Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Gemeente Dongen vraagt : ‘Denk je met ons mee? ‘

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, september 21, 2020 15:53:13

Vul de vragenlijst in of kom naar één van de bijeenkomsten

De toekomst voorspellen is aan de profeten en daarmee misschien een beetje voer voor futuristen. Alle dingen hangen samen met de omstandigheden waarin we leven en laten leven in de ruimste zijn van de woorden die zin geven aan het bestaan. In deze tijd is niets zeker ,zoals het ook in andere tijden was .Over de toekomst nadenken en ze proberen te beïnvloeden is al een hele kunst. We kunnen niet allemaal hetzelfde willen en ook niet weten.Wel kun we wensen bundelen en samen kunnen we dan best veel. Dongen heeft dat idee hoog in het vaandel staan en heeft de slogan ‘In Dongen doen we alles samen ‘ zich graag eigen gemaakt en meermalen in de praktijk bewezen. Mensen kunnen wel invloed uitoefenen hoe een bepaalde toekomst er uit zou moeten zien.De gemeente Dongen geeft de Dongenaar daar nu ook instrumenten voor. Online en tijdens een aantal bijeenkomsten.

De vragen liggen voor de hand:

Hoe moet de gemeente Dongen er over 20 jaar uit zien? Hoe zorgen we er voor dat Dongen nu en in de toekomst een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken, winkelen en recreëren? Welke ontwikkelingen zien we op ons af komen? En welke rol speelt de gemeente in deze toekomst?

Vier ambities

In de omgevingsvisie 1.0, het eerste concept van de omgevingsvisie, beschrijft de gemeente Dongen met welke vier ambities zij een antwoord wil geven op bovenstaande vragen. Samengevat zegt de gemeente dat de ambities gaan over het creëren van ruimte voor het ‘Dongens DNA ‘, de economie van morgen, het klimaat en de (gezonde) leefomgeving.

Meedenken!

De gemeente zegt in feite dat, om een goede omgevingsvisie te kunnen maken het nodig is dat de Dongenaar daarbij helpt. De gewone en ook de ongewone inwoner van dit dorp kent de unieke kwaliteiten van de eigen fysieke leefomgeving en de mensen die daar wonen en hebben daarom zicht op ontwikkelingen die er aan komen en weet wat er goed gaat en wat beter kan. De gemeente wil graag vertellen over de ambities die Dongen op wil nemen in een omgevingsvisie en gaat in gesprek over wat de inwoner belangrijk vindt binnen deze ambities.

Online vragenlijst én fysieke bijeenkomsten

Dongen wil graag dat iedereen de gelegenheid krijgt mee te denken. Daarom zijn er een drietal fysieke bijeenkomsten en ook is het mogelijk online een mening te geven via een vragenlijst. De vragenlijst is beschikbaar van maandag 28 september tot en met zondag 11 oktober via samen.dongen.nl

In verband met de coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website www.samen.dongen.nl > project omgevingsvisie 1.0. De data, locaties en tijden van de bijeenkomsten:

Datum Locatie

30 september, 19.00-20.30uur De Geubel, ’s Gravenmoer

5 oktober, 19.00-20.30uur IKC, Dongen-Vaart

6 oktober, 19.00-20.30uur De Cammeleur, Dongen

Vanwege de afstand die we onderling moeten houden is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We organiseren extra bijeenkomsten bij genoeg animo.Werkzaamheden bij voormalige TUF vorderen gestaag en leiden tot een goed bruikbaar industrieel tussenproduct

DONGEN OPTIMAAL Posted on vr, september 18, 2020 12:53:20
Het gaat goed. In 2021 is alle ‘troep’ weg

De Dongenaar kent zijn geschiedenis en zeker als het gaat over bijzondere dingen of gebeurtenissen. Iedereen herinnert zich de grote branden waarvan er een nog vrij recentelijk was en nog goed in het geheugen ligt. Dat was op 11 oktober 2018. Een dag later het was vrijdag 12 oktober 08.00 uur schrijft deze krant :“De grote brand bij het recyclebedrijf TUF is voorbij De brandweer gaf rond middernacht het sein ‘Brand Meester’. De brandweer schaalde de brand die rond 18.30 uur donderdagavond ontstond hoog op en zette alles in om de brand uiteindelijk na middernacht onder controle te krijgen. Ook burgemeester Starmans van Dongen bezocht het terrein en sprak met de hulpverleners”. Het was gebeurt en juist op de avond dat de Dongense raad ging bespreken hoe de situatie rondom de TUF fabriek verder moest worden aangepakt. Die was onhoudbaar zo niet onwerkelijk geworden. Een oplossing was ver weg . Tot 3 september vorig jaar. Toen begon het begin van de finale oplossing van het voor sommigen grootste Dongense hoofdpijndossier ooit. De ergernissen, de slechte vooruitzichten, de patstellingen, het niet of gedeeltelijk nakomen van afspraken en beloften. De angst, de onwil en het onvermogen. Het water is vandaag , september 2020 nog steeds onder de boeg. Burgemeester Marina Starmans begeleidde deze ochtend de plaatselijk en regionale pers over het terrein van de voormalig TUF- fabriek. Het gaat goed met de opruimingswerkzaamheden. Er zijn al meer dan 1000 vrachtwagen heen en weer gereden en de productie van een schoon tussenproduct is duidelijk een succes.

Het kost de Dongenaar nog steeds geen cent en burgemeester Marina Starmans zei en zegt dat dit een totaaloplossing is. Vandaag waren de vorderingen te zien. Dankzij en met veel hulp van eigenaar Jurgen Kemps die zelf de bestuurder en eigenaar is van Dongen Pallets, een bedrijf dat al bijna 60 jaar in Dongen is gevestigd. Hij kwam met een oplossing , zette door en hield zijn woord. De restanten van het afgebrande fabrieksgedeelte is weg , de bedrijvigheid in het toen gespaarde gedeelte is in volle gang en levert een goed bruikbaar tussenproduct. Het terrein wordt volgens burgemeester Starmans eerder zei, in het voorjaar van 2021 ‘riekschoon’ opgeleverd en verkocht aan ‘buurman’ ECCO. ECCO heeft plannen voor een kantoor met warehouse of de bouw van een innovatiecentrum. Géén productie dus. Wel een schoner TichelrijtBIEDT INHOUD TROONREDE OOK VOOR DONGEN ENIG PERSPECTIEF ?

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, september 15, 2020 17:04:56

Meer financiële ruimte voor gemeenten

Dongen, 15 september 2020.Hoeveel het deel voor Dongen zal zijn dat het kabinet vandaag van plan is in het komende jaar uit te geven in plaatst van te bezuinigen, was tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering nog niet bekend. Wat dat betreft was er voor de gemeenten ook geen lek in de miljardennota te vinden. Wethouder Rene Jansen en met name collega Petra Lepolder zal na de vandaag gehouden troonrede wel druk aan het rekenen zijn geslagen zijn terwijl wethouder Eline van Boxtel een kleine glimlach op haar gezicht erbij zal toveren. De woningbouw krijgt in ieder geval een flinke financiële injectie. Wel zal van Boxtel de regie moeten delen met minister Ollongren. Vanuit de plannen uit de miljardennota zijn wel totaalbedragen bekend gemaakt vandaag. Vanaf 2021 krijgen de 355 gemeenten in ons land meer financiële ruimte. De kosten van de jeugdzog groeit veel gemeenten boven het hoofd. Dongen hoort bij de gemeenten die onder andere daardoor in financiële zorgen kwam. Die zorgen blijven er zeker nog een jaar aanhouden en waarschijnlijk ook het tekort. Pas In 2022 gaat er € 300 miljoen extra naar Jeugdzorg. Hoe dat verdeeld wordt en wat het bedrag voor Dongen wordt is niet duidelijk. Er komt wel meer geld om mensen te begeleiden die hun baan verliezen.

Wat zit er voor Dongen in ?

Dit extra geld voor gemeenten komt bovenop op de compensatie van ruim 1,5 miljard voor 2020 die al eerder is afgesproken om de gevolgen van corona op te vangen. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 € 100 miljoen om winkelcentra en bedrijventerreinen te herstructureren en te ontwikkelen. Over de financiële en sociaaleconomische gevolgen van de corona -aanpak voor gemeenten, provincies en waterschappen blijft het kabinet in gesprek met de mede -overheden.

Bestrijding van ondermijnende criminaliteit

Burgemeester Marina Starmans kan matig positief en tevreden zijn. Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit kan met structureel geld verder worden uitgebouwd. Het doel is de criminele (drugs)industrie te bestrijden en de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties. Het kabinet stelt hiervoor in 2021 141 miljoen euro ter beschikking. In de jaren daarna wordt dat 150 miljoen euro structureel. Het gaat uiteindelijk om het verstoren van criminele bedrijfsprocessen, het oprollen van criminele netwerken en het afpakken van criminele vermogens; ofwel het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators. Ook gemeenten , vertegenwoordigd in de overleggen in de combinatie-driehoek , de burgemeester, de officier van justitie en de politie, hebben deze financiële impuls zeker nodig.

In 2021 worden de huren van dure scheefwoners verlaagd. Het gaat dan om huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Deze scheefgroei komt bijvoorbeeld door een terugval in inkomen of omdat huurders in het verleden een huis toegewezen hebben gekregen dat niet ( meer) bij hun inkomen past. In totaal gaat het om naar schatting 260.000 huurders die in aanmerking komen voor dit recht op eenmalige huurverlaging tot de eerste zogenoemde aftoppingsgrens (619,01 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens, 663,40 euro voor drie- en meerpersoonshuishoudens). Gemiddeld komt de huurverlaging neer op 40 euro per maand per huishouden.Barbecuewedstrijden 2020 zonder publiek

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, september 15, 2020 10:42:55

Barbecuewedstrijd SCA op zaterdag

Whole Hog-wedstrijd

Op zaterdag 12 september was er ook dit jaar een wedstrijd Whole Hog (heel varken). De wedstrijd werd gehouden op het evenemententerrein aan de Ruiterbaan in Dongen-Vaart. Jammer dat deze wedstrijd niet open kon worden gesteld voor het publiek vanwege de strenge regels in verband met de coronacrisis. Er waren vele veiligheidsmaatregelen getroffen om de wedstrijd veilig te laten verlopen voor de juryleden en de deelnemers. Deze wedstrijd staat onder auspiciën van de Steak Cookoff Association (SCA) De beoordeling bestaat uit twee onderdelen: de presentatie en de smaak (blind gejureerd). Deze keer werd de wedstrijd bij de presentatie gewonnen door Lumberjack Smokers (Elst). Zij kregen een eervolle vermelding omdat zij 180 punten haalden. Bij de categorie smaak, waarbij de juryleden niet weten van welk team ze een stuk vlees voorgelegd krijgen, ging de winst naar Wettels on Fire met eveneens 180 punten. Het Dongen-Vaartse team Vaartse Hoeve Barbecue (VHBBQ) team ging in beide categorieën naar een bijzonder eervolle vierde plaats.

Steak-wedstrijd

Een nieuw onderdeel was steak eveneens onder de regels van de SCA . Hiervoor hadden toch al een behoorlijk aantal deelnemers ingeschreven. Ook hier wisten de juryleden van tevoren niet van wie de betreffende steak was. Het formaat van de steaks zul je zelden aantreffen in een restaurant. Om de steak zo mooi mogelijk te laten garen wordt er gewicht op gezet. Mooi om te zien dat hier voor bijvoorbeeld oude strijkijzers werden gebruikt. Dit om een mooi raster in de steak in te branden. Marcus Bondorf ging met de eerste prijs aan de haal. Tim van den Berg werd tweede en en Joris Roerdink werd derde.

Barbecuewedstrijd op zondag van de KCBS:

Internationale BBQ wedstrijd zonder publiek

Op zondag 13 september werd voor de zesde keer een internationale BBQ wedstrijd georganiseerd door boerderijvlees De Vaartse Hoeve in samenwerking met sportcafé ’t Vaartje. Het was opnieuw een echt barbecuespektakel aan de Ruiterbaan in Dongen-Vaart. Jammer dat het publiek hier niet van heeft kunnen genieten. Door de strikte regels van de overheid was het voor de organisatie onmogelijk om publiek toe te laten. Toch was er weer sprake van een geweldige maar wel andere sfeer. De teams komend uit verschillende landen, waren opgetogen, dat ze eindelijk weer hun kunnen op barbecue gebied konden tonen. Twee juryleden uit België gaven aan dat ze pas hun opleiding aan het eind van het vorige jaar hadden voltooid. Daarna konden ze hun know how pas voor het eerst nu toepassen in Dongen-Vaart Ook zij waren hier erg blij mee. Er was een ander toernooi dan anders. Zo werd de anderhalve meter gehanteerd en waar dit niet kon werd gebruik gemaakt van mondkapjes. De juryleden zaten de hele sessie met mondkapjes op en handschoenen aan. Ze mochten deze alleen even afzetten om te proeven. De opstelling was zo dat iedereen op anderhalve meter zat. Ook de vrijwilligers die de lekkernijen innamen hadden mondkapjes op en handschoenen aan. Het zien van een leeg evenementen terrein is echter erg jammer. Zeker omdat de weergoden erg hun best deden om er een prachtige dag van te maken.

Southern Dutch BBQ wint KCBS wedstrijd

Voor de zesde keer werd er in Dongen-Vaart een wedstrijd georganiseerd in de competitie van de KCBS. Om een wedstrijd goed te laten verlopen zijn uiteraard spelregels nodig. De wedstrijd werd dan ook gehouden onder het reglement van de KCBS of voluit de Kansas City Barbecue Society. De gerechten liggen bij een KCBS wedstrijd vast: kip, ribben, pork en brisket. De resultaten werden door een liefst 36 koppige jury steeds op dezelfde manier (blind) gejureerd. Er deden liefst 31 teams aan mee. De prijzen werden uitgereikt door Astrid Lodewijks in samenspraak met Sjoerd Lodewijks. De overall barbecuewedstrijd werd gewonnen door team Southern Dutch met het respectabele aantal van 695 punten. Team Parkstad Smokers werd tweede en de nummer twee van vorig jaar BBQ+ werd nu derde . VHBBQ, pas bezig met het barbecueën op wedstrijd niveau eindigde op een verdienstelijke 24e plaats.

Ook bij BBQ 180-score

Op de diverse onderdelen kan een maximale score van 180 gehaald worden. De winst bij Ribs ging naar Smoke on the Wild Side. Het onderdeel Chicken werd gewonnen door White Squirrel BBQ. Het onderdeel Pork leverde winst op voor Pure BBQ. Zij zette de maximale score van 180 neer. Bij Brisket ging de eerste prijs naar de overall winnaar Southern Dutch BBQ. Voorts was er weer een speciale categorie: dessert. Hier ging de toppositie naar The Smoking. VHBBQ eindigde hierbij als vijfde. Bij het onderdeel Ribs eindigde ze in de middenmoot op de 18e plaats.Financiële steun en duidelijkheid voor Dongense sportclubs

DONGEN OPTIMAAL Posted on vr, september 11, 2020 13:04:01

Besluit van B&W: Drie maanden kwijtschelding van huur

Sportverenigingen in Dongen die in maart, april en mei van dit jaar vanwege de landelijke corona-maatregelen géén gebruik konden maken van de gemeentelijke sportaccommodaties, hoeven over deze periode geen huur te betalen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten.

Met dit besluit loop het college vooruit op de uitvoering van de landelijke compensatieregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Vanaf volgende week is het voor alle gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders in Nederland mogelijk om TVS-aanvragen in te dienen bij het ministerie van VWS. Totaal is € 89.500.000,- beschikbaar voor tegemoetkomingen in gederfde huurinkomsten als gevolg van de landelijke corona-maatregelen. Dit wordt naar ratio verdeeld. Het ministerie streeft er naar de beslissing per gemeente voor compensatie uiterlijk half december 2020 kenbaar te maken.

Reactie wethouder
,,We hebben besloten hier niet op te wachten’’, aldus René Jansen, wethouder sport. ,,Als college vinden we het belangrijk dat onze sportverenigingen nu al duidelijkheid krijgen en niet aan het eind van dit jaar. Met dit besluit willen we onze sportclubs als belangrijke bouwstenen van onze lokale samenleving, financieel ondersteunen en zekerheid geven in deze moeilijke tijden’’.

Brief
De Dongense sportclubs die voldoen aan de voorwaarden voor de TVS-regeling, hebben deze week een brief ontvangen van de gemeente Dongen. In de brief staat dat de huur van maart t/m mei voor 100% wordt kwijtgescholden. Verenigingen die de factuur voor de huur in deze periode reeds hebben betaald, krijgen het bedrag teruggestort op hun rekening. In juli besloot het college al tot opschorting van de betalingsverplichting voor sportverenigingen in Dongen.

Overige huurders
Verenigingen die een sportaccommodatie huren van een andere (particuliere) verhuurder, wordt geadviseerd te informeren bij hun verhuurder of deze een TVS-aanvraag indient. In dat geval zal aan het einde van dit jaar duidelijkheid komen over de compensatie.

Tarieven 2021
Inmiddels zijn ook de tarieven voor de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties in 2021 vastgesteld. Voor de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 geldt een tariefsverhoging van 1.8%. Daarmee is de stijging beperkt gebleven tot de prijsindexering.Gemeenteraad stemt voor herbenoeming burgemeester Marina Starmans

DONGEN OPTIMAAL Posted on vr, september 11, 2020 08:43:18

De gemeenteraad van Dongen draagt burgemeester Marina Starmans voor om te worden herbenoemd. Dat is bekend gemaakt bij de openbare raadsvergadering van donderdag 10 september 2020. Een klein zinnetje van de duidelijk blije Marina Starmans tegenover deze krant maakte alles duidelijk : “Ja, ik wil”. Het betekend dat ook de burgemeester zelf er op nieuw voor wilt gaan. Ook dat is in deze procedure een belangrijk item. Er volgde bloemen, applaus en gelukwensen in coronastijl ook vanaf de publieke tribune. Nestor gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Dongense VVD las de geloofsbrief namens de raad voor. Mevrouw Marina Starmans zei in haar dankwoord blij te zijn met het vertrouwen dat de raad in haar stelt.Ook hier weer een veelzeggend zinnetje: “Ik heb er zin in “

De eerste termijn van de burgemeester loopt af op 2 februari 2021. De aanbeveling is de afgelopen maanden op zorgvuldige wijze voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle zes partijen uit de raad vertegenwoordigd waren. De commissie heeft een interactief proces doorlopen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Daarbij is gesproken met zowel de Dongense samenleving als (regionale) partners.

Procedure

De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning in Brabant. Deze adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Een burgemeester wordt herbenoemd voor zes jaar. De aanbeveling moet volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht.

Gemeentewet
De raad stemde in met de aanbeveling tot herbenoeming tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 10 september 2020 die besloten was. Deze beslotenheid was geen keuze van de Dongense raad, maar een wettelijke verplichting. Conform artikel 23 van de Gemeentewet heeft de raad zichzelf geheimhouding opgelegd voor de duur van 75 jaar. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen alsmede de beraadslagingen van de gemeenteraad dienen volgens wettelijke voorschriften geheim te blijven.

Benoeming
In december 2014 maakte de Commissaris van de Koning prof. dr. Wim van de Donk bekend dat drs. Marina Starmans – Gelijns per 2 februari 2015 zou worden benoemd als burgemeester van Dongen. Op woensdag 4 februari 2015 had de installatie plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. Commissaris van de Koning Van de Donk hield een toespraak en loco-burgemeester Piet Panis hing haar de ambtsketen om.

Eerste kennismaking
De Dongense politiek en samenleving had al eerder kennis gemaakt met Marina Starmans. In 2011 ging ze in Dongen gedurende drie jaar aan de slag als wethouder van sociale zaken na het plotseling wegvallen van de SP uit de coalitie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 werd ze wethouder in Waalre. Deze functie bekleedde ze tot in januari 2015. Marina Starmans begon haar politieke loopbaan in Son en Breugel, waar ze na de verkiezingen van 2006 wethouder werd.

Heden

Als burgemeester van Dongen heeft Marina Starmans onder meer in portefeuille: openbare orde en veiligheid, handhaving, communicatie, representatie, beleidscoördinatie, personeel en organisatie, juridische zaken, bestuurlijke vernieuwing, regionale en intergemeentelijke samenwerking. Ze is onder andere voorzitter van de burgemeesterskring Midden-Brabant, lid van het dagelijks bestuur Hart van Brabant en de toezichtraad Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs besloten haar voor te dragen als lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal (portefeuille regionale samenwerking).Experts helpen bij aanscherping corona-aanpak

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, september 01, 2020 19:47:01

Nieuwsbericht 01-09-2020 | 18:00

De afgelopen maanden is in kaart gebracht welke lessen er tot nu toe te trekken zijn uit de bestrijding en aanpak van het coronavirus. Op basis van gesprekken met meer dan 100 experts gaat het kabinet de corona-aanpak verder versterken. Belangrijke elementen daarin zijn: beter inzicht in de verspreiding van het coronavirus door testen en traceren, vaker specifieke, regionale of lokale maatregelen en zorgen dat iedereen deze uitzonderlijke tijd kan volhouden. Deze drie punten vormen de rode draad van het ‘lessons learned’ traject, zo schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer.

Op uitnodiging van het ministerie van VWS deelden de afgelopen weken meer dan honderd experts (medisch professionals, patiëntvertegenwoordigers, bestuurders, hoogleraren en ervaringsdeskundigen) hun adviezen ten aanzien van de COVID-19-bestrijding. De deskundigen bekeken 9 thema’s, zoals testen en traceren, de effecten van de intelligente lockdown en de publiekscommunicatie. Ook is gekeken naar de aanpak in andere landen. Op ieder thema zijn ideeën, adviezen en inzichten verzameld. Deze bijdragen gebruikt het kabinet om lessen te trekken en de corona-aanpak verder te versterken en verbeteren.

“Tijdens de zomermaanden zagen we helaas een opleving van het virus. Deze toename maakt goed duidelijk hoe kwetsbaar de situatie is waarin we verkeren. We moeten ons voorbereiden op een tweede golf maar vooral: alles in het werk stellen om deze te voorkomen. Daarom is het belangrijk om te leren van wat we tot nu toe hebben gedaan. De inzichten én kritiek van alle experts hebben ons geholpen bij het scherp krijgen van wat beter kan. Zeer waardevol; daar gaan we dus mee aan de slag”, aldus minister De Jonge, die ook benadrukt dat beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en zorgen dat de zorg niet overbelast raakt de ankerpunten blijven in de huidige controlefase.

Les 1: goed inzicht

De lessen voor goed inzicht gaan over vroeg signaleren door testen en traceren en de informatie over de verspreiding van het virus voor een breder publiek beschikbaar stellen. Grootschalig testen en de inzet van bron- en contactonderzoek helpen bij het sneller en preciezer detecteren waar besmettingshaarden zitten. Het plan is om de testcapaciteit verder op te voeren en op meer plaatsen te gaan testen. Daarnaast wordt het dashboard uitgebreid met lokale en regionale informatie en de begrijpelijkheid van de informatie wordt verbeterd.

Les 2: gerichte maatregelen

Er is nu meer bekend over waar het virus zich bevindt en wat de bron van de besmetting is. Daarmee kan de aanpak ook specifieker. Dat helpt bij het beperken van nadelige economische en sociaal-maatschappelijk effecten. Het is essentieel om het virus lokaal op te sporen en met lokale maatregelen in te dammen. Dit sluit aan bij de les om zo precies en zo snel mogelijk in te grijpen daar waar het nodig is. Er zal daarbij meer aandacht zijn voor het begrijpelijk uitleggen van verschillen per regio.

Les 3: Gezamenlijk volhouden

Zolang er geen vaccin is, drukt het coronavirus een flink stempel op het dagelijks leven. Volhouden is daarbij cruciaal. Aan de experttafels werd aandacht gevraagd voor onder andere zorgprofessionals, mensen met een kwetsbare gezondheid, jongeren en werkenden die getroffen zijn door de maatregelen. Het kabinet blijft inzetten op begrijpelijke communicatie met meer zichtbare uitingen in de openbare ruimte en communicatie gericht op verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld via TikTok). Ook wordt  helder uitgelegd dat reguliere zorg veilig verleend kan worden zodat mensen deze behandelingen niet mijden uit angst voor het virus of overbelasting van de zorg.Volgende »