Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Opbrengst Lionsclub rally 2019 van € 11.000 overhandigd De volgende rally voor het goede doel is op 21 juni 2020

DONGENS ALLERLEI Posted on ma, januari 13, 2020 09:29:01

Op 23 juni 2019 werd door de Lionsclub Donge Vallei voor de tweede keer een autorally georganiseerd. De opbrengst hiervan bedroeg maar liefst € 11.000, wat geheel ten goede komt aan twee Dongense goede doelen. Een bedrag van € 3000 voor de stichting Met je Hart Dongen en € 8.000 voor de stichting “Air4tieme”.

Tieme Siemons, een jongetje uit Dongen van 10 jaar oud, lijdt aan de ziekte Cystic Fibrosis, beter bekend als Taaislijmziekte. Dit is een erfelijke, chronische en helaas ongeneeslijke ernstige ziekte. Op deze ziekte heeft Tieme een genafwijking, waar helaas nog geen medicijnen voor zijn. Hij is onder behandeling van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, dat verbonden is aan het Erasmus Medisch Centrum. Zij doen veel onderzoek naar Taaislijmziekte en de donaties, die de Stichting Air4tieme onder andere vanuit de Lionsclub Donge Vallei rally ontvangt, worden aangewend voor een zeer gericht onderzoek dat voor Tieme het meest relevant is. Het bedrag zal besteed worden aan onderzoek naar een nieuwe bloedtest om snel te meten of een bepaalde bacterie  een infectie in de longen bij kinderen met Taaislijmziekte veroorzaakt. Met een nieuwe testmethode, die mede dankzij de donaties ontwikkeld is kan nu al veel sneller dan voorheen worden gezien wat de mogelijke boosdoener van de ziekte is. Dat wil nog niet zeggen dat er al een oplossing voor de nu nog ongeneeslijke ziekte van Tieme en zijn lotgenoten is, maar er zijn al wel belangrijks stappen gezet.

Recent werd de opbrengst van € 8.000 van de rally 2019 door Air4tieme overhandigd aan het Sophia Kinderziekenhuis.

Het andere goede doel van de Rally, de stichting met je hart Dongen, organiseert onder andere maandelijks bij horeca- en andere gelegenheden in Dongen een Stamtafel waarbij een vaste groep ouderen samenkomt om een gezellige middag te beleven onder het genot van een drankje en wat lekkers. Met deze donatie kan er gedurende twee jaar een stamtafel worden georganiseerd in De Cammeleur, waardoor voor nog meer ouderen gezellige middagen kunnen worden verzorgd.

De volgende rally komt er weer aan. Op 21 juni 2020 wordt door de Lionsclub Donge Vallei weer een rally georganiseerd. De opbrengst hiervan zal ten goede komen aan de stichting “Air4tieme” en voor het ouder-kindkamers van het prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. De inschrijving start binnenkort via de website www.rallydongevallei.nl.DONGENHOMESPOT.NL IN 2020

DONGENS ALLERLEI Posted on do, december 26, 2019 11:33:15

Door ongelukkige omstandigheden moet jij, lezer van deze Dongense Internetkrant het traditionele jaaroverzicht over de voorbije 365 dagen missen. Jammer en sorry daarvoor. Wat deze op ideële en oprecht amateuristische basis gebaseerde krant óók bezighoudt is de toekomst. Het nieuwe jaar. De redactie wenst je natuurlijk een gelukkig en voorspoedig jaar toe en heel veel goed nieuws uit ons dorp. Ook in het nieuwe jaar zal er goed én minder prettig nieuws zijn. Deze krant gaat het de Dongenaar weer laten weten en dat zolang de voorraad strekt. Soms als doorgeefluik, maar veelal door eigen vrije nieuwsgaring. Objectief ,maar niet kleurloos en daarbij altijd rekening houdend met bestuurlijke en persoonlijke gevoelens. Nooit kwetsend, maar soms haarscherp ontbrekende transparantie blootleggend ; want jouw en mijn waarheid is belangrijk en moet de basis zijn van de enige waarheid. Verkregen door woord en weerwoord. In het nieuwe jaar gaan we daar nog beter op letten. De Dongenaar zélf kan het nieuws wat jij belangrijk vindt weer naar ons opsturen. Wij plaatsen dat onder de paraplu van algemeen aanvaardbare normen en waarden graag in de krant ,want de krant is er tenslotte voor jou.

Ook in het nieuwe jaar heeft de eenkoppige redactie van dit medium niet de pretentie álle nieuws te kunnen brengen, naar door een groeiende samenwerking tussen de Dongense media houden we je voor een heel groot gedeelte op de hoogste van wat er leeft en speelt in ons dorp en met de hulp van een vast aantal ‘aanlevermensen’ komt Dongenhomespot.nl weer een heel eind denken ik. Danken ligt in mijn aard en doe ik ook nu. Rinus Krijnen, Jan Verdaasdonk, Con Loomans, Elly Sengers ,Lia van Gool, Nel Kuijten , Ad Hessels, Kees Willemse , Sjaak Verbunt , Carla vd Linden ,Frank van Heteren, de mensen van de communicatieafdeling van de gemeente Dongen en vele anderen die of niet met naam in de krant willen of die op een of andere manier deze krant bestaansrecht gaven en geven: DANK! Dit jaar werd de bekendheid van de krant weer groter en bereiken we gemiddeld per dag zo’n 3200 bezoekers en dat zonder enige reclame of commerciële activiteit. Daarmee blijven we klein, bescheiden en oprecht. Dat maakt me blij en trots.

Piet Eelants ( eigenaar en hoofdredacteur DHS )Vrijwilligers in hart en ziel onderhouden begraafplaats Bolkensteeg

DONGENS ALLERLEI Posted on ma, november 11, 2019 11:37:50

Dongen, 11 november 2019. Elke maandag zo rond half negen zijn ze present. Een ploegje van acht mannen op leeftijd halen het gereedschap uit ‘ ’t huiske’ waar ze ook koffie drinken na gedane arbeid. “ Koffie van de nonnen , en een koekske erbij van de pastoor “ laat Geert Koppers weten. Geert is niet de leider van het groepje , maar bij hem is wel alles begonnen .“In de tijd van pastoor van Hoek was er iemand die voor vijf gulden het kerkhof netjes hield “ vertelt Koppers, “maar die vroeg op gegeven moment opslag “… Geert Koppers nam toen in overleg met de pastoor het initiatief om het karwei over te nemen. “Ik ging de boer op “ zegt Geert en binnen korte tijd waren er genoeg vrijwilligers die dat wel ‘ pro Deo ‘ wilden doen. De onderhoudsgroep was geboren. “Ze gaan en komen en op dit moment zijn we met z’n achten “. Een paar kruiwagens, rieken , bezems en rijven vormen het gerief om telkens een gedeelte van het oude kerkhof aan de Bolkensteeg te ontdoen van onkruid en in dit seizoen vooral bladeren. Anders dan elders ligt de begraafplaats er prachtig bij. Ze doen dit geheel vrijwillig, met veel liefde , piëteit voor de overlevenden en om hun vriendschap vooral in leven te houden.

De Dongense mevrouw Corrie Oerlemans kwam achter het nobele werk van deze vriendelijke mannen toen ze familiegraven voorzag van verse bloemen. Op dat moment kwam de gedachten bij haar op om de mannen eens te verrassen met een warm worstenbroodje. Zomaar en vooral om haar waardering te tonen voor het mooie werk van hen. “zij geven hun vrije tijd om de begraafplaats netjes te houden, dat werk wordt door vele familieleden die hun dierbaren komen bezoeken zeer gewaardeerd en geeft hen veel plezier . Daar ben ik van overtuigd “ Zegt Corrie.

Geert Koppers, Piet Verschure , Hans Fessl , Ad Loonen , Wal Verschure, Piet Wijnen , Piet Smits en Sjaak Jansen : Dank namens Corrie en vele Dongense families !EET met je hart vanaf 1 november en steun de ouderen in Dongen

DONGENS ALLERLEI Posted on zo, november 03, 2019 19:59:00

Niemand kiest ervoor om te verpieteren achter de geraniums. Er is hulp nodig om de eenzaamheid structureel aan te pakken. Met de jaarlijkse EET met je hart campagne van stichting Met je hart, waar vorig jaar bijna 500 restaurants aan deel hebben genomen, halen we lokaal voor lokaal geld op om onze structurele ontmoetingen voor ouderen te blijven realiseren. In Dongen doen 14 restaurants en 4 winkels mee. Dat zijn Café Restaurant ’t Karrewiel, Brasserie Winkk, Eethuis van Holst, Brasserie Spijs & Ijs, Café Gasterij Den Hamse Bok, DongensGenietenCafé Zaal De Gouden Leeuw, Eetcafé ’t Trefpunt, Eetcafé De Salamander, Eetcafé Janssen & Janssen, Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant Nieuw China, Grand Café De Cammeleur, Cafetaria Lef en Den Hespel. Deelnemende winkeliers zijn Kaasland Dongen, Keurslager van Strien, Slagerij en Traiteur ’t Smaakhuys en Bakkerij ’t Smoske.

Ook in Dongen zijn er veel ouderen die rondlopen met gevoelens van eenzaamheid. “Soms is dat in je eigen straat, zonder dat je het weet”, vertelt Lisette Veenstra, coordinator van Met je hart Dongen. “Deze ouderen krijgen wij in beeld door nauw samen te werken met zorg- en welzijnsprofessionals. Door onze structurele ontmoetingen leren deze mensen anderen kennen en voelen ze zich gezien en gehoord.” De activiteiten van Met je hart Dongen werden dit jaar beloond en bekroond met een Appeltje van Oranje uit handen van koningin Máxima. “Ons team van vrijwilligers is gedurende het gehele jaar bezig met het organiseren van ontmoetingen. Door de EET met je hart campagne hopen we dat meer mensen bereid zijn om zelf iets te doen aan het probleem van eenzaamheid bij het ouder worden.We roepen iedereen op om – als je toch uit eten gaat – dit te doen in een Met je hart restaurant. De ontmoetingen worden mede mogelijk gemaakt door deze jaarlijkse EET met je hart campagne die 6 weken duurt en op 1 november van start gaat. Deze campagne brengt Dongen in directe verbinding met haar ouderen door middel van een basisbehoefte: eten. Ons steunen kan gemakkelijk door uiteten te gaan bij een van de deelnemers en het doneren van € 1,- op jouw tafelrekening. Ook onze ambassadeurs, burgemeester Marina Starmans en Kelly van Zon steunen ons tijdens deze campagne. De uitspraak: Ik hoor voor het eerst mijn eigen stem vandaag, is waar wij het voor doen. Thuiskomen en een familielid, vriend of vriendin om de dag mee te bespreken is voor velen zo ‘gewoon’. Voor ouderen is dit vaak, door het verliezen van een partner of vrienden, niet het geval. Op de website https://www.metjehart.nl/restaurants/?cityid=89 vind je alle deelnemers in Dongen en meer verhalen van onze ouderen en de ontmoetingen die plaatsvinden.Financiële eindresultaat van de Cammeleur bekend gemaakt

DONGENS ALLERLEI Posted on vr, november 01, 2019 18:13:51

Het is juni 2015. € 9.000.000.Voor dat bedrag mocht van de raad de Cammeleur gebouwd worden. Kant en klaar. In 2017 voteert de raad een extra krediet van € 65.000 . Op 1 november 2019 is bekend geworden dat de totale investering voor de Cammeleur uitkomt op afgerond € 9.495.000. Dat betekent dat sprake is van een overschrijding van € 430.000 ten opzichte van het beschikbare krediet van € 9.000.000, dat later is verhoogd met € 65.000. Mooi meegenomen is het feit dat de gebouwen die de gemeente verkocht om de Cammeleur te bouwen een meeropbrengst opleverden. Een meevaller van netto € 616.000. Een hogere BTW-teruggave is daar ook debet aan. Het college schrijft in een vandaag verschenen raadinformatiebrief dat de uit de investering voortvloeiende kapitaallasten zijn vertaald in een concept meerjarig dekkingsplan voor de looptijd van 40 jaar van het gebouw. “Vanaf 2021 dient er nog dekking te worden gevonden voor een jaarlast van € 40.000” , zo laat het college weten. De raad ,maar ook de Dongenaar heeft heel lang moeten wachten op het publiceren van de eindafrekening aangaande het fraaie gebouw aan de Hoge Ham.. Dat had eerst ‘technische reden’ die later werden vertaald als onderhandelingen met de aannemer over later gebleken onvolkomenheden aan het gebouw. Dit leidde tot vertraging van opening van oorspronkelijk mei naar september 2018.

Kijk mee naar de cijfers

Er ontstonden tussen het college en raad wat irritaties over het uitblijven van de verantwoording die de raad van het college verlangde. Meermalen waren die irritaties merkbaar. Het ging vooral over het uitblijven van de cijfertjes. Wat kost tenslotte de Dongenaar het voor diezelfde Dongenaar bestemde gebouw was de ‘Hamvraag’. De verbale brandjes die hier en daar ontstonden werden volgens met name de oppositie e een deel van de media met vrij zwakke argumenten verdedigd. Volgens deze krant speelde een nog te betalen bedrag van € 450.000 door de islamitische gemeenschap als afdoening voor de aankoop van cultureel centrum ’t Schouw ook een rol. Dat bedrag werd op 26 september 2019 in zijn geheel betaald. Juist voor de vervaldatum.

Deze krant komt met commentaren en analyses graag terug op de eindafrekening van de CammeleurZwemfeest voor honden in Dongepark

DONGENS ALLERLEI Posted on wo, september 11, 2019 11:40:43

Zwemfeest voor honden in Dongepark

Voor veel (buiten)zwembaden is het inmiddels een goede traditie om het zomerseizoen af te sluiten met een Dog Plons. Honden en baasjes mogen samen het zwembad induiken om plezier te maken en flink nat te worden. Volckaert organiseerde vorige week donderdag, 5 september, een eerste editie voor alle medewerkers en hun viervoeters. In het zwembad op Dongepark plonsden in totaal bijna 20 medewerkers met hun honden. Ook deden de contacthonden mee van Stichting Blijf. Deze speciaal opgeleide honden voor mensen met dementie vormen samen met een zorgmedewerker van Volckaert een duo op het gebied van zorg en ondersteuning van cliënten.

Het initiatief voor dit hondenplonsfeest kwam van een aantal collega’s binnen Volckaert. Anouk Blijlevens die werkzaam is als fysiotherapeut bij Volckaert en daarnaast ook een praktijk heeft voor dierenfysiotherapie, hoorde dat er onderhoudswerkzaamheden zouden plaatsvinden aan het zwembad op Dongepark. Hierdoor zou de chloorinstallatie ook een aantal dagen van tevoren kunnen worden uitgeschakeld.

‘Voordat het water uit het zwembad zou verdwijnen, wilden we graag een Dog Plons organiseren voor alle medewerkers met hun hond en voor de honden van stichting Blijf. We hadden geen idee hoeveel collega’s zich zouden aanmelden. We hebben veel leuke reacties ontvangen van medewerkers die een hond hebben maar ook van medewerkers zonder hond. Het was een geslaagde middag met enthousiaste medewerkers, honden die meteen het water in plonsden, maar ook honden die een klein ‘zetje’ nodig hadden en de juiste begeleiding. Ook was er veel publiek want de cliënten die wonen op Dongepark vonden het geweldig om te zien wat er allemaal gebeurde in het zwembad.’

Na afloop van het zwemfeest kregen alle deelnemers nog een heus diploma in ontvangst en gingen ze met een gevulde goodiebag naar huis.NIEUWE THEATERDOCENTE bij Het KunstPodium FEMKE DE JAGER: “Spelenderwijs werken aan basisvaardigheden van toneelspelen”

DONGENS ALLERLEI Posted on wo, september 11, 2019 10:26:12

NIEUWE THEATERDOCENTE bij Het KunstPodium FEMKE DE JAGER:

“Spelenderwijs werken aan basisvaardigheden van toneelspelen”

Dongen, 9 september 2019 – Veel Dongenaren kennen Het KunstPodium al van kleins af aan (toen het nog muziekschool of muziekinstituut heette – red.). En dat is niet zo gek want dit schooljaar bestaat dit centrum voor kunsten al 50 jaar. Elk jaar komen er weer nieuwe cursussen en waar nodig ook andere docenten bij. Dit jubileumjaar start theaterdocente en regisseur Femke de Jager met diverse nieuwe theatercursussen bij Het KunstPodium. En daar kijkt ze enorm naar uit!

Schitteren op het podium

Femke volgde haar opleiding tot theaterdocente bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Tijdens haar studie gaf ze les op verschillende basis- en middelbare scholen. Daarnaast regisseerde ze onder andere bij Theaterwerkplaats Tiuri, de Torenspelers en de Telekids Musicalschool. Dit seizoen start Femke ook met twee groepen bij Jongerencentrum Oase in Son. Een echte duizendpoot dus!

Femke: “Theater is echt mijn passie. In mijn lessen vind ik het belangrijk dat er een wisselwerking ontstaat tussen mijn ideeën, scènes en opdrachten en de creativiteit van de spelers. Daarom vind ik het goed om iedereen, van jong tot oud, ook uit te dagen om zelf scènes te maken. Met de kleinste acteurs in de dop ga ik bijvoorbeeld aan de slag met pratende dieren, kabouters of magische wezens. Jeugd en volwassenen kunnen spelenderwijs werken aan de basisvaardigheden van toneelspelen: een personage vormgeven, samenspelen en improviseren.

Ik kijk nu al uit naar het maken van de voorstelling aan het eind van de cursussen. Een voorstelling maken, is echt een groepsproces: wanneer er iemand ontbreekt in een repetitie, merk je dat meteen. Iedereen heeft zijn eigen aandeel in de voorstelling en is daarmee belangrijk voor het geheel. Een voorstelling is superspannend, elke keer weer, maar op het moment dat ‘mijn’ spelers op het podium staan te stralen, ben ik alleen maar trots. En dat gun ik ook mijn spelers: hard werken en dan heel trots zijn!”

Van jong tot oud

Femke vindt het vooral leuk dat ze in Dongen les gaat geven aan diverse leeftijdsgroepen. Voor de allerkleinsten van 4 tot 6 jaar, is er de cursus theatermakers. Kinderen van 8-12 jaar kunnen terecht bij de cursus Acteerklas 1. Vervolgens is er Acteerklas 2 voor de jeugd van 12-16 jaar én er is een Theatergroep 18+. Femke is klaar voor deze cursussen die begin oktober starten!Volgende »