Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Gewijzigde beleidsregels bij hulp bij het huishouden voor Dongenaren

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, oktober 12, 2021 20:44

Méér mensen maken – ook in Dongen – gebruik van de mogelijkheid om hulp in de huishouding te verkrijgen. Enerzijds komt dat door de toenemende vergrijzing, waardoor de zelfredzaamheid afneemt. Maar ook het feit dat het tarief van de eigen bijdrage vrij laag is, is oorzaak van die stijging in vraag en daarmee ook de stijging in kosten voor de gemeente die voor ook deze vorm van Wmo verantwoordelijk is. Gemeenten worden nog steeds niet volledig gecompenseerd door het Rijk. De tarieven van zorgverleners stijgen wel mee. Iedereen die hulp behoeft en zodanig wordt geïndiceerd betaald daarvoor de relatief lage eigen bijdragen van € 19.00 per maand Gelet op het bovenstaande vindt het college dat de ontwikkeling van beheersmaatregelen noodzakelijk is, met als voornaamste doel de kosten van Hulp bij het huishouden te stabiliseren. Dat valt nog niet mee omdat, als er een duidelijke indicatie is voor het verlenen van huishoudelijke hulp, deze gewoon gehonoreerd moet worden. Dongen heeft nu voor nieuwe aanvragen een scherpere definiëring uitgewerkt van wat de ‘Dongenaar op eigen kracht kan, wat zijn sociale netwerk kan bieden en pas dan welke ondersteuning vanuit de gemeente aanvullend hierop noodzakelijk is’.

Zo staat het ook in de raadinformatiebrief die de raad vandaag ontving. Dongen heeft de gewijzigde beleidsregels op 6 oktober 2021 vastgesteld. ‘Voorafgaan zijn de beleidsregels voorgelegd aan de Wmo-adviesraad. Deze kan zich verenigen met de voorgestelde verfijnde en aangescherpte beleidsregels’ aldus het college in de brief aan de raad.

De indicatiecriteria t.a.v. hulp bij het huishouden zijn vastgelegd in de beleidsregels Wmo. ‘ Met de aanpassing van de beleidsregels wordt in Dongen een reductie van het gemiddeld aantal uren per client en daarmee een kostenreductie van 5% op jaarbasis beoogd. Op termijn betreft het dan een bedrag van circa € 100.000 per jaar. Door de autonome groei van het cliëntenbestand zal de besparing waarschijnlijk niet gaan leiden tot een budgetverlaging in de begroting’ …aldus het Dongense college. Het gewijzigde beleidscriterium wordt vooralsnog alleen toegepast bij nieuwe aanvragen Ook is er een herindicatie bij beëindiging van de vastgestelde duur van een bestaand contract.

Belangrijkste wijzigingen Beleidsregels

De juridische marges t.a.v. aanscherping beleid zijn beperkt: het CIZ-protocol waarop ons normenkader is gebaseerd is leidend voor de Centrale Raad van Beroep. Binnen deze bandbreedte zijn de belangrijkste aanpassingen:

  • Algemeen: een scherpere definitie van wat wel en wat niet wordt schoongemaakt, meer afbakening voor consulenten en zorgaanbieders;
  • Alleen de ruimten die noodzakelijk zijn voor dagelijks gebruik van de woning worden geïndiceerd: woonkamer, keuken, natte cel, toilet, slaapkamer en trap;
  • Er wordt uitgegaan van het niveau sociale woningbouw – grotere woning leidt niet tot meer hulp;
  • Er wordt meer nadruk gelegd op eigen mogelijkheden, algemene, algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen;
  • Niet meer geïndiceerd worden: ramenlappen aan de buitenkant en tuinonderhoud;
  • Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn aangepast aan recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (zoals maaltijdservice, boodschappenservice, tuinonderhoud, kreuk/strijkvrije kleding).


Theek 5 en SWOD ondersteunen bij het verkrijgen van een coronabewij

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, september 22, 2021 14:46


Vanaf 25 september heeft iedereen in Nederland een coronabewijs nodig voor toegang tot de horeca en culturele sector. De overheid heeft hiervoor de CoronaCheck-app ontwikkeld. Het gele boekje is géén officieel coronabewijs. Met een coronabewijs in de app CoronaCheck of met een papieren versie kunnen mensen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of dat ze onlangs negatief zijn getest.
Ondersteuning mogelijk op 24 september en 1 oktober


De meeste mensen kunnen zelf via de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl een coronabewijs regelen. Maar er zullen ook mensen zijn voor wie het minder makkelijk gaat. Op vrijdag 24 september en vrijdag 1 oktober van 13:00 tot 17:00 uur bieden Theek 5 en SWOD inwoners van de gemeente Dongen ondersteuning bij het realiseren van een (papieren) coronabewijs. Loop een van die middagen gewoon binnen bij de Cammeleur, Hoge Ham 126 te Dongen.
Wat neemt u mee?
Om de CoronaCheck-app op uw smartphone te krijgen neemt u uw smartphone en uw DigiD inclusief inloggegevens mee naar Theek 5. Heeft u geen smartphone of liever een papieren toegangsbewijs? Neem ook dan uw DigiD inclusief inloggegevens mee en wij zorgen voor de rest. Indien gewenst lamineren wij uw papieren coronabewijs zodat deze lang netjes blijft. De vrijwilligers van Theek 5 en SWOD helpen u graag hierbij.
Workshop Corona Check app installeren en gebruiken


Wilt u leren hoe u zelf de app Corona Check op uw telefoon installeert? Kom dan naar de workshop op donderdag 30 september van 10.00 tot 11.30 uur. De mediacoach van Theek 5 geeft dan uitleg over hoe u apps op een smartphone installeert, waarop te letten en hoe u de Corona Check app zelf installeert, instelt en daarna gebruikt. Na de uitleg gaat u hier zelf mee aan de slag. Uiteraard kunt u dan ook eventuele vragen stellen. De workshop vindt plaats in de Cammeleur tegen een eigen bijdrage van € 5,- p.p.. Aanmelden graag via de website van Theek 5 (https://www.theek5.nl/activiteiten/en/of in de bibliotheek (ma en vrij van 13:00-17:00, di t/m do 10:00-17:00 en zat van 10:00-13:00). Let op; vol = vol.
Meedoen aan de workshop?
Wilt u deelnemen, dan heeft u het volgende nodig:
• uw smartphone
• uw geldige DigiD (gebruiksnaam en wachtwoord, of via de DigiD app)AFSCHEID ANTON EUREN VAN INFORMATIEPUNT ENERGIE DONGEN

DONGEN OPTIMAAL Posted on do, september 16, 2021 19:22

Initiatief informatiepunt voor alle energievragen én zelf bemand

Tijdens de intervisiebijkomst van de energiecoaches heeft Anton Euren afscheid genomen van de uitvoerende werkzaamheden bij het informatiepunt van Energie Dongen. Anton nam het initiatief tot dit informatiepunt dat onderdak kreeg bij Casade. Hij was hier 4 jaar lang 3 ochtenden in de week om alle bezoekers met raad en daad bij te staan. Het bleek de basis voor het Energieloket Dongen. Als bestuurslid blijft Anton verantwoordelijk voor het Energieloket in de Cammeleur.

Hulde van het bestuur

Het bestuur memoreerde in zijn dankwoord vooral aan de gave van Anton om de ingewikkeldste technische dingen begrijpelijk te maken. Zijn vlekkeloze presentaties en toespraken noemde het bestuur legendarisch. Met de woorden van Sijtze Brandsma: “Namens het bestuur, de bezoekers en de leden willen we je hartelijk bedanken voor al je prachtige werk, kennisoverdracht, je onbaatzuchtige hulp, je prettige omgangsvormen!” Het bestuur overhandigde als blijk van dankbaarheid een voucher voor hotelovernachtingen samen met echtgenote Rosalie. Als echte wandelaars ontvingen zij tevens een wandelboekje van Groningen.

De spil in de verduurzaming van onze dorpen

In 2012 richtte Anton samen met andere vrijwilligers Energie Dongen op. De eerste zeer goedbezochte bewonersbijeenkomsten leidden tot het eerste succesvolle project om zonnepanelen te leggen op huizen in samenwerking met Dongense bedrijven. Hij voerde mede de onderhandeling over Burgerwindpark De Spinder, waarbij bijna evenveel Spinderdelen eigendom van Dongenaren werden als van heel Tilburg!

Secretaris Karen Westerveen overhandigt de hotelvoucher

Ook Dongenstroom, de zonnepanelen op het dak van de dressuurstal in de Doelstraat (zonnepanelen andermans dak) kwam onder zijn leiding tot stand. Hij is hiervan nu nog voorzitter. Gedurende bijna 4 jaar voerde hij samen met Sijtze Brandsma taaie onderhandelingen om het Burgerzonnepark Tichelrijt te realiseren. En met succes!

En nu is er dan in de Cammeleur een echt Energieloket! Het voorbeeld voor heel Hart van Brabant met een klein leger vrijwillige energiecoaches en Tilly Intveld, die alle activiteiten coördineert en alle bezoekers verwelkomt.

Dank! Dank! Dank!

In Dongen doen we dingen samen!

.Thema: Leer & Leren Zondag 12 september 2021: Open monumentendag

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, september 06, 2021 22:06

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Locaties: Heuvelpark (Heuvelstraat 5) en Heilig Hartschool (Schoolstraat 2)

Op zondag 12 september is het weer Open monumentendag! Het thema in Dongen is ‘Leer & Leren’. Op twee bijzondere locaties in Dongen worden bezoekers rondgeleid en vertellen enthousiaste vrijwilligers over de geschiedenis van deze locaties. Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen presenteert in samenwerking met gemeente Dongen een aantrekkelijk programma voor jong en oud. Beide locaties zijn geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Leer: Heuvelpark

Dongen staat bekend om zijn looierijen en leerproductie. Op het Heuvelpark wordt uitleg gegeven over de rol van het water van de Donge bij het looien en de ontwikkelingen van looien aan huis naar de grote leerfabrieken zoals op het Heuvelpark staan. Voor kinderen is er de mogelijkheid om te leren werken met leer.

Leren: Heilig Hartschool

Dongen heeft al vanaf de 19e eeuw een naam hoog te houden op het gebied van onderwijs. Op en rond de Heilig Hartschool krijgen bezoekers informatie over het onderwijs in Dongen van vroeger en nu. Ook hebben bezoekers de gelegenheid om het oude gedeelte van de school te bekijken voordat het een andere bestemming krijgt. Kinderen kunnen naast andere activiteiten onder meer aan de slag met het maken van een mozaïek.

Coronamaatregelen

Bezoekers worden verzocht de dan geldende coronamaatregelen in acht te nemen. Op de locaties zullen bezoekers daarop gewezen worden.

Open monumentendag Oosterhout: omgeving Dongen

Open Monumentendag Oosterhout organiseert een fietstocht langs enkele monumenten in Oosterhout en omgeving, inclusief Dongen. De routebeschrijving ligt voor u klaar op beide locaties in Dongen.WEEKBLAD DONGEN TREKT TWEE NIEUWE CORRESPONDENTEN AAN

DONGEN OPTIMAAL Posted on do, augustus 19, 2021 17:32

‘Dongens Krantje’ verder met Lia van Gool en Ruth Wilmans.

Het weekblad Dongen heeft vanaf september twee nieuwe correspondenten aangetrokken. Thecla Bovenberg gaat stoppen en wij nemen het over. Thecla neemt deze week al een beetje afscheid in het Weekblad. Lia van Gool en Ruth Wilmans. Nemen samen het ‘stokje’ over. Ruth is voor velen – zegt ze zelf – “de grote onbekende, hoewel ik al ruim 25 jaar in Dongen woon. Ik werkte altijd in Tilburg aan de Hogeschool voor de Kunsten. Deze week vind je een interview met ons in het Dongens weekblad “. Lia van Gool is voor de lezers van deze krant zéker geen onbekende Ze schrijft geregeld prachtige columns voor dongenhomespot. Dat blijft ze ook doen heeft ze met volle overtuiging gezegd. De krant is daar uiteraard erg blij om. Lia van Gool staat er op het nieuws aan de lezers van deze krant in een persoonlijk woord aan te kondigen.

Lia van Gool : “Ik blijf graag columns schrivven voor Dongenhomespot..”

Jullie, lezers, kennen mij al van de columns die ik, min of meer met regelmaat, voor Dongenhomespot schrijf. Misschien kennen jullie mij ook al uit de tijd dat ik schreef voor ’t Wapen van Dongen of voor Het Kanton. Nu breekt een nieuwe ‘schrijfperiode’ aan voor het Weekblad.

Ik vind het erg leuk om te gaan doen, het is een mooie manier om op de hoogte te blijven van alle dingen die in Dongen spelen: leuke, bijzondere zaken die jullie als lezer interessant vinden om te lezen. Hebben jullie ideeën? Wil je zelf een keer je verhaal vertellen in het Weekblad? Laat het me weten. Dan ga ik kijken of ik er iets mee kan doen. Waar zo’n verhaal over moet gaan? Dat kan van alles zijn: een bijzondere hobby, het verhaal achter jouw tatoeage, je bucketlist? Alles is interessant om over te schrijven. Het is wel grappig om te vertellen dat het schrijven voor het Weekblad komt op het moment dat ik bijna stop met werken. Op 1 oktober houdt mijn werkzame leven bij CZ op. Ik ga met pensioen. Dat betekent dat ik tijd genoeg heb om artikelen te gaan schrijven. Niet pas vanaf 1 oktober, maar vanaf volgende week. Laat weten waar jullie interesses liggen. Mail me (liavangool2909@gmail.com), of spreek me aan als ik door Dongen loop met Iwan. Tot snel? Groetjes, Lia van GoolStichting Parkplezier leert kinderen meer over Park Vredeoord

DONGEN OPTIMAAL Posted on do, augustus 12, 2021 15:17
Zomeractiviteiten Theek 5 Dongen

Tijdens de zomervakantie organiseert Theek 5 wekelijks activiteiten voor de jeugd. Op woensdag 4 augustus verzorgde Stichting Parkplezier in samenwerking met Theek 5 een geslaagde middag in Park Vredeoord. De kinderen gingen samen met vrijwilligers van de stichting op verkenning in het park en volgden een stukje van het Bomenpad.

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 6 tot 10 jaar iedere week genieten van een zomeractiviteit. Op woensdagmiddag mochten de kinderen mee op ontdekking in Park Vredeoord. Ze leerden van alles over de bomen en de natuur in het park.

Bomenpad

Welke bomen staan er precies in het park en hoe zien de bladeren eruit? Wat is het nut van bomen en welke spullen worden er van hout gemaakt? Of hoe kun je zien hoe oud of hoe hoog een boom is? De kinderen konden aan het einde van de middag antwoord geven op al deze vragen. De vrijwilligers van Stichting Parkplezier verzorgden de activiteit vol enthousiasme en dit werkte aanstekelijk voor de kinderen. Samen renden ze door het park op zoek naar de juiste antwoorden van de opdrachten. Een geslaagde middag met tot slot nog een traktatie voor de deelnemers en vrijwilligers.

Jeugdactiviteiten
Deze zomer worden er nog meer activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Wekelijks lezen we een spannend of leuk verhaal voor en gaan aan de slag met onze creativiteit. Kom op woensdag 18 of 25 augustus en 1 september van 14.00 tot 15.00 uur luisteren en knutselen of ga aan het werk met een uitdagende opdracht. Leer onder andere hoe je een kompas maakt, ontwerp je eigen boomOmdat het ten slotte zomer is: krijgen de kinderen allemaal een lekkere traktatie. Kom je ook?

Aanmelden zomeractiviteit

Vanwege beperkte ruimte is aanmelden noodzakelijk. Meld jezelf en je kind(eren) gratis aan voor Zomeractiviteiten jeugd via de website: www.theek5.nl/activiteiten. Je kunt je kind ook aanmelden in de bibliotheek. Let op! Vol is vol. Kijk voor meer informatie over de activiteiten op de website.De spagaat van de gemeenteraad en het basisonderwijs

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, juni 23, 2021 15:36

Hoofdredacteur Bart van Kerkhof van Dongen.nieuws.nl heeft afgelopen dagen verdiept in de problematiek van de nieuwbouw van de basisscholen in Dongen en ’s Gravenmoer en schreef daar tevens een artikel over . De redactie van deze krant vindt het belangwekkend genoeg om dit artikel ( onder dankzegging) over te nemen.

De spagaat van de gemeenteraad

Het rommelt in het Dongense basisonderwijs. Waar in de meest recente onderwijsmonitor nog plannen stonden om een groot deel van de Dongense basisscholen voor eind 2024 te vervangen door nieuwbouw van een aantal IKC’s (Integrale Kind Centra) krijgen  schoolbestuurders, ouders, leerlingen en andere betrokkenen nu te horen dat de coronacrisis en de schuldenpositie van de gemeente nu voor een nieuwe situatie hebben gezorgd.

Een lastige spagaat dient zich aan voor de gemeenteraad met aan de ene kant boze ouders en scholen die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen en aan de andere kant een uit de hand lopende schuldenpositie van de gemeente.

De situatie
In Dongen en ’s Gravenmoer zijn de schoolgebouwen nu zo’n beetje allemaal 40 jaar of ouder en hard toe aan vervanging c.q. nieuwbouw. De plannen hiervoor werden in 2017 door de gemeenteraad omarmd en een tijdlijn werd uitgezet Omdat de scholen weten dat nieuwbouw op het programma staat, heeft het groot onderhoud aan de gebouwen de afgelopen jaren minder aandacht gekregen. Tijdens een raadsinformatieavond over het onderwerp ‘onderwijshuisvesting’ begin juni werd het de gemeenteraad en andere toehoorders, waaronder vertegenwoordigers van de diverse schoolbesturen, echter duidelijk dat de oorspronkelijke tijdlijn van de nieuwbouwplannen niet gehaald gaat wordenPresidium
Terwijl het de bedoeling was dat de kredieten voor de zomervakantie door de raad vrijgegeven zouden worden, bepaalde het presidium, het overlegorgaan van de fractievoorzitters van de partijen uit de Dongense gemeenteraad, dat deze aanvragen pas na de vakantie besproken kunnen worden na bestudering van de kadernota (de begrotingscijfers voor 2022).

J.J. Anspachschool
Als voorbeeld nemen we de J.J. Anspachschool. Deze school heeft nu 280 leerlingen in een gebouw dat daar in het geheel niet op berekend is. Voor de komende jaren wordt er nog een verdere groei verwacht. In maart meldde Anspachdirecteur Herman Straver in een brief, op basis van gesprekken met de gemeente, nog enthousiast aan de ouders dat er van uitgegaan werd dat de nieuwbouw van de school ergens in het schooljaar 2022-2023 klaar zou zijn. Tijdens de sloop en nieuwbouw van de school zou het huidige MAVO gebouw aan de Bolkensteeg beschikbaar komen als uitwijklocatie.

Nu dreigt  echter uitstel van de plannen terwijl de school al haar leerlingen nu al niet meer in het eigen gebouw kan onderbrengen. Daarop is besloten om de bovenbouw(de groepen 6, 7 en 8) met ingang van komend schooljaar alvast te verhuizen naar de Bolkensteeg, waarna de rest van de school volgt als er het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld is en er concreet zicht is op een nieuw gebouw. ”Het opsplitsen van een school is natuurlijk een zeer onwenselijke situatie” aldus een verontruste ouder. “Verbinding tussen leerlingen van alle leeftijden is belangrijk op een school. Door een school te splitsen haal je dat helemaal weg. Daarnaast levert het in de praktijk grote problemen op. Als je een kind in de onderbouw en een kind in de bovenbouw hebt, moet je ineens naar 2 gebouwen die 2 kilometer uit elkaar liggen. Dat is toch onmogelijk? Bovendien is de verkeerssituatie in de Bolkensteeg ook niet echt veilig voor basisschoolleerlingen. En weten we niet hoe lang deze situatie gaat duren.. Dat is echt onacceptabel.”

De gemeenteraad
Om de gemeenteraad van de noodzaak van nieuwbouw te doordringen werden de leden van de raad dinsdagavond uitgenodigd om een kijkje te nemen op de J.J. Anspachschool. Daar werden zij toegesproken door PCPO bestuurder Arnoud de Wever en enkele verontruste ouders “Er wordt ons al jaren van alles beloofd en nu het uiteindelijk zover is dat we zouden kunnen starten met de definitieve voorbereidingen voor de nieuwbouw wordt weer op de rem getrapt. Hoe betrouwbaar ben je dan als gemeenteraad? “ zo vraagt de Wever zich af. “ Ons kabinet investeert in deze tijd miljarden om ervoor te zorgen dat Nederland blijft draaien en u houdt de hand zelfs extra op de knip. Dat klopt gewoon niet.”

“Op een zomerdag is het vaak meer dan 30 graden in klaslokalen terwijl het in de winter juist vaak bibberen is in de klassen omdat ramen open moeten voor ventilatie” zegt Sandra de Groot van de medezeggenschapsraad. “Andere klassen hebben weer last van een vochtprobleem. Dit gaat ten koste van de leerprestaties van onze kinderen.” Tijdens een rondleiding worden de aanwezige gemeenteraadsleden meegenomen door de school waar ze door onder meer beslagen ramen en schimmel op de muren nog eens duidelijk geconfronteerd worden met de genoemde problemen.

Boze ouders
De ouders hebben er grote moeite mee dat de nieuwbouwplannen nu weer uitgesteld lijken te worden. “Ik vraag de gemeente om snel budget vrij te maken voor gezonde schoolgebouwen in Dongen. Dat mag niet langer wachten” aldus Sanne Rombouts- de Laat. ”Onze kinderen hebben last van het warme , ongezonde schoolgebouw. Daarbij komt dat kinderen beter leren op moderne manieren, binnen en buiten een klaslokaal, met de hele klas, in groepjes en alleen. Daar is het huidige schoolgebouw niet op ingericht en dat beperkt leerkrachten en dus leerlingen in hun mogelijkheden. Ik wil een gezonde schoolomgeving voor mijn kinderen en voor alle kinderen in Dongen. Maak budget vrij en stel nieuwbouw niet uit. Een moderne en gezonde school is noodzaak en is investeren in de toekomst!”

De ouderraad van de J.J. Anspachschool startte deze week een petitie: ‘Stel de nieuwbouw van de basisscholen niet uit’. De eerste dag werd deze petitie al meer dan 600 keer ondertekend.

De gemeenteraadsleden werden tijdens de bijeenkomst ook fijntjes gewezen op de diverse partijprogramma’s bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2018, waarin het belang van goede en gezonde schoolgebouwen onderstreept werd.

Ook Basisschool De Springplank in ’s Gravenmoer is ook zo’n school die hard toe is aan nieuwbouw. Dat werd nog eens extra pijnlijk duidelijk toen het Jeugdjournaal er in december 2020 aandacht aan besteedde vanwege het ontbreken van voldoende ventilatie op de school. De leerlingen moesten extra dik gekleed in de klas zitten omdat het openzetten van de ramen , zelfs in de winterperiode, de enige manier was om de klas te ventileren. Zie video elders in dit artikelPlanning
De oorspronkelijke planning lijkt overboord gegooid en de coronacrisis deed daarbij volgens de gemeente een stevige duit in het zakje. In een brief van directeur bestuurder Angela Horsten van Initia, de overkoepelende stichting voor het Katholiek Primair Onderwijs voor Dongen en omgeving, aan de ouders/verzorgers, meldt zij dat uit doorrekeningen blijkt dat er boven de begrote kosten zo’n 10 miljoen euro bovenop komt om de nieuwbouw plannen van alle scholen te realiseren. “De kans is groot dat we terug naar de raad moeten voor een aanvullend budget. Voor de Noorderpoort en de Vlinderboom dreigt een vertraging voor langere tijd” aldus Horsten in haar brief, waarin ze tegelijkertijd de noodzaak van nieuwbouw onderstreept: “de nieuwbouwplannen zijn ontstaan vanuit noodzaak en niet vanuit luxe. De gebouwen zijn echt aan vervanging toe.”

Horsten zit daarmee in een extra lastige positie omdat zij naast directeur bestuurder van Initia ook lid is van de gemeenteraad voor de Dongense VVD. Als het thema onderwijs in de raad aan de orde komt participeert zij niet als raadslid maar neemt zij plaats op de publieke tribune. Dat betekent dan echter wel in theorie dat haar eigen partij in kan stemmen met besluiten die niet zo gunstig uitpakken voor Initia. Een spagaat in een spagaat dus.

Lastig parket
Het dossier brengt de gemeenteraad in een lastig parket: stelt men de benodigde kredieten beschikbaar voor de broodnodige nieuwbouw van de basisscholen en neemt men daarmee een oplopende schuldpositie van de gemeente Dongen voor lief of past men het schema aan met als gevolg uitstel van de broodnodige nieuwbouwplannen en boze ouders, maar een meer beheersbare schuldpositie? Een duivels dilemma, dat er door de bijeenkomst van dinsdagavond zeker niet makkelijker op is geworden.

Wethouder van Boxtel
Volgens wethouder Eline van Boxtel is de raad nu aan zet. “Inmiddels is IKC Agnes al gerealiseerd en zijn de plannen voor IKC Beljaart in vergevorderde fase. Daarnaast is er al hard gewerkt aan het programma van eisen voor zowel het nieuwe IKC in ’s Gravenmoer als het nieuwe IKC Anspach. Om de kosten te reguleren werd bij de bezuinigingsronde in 2019 besproken dat er in de jaren daarna ieder jaar een nieuw IKC zou verrijzen. Op het programma stond om na de komende zomervakantie het programma van eisen voor de gecombineerde IKC Noorderpoort/Biezenkring samen te stellen.”

“Nu het presidium heeft besloten de kredietaanvragen pas te beoordelen na het bestuderen van de kadernota in het najaar, is de situatie ineens anders” aldus van Boxtel. “De gemeenteraad heeft het voor het zeggen. De raad besluit om een krediet al dan niet ter beschikking te stellen. Maar zelfs dan is het niet zo dat er meteen met de sloop kan worden begonnen. Het zou het startsein zijn voor een architect om, in overleg met alle betrokkenen, een nieuwe school te gaan ontwerpen. Er gaat dan dus nog wel wat tijd overheen alvorens er daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden.”

Nood
Ondertussen zitten schoolbesturen, ouders en leerlingen met de handen in het haar. “De nood is hoog. Verder uitstel is onverantwoord. Wij hopen echt van harte dat de gemeenteraad dit inziet en actie onderneemt” aldus een verontruste ouder. “Dongen is van oudsher een onderwijsdorp maar zou zich moeten schamen voor de situatie waarin veel basisschoolkinderen nu verkeren.”

Bart van KerkhofVolgende »