samenwerking tussen PKN Dongen-Rijen, Stichting Leergeld WestBrabant Oost, afdeling Dongen, afdeling Gilze-Rijen, Werkgroep Arm in Arm Dongen en Caritas Parochie Heilige Geest Rijen.

  • “Hier krijg ik kippenvel van. Wat fijn dat dit kan voor mijn kind”, aldus een alleenstaande moeder.
  • Oh wat een leuke tas en een vlieger, reageert een jongen van 8 jaar oud. “”Wat is eigenlijk een vlieger”. Na enige uitleg van de bezorger werd zijn enthousiasme nog groter.
  • Hartelijk dank voor de gevulde rugtas en vlieger.

Dit zijn enkele reacties die onze bezorgers van de rugtassen vorig jaar kregen bij het rondbrengen van de vakantietassen. Daarnaast ook stralende kinderen die niet wisten wat hun overkwam. En zeker ook verbaasde ouder(s). Alle tassen zijn goed terecht gekomen en we hebben gezien dat er gebruik wordt gemaakt van de inhoud van de tassen. Dat is een goed teken. Daarom is besloten om ook dit jaar deze aktie te organiseren.

Dongen-Oude Kerk Foto : Adriaan Raesen

De Protestantse Kerk Nederland is enkele jaren geleden gestart met een landelijk project : Aktie Vakantietas. De PKN Dongen-Rijen heeft dit project in 2019 overgenomen en er zijn in 2019 60 tassen uitgereikt. Er is toen aansluiting gezocht bij Stichting Leergeld West-Brabant Oost, afdeling Dongen en werkgroep Arm in Arm (interkerkelijke werkgroep om de armoede in Dongen te verkleinen en te bestrijden en waar zes kerkgenootschappen uit Dongen en ’s-Gravenmoer aan deelnemen) om de tassen op de juiste plaats te krijgen. Deze twee instellingen zijn goed bekend met de gezinnen die het nodig hebben. De medewerkers van de instellingen komen echt achter de voordeur van de gezinnen, bij de mensen thuis. De genoemde instellingen vonden dit zo’n goed idee en hebben contact gezocht met de PKN Dongen-Rijen om dit project in Dongen voort te zetten. Immers door het bundelen van de krachten en financiële middelen krijg je een groter bereik en dat is ook gebleken omdat wij in 2020 153 tassen hebben kunnen vullen en dat is meer dan het jaar daarvoor. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat in dat jaar 100 tassen naar kinderen in Dongen zijn gegaan die niet op vakantie kunnen. En 53 tassen naar de kinderen in de gemeente Gilze-rijen. Omdat het PKN Dongen-Rijen betreft, is ervoor gekozen om ook aan kinderen in de gemeente Gilze-Rijen een mooie tas met vakantiespullen te schenken.

Dit heeft ertoe geleid dat dit jaar Caritas Parochie Heilige Geest uit Rijen zich bij dit mooie initiatief heeft aangesloten. Immers dit betekent door deze verdere samenwerking dat wij nog meer kinderen blij kunnen maken met een vakantietas. Ons streven voor dit jaar is 200 vakantietassen.

Wij hebben ervoor gekozen een tas aan te bieden voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar. Meestal hebben de kinderen die ouder zijn al een vakantiebaantje en kunnen zelf activiteiten ondernemen en ook zelf bekostigen.

Vorig jaar waren de tassen gevuld met een kaartje voor zwembad de Vennen, inclusief snack en een drankje, een cadeaubon van de Bruna, muntjes voor een ijsje van Smaack en Spijs en IJs en een vlieger. Kortom een tas vol plezier. Wij stellen de tas samen met vakantiespullen die de kinderen uitsluitend bij ondernemers in Dongen en Rijen kunnen verzilveren.

Wij nodigen ondernemers en particulieren in Dongen en Rijen van harte uit om een bijdrage te leveren in financiële zin of in goederen zodat wij met elkaar 200 kinderen in Dongen en Rijen ook dit jaar weer een goed gevulde vakantietas kunnen geven. Wij hebben de keuze gemaakt om deze kinderen te voorzien van nieuwe vakantieartikelen. In veel gezinnen moeten deze kinderen al dikwijls gebruik maken van reeds gebruikte artikelen en dat heeft niet onze voorkeur.

Er is inmiddels al een financiële bijdrage geleverd door de Diaconie PKN Dongen-Rijen, werkgroep Arm in Arm en de Diaconie van de Katholieke Maria Magdalenakerk in Rijen. Daarnaast heeft de Stichting Leergeld West-Brabant Oost en de Stichting Vluchtelingenwerk Dongen-Rijen en busonderneming Veolia al nieuwe spullen beschikbaar gesteld om de tassen mee te vullen.

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer Diaconie PKN Dongen-Rijen: NL03 ABNA 0470 6170 55 o.v.v. vakantietas 2021.

Of:

Caritas Parochie Heilige Geest Rijen: NL09 RABO 0145 1041 33 o.v.v. vakantietas 2021.

Of:

Werkgroep Arm in Arm: NL55 RABO 01 588 20 754 o.v.v. vakantietas 2021

Ideeën en schenkingen van goederen van particulieren en/of ondernemers die de inhoud van de tas 2021 nog mooier maken, kunt u sturen naar info@arminarmdongen.nl.

Mocht u vragen hebben neem dan telefonisch contact op met Werkgroep Arm in Arm Dongen, Harrie Broeders tel. 06 – 12218695.Behoedzaam vieren van geloof

KERKBERICHTEN Posted on ma, oktober 05, 2020 18:37

Het Gezamenlijk Communiqué́ van Centraal Joods Overleg, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken over de religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten heeft op 5 oktober 2020 gezamenlijk het volgende besloten :

Op 26 maart hebben de gezamenlijke religieuze organisaties opgeroepen tot matiging van de eredienst in verband met het Covid-19 virus. Het kabinet heeft bekendgemaakt dat samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard per 1 juni, onder voorwaarden, weer mogelijk zijn. Op dit moment zien we een toename van Covid-19 in de samenleving met een negatieve impact op de gezondheid van steeds meer Nederlanders.

De volksgezondheid en de overbelasting van de zorg is ook in de religieuze wereld een blijvend punt van aandacht en zorg. We zien dat het overgrote deel van de religieuze organisaties in Nederland zich zeer behoedzaam opstelt en terughoudender is dan volgens de richtlijnen wordt gevraagd.

Op dit moment vraagt de ontwikkeling van het virus echter nog meer prudentie dan de richtlijnen voorschrijven

Hierover én over de verandering van de maatschappelijke context, heeft overleg plaatsgevonden met het Centraal Joods Overleg, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de minister van Justitie & Veiligheid, die tevens verantwoordelijk is voor de erediensten, met de volgende uitkomst:

1. Het algemene advies van de hierbij aangesloten organisaties is om ten aanzien van religieuze of levensbeschouwelijk samenkomsten voor de maand oktober de uitgangspunten van het eerste Communiqué in acht te nemen.

Dit betekent vanaf maandag 5 oktober:

  • Dat de religieuze organisaties de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten evenals in maart jl., zoveel mogelijk beperken tot maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst);
  • De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden;
  • Met in acht name van de eigen, geactualiseerde Protocollen van de landelijke religieuze organisaties ook de richtlijnen van het kabinet in acht te nemen;
  •  Met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en onder de 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) en met in acht name van de RIVM-voorschriften;
  •  In aanvulling op de richtlijnen adviseren we u dringend u te onthouden van samenzang en over te gaan tot het aanbevelen van het dragen van mondmaskers.
  • De aangesloten religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen zullen de naleving van de richtlijnen van het kabinet en de bovenstaande uitgangspunten in eigen kring dringend adviseren en aanbevelen.

Bij het CIO zijn de volgende kerkgenootschappen aangeslotenZiekenTriduüm “St. Laurentius” Dongen : Programma 2016

KERKBERICHTEN Posted on do, juli 07, 2016 17:26

ZiekenTriduüm “St. Laurentius” Dongen

Secretariaat: Geer 38, 5104 HG DONGEN

Dinsdag 19 juli start de 78-ste editie van het ZiekenTriduüm in Dongen. Traditiegetrouw wordt dit Triduüm georganiseerd in de Laurentiuskerk gelegen aan de hoek Hoge Ham / Gasthuisstraat.

Onderstaand treft u het volledige programma van deze drie dagen aan wat onze gasten aangeboden krijgen en waarin volop ruimte is voor religieuze viering, bezinning, ontmoeting en ontspanning.

Thema

Programma 2016
Barmhartigheid

Het bijzondere jubeljaar 2016 is door Paus Franciscus uitgeroepen in het teken van Barmhartigheid. De eucharistievieringen en diensten van woord en gebed zullen met een onderliggend thema verbonden zijn aan dit centrale thema.

Dinsdag 19 juli

10.00 uur

Eucharistieviering met als voorganger:
parochie-vicaris Joost de Bont, parochies Dongen en Klein Dongen-Vaart en Heilige Geest, Rijen. Muzikale begeleiding door het Gelegenheidskoor uit Dongen.

Aansluitend koffie.

12.00 uur

Ontspanningsprogramma waarbij u kunt genieten van de Seniorenharmonie uit Dongen en het zeemanskoor“de Loswalklinkers” uit Dongen.

Aansluitend lunch.

15.00 uur

Viering van woord en gebed, voorganger: Harry Lommers, vicaris-generaal van het bisdom Breda. Muzikaal begeleid door het Rouw- en Trouwkoor uit Gilze

Woensdag 20 juli

10.00 uur

Eucharistieviering, voorgegaan door Harry Lommers vicaris-generaal van het bisdom Breda. Muzikale begeleiding door Parochiekoor Rijen.

Aansluitend koffie

12.00 uur

Ontspanningsprogramma: de Grensmuzikanten uit Reusel

Aansluitend lunch.

15.00 uur

Viering van woord en gebed, voorganger: Hennie van Hattum, pastoraal werkster. Muzikale begeleiding Dameskoor Verrijzeniskerk, Oosterhout

Donderdag 21 juli

10.00 uur

Viering van woord en gebed met als voorganger: Rob van Uden, diaken, Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en Parochie Heilige Geest, Rijen. Muzikale begeleiding door het Parochie koor St. Willibrordus Alphen en het Parochiekoor Riel.

Aansluitend koffie.

12.00 uur

Ontspanningsprogramma waarbij u kunt genieten van het Gilsmeezingkoor.

Aansluitend lunch.

15:00 uur

Eucharistieviering, voorganger: Bisschop Liesen, bisdom Breda en muzikaal begeleid door Sint Laurentiuskoor, parochie Dongen en Klein Dongen Vaart.

Wilt u graag een eucharistieviering, of een dienst van woord en gebed of het ontspanningsprogramma bijwonen, dan is dat geen enkel probleem. Het ZiekenTriduüm team verwelkomt u graag tijdens deze dagen.

Opbrengst collecte ZiekenTriduüm 2016

Dit jaar hebben weer 43 collectanten gecollecteerd voor ZiekenTriduüm die dit jaar voor de 78-ste keer georganiseerd wordt. De huis aan huis collecte in Dongen heeft plaatsgevonden in de week van 3 t/m 9 juli en de opbrengst dit jaar is € 2.226,02.

André Vonk, voorzitter van de organisatie “Op deze plaats willen we als eerste graag de collectanten bedanken voor hun belangeloze inzet. En, uiteraard ook u bedankt, voor uw gulle gaven waardoor het weer mogelijk wordt om het ZiekenTriduüm te organiseren, waarbij 3 dagen ruim 110 ouderen, woonachtig in Dongen en omstreken een programma aangeboden krijgen waarin ruimte is voor religieuze viering, ontmoeting, bezinning, en ontspanning.”Collecte ziekentriduüm 2016

KERKBERICHTEN Posted on do, juni 30, 2016 13:10

Collecte ziekentriduüm 2016

Dongen, zomer 2016. Zo’n 55 collectanten gaan dit jaar op pad om te collecteren voor ziekentriduüm. Het ziekentriduüm wordt dit voor de 78-ste keer georganiseerd. De huis aan huis collecte vindt komende week, van 3 t/m 9 juli, plaats.Graag brengt het organiserend comité deze collecte onder uw aandacht, zodat er weer fantastische dagen van kunnen gemaakt voor de zo’n 125 gasten uit Dongen en omstreken. 35 Vrijwilligers zullen hun best doen om alles zo goed en vlekkeloos te laten verlopen. Gedurende drie dagen krijgen onze gasten een programma aangeboden waarin ruimte is voor religieuze viering, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Volgende week verschijnt in deze krant het volledige programma.Het ziekentriduüm wordt georganiseerd op dinsdag t/m donderdag, 19, 20 en 21 juli a.s. Om aan het programma deel te nemen, dient u zich aan te melden bij Mirjam van Kerkhof, via telefoon op 06-44125042 of per mail: mirjamvankerkhof62@gmail.com

Als u in Dongen woont, wordt u ’s morgens omstreeks 9.30 uur thuis opgehaald en ’s middags om ca. 16.00 uur weer naar huis gebracht door de chauffeurs.pastoraal werkers Peter Derks, Gerard Oostveen en Rob van Sambeek verlaten parochie in Dongen

KERKBERICHTEN Posted on zo, januari 24, 2016 21:11

pastoraal werkers Peter Derks, Gerard Oostveen en Rob van Sambeek verlaten parochie in Dongen

Veranderingen pastoraal team Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Dongen , 24 januari 2016. De pastoraal werkers Peter Derks, Gerard Oostveen en Rob van Sambeek hebben een nieuwe benoeming aanvaard en zullen de Dongense parochie in maart- april verlaten. Ook de Parochie Heilige Geest (Rijen, Hulten en Molenschot) moet deze mensen in het pastorale werk gaan missen Bisschop Liesen deed onlangs een beroep op hen voor de versterking van pastorale teams elders in het bisdom. Voor de regio Rijen en Dongen benoemt de bisschop per 1 maart een diaken en een pastoraal werker. Rob van Sambeek wordt per 1 maart 2016 lid van het pastoraal team van de regio Zundert en de regio Rucphen. Peter Derks gaat per 1 april 2016 de pas opgerichte parochie van de Heilige Familie in Breda, Bavel en Ulvenhout versterken en Gerard Oostveen wordt per 11 april 2016 toegevoegd aan de Vijf Heiligen Parochie in Made en de Sint Elisabethparochie te Raamsdonksveer.

Diaken Rob van Uden (55) wordt benoemd in beide parochies. Hij heeft de afgelopen 18 jaar gewerkt voor de parochies die nu de parochie van de Heilige Familie in Breda vormen. Pastoraal werker Edith Hertog (52) wordt eveneens benoemd in beide parochies. Zij heeft als econoom gewerkt bij Greenpeace Nederland. In september 2014 rondde zij haar theologiestudie af. In de afgelopen jaren heeft ze in haar stage en als vrijwilliger pastorale ervaring opgedaan.

Kees van der Made, secretaris van de parochie in Dongen : “We realiseren ons als besturen en team dat er veel staat te gebeuren de komende maanden. We gaan Rob van Sambeek, Peter Derks en Gerard Oostveen missen. We zijn ze dankbaar voor wat zij hebben betekend voor onze parochies. We wensen hen alle goeds en Gods zegen op hun nieuwe werkplekken “ aldus van der Made . Er komt nog een officieel afscheidsmoment voor de drie . Van der Made : “ Wij staan met elkaar als nieuw pastoraal team, besturen en parochianen van de twee parochies voor een nieuwe uitdaging. We hopen op Gods zegen en uw aller inzet om in een goede geest verder gestalte te geven aan de onderlinge samenwerking en de verdere opbouw van het pastoraat in beide parochies. “Kerstpakkettenactie interkerkelijke werkgroep Arm in Arm

KERKBERICHTEN Posted on vr, december 11, 2015 19:07

Kerstpakkettenactie interkerkelijke werkgroep Arm in Arm

Velen hebben het moeilijk in deze tijd

En voeren een overlevingsstrijd

Er worden dagelijks keuzes gemaakt

Er wordt ook van de weg geraakt

Aan hen wordt nu gedacht

Voor, tijdens en na de kerstnacht

Als medemens hebben we elkaar nodig

Een mooi gebaar is niet overbodig.

Het is weer half december en dat betekent dat de afgelopen maanden door leden van de werkgroep hard gewerkt is om hun jaarlijkse kerstpakkettenactie weer te laten slagen.Al vele jaren achtereen heeft de werkgroep als doelstelling een kerstpakket te bezorgen bij degenen die het wat minder hebben, waardoor ook zij rond het kerstfeest iets extra’s hebben om van te genieten.Voor deze mensen is een kerstpakket géén luxe, maar een aangename aanvulling op hun levensmiddelenvoorraad voor de komende feestdagen.

Het verzorgen van de kerstpakketten kan de werkgroep niet alleen, maar dankzij de bereidwillige medewerking van Horeca Dongen en Rotaryclub Gilze-Rijen en Dongevallei is het ook dit jaar weer gelukt om een mooi kerstpakket samen te stellen.In de week van eerste kerstdag zullen een groot aantal bezorgers de kerstpakketten afleveren bij honderden gezinnen en alleenstaanden.Onze dank gaat uit naar al degenen, die op welke wijze dan ook, mee hebben geholpen aan het slagen van deze actie. Het was hartverwarmend om de betrokkenheid te ondervinden en de bereidheid wat te doen voor de onze medemens,ongeacht geloof of afkomst.

Wanneer u een kerstpakket hebt ontvangen en dit wilt afstaan dan kunt u uw kerstpakket inleveren op het parochiecentrum naast de Laurentiuskerk, Hoge Ham 84 (geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur) Dit kan tot 22 december 2015.

Burgemeester heeft 1e kerstpakket Arm-in-arm in ontvangst genomen

Foto : gemeente Dongen

Op donderdag 17 december heeft burgemeester Marina Starmans-Gelijns het eerste kerstpakket van Arm in Arm symbolisch in ontvangst genomen. De heer Christ Timmermans van Arm in Arm overhandigde het pakket aan de burgemeester onder toeziend oog van voorzitter Hanny Kemmeren en projectleider Coert van Os van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Dongen. Ook wethouder Piet Panis was bij dit moment aanwezig.

Het is inmiddels traditie: al een groot aantal jaren verzorgt de werkgroep Arm in Arm, namens alle Dongense Kerken, kerstpakketten voor mensen die in armoede leven. Dit jaar worden er 165 pakketten aan mensen en gezinnen in de gemeente Dongen verspreid waar de nood het hoogst is.

Medewerking
De pakketten kunnen worden samengesteld dankzij de steun van de twee hoofdsponsors Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Dongen (met sub-sponsor Liddle) en de Rotary Club Gilze-Rijen en Dongevallei.

Veiliggesteld
De aanwezigen waren allen zeer verheugd met de mededeling, dat ook de verspreiding voor kerst 2016 al in de begroting van Horeca Nederland, afdeling Dongen is opgenomen.

Mooi gebaar

“Het is ook dit jaar weer een goed gevuld pakket”, constateerde burgemeester Starmans. “Het is mooi dat mensen, die het zwaar hebben, op deze manier net dat extra steuntje in de rug krijgen en op die manier ook van fijne feestdagen kunnen genieten!”Arm-in-Arm, ‘Horeca Dongen’ en de gemeente wensen u fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2016!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arm in Arm via info@arminarmdongen.nl. Vanaf eind januari 2016 beschikt Arm in Arm over een geheel nieuwe website: www.arminarmdongen.nl

Meer informatie over onze werkgroep is binnenkort te vinden op www.arminarmdongen.nlWilt u nu met ons in contact komen dat kan door een mailtje te sturen naar info@arminarmdongen.nlof telefonisch voor ’s-Gravenmoer 06-49954211 en voor Dongen 06-40980015.Unieke Kerstgroepen-tentoonstelling en Kerstwensboom in de Laurentiuskerk

KERKBERICHTEN Posted on di, december 08, 2015 23:02

Unieke Kerstgroepen-tentoonstelling en Kerstwensboom in de Laurentiuskerk!!

Foto’s groter door klik

Dongen, 8 december 2015 .Net voor en ook na de kerkdiensten van 23,24,26,27 december van 14.00 – 17.00 uur in de koepelkerk aan de Hoge Ham , zullen er ongeveer 100 kerstgroepen tentoongesteld worden. Deze unieke tentoonstelling mag je niet missen! De kerststallen zijn allen eigendom van Gerard Jansen.Tijdens de openingsuren is Gerard aanwezig om uitleg te geven over de kerststallen. Daarnaast is er een speciale kerstboom in de kerk, een kerstwensboom. Iedereen kan een wens opschrijven en deze wens in de boom hangen. Deze boom blijft de gehele kerstperiode staan. De tentoonstelling en de kerstwensboom zijn voor jong en oud en zeker de moeite waard om te bezoeken. Iedereen is van harte welkom!

TERUG NAAR DE KRANT : H I E RVolgende »