Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Leerlingen van het Cambreur College kijken over hun grenzen

CAMBREUR NIEUWS Posted on ma, september 13, 2021 16:02

Leerlingen van het Cambreur College kijken over hun grenzen

De (t)havo en (t)vwo klassen van Cambreur College te Dongen nemen op 29 september, 30 september en 1 oktober deel aan het Cross Your Borders-project. Tijdens dit driedaagse project staat mondiale onrechtvaardigheid centraal. Een team van enthousiaste jongeren voert het project uit.

Het project start met een filmquiz waarin de leerlingen kennismaken met thema’s als kindslavernij en landroof. Vervolgens onderzoeken de leerlingen in groepjes de ontwikkelingsproblemen van een bepaald land. Ze gaan met elkaar in discussie over welk probleem zij het meest onrechtvaardig vinden. Uiteindelijk verwerken ze hun bevindingen in een creatieve presentatie. Dat resulteert bijvoorbeeld in een poppenkast over de schuldenproblematiek van Peru of in een rap over kinderarbeid in Burkina Faso. Tussendoor nemen de leerlingen deel aan interculturele workshops. Op dag drie volgen leerlingen een interactief klassikaal programma over de oplossingen voor ontwikkelingsproblemen. Dit programma schenkt ruim aandacht aan mogelijkheden die jongeren hebben om zelf iets te doen voor een betere wereld. De leerlingen verdienen punten met de verschillende onderdelen en gaan dus een spannende strijd om de hoogste score met elkaar aan. Het project wordt feestelijk afgesloten in de aula met een prijsuitreiking voor de beste groepen.

Cross Your Borders stelt zich ten doel scholieren van 3, 4 havo en 3, 4, 5 vwo bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Belangrijk hiervoor zijn de jongeren van Cross Your Borders die hun eigen enthousiasme voor het thema overbrengen op de scholieren. Cross Your Borders daagt leerlingen uit om zelf op onderzoek te gaan, een eigen mening te vormen en deze op een overtuigende manier te communiceren. Zo ontstaat er betrokkenheid bij de problematiek.

Het project brengt vernieuwend, innovatief onderwijs. Tijdens de drie projectdagen oefenen de leerlingen vaardigheden die in het reguliere onderwijs beperkt aandacht krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het analyseren van complexe problemen, het samenwerken in groepen en het presenteren voor de klas. Cross Your Borders is een vakoverstijgend project waarin veel verschillende onderwerpen aan bod komen: van ontbossing tot corruptie en van vrouwenrechten tot internationale handel.

Het Cross Your Borders-project is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelt bij mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 10.000 scholieren van 3, 4 havo en 3, 4, 5 vwo deel aan het project. Naast het Cross Your Borders-project organiseert deze stichting diverse andere onderwijsprojecten met betrekking op mondiale problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl.CAMBREUR NIEUWS JULI 2021

CAMBREUR NIEUWS Posted on ma, juli 05, 2021 10:37

DIPLOMA’S 2021 UITGEREIKT

Galakleding en diploma’s voor Cambreurleerlingen 

Onder een stralend zonnetje vierden op 22 juli  in totaal 119 havisten en vwo’ers het behalen van hun zo hartstochtelijk begeerde diploma. Het feest begon met de traditionele rit-per-zelfgekozen-voertuig vanuit de Mgr Schaepmanlaan, de standplaats van het A- en B-gebouw van het Cambreur, naar de Kerkstraat. Ook dit jaar waren de voertuigen weer de moeite waard: van futuristische Tesla’s tot prestigieuze Porsches, van gedeukte oldtimers met enkele rafelige balen stro achterin tot een escorte van 6 motoren-op-wheelies en ook achterop de fiets kon je je diploma afhalen… en alles zo coronaproof mogelijk! 

In de Kerkstraat stonden onze docenten opgesteld om in een magische sfeer hun prachtig uitgedoste leerlingen nog éénmaal de zo verdiende lof toe te zwaaien. En daarna was het tijd om de – soms wat beverige- handtekening te zetten op dat zo belangrijke document dat ‘diploma’ heet. 

Daarna kwamen de geslaagden en docenten samen in de prachtige sfeervolle aula van het nieuwe gebouw, waar, terwijl de schoolband de achtergrondmuziek verzorgde, na een toast een gezellig samenzijn was, compleet met een heerlijk diner. Natuurlijk was er ook gelegenheid om nog eenmaal op de foto te gaan met  matties, klasgenoten, zielsverwanten, bff’s en met de favoriete docenten. Een fijne, waardige afsluiting was het, van een hectisch jaar, waar onze geslaagden waarschijnlijk nog vaak aan zullen terugdenken! We wensen hun het allerbeste toe; ze hebben in ieder geval de best denkbare voorbereiding gehad op datgene wat komt. 

Diplomering leerlingen vmbo en mavo 

Woensdag trok een feestelijke stoet van auto’s, vrachtwagens, een tractor en een feestelijk versierde fiets van gebouw B naar de Oude Kerk. In deze voertuigen de geslaagde leerlingen van het vmbo en de mavo die dit jaar voor het eerst samen de diplomering vierden. In de sfeervolle Oude Kerk stonden acht tafels met daarachter de mentoren van het vmbo en de coaches van de mavo. In kleine groepjes kwamen de ouders met hun dochters in galajurk en zonen in een mooi pak binnen om hun diploma te ondertekenen en thuis een mooi plekje te geven.  

Mavoleerling Ziggy pakte meteen de pen om te tekenen en zo snel mogelijke weer te kunnen vertrekken. Andere leerlingen hadden minder haast en genoten van dit moment waar ze vier jaar hard voor hadden gewerkt.  Omringd door familie spraken ze met hun coach of mentor en tekenden heel rustig hun diploma zodat het moment goed kon worden vastgelegd op foto en film. Mahdi werd vergezeld door zijn zussen, oud-leerlingen van de mavo. Voor Fenne was het dit jaar kantje boord maar ze slaagde alsnog in het derde tijdvak. Met een grote glimlach neemt ze de felicitaties van haar coach in ontvangst. “Ziet u het is toch gelukt hoewel jullie het soms niet meer zagen zitten dat ik nog zou slagen. Juist daarom heb ik extra hard gewerkt en ontvang ik nu mijn diploma.” Buiten is nog een fotomoment met de ruïne als mooi decor.  

Na de diplomering vertrekken de leerlingen naar het nieuwe hoofdgebouw voor een feestje. De lange rijen tafels in de mooie, hoge aula zijn feestelijke versierd en er staat een heerlijk buffet klaar. De leerlingen kunnen kiezen uit gyros, shoarma, wraps, bœuf bourguignon, hamburgers en diverse salades. Leden van de CIA, zoals eerstejaars Wessel Oerlemans van het vmbo staan achter de schalen en pannen en scheppen voor iedereen op. Terwijl de dames en heren genieten van het lekkere eten, speelt de schoolband hoog boven de leerlingen bovenaan de grote trap. Het feestje eindigt met een quiz waarbij leerlingen moesten gaan staan en door handopsteken hun keuze duidelijk maken. Wie het mis had ging weer zitten. Vragen zoals: Met welke docent zou je een biertje willen drinken? …meneer Van Sunten en mevrouw Smit,  welke docent kan geen fietsband plakken? … mevrouw Kant en meneer Daniel en welke leerling wordt minister-president?… Umut, zorgden voor veel hilariteit en voor een extra feestelijke afsluiting van een geslaagde avond waarbij de nieuwe aula zorgde voor een mooie ambiance. 

Opnieuw 37 nieuwe geslaagden op het Cambreur 

JULI 2021

Vrijdagmiddag een vaststellingsvergadering op de drie Cambreurgebouwen, heel ongewoon. Vrijdagavond om 19.00 uur opnieuw een ontvangst op de drie gebouwen, ook heel bijzonder. Maar voor de tweede keer werd het echt weer een feestje.  

Op gebouw B vierden drie kandidaten een minifeestje met hun trotse mentor. Nog één leerling gaat volgende week het examen afronden. Slaagt deze leerling, dan komt het vmbo uit op 100% geslaagden. Dat zou een historisch eindresultaat zijn in een zeer bijzonder examenjaar. 

Gebouw C verwelkomde zeven nieuwe geslaagde kandidaten. Afdelingsleider Danilo Verus en zijn mentoren feliciteerden de zeven van harte met het bereikte resultaat. 

Op het nieuwe hoofdgebouw druppelden onder applaus 27 leerlingen van havo en vwo de aula binnen. Stralende gezichten. Dankbare ook. Heel attent brachten de leerlingen een attentie mee voor de mentor of de docent die hun in de laatste weken geholpen had om deze eindstreep te bereiken.  

Deze week start tijdvak drie. Het Cambreur wenst alle leerlingen die nog aan de bak moeten heel veel succes en hoopt op 15 juli nog eens een aantal vlaggen uit te kunnen delen

Tweetalig onderwijs Cambreur gevisiteerd: de vlag mag uit!

Foto: Renatie

Op 24 juni heeft de tweetalige afdeling van het Cambreur bezoek gehad van een vijfkoppige visitatiecommissie. Digitaal, jammer genoeg.

Vooraf is een uitvoerig beleidsplan geschreven, een zelfevaluatie en een dagprogramma, hiervoor is een promo gemaakt en een TTO-film en zijn een flink aantal lessen opgenomen. Docente Kunst Beeldend Renate Engelen heeft een mooi en reëel beeld geschetst van wat TTO op de Dongense school te bieden heeft.

De commissie had zich uitstekend voorbereid en kwam voor schoolleiding, coördinatie, docenten Engels, TTO-docenten en leerlingen met gerichte, kritische vragen. Rond drie uur had de commissie een besluit genomen en de feedback op papier gezet. De voorzitter begon gelukkig direct met het goede nieuws dat het Cambreur zich ook de komende vijf jaar TTO-seniorschool mag noemen. Een groot compliment gaat naar onze leerlingen die zich als echte ambassadeurs hebben betoond. Kritisch, goed luisterend naar elkaar en met scherpe blik konden zij de aspecten van TTO benoemen. Zij gaven aan dat TTO voor hun persoonlijke ontwikkeling een enorme meerwaarde is.

Als critical friend gaf de commissie bij alle aspecten waardevolle feedback. Daarmee kan de school verder.

Een woord van dank voor alle docenten die het tweetalige programma vorm geven.  Een speciaal woord van dank aan mevrouw Annemieke Trella. Zij stond aan de wieg van TTO en heeft als coördinator en docent met haar drive en enthousiasme heel veel voor het TTO-programma betekend. Gelukkig blijft ze dat als docent ook de komende jaren doen. Bram Thielen en Koen Verstegen gaan de TTO-kar als coördinatoren trekken. Met het volste vertrouwen ziet het Cambreur de komende vijf jaar TTO tegemoet.

Eindelijk de langverwachte IB-diploma’s voor de tweetalige Cambreurleerlingen


Vorig jaar ontvingen de tweetalige examenleerlingen hun havo- of vwo-diploma, precies een jaar later mochten ze terug naar hun oude school om hun IB-diploma in ontvangst te nemen. Hoewel: in het oude vertrouwde gebouw konden ze niet meer terecht. Maar de nieuwe aula met de vertrouwde gezichten van afdelingsleiders Cindy Schade en Bram Thielen was donderdagavond 8 juli feestelijk voor hen ingericht.Bijna een jaar hadden ze elkaar niet gezien, dus was het een hele opgave om echt die anderhalve meter in acht te nemen. Vijf, zes jaar lang hebben deze twee groepen immers met elkaar opgetrokken en corona maakte ontmoetingen tussendoor minder gemakkelijk.Na een korte toespraak van Helga van der Weele en een bijdrage van hun IB-docent hielden de leerlingen een korte pitch, uiteraard in het Engels, waarin ze terugkeken op hun Cambreurtijd, hun docenten bedankten en vertelden welke opleiding ze op dit moment doen. Daarna volgde de uitreiking, waarmee de TTO-leerlingen nu ook een tastbaar bewijs van hun extra prestatie hebben.Stuk voor stuk zijn de oud-leerlingen gegroeid, zij zijn zoals mevrouw Hawkins het zo mooi verwoordde de hoop voor onze toekomst: open minded, onderzoekend, respectvol en in staat om besluiten te nemen. Het Cambreur mag trots op deze lichting zijn.CAMBREUR NIEUWS EXTRA JUNI

CAMBREUR NIEUWS Posted on vr, juni 11, 2021 15:40

JUNI

Eerste 166 Cambreurvlaggen uitgereikt

Examen doen in een onrustig coronajaar, op anderhalve meter en met speciale voorzorgsmaatregelen. Ga er maar aanstaan. Maar de leerlingen van het Cambreur laten zien dat ze kunnen schakelen, zich kunnen aanpassen en dat ze kunnen presteren ook onder lastige omstandigheden. Op donderdag 10 juni blijkt na de uitslagvergadering dat al 166 leerlingen kunnen gaan feestvieren.32 leerlingen van het vwo zijn geslaagd, 2 moeten nog gebruik maken van de herkansingen en één leerling heeft door ziekte nog wat inhaalwerk. Bram Thielen geeft met trots te kennen, dat er van de eerste lichting al 94 % geslaagd is.Bij Cindy Schade op de havo zijn er meer leerlingen die het examen in het tweede tijdvak nog moeten afronden, 22 in totaal. 59 hebben hun diploma al ”in the pocket, 8 leerlingen zijn nog niet geslaagd en kunnen gebruik maken van de twee herkansingen. Op 88% staat de teller nu. Ook de mavo kent al 88% geslaagde leerlingen, vertelt afdelingsleider Danilo Verus trots. Van de 74 leerlingen zijn er 65 geslaagd, moet er één gebruik maken van de herkansingen en gaan 8 leerlingen in het tweede tijdvak hun examen helemaal afronden. Sommigen van deze laatste leerlingen weten bij voorbaat al dat ze geslaagd zijn, maar moeten nog wel aan de start verschijnen. Dat geeft alvast een prima gevoel.

Uitgelaten stemming op Cambreur-vmbo

17 juni 2021

Zes lange dagen moesten de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg langer wachten op de uitslag van hun examen. Frustrerend voor leerlingen, ouders, school. Maar op woensdagavond om zeven uur vulde het zonnige plein van het vmbo-gebouw zich met uitgelaten leerlingen en supertrotse docenten. Ferme tikken op de schouder, omhelzingen, hugs voor de leerlingen onderling, een elleboog, een boks of een high five van de drie mentoren voor hun leerlingen. Afdelingsleider Marloes Luijten spreekt de leerlingen kort toe en feliciteert hen. Daarna vertrekken ze met hun eigen mentor naar een lokaal om hun cijferlijst te bekijken, te besluiten of ze nog aan een herkansing mee willen doen. Op dit moment is de vreugde en de opluchting zo groot, dat bijna niemand weer in de banken wil kruipen. Alle geslaagde leerlingen krijgen een vlag en poseren samen met hun klasgenoten voor een feestje thuis kan beginnen. Buiten wachten ouders om zoon of dochter te feliciteren. Een fijne lichting vmbo’ers gaat het Cambreur verlaten, ze gaan gemist worden.

De cijfers:

Vmbo bb 19 leerlingen1 leerling moet nog een rekentoets maken 18 leerlingen geslaagd, Op dit moment 95 % geslaagd van die leerlingen die het examen hebben afgerond.

Vmbo kb 46 leerlingen. 3 leerlingen moeten nog in het tweede of derde tijdvak examens maken 43 leerlingen geslaagd Op dit moment 94% geslaagd van die leerlingen die het examen hebben afgerond.

Het Cambreur feliciteert zijn leerlingen van harte en wenst de nog niet geslaagden in de komende twee weken heel veel succes. De vmbo-leerlingen moesten nog zes dagen wachten op de uitslag en toen mocht bij hen ook de vlag uit.CAMBREUR NIEUWS ( JUNI )

CAMBREUR NIEUWS Posted on di, juni 01, 2021 17:53

Cambreurleerlingen nemen spectaculair afscheid van hun gebouw

Minder uitbundig door de beperkingen vanwege corona, maar toch …

LO-docent Tom Deelen organiseerde vrijdag ondersteund door Bram Thielen een aantal bijzondere activiteiten, waaraan leerlingen op inschrijving konden deelnemen. Ze mochten doen wat op school normaal gesproken niet kan: lasergamen, graffiti en fanatieke partijtjes voetgolf. Het meest spectaculair was het abseilen aan de voorkant van het gebouw. Dit leverde heel wat belangstelling op van voorbijgangers en een ervaring om nooit te vergeten voor de deelnemers.

Maandag 31 mei nemen havo5 en vwo6 afscheid. Zij hebben op het oude hoofdgebouw immers het langst les gehad en kunnen alleen bij hun afscheid van de nieuwbouw profiteren. Lasergamen staat op het programma. En zo net na het laatste examen in het eerste tijdvak werd er fanatiek meegedaan. Alle hoeken en gaten van het gebouw werden benut. Hun docenten Tennebroek en Smits waren eveneens van de partij en deden aan enthousiasme niet onder voor de leerlingen. Resultaat: bezweet, uitgelaten en enthousiast keerde iedereen huiswaarts.

Dinsdag 1 juni startte de sloop van het gebouw. De hekken staan er al, een groot deel van de mozaïeken is al verwijderd, het strippen kan beginnen.

Tweetalig vwo4 presenteert plannen voor gemeente Dongen

22 juni 2021. Vanuit het vak Global Studies presenteren onze leerlingen van Tvw4 al jaren hun onderzoek naar een gekregen onderwerp. Dit jaar zocht de gemeente ondersteuning voor het herinrichten van het terrein van de appelboer aan de Noorderlaan, een nieuwe bestemming voor het voormalige broederhuis Glorieux en hoe maak je de omgeving van het zonnepark Tichelrijt aantrekkelijk. Voor de Noorderlaan werd door onze leerlingen vooral gekeken naar nieuwe vormen van wonen. Tiny houses, gezamelijke woningen en een centra voor ouderen. Het broederhuis werd een combinatie van spelen, kunst, wonen en werken. De omgeving van het zonnepark werd ingericht met wandelroutes, een educatief centrum en alles onder het kopje verduurzaming. 

De leerlingen hebben een fantastische prestatie geleverd waar docent Bas Brouwers ontzettend trots op kan zijn!CAMBREUR NIEUWS ( maand mei)

CAMBREUR NIEUWS Posted on ma, mei 17, 2021 11:00

Gastles aan leerlingen van de Linusgroep van Basisschool De Vijf Eiken

Om de bubbels zo gesloten mogelijk te houden, is het geven van gastlessen op de basisscholen dit schooljaar wat lastiger. Echter in deze tijden leren we ook te kijken naar de mogelijkheden. Het bleek dat Basisschool  De Vijf Eiken met de Linusgroep de uitdaging aan wilde gaan. Een groep leerlingen variërend van 6 jaar tot 11 jaar, die voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs volgt, heeft zich de afgelopen weken beziggehouden met het thema Duurzaamheid. Een gastles van het Cambreur College zou een mooie afsluiting zijn van het thema. In samenspraak is besloten een online les te geven aan de Linusgroep over Stenen & Mineralen. Een onderwerp waarover de leerlingen graag meer wilden weten. Zo gezegd, zo gedaan! Een online gastles over Stenen en Mineralen verzorgd door docente mevrouw Oversteeg (biologie) waarbij de aandacht gevestigd werd op het ontstaan van stenen, de samenstelling van stenen en de bijzondere eigenschappen van stenen. Met het laatste kon prima aangesloten worden op het thema Duurzaamheid, middels de zogenaamde COslurpende Olivijn.Een hele leuke uitwisseling voor zowel de docenten als leerlingen. Een uitwisseling waarbij de complimenten moeten worden gegeven aan de leerlingen. Het was mooi om te zien hoe jong leerlingen ook zijn, ze goed om kunnen gaan met de tablet en koptelefoon om de gastles bij te wonen. Speciale dank aan de lerares, mevrouw Danielle Wijbrandi, voor de goede begeleiding en technische ondersteuning tijdens de gastles, aldus mevrouw Uyen Oversteeg, vwo-docent van het Cambreur.

Cambreurianen in beweging.

Hoezo zijn onze pubers niet vooruit te branden? In de week van de beweging, op de dag van Koningsspelen, hebben 17 leerlingen van Vw5 zich actief ingezet voor een goed doel. Een alternatief voor het duurzaamheidsproject bij biologie, wat door de lockdown begin van het jaar 2021 niet uitgevoerd kon worden.Deze leerlingen hebben op een vrije vrijdagmiddag geprobeerd om in 30 minuten zoveel mogelijk km’s  te wandelen/joggen of fietsen. Een ommetje om de kanovijver bij De Vennen, via het trimbos of een route door het dorp. Zo loop je al gauw een kilomater of drie. Sportclub De Vennen is behulpzaam en genereus geweest om een 9-tal leerlingen (verdeeld over twee tijdsloten) te verwelkomen in hun fitnesszaal, waar ze de km’s bijeen konden fietsen. Deze fanatiekelingen fietsten wel gemiddeld 14 km in een half uur!

Met dank aan familie, vrienden en collega’s die de leerlingen sponsorden, bewogen de leerlingen zo een bedrag van 320 euro bij elkaar. Het bedrag wordt vervolgens besteed aan de nieuwe schooltuin. Onze leerlingen gaan voor groen, diversiteit en duurzaamheid. Hoogstwaarschijnlijk wordt het een mooie Japanse kersenbloesem die de voorruin mooi rose zal kleuren zodra het zonnetje zich in het voorjaar weer laat zien.

Robin van Sunten, Sandra Koenen en Uyen Ovesteeg bedanken ieder voor de sponsoring en speciale dank aan Sportclub De Vennen voor hun gastvrijheid!

Jens van Dongen neemt deel aan de Biologie Olympiade 2021

Ieder jaar zijn er wel leerlingen van het Cambreur die een oorkonde krijgen voor hun prestatie bij de voorronde van de Biologie Olympiade. Een oorkonde betekent dat je tot de top-5% procent hoort van Nederland. Nogal een prestatie wetende dat er jaarlijks duizenden leerlingen meedoen.

Zo nu en dan is er een leerling die tot de top 200 behoort. Dit betekent dat je door de voorronde heen bent en naar de tweede ronde mag. Een tweede ronde waarin de leerlingen een masterclass krijgen voor de nodige verdieping in de biologie en vervolgens getoetst worden op hoog niveau. Een enkeling is bereid om door te gaan, voor de leuk maar ook om te winnen. De finale is bestemd voor de twintig beste deelnemers van de tweede ronde, zij worden uitgenodigd voor de achtdaagse eindronde, bestaande uit colleges, practica en toetsen. Een uitzonderlijke en unieke ervaring.

Bij hoge uitzondering is er een leerling die de finale haalt! Dat betekent dat je tot de 20 beste deelnemers behoort. En in het gekke schooljaar 2020-2021 waarvan je denkt dat het niet gekker kan worden, lukt het Jens van Dongen uit Tvw5b om in de finale terecht te komen! Jens, van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Een echte beloning voor het harde werken!

Altijd nog een keer een kijkje willen nemen op je middelbare school…? Dit is je laatste kans!

Vrijdagavond 21 mei en zaterdag 22 mei zijn belangstellenden uit Dongen en omstreken welkom om afscheid te komen nemen van gebouw A en gebouw C van het Cambreur College. Op beide dagen zijn de gebouwen A en C open om nog een keer rond te kijken. Tevens kan een kijkje genomen worden in het nieuwe gebouw. Op zaterdag zijn de gebouwen geheel coronaproof gevuld met presentaties en activiteiten van enkele organisaties, sportverenigingen en ondernemingen uit Dongen en omstreken.
Wanneer u in Dongen woont, komt u dan zoveel mogelijk te voet of op de fiets om parkeerproblemen te voorkomen. Als u toch met de auto komt, dan kunt u de onderstaande parkeertips in overweging nemen.

Parkeertips:
-Huisartsenpraktijd Kloosterpad : Kloosterpad 11a Dongen
-Jumbo Dongen: Mgr. Schaepmanlaan 8 Dongen
-Ventweg Mgr. Schaepmanlaan
-Parkeerplaats oude Bibliotheek Mgr. Schaepmanlaan

Wij vragen u om u bij het bezoek aan de volgende voorschriften omtrent Corona te houden:
-draag een mondkapje
-desinfecteer uw handen als u binnenkomt
-breng geen bezoek aan de gebouwen als u klachten heeft
-blijf thuis als u positief getest bent of in afwachting bent van een testuitslag
-houd 1,5 m afstand
-zorg ervoor dat u tijdens het bezoek doorloopt. Blijf niet langer dan 5 min. stilstaan, zodat ongemakkelijke situaties voorkomen worden.

Als u interesse heeft om de gebouwen te bezoeken, dan kunt u zich aanmelden via onze website of via onderstaande link. www.cambreurcollege.nl
https://kwadrantsg.wufoo.com/forms/zyqqdhi1chmr9l/

Tweetalige leerlingen gaan per post de wereld over

Even terug heeft TTO 1B een start gemaakt met het miniproject POSTCROSSING.  Eind april kregen alle leerlingen van deze klas van hun docent at random een adres ergens op de wereld toebedeeld. Er werden vervolgens aan onbekende mensen vrolijke lentekaarten gestuurd met een lieve groet erop voor de geadresseerde. De meeste leerlingen schreven ook iets over zichzelf, over hun school, over hun covid-19 -ervaringen of over een bijzonder plekje in Nederland. Nu we een aantal weekjes verder zijn, blijkt dat een aantal kaarten echt ver weg aangekomen is: in Rusland, Taiwan, Amerika en in nog meer verschillende landen op kortere of juist nog langere afstand bij ons vandaan. Vanuit de hele wereld krijgen we inmiddels kaartjes terug. Zo leren onze leerlingen op hun beurt iets over verre tradities, talen en geschiedenis van de afzenders. Een flinke optelsom toont aan dat de door ons gestuurde kaarten via snail mail al 81.348 km hebben afgelegd!  We zijn benieuwd wat er nog meer in de brievenbus zal komen!

Kunstwerk vmbo 2 en 3 in het teken van 75 jaar bevrijding

Op 8 juni wordt een openbaar kunstwerk geplaatst in het park bij de Cammeleur. Dit is tot 12 juni te zien.

Leerlingen van vmbo 2 en 3 hebben dit vorig jaar gemaakt onder leiding van hun docent Kunst Beeldend Peter Nuijten.Het thema is 75 jaar bevrijding, vormgegeven middels 100 platte kistjes van hout, beschilderd in een grasimpressie. Daarop zijn vlinders geschilderd, vlinders als symbolische vorm voor vrijheid. Het kunstwerk zal omgeven zijn door geweren met daarop rozen en tulpen. Deze symboliseren de kwetsbaarheid van onze vrijheid.  Het geheel heeft een oppervlakte van 5x5mtr.

Dank aan de Cambreurleerlingen en aan hun docent Peter Nuijten voor deze bijdrage.

Afscheid oude gebouwen Cambreur College


Ruim 1500 belangstellenden dwaalden vrijdag 21 en zaterdag 22 mei door het oude blauwe hoofdgebouw en op het mavogebouw aan de Bolkensteeg. Op inschrijving en in beperkte groepjes, uiteraard met mondkapjes liepen de bezoekers door de lege school. Het leek een beetje op een reünie: groepen oud-leerlingen spraken met elkaar af om samen herinneringen op te halen, nog een boek uit de kast van meneer Koreman mee te nemen als aandenken of een landkaart van mevrouw Ten Thije. Acht dames van de MMS brachten een laatste bezoek aan het gebouw dat in hun tijd gloednieuw was. Ook oud-rector Zuster Marie-Bernard kwam afscheid nemen van haar gebouw.
Op zaterdag hebben op beide gebouwen diverse verenigingen en bedrijven zich kunnen presenteren. De coronamaatregelen beperkten de hoeveelheid bezoekers, maar deze eerste stappen op weg naar meer werden toch gewaardeerd.Zo helemaal leeg is wel duidelijk geworden dat het Cambreur aan nieuwbouw toe was. 


Uitsluitend positieve reacties voor de schitterende nieuwbouw: transparant, licht, modern, maar ook gezellig en warm. Hoogtepunt was de muzikale omlijsting van het jeugdorkest op de trappen van de aula. Hier werd direct duidelijk welke kansen en mogelijkheden het nieuwe gebouw biedt.
Heel veel dank voor de organisatoren Bram Thielen, Bert Smits, Wendy van Rooy en Marcella Kant, die geholpen door het conciërgeteam, een aantal collega’s, leerlingen en leden van de ouderraad dit afscheid mogelijk gemaakt hebben. 


Het hoofdgebouw wordt in de komende maanden gestript en vervolgens afgebroken, het mavogebouw krijgt na de zomervakantie een nieuwe bestemming.