Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Heb jij foto’s van het Kennedy Atheneum, HAVO Maris Stella, Dr. Schaepmancollege of Cambreur College?

DONGENS ALLERLEI Posted on do, september 24, 2020 13:01:39

Heb je thuis foto’s van het Cambreur College in vroeger tijden? Zijn het foto’s van de gebouwen aan de Mgr. Schaepmanlaan of aan de Bolkensteeg, of zijn het foto’s van de belevenissen aldaar tijdens je schoolperiode? Wil je deze graag delen met anderen? Stuur dan een mail naar bthielen@cambreurcollege.nl of breng de originele foto’s naar de balie van gebouw A van het Cambreur College. De foto’s worden dan op een professionele manier gescand waarna je ze natuurlijk weer terugkrijgt.

In de eerste helft van 2021 neemt Dongen afscheid van het huidige gebouw van het Cambreur College aan de Mgr. Schaepmanlaan. Op hetzelfde terrein verrijst momenteel een volledig nieuw en toekomstbestendig schoolgebouw, waar de mavo-, havo- en vwo-afdeling van Cambreur College hun nieuwe thuis zullen gaan vinden.

Op 14 april 1964 werd het huidige schoolgebouw, waarin destijds de Middelbare Meisjes School Maris Stella en de John F. Kennedy HBS, gevestigd waren, officieel in gebruik genomen. In 1983 fuseerden beide scholen (Maris Stella was toen al een gemengde havoschool) tot het Dr. Schaepmancollege en in 1994 fuseerde deze onderwijsinstelling nog een keer met enkele andere scholen uit de omgeving en ging onder de naam Cambreur College verder.

Het huidige gebouw dat zo’n 56 jaar dienst heeft gedaan als middelbare school zal gesloopt worden als het nieuwe Cambreur College tegen de zomer van 2021 klaar is voor gebruik. Meer dan een halve eeuw genoten vele jongeren uit Dongen en omgeving onderwijs in het huidige gebouw. Velen hebben er dan ook een speciale band mee. Het Cambreur College biedt oud-leerlingen en oud-collega’s daarom graag de mogelijkheid om nog een keer ‘afscheid te nemen’ van het gebouw waar zij zoveel mooie en speciale herinneringen hebben liggen. De exacte datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt.

Veel van die herinneringen van oud-leerlingen en personeel zijn nog tastbaar, bijvoorbeeld in de vorm van foto’s die zij nog thuis hebben liggen. Een speciale commissie die bezig is om het afscheid van het oude gebouw en de opening van het nieuwe gebouw vorm te geven wil de bijzondere momenten van toen en nu graag vastleggen in een boek. Foto’s van het gebouw, de leerlingen en de activiteiten in vroeger jaren, gecombineerd met beelden van de recente bouwwerkzaamheden van het nieuwe Cambreur College. De makers van het boek zullen een selectie maken uit de aangeleverde beelden.

Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met Jan Stads van uitgeverij Pix4Profs.Cambreur College wordt EPAS-school

DONGENS ALLERLEI Posted on wo, september 23, 2020 12:03:53

EPAS, weer een afkorting, opnieuw een certificaat en een bordje aan de voordeur. Het Cambreur is er heel blij mee en noemt het een erkenning voor de inzet van vele collega’s. Maar waar staat het voor? EPAS is de afkorting voor European Parliament Ambassador School. Op 27 november 2020 nemen Tatiane Spijker en Koen Verstegen het behaalde certificaat in ontvangst. Zij hebben in de afgelopen paar jaar het voorwerk gedaan en in beeld gebracht wat er op het Cambreur, met name op de TTO-afdeling, in het onderwijs gebeurt met het thema Europa.

De visitatie door Wil Willemsen vond op 21 september plaats. Willemsen voerde een gesprek met Jens en Norah uit respectievelijk Tvwo5 en Tvwo2. In de aula ontving hij daarna klas havo1a en havo1b, waar hij op aansprekende, interactieve wijze de leerlingen meenam in het belang van Europa met name ook voor jongeren: de klimaatdoelen zodat we ook over dertig jaar nog een leefbare wereld hebben, internet zonder extra kosten als je de grens over gaat, studeren en werken in het buitenland zonder grote belemmeringen om maar enkele voorbeelden te noemen.

Hij riep hen op om in ieder geval gebruik te maken van hun stemrecht als zij over een aantal jaar achttien geworden zijn.

Tot slot loopt Willemsen de diverse punten na, waaraan het Cambreur moet voldoen om zich EPAS-school te kunnen noemen. Aandacht voor Europa in lessen, in projecten en bij meerdaagse excursies is essentieel, een aantal leerlingen die actief willen meedenken eveneens en participeren in diverse Europese netwerken een must.

Nog belangrijker dan het certificaat is misschien wel het aanstekelijk enthousiasme van Wil Willemsen die met tal van ideeën komt die zeker opgepikt gaan worden door het Cambreurteam. Voor nu is een felicitatie voor mevrouw Spijker, de heer Verstegen en alle leerlingen en collega’s die meegewerkt hebben op zijn plaats.Junior Orkest Dongen houdt op te bestaan : Geen nieuwe aanwas

DONGENS ALLERLEI Posted on vr, september 11, 2020 09:20:50

Twee jaar na de start van het Junior Orkest Dongen (JOD) heeft het bestuur deze zomer, met pijn in het hart, moeten besluiten dat dit orkest niet langer levensvatbaar is en met onmiddellijke ingang wordt opgeheven.

Het JOD wilde jongeren die een instrument wilden bespelen de mogelijkheid bieden al heel snel samen te musiceren onder leiding van een professionele dirigent. Om vervolgens een paar jaar op hun eigen niveau te spelen bij het JOD en de benodigde diploma’s te behalen bij het Kunstpodium. Met een aanmelding naar eigen keuze bij één van de Dongense- of ‘s Gravenmoerse muziekverenigingen als vervolg. Het bijzondere van dit initiatief was dat het een samenwerking was van alle muziekverenigingen. Twee jaar lang zijn door vertegenwoordigers van de verenigingen – samen met het Kunstpodium- plannen gemaakt hoe een en ander in het vat te gieten, hoe het benodigde geld bijeen gebracht kon worden, hoe jongeren enthousiast gemaakt konden worden voor de muziek etc. Dit alles in de wetenschap dat de individuele verenigingen dit niet in hun eentje meer voor elkaar zouden krijgen, maar juist in gezamenlijkheid dit van de grond zouden kunnen tillen.

exit …

Met financiële hulp van de gemeente Dongen en bijdrages uit de nalatenschap van de opgeheven fanfare St. Hubertus uit Dongen-Vaart ging op 3 september 2018 de eerste repetitie van start. Het plan werkte. Jongeren vonden het leuk om samen te gaan spelen en onder leiding van dirigent Rolf Rombouts zijn ook diverse uitvoeringen gegeven in Dongen. Nu 2 jaar later werkt het nog steeds, maar is er geen nieuwe aanwas meer. Een aantal leden van het JOD wil zich aan gaan melden bij een vereniging en voor de resterende leden worden de bedragen, die gemoeid zijn met het in stand houden van het orkest, simpelweg te hoog. Het was een mooi initiatief waarbij intensief is samengewerkt door alle muziekverenigingen, maar waarbij we helaas moeten besluiten dat het misschien wel te mooi was om waar te zijn.Leerlingen van het Cambreur College kijken over hun grenzen

DONGENS ALLERLEI Posted on do, september 10, 2020 10:34:41

De (t)havo en (t)vwo klassen van Cambreur College te Dongen nemen op 23, 24 en 25 september deel aan het Cross Your Borders-project. Tijdens dit driedaagse project staat mondiale onrechtvaardigheid centraal. Een team van enthousiaste jongeren voert het project uit.

Het project start met een filmquiz waarin de leerlingen kennismaken met thema’s als kindslavernij en landroof. Vervolgens onderzoeken de leerlingen in groepjes de ontwikkelingsproblemen van een bepaald land. Ze gaan met elkaar in discussie over welk probleem zij het meest onrechtvaardig vinden. Uiteindelijk verwerken ze hun bevindingen in een creatieve presentatie. Dat resulteert bijvoorbeeld in een poppenkast over de schuldenproblematiek van Peru of in een rap over kinderarbeid in Burkina Faso. Tussendoor nemen de leerlingen deel aan interculturele workshops. Op dag drie volgen leerlingen een interactief klassikaal programma over de oplossingen voor ontwikkelingsproblemen. Dit programma schenkt ruim aandacht aan mogelijkheden die jongeren hebben om zelf iets te doen voor een betere wereld. De leerlingen verdienen punten met de verschillende onderdelen en gaan dus een spannende strijd om de hoogste score met elkaar aan. Het project wordt feestelijk afgesloten in de aula met een prijsuitreiking voor de beste groepen.

Cross Your Borders stelt zich ten doel scholieren van 3, 4 havo en 3, 4, 5 vwo bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Belangrijk hiervoor zijn de jongeren van Cross Your Borders die hun eigen enthousiasme voor het thema overbrengen op de scholieren. Cross Your Borders daagt leerlingen uit om zelf op onderzoek te gaan, een eigen mening te vormen en deze op een overtuigende manier te communiceren. Zo ontstaat er betrokkenheid bij de problematiek.

Het project brengt vernieuwend, innovatief onderwijs. Tijdens de drie projectdagen oefenen de leerlingen vaardigheden die in het reguliere onderwijs beperkt aandacht krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het analyseren van complexe problemen, het samenwerken in groepen en het presenteren voor de klas. Cross Your Borders is een vakoverstijgend project waarin veel verschillende onderwerpen aan bod komen: van ontbossing tot corruptie en van vrouwenrechten tot internationale handel.

Het Cross Your Borders-project is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelt bij mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 10.000 scholieren van 3, 4 havo en 3, 4, 5 vwo deel aan het project. Naast het Cross Your Borders-project organiseert deze stichting diverse andere onderwijsprojecten met betrekking op mondiale problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl.

Het is ook daadwerkelijk mogelijk om met Stichting Cross Your Borders op reis te gaan naar een ontwikkelingsland om op bezoek te gaan bij microkredietprojecten. Deze reizen worden georganiseerd onder de naam Fairaway. Meer informatie hierover is te vinden op www.fairaway.nl.Gemeente Dongen ondertekent Direct Duidelijk-deal

DONGENS ALLERLEI Posted on di, september 08, 2020 17:37:53

Gemeente Dongen ondertekent Direct Duidelijk-deal

Gemeente Dongen vindt het belangrijk om duidelijk en klantvriendelijk te communiceren, zodat ook inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven alles zo goed mogelijk begrijpen. In Nederland is namelijk 1 op de 9 mensen laaggeletterd. Laaggeletterdheid betekent dat iemand moeite heeft met taal, rekenen en werken met de computer. Het is belangrijk dat de communicatie van de gemeente ook door laaggeletterden gelezen en begrepen kan worden. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen vandaag – op de dag van de alfabetisering – de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend.

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs. CONTRACT

Waarom ‘direct duidelijk’ communiceren?

Om goed mee te kunnen doen in onze samenleving, moet iedereen kunnen begrijpen wat de overheid schrijft of zegt. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Ook zorgt een duidelijke communicatie voor meer vertrouwen in de gemeente. Als de communicatie voor iedereen duidelijk is, hoeven inwoners en bedrijven misschien minder vaak om verduidelijking of hulp te vragen. Burgemeester Starmans: “Klantvriendelijkheid en begrijpelijkheid zijn altijd al uitgangspunten in onze communicatie. Maar een deel van onze inwoners bereiken we nu nog niet met onze communicatie. In Nederland wonen 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Doordat er veel schaamte rondom laaggeletterdheid heerst, is niet altijd zichtbaar om welke mensen het gaat. Door hier in onze communicatie nog meer rekening mee te houden zorgen we ervoor dat we meer mensen bereiken met onze informatie. Dat doen we met makkelijker taalgebruik, maar ook door nog meer gebruik te maken van foto’s, pictogrammen en video’s. “

het contract

Eenvoudige taal, video’s en afbeeldingen

Om ervoor te zorgen dat de communicatie van de gemeente ook begrijpelijk is voor mensen die moeite hebben met lezen worden brieven en websiteteksten onder de loep genomen. Taalniveau B1, video’s en afbeeldingen zijn hierbij het uitgangspunt. Ook bij het schrijven van beleidsstukken, adviesnota’s en informatie voor de gemeenteraad wordt gelet op gemakkelijker taalgebruik.

Laaggeletterdheid herkennen

Laaggeletterden schamen zich voor het feit dat ze moeite hebben met, of niet kunnen lezen en schrijven. Daarom gebruiken ze vaak allerlei smoesjes en trucs om het te verbergen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers van de gemeente dit kunnen herkennen. Om dat te realiseren wordt een deel van de medewerkers van de gemeente hierin getraind.

Landelijke campagne

De landelijke campagne ‘direct duidelijk’ ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. Op de campagnewebsite staan tips en voorbeelden en er worden netwerk- bijeenkomsten georganiseerd om ideeën uit te wisselen en samenwerking tussen organisaties te stimuleren. De Direct Duidelijk-deal is een extra stimulans om als organisatie met duidelijke communicatie aan de slag te gaan.

De campagne ‘direct duidelijk’ is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.Het Cambreur: bouwen én tegenhouwen

DONGENS ALLERLEI Posted on di, september 08, 2020 12:24:24

 

Ik geef je het te doen: in een schoolgebouw dat langzaam maar zeker stukje bij beetje verdwijnt, in coronatijd tóch de kwaliteit leveren die je gewend bent. Toch is dat de opdracht waarvoor de gehele Cambreurpopulatie zich geplaatst ziet. 

Zou je, hypothetisch, een jaartje onder een steen hebben geleefd en vervolgens terugkeren naar het Cambreur, dan zouden je ogen uit hun kassen puilen. 

Lieve deugd, wat heeft zich daar inmiddels afgespeeld? Boven gebouw A zie je enorme kranen als dreigende draglinosaurussen zoekend draaien. Voor de school is het grasveld omgeturnd in een door hekken begrensde fietsenstalling. En als je dan aarzelend het gebouw binnentreedt, zie je overal houten schotten die de toegang versperren tot de ruimtes die zich een half jaar geleden nog zo uitnodigend voor je uitstrekten. Maar eerst versperren enkele tafeltjes je de weg; erop staan flesjes met gel en papierrollen, vergezeld van de boodschap dat je daar bij binnenkomst gebruik van dient te maken. Aldus gereinigd, mag je doorlopen. Je ziet dat er een looprichting staat aangegeven en dat het personeel druk bezig is om leerlingen hierop te wijzen: Ja, dit is veel korter, maar nee, je zult toch even  moeten omlopen. Niet alleen leerlingen proberen toch op sneaky wijze de regels te omzeilen…..   

Opvallend: nogal wat docenten dragen mondkapjes in de gangen. Loop je langs de lokalen, dan zie je dat overal de deuren en ramen openstaan. De leerlingen zijn inmiddels rustig aan het werk. In ieder lokaal staan de reeds bekende gels en papierrollen. In de klas worden geen mondkapjes gesignaleerd en waar mogelijk zijn de leerlingen zo verdeeld over het lokaal dat er maximale afstand is. Voor de afstand tussen de leerlingen en de docent geldt hetzelfde. 

Bouwen en tegenhouwen …

In de benedengang heb je een prachtig uitzicht op de bouw, omdat de aula ertussenuit is gesloopt. Mannen met helmen op begeleiden een stuk muur dat door een kraan wordt verplaatst. Het verloopt rustig en gedisciplineerd. Je ziet nu al dat er een prachtige nieuwe school verrijst. Volgend  schooljaar mogen we erin! 

In een vaklokaal zie je wél een docent met een gelaatsmasker op. Kennelijk is dat verplicht bij practicumlessen. Ook zie je regelmatig spatschermen bevestigd aan bureaus, met de leraar daarachter. Wat zou hij hierbij voelen? In de docentenkamer zijn de stoelen en tafels uit elkaar geplaatst; wie er niet meer bij kan, moet een ander plaatsje zoeken. That’s life in coronatime! De leerlingen vinden hun overblijfruimte ook te klein; de schoolleiding laat nu de kluisjes verplaatsen om dat op te lossen. 

Er zijn kleine en grotere ongemakken. Soms hoor je geluiden uit het aangrenzende lokaal, vanwege de open deuren. Leerlingen houden onvoldoende afstand, want het is -zeker in de pauzes- druk. En ook het handen en tafels schoonmaken kan nog een stuk beter. Maar, zoals gezegd:  ik geef het je te doen! 

Aan het eind van de dag worden alle ruimtes extra schoongemaakt. Morgen gaan we weer verder met de nieuwbouw en met het lesgeven in coronatijd. We zijn trots op onze leerlingen die zo goed en kwaad als het gaat proberen hun steentje bij te dragen. En we kijken graag vooruit: volgend schooljaar in een prachtig, gloednieuw gebouw en hopelijk zonder coronazorgen.  Jongerenwerk R-Newt introduceert vakopleiding jongerenwerk

DONGENS ALLERLEI Posted on wo, augustus 26, 2020 11:38:22

De maatschappij wordt steeds complexer, de verwachtingen richting het jongerenwerk steeds groter. Als belangrijke schakel in een buurt, wijk, stad of dorp dragen jongerenwerkers medeverantwoordelijkheid voor het welbevinden van jongeren en de omgeving waarin zij opgroeien. Dat vraagt om vakmanschap. Als innovatieve specialist op het gebied van jongerenwerk introduceert R-Newt daarom de vakopleiding jongerenwerk: een tiendaagse opleiding die jongerenwerkers het beste uit het allermooiste vak dat er is laat halen.


Van het DNA van jongerenwerk tot een verbetervoorstel
Jongerenwerkers doorlopen in tien bijeenkomsten – verdeeld over vijf maanden – verschillende modules, waarbij onder meer wordt stilgestaan bij het DNA van het jongerenwerk (wie zijn we, wat is het fundament van jongerenwerk?), wensen en behoeften van jongeren, maatschappelijke ontwikkelingen en verschillende methodieken. Theoretische kennis wordt omgezet naar praktische handvatten, zodat de jongerenwerker na de opleiding nog beter kan coachen en motiveren, impactgericht en talentgericht kan werken en speciale doelgroepen kan herkennen. De opleiding staat stil bij de lastige uitvoeringspraktijk van het jongerenwerk en belicht onderwerpen als talentbenadering, een inclusieve samenleving en escalerend gedrag uitgebreid. Ook wordt stilgestaan bij het omgaan met agressie, geweld en polarisatie. Bart Lonterman, trainer binnen de vakopleiding: “Of je nu al lang in het vak zit of nog maar net bent begonnen: de opleiding is interessant voor alle jongerenwerkers van nu. Maar ook sociaal werkers die hun kennis willen verbreden, kunnen de opleiding volgen. Naast actualisering van vakkennis en vaardigheden is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en leren we van elkaar. Behalve de gehele opleiding is het mogelijk om losse modules te volgen.”

Waarom een vakopleiding jongerenwerk?
Jongerenwerk is een specialisme dat om gerichte educatie vraagt. Op bestaande hbo- en mbo-opleidingen zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Floor van Berkel, manager R-Newt: “De sociale opleidingen van nu bieden snippers van de tak jongerenwerk aan, maar dit is in onze ogen te summier om als jongerenwerker kwalitatief werk te kunnen leveren.” R-Newt hoopt met de opleiding individuele jongerenwerkers te versterken in de uitvoering, door ze de juiste tools aan te reiken en vaardigheden bij te brengen. Zo kunnen jongerenwerkers zich beter positioneren binnen het professionele netwerk. Ook draagt de opleiding bij aan de doorontwikkeling van het vak jongerenwerker. “Met de vakopleiding willen we jongerenwerk landelijk sterker positioneren, zodat meer inzichtelijk wordt hoe onmisbaar jongerenwerkers zijn. Kwalitatief jongerenwerk kan tevens de druk op (jeugd)zorg verlichten”, aldus Van Berkel. Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat.

Informatie en aanmelden
Op r-newt.nl zijn de uitgebreide toelichting per module en de startdata van de opleiding te vinden. De opleidingsdagen vinden plaats in Tilburg, maar in-company opleiding op locatie behoort ook tot de mogelijkheden. Deelname aan de vakopleiding jongerenwerk kost € 2495 ex. BTW, inclusief studiemateriaal, certificering en lunch. De vakopleiding jongerenwerk is geaccrediteerd door SKJ en Registerplein, de beroepsregisters voor jeugdprofessionals in Nederland. Hiermee erkennen zij dat de opleiding bijdraagt aan competentieversterking en methodisch handelen van geregistreerde professionals.Volgende »