Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Cambreur College en VV Dongen gaan samenwerken

SPORTBERICHTEN Posted on di, februari 11, 2020 14:30

Door: Piet Scheepers


In het Sportakkoord (een initiatief van NOC/NSF), dat nu uitgewerkt wordt binnen de gemeente Dongen door vele sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen, waaronder scholen, wordt gezocht naar onderlinge samenwerking. Zo heeft VV Dongen via dit initiatief nu een samenwerking met het Cambreur College voor het  op kleine schaal gebruiken van elkaars accommodaties. De school kan gymlessen geven op het kunstgrasveld en de voetbalclub kan voor de jongste jeugd een gymzaal in de winter gebruiken om te trainen.

persfoto

Hierboven lees je de summiere overeenkomst die een tijdje geleden is afgesloten tussen René Hermans, deelschooldirecteur van het Cambreur College, en Aad Stanco, voorzitter jeugdzaken en bestuurslid VV Dongen. Eigenlijk is dit geen nieuwtje meer. Je ziet steeds meer dat Betaalde Voetbal Organisaties (BVO ‘s), maar ook amateurverenigingen, gaan samenwerken met mbo- en hbo-opleidingen. Denk dan bijvoorbeeld Fontys, Avans Hogescholen en de ROC ’s. ,,In het gesprek met Aad Stanco kwam onze nieuwbouw naar voren. Wij benutten maar een uiterst klein deel van ons sportveld voor het nieuwe schoolgebouw, maar we hebben wel een gymzaal minder dan we gewend waren. Dus kwam deze overeenkomst ons zeer goed uit. VV Dongen is (bijna) onze buurman. In de zomer kan onze school gebruik maken van de accommodatie van VV Dongen. In de winter kunnen de teams in onze sporthal trainen. Leerlingen kunnen mogelijk ook bij de VV Dongen een stage gaan lopen,” vat Rene Hermans in het kort samen.

Cambreur College heeft heel veel te bieden.
Als begin 2021 het nieuwe schoolgebouw klaar is, staat daar een middelbare school die alle facetten van het vervolgonderwijs te bieden heeft. ,,Zo is er binnen het vmbo-profiel Sport en Bewegen een samenwerking met het primair onderwijs. Onze leerlingen begeleiden de basisschoolleerlingen. Twee jaar geleden zijn wij met Fontys Hogescholen, afdeling Sport en Bewegen, overeengekomen dat leerlingen van onze school drempelloos kunnen instromen. Dat wil zeggen dat onze leerlingen geen toelatingsexamens hoeven te doen. Zij voldoen aan de toelatingseisen van het Fontys als zij bij ons zijn geslaagd.” Daarnaast is er ook de specifieke mavo-afdeling met doorstroommogelijkheden naar de havo-afdeling of het mbo. Maar ook het havo en het vwo heeft een prima status in het Dongens vervolgonderwijs. De school staat bekend door het tweetalige onderwijs dat al vele jaren wordt gegeven op diverse afdelingen. Naast de nieuwbouw gaat de school ook over op een nieuwe huisstijl. ,,Je gaat dat straks allemaal terugzien in de logo ’s en alles wat met huisstijl te maken heeft.”

Veilige School & Veilige Honken
Rene Hermans is trots op het komende nieuwe schoolgebouw aan Mgr. Schaepmanlaan in Dongen, de buurman van VV Dongen. ,,Er komen al kinderen uit de wijk Reeshof naar onze school fietsen. Veiligheid staat bij het Cambreur College hoog in het vaandel. Daarvoor hebben wij bijvoorbeeld langs de fietsroutes afspraken met bewoners gemaakt. Als onze leerlingen met een kapotte fiets staan of zich niet lekker voelen, mogen zij bij deze Veilige Honken aanbellen en wordt alles geregeld.”

Oproep aan onze voetballeden die naar het middelbaar onderwijs gaan.
Woensdag 12 februari kun je bij onze toekomstige partner, tijdens de Open Dag, een kijkje gaan nemen.
Laat je informeren over de mogelijkheden die het Cambreur College biedt. Als je straks op ons sportpark De Biezen het sponsorbord Cambreur College ziet staan, denk je met trots: “Op die school zit ik! Er is ruimte voor mij!”

Rene Hermans deelde mij na afloop mede dat de school met de overige drie voetbalverenigingen uit onze gemeente Dongen ook een samenwerking wil aangaan.Sandra Heerius, sportformateur: ‘Dongen bundelt krachten tegen beweegarmoede’

SPORTBERICHTEN Posted on di, februari 11, 2020 14:07

Sandra Heerius begeleidt sport- en beweegaanbieders, partners in zorg, welzijn en onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente Dongen bij het maken van een Lokaal Sportakkoord. In zo’n akkoord spreken de partijen af wat zij binnen twee jaar willen bereiken om inwoners meer te laten bewegen en sporten.

DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. Sandria Heerius gemeente Dongen

Het Lokaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord van 2018. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat dit akkoord overal in Nederland een lokale invulling krijgt. Gemeenten ontvangen subsidie om voor dit proces een onafhankelijk sportformateur aan te stellen, zoals Sandra Heerius.

Startbijeenkomst
Op 1 oktober was er een startbijeenkomst in De Cammeleur, met als vertrekpunt de Dongense Sportvisie. Ruim twintig partijen gingen aan de slag. “De groep was eensgezind in de ambities”, merkt Sandra op. “Na deze avond en enkele vervolggesprekken hebben we een top vijf gemaakt.”

Ambities Dongen
De partijen willen samen aan de volgende punten werken: eigentijdse, duurzame accommodaties, een positief sportklimaat, het versterken van sportaanbieders, gezamenlijke inkoop en het openstellen van accommodaties. Sandra: “In het algemeen willen aanbieders van sport en bewegen en het onderwijs meer aandacht voor sportkennismakingslessen voor de jeugd. Ook willen ze het sportaanbod in Dongen beter in beeld brengen. Er is veel energie om daar samen de schouders onder te zetten.”

Samen
Samenwerken komt over de hele linie terug, geeft Sandra aan. “Men wil de krachten bundelen om beweegarmoede tegen te gaan. Verenigingen hebben plannen voor een Dongens manifest om complexen vrij te houden van roken, drugs, pesten, racisme en ander ongewenst gedrag. Ook zijn er plannen voor gezamenlijke inkoop van verzekeringen, energie en artikelen en het delen van ‘diensten’. Denk aan ondersteuning voor teams die worstelen met druk gedrag.”

Accommodaties
Met verenigingen is gesproken over het openstellen van accommodaties. “We kijken bijvoorbeeld of het haalbaar is om het kunstgrasveld van VV Dongen openbaar te maken. Atledo onderzoekt of de trainingslocatie overdag voor senioren beschikbaar kan zijn. Daarmee creëren we beweegplekken voor iedereen.”

Budget voor uitvoering
Het Lokaal Sportakkoord moet begin april worden ingediend. Na goedkeuring kan het Ministerie van VWS maximaal 40.000 euro aan uitvoeringsbudget verstrekken. Ook kan de sportorganisatie NOC*NSF een lokaal adviseur ter beschikking stellen om de betrokken partijen te helpen bij het uitvoeren van de plannen.

Oproep bijeenkomst 19 februari
Benieuwd naar de tussenstand van het Lokaal Sportakkoord? Kom dan op 19 februari om 20.00 uur naar De Vennen (Deken Batenburgstraat 2). Inwoners die sport en bewegen een warm hart toedragen, maar niet meteen een rol voor zichzelf binnen het Lokaal Sportakkoord zien weggelegd, zijn ook welkom. Er zijn ook supporters nodig! Graag aanmelden via: sandra.heerius@dongen.nl.Gemeentehuis plaatst ideeënbus La Vuelta Holanda 2020.

SPORTBERICHTEN Posted on ma, oktober 21, 2019 14:26

Dongen, 21 oktober 2019. De gemeente Dongen plaatste vandaag een ideeënbus in de hal van het gemeentehuis. Eigenlijk en bij gelegenheid heet het opvallende tafereel De Vuelta Box. Zie je de fiets op de box dan ben uitgenodigd om ideeën rond dit grote evenement daarin te deponeren. Dongen wil dit fietsfestijn dat het dorp volgend jaar doorkruist niet zomaar voorbij laten gaan. Dongen wordt er door op de kaart gezet. Ook de Langstraat wil het fenomeen onder de aandacht brengen. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Langstraat was daarom bij de introductie van de Box aanwezig. Wethouder René Jansen, Dongens wielercoryfee Mathieu Hermans en Inge Sprangers van RBT De Langstraat lichtten vandaag de actie toe. Dongenaren die een zogenoemd ‘side- event ‘ willen organiseren of anderszins de aandacht willen vestigen op dit grote sportieve gebeuren en daarvoor een grandioos idee hebben zijn welkom dat aan te bieden. Dat kan in de opvallende idee-box en via deze website . De aandachtstrekker die de Dongenaar aanbrengt mag ook vooraf aan de doortocht van La Vuelta Holanda 2020 worden georganiseerd . De beste ideeën voor een leuke activiteit komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. De De Vuelta Box staat deze week in de hal van het gemeentehuis aan de Hoge Ham.

Als je een financiële bijdrage van ‘ La Vuelta Holanda ‘ nodig denkt te hebben om jouw aandachtstrekker te organiseren kun je dat aangeven op de aanmeldpagina van de organisatie. In dat geval moet je vlug zijn ; de organisatie wil dat plan binnen hebben op uiterlijk 31 oktober 2019.

Volgens Inge Sprangers van RBT Langstraat gaat een deskundige jury de inzendingen bekijken en er haar al dan niet goedkeuring aan geven.

Wethouder René Jansen die samen met Mathieu Hermans voor Vuelta Box poseerden is verheugd over de doorkomst van het peloton van dit internationale gebeuren door een flink deel van Dongen. Hij is blij met het bereikte resultaat van eerder overleg over de uitbreiding van de doortocht door een gedeelte van het dorp. De eerste plannen bestonden enkel uit een doortocht vanuit de Westerlaan met een bocht langs de AVRI richting Oosterhout. De enige aanpassing die de gemeente Dongen heeft toegezegd is een kleine aanpassing bij de rotonde Noorderlaan / lage Ham nabij de Lidlwinkel. Het is volgens de wethouder jammer dat de Dongense kasseien rond de watertoren niet gebruikt worden. Die ‘kinderkopkes’ blijken telkens sensationeel in een wielerkoers. Technisch bleek dat niet haalbaar.”Hopelijk komen de Dongense molen en de watertoren als blikvanger wel in de televisiebeelden terug”. Jansen rekent op een aantal bijdragen via de Vuelta Box die ook Dongen op de kaart zullen zetten.

Mathieu Hermans zei dat de organisatie ook goede doelen gaat steunen. In Nederland wordt dat het Fonds Gehandicaptensport. Via de diverse activiteiten rondom de start van de Ronde van Spanje hoopt dit fonds zoveel mogelijk geld op te halen voor de gehandicaptensport in ons land waardoor de drie ‘Nederlandse etappes’meerwaarde krijgenDenk mee, praat mee over sporten in Dongen!

SPORTBERICHTEN Posted on di, november 06, 2018 15:02

Denk mee, praat mee over sporten in Dongen!

Dongen kent een bloeiend vrijwilligersleven. De vele sport- en culturele voorzieningen en de goede onderwijsfaciliteiten zorgen ervoor dat onze inwoners met veel plezier in Dongen (willen blijven) wonen. Hoe zetten we de verbindende kracht van sport in voor de toekomst? Hoe houden we sportvoorzieningen betaalbaar en van goede kwaliteit? Hoe spelen we in op trends en ontwikkelingen? Hoe geven we jong talent de ruimte? Daarover gaat de gemeente het gesprek aan met inwoners, ondernemers en verenigingen Met als doel: komen tot een sportvisie voor Dongen.

De sportvisie wordt opgezet aan de hand van vier thema’s. Per thema worden twee bijeenkomsten tussen november 2018 en april 2019. georganiseerd De eerste data per thema zijn gepland op onderstaande dagen. De tweede bijeenkomst per thema volgt in maart/april 2019. De bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur. De locatie van de avonden volgt zo spoedig mogelijk.

Thema 1: Sportstimulering: 27 november 2018

Hoe stimuleren we deelname aan sport en sportief bewegen? De inzet van de combinatiefunctionaris, de aansluiting tussen sport en onderwijs, het project Jongeren op Gezond Gewicht en de ontwikkeling van sporttalent staan op de agenda.


Thema 2: Toekomst van de sportvereniging: 4 december 2018

Hoe zorgen we samen voor toekomstbestendige sportverenigingen? Samenwerking tussen verenigingen, verenigingsondersteuning, inzet van vrijwilligers, open verenigingen en een veilig sportklimaat komen aan bod.


Thema 3: Sport als middel: 11 december 2018

Sport als middel: Op welke manieren kunnen we sport inzetten om maatschappelijke doelen te behalen? Toegankelijkheid van sport voor iedereen, armoedebeleid, inclusiviteit, gezonde leefstijl en de brede maatschappelijke rol van verenigingen zijn belangrijke onderwerpen hierin.


Thema 4: Sportaccommodaties: februari 2019 (datum volgt)

Hoe komen we tot duurzame sportvoorzieningen voor de toekomst van Dongen? De resultaten van de ruimtelijke scan sportvoorzieningen, duurzaamheid, sport in de openbare ruimte en multifunctioneel gebruik staan op de agenda.


Aanmelden

Aanmelden voor (één van) de themasessies kan bij jannie.willemse@dongen.nl. U krijgt dan nadere informatie over het programma en de locatie toegestuurd.

Ruimtelijke scan

Een ruimtelijke scan van alle sport- en beweegvoorzieningen maakt deel uit van de sportvisie. Binnen de ruimtelijke scan wordt gekeken naar de sport- en beweegvoorzieningen die nu nodig zijn, maar ook naar de behoefte in de toekomst. Ook worden de mogelijkheden tot sporten en bewegen in de openbare ruimte onderzocht. De ruimtelijke scan wordt opgezet door bureau Kragten en is naar verwachting half januari 2019 klaar. De inspraakavond rondom sportaccommodaties heeft daarna plaats, zodat de resultaten kunnen worden besproken.

Jongerencafé

Waar hebben jonge sporters behoefte aan? Welke sportvoorzieningen zijn in Dongen nodig in de toekomst? Speciaal voor jonge sporters is er op 16 november 2018 een Jongerencafé Sport. Het jongerencafé heeft plaats in jongerencentrum De Poort van 17:00 uur tot 19:00 uur. De pizza staat klaar! Aanmelden is niet nodig.Uitreiking Nadine Broersen voor derde maal tijdens Sportgala Dongen

SPORTBERICHTEN Posted on do, juli 13, 2017 12:47

Genomineerden Sportgala 2017 bekend

Uitreiking Nadine Broersen voor derde maal tijdens Sportgala Dongen

Dongen, 13 juli 2017. De jury van het Sportgala Dongen heeft deze week een laatste bespreking gehouden waarbij voor alle categorieën de genomineerden voor het komende sportgala zijn geselecteerd. Dit jaar heeft het Sportgala plaats , weer in sporthal ‘De Salamander’ .Deze dag valt in de Nationale Sportweek. Dit jaar zal tevens en al voor de derde maal de Nadine Broersen- prijs worden uitgereikt aan een ‘aanstormend talent’.De prijs zal door Broersen persoonlijk worden uitgereikt. In de Extra categorie jongste jeugd in de leeftijd van de basisschool , worden tijdens het komende sportgala diverse sporters en sportteams in de spotlights gezet. De meest opvallende sportprestatie in deze categorie krijgt een extra waardering uit handen van ‘sportwethouder’ Piet Panis. Wie dat is of welk team is niet bekend gemaakt. De verrassing is er pas op 15 september als het sportgala plaatsvindt. Er zijn drie scholen genomineerd voor de categorie ‘sportiefste school’.

Categorie 13 – 18 jaar

Junioren dames

Laura Talbot (schermen)

Jolijn de Haan (volleybal)

Junioren heren

Phill Pols (atletiek)

Hidde van Veenendaal (wielrennen)

Job van Uitert (autoracen formule 4)

Junioren sportploeg

Liberty MC1 (hockey)

Olympia 60 JO 13-4 (voetbal)

VV Dongen JO17-4 (voetbal)

Categorie 18+

Senioren dames

Bianca Meeuwissen (nunchaku-do)

Esmée de Meulder (twirlen)

Sandra Habets (atletiek)

Senioren heren

Raynor Wortel (highland games)

Gerard van Broekhoven (atletiek)

Frits van der Velden (atletiek)

Senioren sportploeg

Dames 2 HV Dongen (handbal)

Team Atledo Veteranen (Zweedse estafette)

Bas Dongen Dames 1 (tennis)

Categorie Sportiefste school

Heilig Hart School

J.J. Anspachschool

De VlinderboomSurvival Dongen is op zoek naar bouwers

SPORTBERICHTEN Posted on za, april 15, 2017 17:52

Survival Dongen is op zoek naar bouwers

Ben jij of ken jij iemand die het bouwteam van de organisatie zou willen versterken? Geef je dan snel op en neem contact op met Koen van Dongen 06 23725444.
De 21e editie van Survival Dongen zal vanaf zaterdag 27 mei opgebouwd worden, waarvan de werkzaamheden tussen 08.00 en 22.00 plaats vinden. Uiteraard word er goed voor je gezorgd en zal het beren gezellig worden. Dat wordt verzekerd door de organisatie . “Survival Dongen de avond run voor volwassenen (vanaf 16 jaar) hebben wij mogen vernieuwen tot: Obstacle Run Brabant “ zegt Koen van Dongen

Deze zal gehouden worden op Dinsdagavond 30 mei vanaf 19.00 uur.
Met spectaculaire hindernissen over een parcours van 3km, wat 2 keer zal worden afgelegd.Durf jij het aan ?Schrijf je dan nu snel in via: obstaclerunbrabant@gmail.com

De prijs voor deze Obstacle Run Brabant bedraagt €10,- p.p. incl consumptie na afloop.
Natuurlijk is het ook mogelijk je hele team in te schijven, vermeld dan alleen even met wie precies je ons parcours gaat trotseren!

De Survival Run zal, zoals de afgelopen 21 jaren, gehouden worden op Woensdagmiddag 31 mei voor de Basisschool kinderen van groep 6, 7 & 8. Hiervoor zijn bij de leerkrachten formulieren te halen om jezelf of met een groep in te schrijven.

Voor kinderen van deze groepen die buiten Dongen op school zitten is er de mogelijkheid om zich in te schrijven via: obstaclerunbrabant@gmail.com

De prijs voor deelname aan Survival Dongen bedraagt € 4,50 p.p.

Natuurlijk nodigen wij de ouders en familie uit om langs de kanovijver te komen kijken naar hun kroost die deze sportieve uitdaging aan gaan.19 september beweegdag in Volckaert Dongepark

SPORTBERICHTEN Posted on vr, september 11, 2015 11:10

19 september beweegdag in Volckaert Dongepark

Dongen, 11 september 2015. Lilian en Evelien van de Centrale Activiteitenbegeleiding, gaat samen met Annette en Birgit van Fysiotherapie Dongepark, Don van Dietetiek Dongepark, SWOD en Joost van Sportschool Arendse zaterdag 19 september een zogenoemde ‘Beweegdag’ organiseren. Hierbij is iedereen welkom en mag deel komen nemen aan de verschillende beweegvormen die deze dag in de Volckaert worden aangeboden . De dag begint om 10.00 uur met een kop koffie of thee, waarna er een Warming -up verzorgd wordt door Sportschool Arendse. Er zijn verschillende verenigingen gevraagd om mee te doen zoals sjoelen en jeu de boules . Tevens komt ’s ochtends Mirjam Meeuwissen Tai Chi lessen geven, ’s middags is Marcha de Boer er met een les Yoga . Voor alle activiteiten geldt overigens vol = vol.

Wat er ook aangeboden wordt in de ochtend, bij goed weer, is een Parcours rondom het Volckaert gebouw met verschillende beweegactiviteiten. De dag gaat richting het einde rond 15.30 uur. met een laatste workshop Beweging / Expressie door Claudia Verlind van Danspas. Iedereen is welkom .

Ter informatie :

Aanwezig:

Lilian van Mierlo: woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Saskia de Waal: maandag, dinsdag, donderdag

Anneke van Laarhoven:dinsdagmiddag, woensdag, donderdagmiddag, vrijdagochtend

Evelien van Bavel:maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Anita Haak: dinsdagochtend /- middag, woensdagVolgende »