Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Uitbreidingswijk De Beljaart in Dongen nadert voltooiing

BUURTNIEUWS Posted on wo, juni 17, 2020 15:29:53

Mix van wonen, natuur en maatschappelijke voorzieningen

Dongen, 17 juni 2020. Wethouder Eline van Boxtel (Ruimtelijke Ordening) is trots als ze ziet hoe De Beljaart van tekentafel naar woonwijk is gegroeid : “Mensen wonen hier graag vanwege de opzet van de wijk en het groen. Als ze verhuizen, dan doen ze dat meestal naar nieuwere fases in De Beljaart. En het uitloopgebied van de wijk, met de EVZ en natuurspeeltuin Beljaart Buiten, is ook voor veel andere Dongenaren een fijne plek geworden om te bewegen en te recreëren.” De wethouder zei dit tegen pers en belangstellenden bij gelegenheid deze ochtend van het naderend feit dat deze nieuwe Dongense woonwijk haar voltooiing nadert. Het uitwerkingsplan voor de laatste fase voor maximaal 65 woningen is nu klaar. Als deze huizen er eind volgend jaar staan, is het laatste deel van De Beljaart bebouwd. Zo’n 800 woningen, diverse maatschappelijke voorzieningen, een ecologisch recreatiegebied en een rondweg is Dongen dan rijker. Alleen de bouw van het Integraal Kind Centrum staat nog op de planning.

Vorige week stemde het college van burgemeester en wethouders in met de plannen voor Fase 5 van de wijk. Dit wijkje ligt tussen de twee rotondes aan de Beljaartlaan en de Lage Ham-Noorderlaan. Ontwikkelaar Van Wanrooij maakte schetsen voor 60 rijwoningen en tweekappers, rekening houdend met de monumentale kastanjebomen in dit gebied. Vanaf 26 juni liggen de plannen ter inzage. In Fase 5 verkoopt de gemeente ook enkele vrije kavels voor particuliere bouw. Deze gaan, net als de woningen van Van Wanrooij, eind 2020 in de verkoop.

Gebouwd op historie

In 2005 werden de eerste plannen gemaakt voor het gebied van 34 hectare, ten noorden van de kern Dongen. Vooraan op deze locatie stond het asielzoekerscentrum (AZC), maar bekend was dat het AZC op termijn plaats zou maken voor de nieuwbouw van De Beljaart. Met inwoners en organisaties als de Heemkundekring werden uitgangspunten voor de nieuwe wijk opgesteld. Het moest een gebied worden waar de geest van de plek kon worden beleefd, met een eigen, Dongense identiteit. Vroeger lag hier de grens tussen de ‘Baronie van Breda’ en ‘het Graafschap Holland’. De grensafscheiding werd ‘De Beljaart’ genoemd. In het veengebied leefden de mensen zonder zorgen (sans souci) omdat je er geen belasting betaalde. Vier authentieke stichten (ontginningslijnen) vormden de basis voor het stedenbouwkundig plan met langgerekte zichtlijnen en groenstructuren. In 2008 werden de eerste woningen in de Schoolsticht gebouwd.

De vijf fases van de wijk

Wijk met voorzieningen

De afgelopen jaren zijn er honderden koop- en huurwoningen opgeleverd in diverse prijsklassen voor uiteenlopende doelgroepen, van alleenstaanden tot gezinnen en van jong tot oud. Wooncorporatie Casade heeft voor ongeveer 30% sociale woningbouw gezorgd. Ongeveer de helft van de woningen is gasloos, een deel daarvan is geheel energieneutraal. In het plan is ook ruimte gemaakt voor (woon)zorgvoorzieningen, zoals een medisch centrum en een complex voor mensen met een verstandelijke beperking. De wijk wordt ontsloten via de nieuw aangelegde rondweg, de Beljaartlaan. Het is de bedoeling dat medio 2022 op de oude locatie van het AZC een nieuw Integraal Kind Centrum open gaat. Hier verhuist onder andere de Heilig Hart School naar toe.

Centrale groenzone

De Beljaart heeft een uitgesproken natuurlijk groen karakter. Om de hoek ligt de Ecologische Verbindingszone, die Waterschap de Brabantse Delta en gemeente Dongen hebben gerealiseerd. Het ‘ecopad’ zoals wandelaars en fietsers het vaak noemen, verbindt de wijk enerzijds met het achterliggend landschap van de kernen ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart en anderzijds met de Biezen en de Hoge Akker. Voor kinderen is natuurspeeltuin Beljaart Buiten aangelegd. In de wijk zelf is bewust gekozen voor één groot en groen gebied, met een verbinding naar de EVZ. Het ontwerp voor deze Groene Long is met wijkraad De Beljaart gemaakt. Het eerste deel is afgelopen jaar opgeleverd en bestaat onder andere uit een fontein met waterpartij, die ook als opvangbassin voor regenwater fungeert. Het tweede deel krijgt fruitbomen, bloemenweides en kruidentuinen en wordt naar verwachting in de winter van 2021/2022 aangelegd.Nog geen duidelijkheid voor Vereniging Spaar de Duiventoren

DONGENS ALLERLEI Posted on di, juni 16, 2020 10:26:41

Uitspraak Raad van State N629 kan alle kanten op

‘corona’vergadering van de vereniging

Ik wil u waarschuwen dat de uitspraak van de Raad van State nog enige tijd op zich kan laten wachten’, waarschuwde rechter Diepenbeek van de Raad van State na de zitting over de N629 van afgelopen vrijdag in Den Haag. Normaal doet de Raad binnen 6 weken uitspraak. Dat kan nu drie maanden worden of mogelijk langer als er nog aanvullend onderzoek plaats moet vinden. Hoe de uitspraak van de Raad van State dan uit gaat pakken? ‘Dat zal afhangen hoe de Raad van State alle standpunten afweegt’, aldus Jasper van Ginneken de juridische vertegenwoordiger van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik. Het kan alle kanten op. Bovendien kan volgens van Ginneken het besluit daarna nog op een aantal elementen getoetst worden aan het Europese recht. Het eind is dus nog lang niet in zicht.

Compensatie

Een extra complicatie is de verplichting om de aantasting van de natuur door een nieuwe weg te compenseren. De compensatie moet voldoende zijn geborgd. Zonder borging dat de compensatie er daadwerkelijk komt, mag niet begonnen worden met de werkzaamheden. Dat is in ieder geval bij de Wildertse Arm nog niet gebeurd, zo moest Oscar van Rijn van de gemeente Dongen die voor de provincie sprak, toegeven.

Stikstof

De oplaaiende stikstofdiscussie kan extra problemen opleveren. De meningen liepen op dit door de Milieuvereniging Oosterhout aangekaarte punt uiteen. De advocaat van de provincie Hans Besselink vond dat er door een nieuwe weg geen extra stikstofdepositie plaats zou vinden op het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied de Langstraat. Dat zou volgens hem uit de rekenmodellen van de overheid volgen. De Milieu Vereniging Oosterhout, die het specialistische bureau Geetacs had ingeschakeld, vond van wel. In ieder geval is de stikstofdiscussie er na het vernietigende rapport van de commissie Remkens van afgelopen vrijdag niet eenvoudiger op geworden. Wellicht doelde de Raad van State daarop toen aangegeven werd dat mogelijk aanvullend onderzoek nodig kan zijn.

Positief gevoel

Voorzitter René Roovers van de Vereniging Spaar de Duiventoren was bij de zitting van de Raad van State in Den Haag aanwezig. De zitting vond plaats in de imposante Gotische Zaal en heeft maar liefst 4 uur geduurd. Roovers heeft een positief gevoel overgehouden aan de zitting. ‘Het betreft hier het hoogste bestuursrechtelijke college van Nederland. Er is door een meervoudige kamer van drie rechters zeer kritisch gekeken naar de argumenten uit ons beroepschrift. Over ons belangrijkste bezwaar hadden de rechters geen aanvullende vragen. ‘Het ontbreken van enig maatschappelijk nut van deze nieuwe weg, een investering van 30 miljoen tegenover een rijtijdwinst van één minuut en dat ten koste van onze kostbare natuur’, dat punt uit het beroepschrift van de Vereniging was blijkbaar voldoende helder. Het verbeteren van de bestaande weg is en blijft een prima alternatief en het is hopen dat de Raad van State dit voldoende meeweegt. ‘In ieder geval wil ik iedereen die zich de afgelopen jaren met hart en ziel heeft ingezet voor onze natuur en het behoud van onze Dongense groene long van harte bedanken voor hun geweldige inzet’, zo blikte Roovers terug op de jarenlange strijd om de Duiventoren en het Blik.Actie vakantietas Protestantse Kerk Dongen-Rijen.

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, juni 15, 2020 12:45:19

Unieke samenwerking tussen PKN Dongen-Rijen, Stichting Leergeld WestBrabant Oost, afdeling Dongen, gemeente Dongen en Werkgroep Arm in Arm.

100 Kinderen in Dongen en 53 kinderen in Rijen ontvangen een vakantietas.

Dongen-Oude Kerk. Foto: Adriaan Raesen

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar vakantieoorden, blijven zij achter.De Protestantse Kerk Nederland heeft hier vorig jaar een landelijk project voor opgezet: Aktie Vakantietas. De PKN Dongen-Rijen heeft dit project vorig jaar overgenomen en er zijn in 2019 60 tassen uitgereikt. Er is toen aansluiting gezocht bij Stichting Leergeld WestBrabantOost, afdeling Dongen en werkgroep Arm in Arm om de tassen op de juiste plaats te krijgen. De genoemde instellingen vonden dit zo’n goed idee en hebben contact gezocht met de PKN Dongen-Rijen om dit project in Dongen voort te zetten. Ook de gemeente Dongen sluit zich vanwege de Coronacrisis eenmalig bij dit bijzondere project aan als extraatje voor kinderen in Dongen die thuisblijven. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat dit jaar 100 tassen naar kinderen in Dongen gaan die niet op vakantie kunnen.

Er is voor gekozen een tas aan te bieden voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar.De tas is gevuld met een kaartje voor zwembad de Vennen, inclusief snack en een drankje, een cadeaubon van de Bruna en muntjes voor een ijsje. Kortom een tas vol plezier.

Door de financiële bijdragen van de Diaconie PKN Dongen-Rijen, eenmalige bijdrage gemeente Dongen en werkgroep Arm in Arm is het mogelijk om dit jaar deze tassen samen te stellen.De 53 tassen voor Rijen worden volledig bekostigd door de PKN Dongen-Rijen.

De tassen worden 1 week voor de vakantie rondgebracht bij de kinderen door medewerkers van Stichting Leergeld en de werkgroep Arm in Arm. Deze instellingen zijn bekend met de gezinnen en de kinderen die hiervoor in aanmerking komen.De maatschappelijke instellingen die deze tas mogelijk maken, hebben in de voorbereiding al besloten hier binnen Dongen en Rijen een terugkerende gewoonte van te maken en om ook in 2021 deze vorm van hulp aan kwetsbare gezinnen opnieuw mogelijk te maken. Mocht u ideeën hebben of wilt u deze actie financieel ondersteunen dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd.

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer Diaconie PKN Dongen-Rijen: NL03 ABNA 0470 6170 55 o.v.v. vakantietas of Werkgroep Arm in Arm NL55 RABO0158820754 o.v.v. vakantietas.

Ideeën van particulieren en/of ondernemers die de inhoud van de tas mee willen vullen in 2021, kunt u sturen naar info@arminarmdongen.nlDongenaar wacht grote veranderingen op gebied van de afvalverzamelcyclus van de gemeente

DONGEN OPTIMAAL Posted on za, juni 13, 2020 22:11:34

Informatieavond over nieuw afvalophaalsysteem in Dongen levert interessante vragen en antwoorden op.

Onze excuses voor de hier en daar niet optimale geluid- en beeldfragmenten

Specialisatie ambtenaar Oscar van Rijn, wethouder Rene Jansen en enkele gastsprekers presenteerden op donderdag 12 juni een voorlichtingsavond over het nieuwe afvalsysteem in Dongen. De  bedoeling is dat vanaf de  herfst  dit jaar de veranderingen op dit gebied  langzaam zullen doorgevoerd worden. Hoofdonderwerp was de uitleg aan de raad over VANG (Van Afval Naar Grondstof ) en de toegangscontrole van de milieustraat Coolhof. Op donderdag 16 januari dit jaar stond de gemeenteraadsvergadering in het teken van het uitvoeringsplan Van Afval Naar Grondstof. De gemeente wil zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken en samen met inwoners voor zo min mogelijk restafval gaan. Dongen ziet het als een uitdaging en waar iedere inwoner van Dongen mee te maken krijgt. Tijdens deze speciale voorlichtingsavond waarvan u via bijgaande YouTube registratie alles kunt volgen kreeg de raad antwoorden op soms interessante vragen. De kern daarvan ging over de vraag waarom het zo belangrijk is dat we in Dongen anders omgaan met restafval.

De raad behandelde na ambtelijke voorbereidingen de aanpassingen in het afvalverwerkingssysteem. Het raadsvoorstel waarin de Dongenaren worden geacht mee te werken en te wennen aan significante veranderingen op dit gebied werd op een waardige en opvallende eensgezinde wijze besproken. Zowat alle partijen waren gematigd positief over de voorstellen. Wel blijven er wensen over. De raad wil dat er rekening moet worden gehouden met de haalbaarheid van sommige van de aangekondigde maatregelen. Zo kan de Dongenaar straks veel minder gebruik maken van de ondergrondse vuilniscontainers en is het plan geopperd dat de PDM verzamelbakken bij supermarkten gaan verdwijnen. Dat laatste was in januari duidelijk een pijnpunt bij vooral de PvdA.De raad opperde toen dat er rekening gehouden moet worden met ouderen, mindervaliden en bepaalde andere bevolkingsgroepen die door de sterke beperking van het aantal malen dat gebruik mag worden gemaakt van ondergrondse vuilverzamelplaatsen, te zware zakken moeten gaan sjouwen.Als het aan de gemeente ligt wordt na september nog 1 keer in de vier weken restvuil opgehaald .Nu is dat nog om de twee weken. De afgelopen donderdag werd ten behoeve van de raad een informatieavond belegd. De Dongense bevolking gaat binnenkort op diverse manieren voorgelicht worden op de aanstaande veranderingen . De veranderingen gaan in fases eind dit jaar en begin volgend jaar ingevoerd wordenOpruimactie van onooglijke fabrieksterreinen vordert gestaag

DONGENS ALLERLEI Posted on do, juni 11, 2020 17:35:07

Opruimactie van onooglijke fabrieksterreinen vordert gestaag

Directeur Jurgen Kemps van Dongen Pallets, tevens opdrachtgever en financier voor de opruiming van de gewraakte opslag van de TUF – resten, is tevreden over de vorderingen die gemaakt worden bij het opruimen van de infill ( rubber en zand) en de kunststofgrasmatten van de terreinen aan de Vierbundersweg 15 en De Schacht 3. Als het schone stuk grond is opgeleverd zal ( buurman) ECCO er een begin maken met de bouw van een uitbreiding van haar panden. In het nieuwe pand zal geen productie plaatsvinden. Afgelopen maand kwam er een begin van het einde van de TUF activiteiten in Dongen na ruim vijf jaar bijna gestructureerde overlast.

De gemeente Dongen is ook verheugd over de aanpak van het opruimen van het onooglijk geheel. Volgens planning wordt het terrein in het voorjaar van 2021 ‘ riekschoon ‘ opgeleverd. De vergunning voor de opslag en recycling van kunstgrasmatten zal daarna worden ingetrokken.Op maandag 18 mei , direct na de overeenkomst is al begonnen met de werkzaamheden. Dit gebeurt nog steeds onder regie van de firma Gubbels Infra en Milieu BV. Vijf dagen in de week wordt er gewerkt met inzet van groot materieel. In de afgelopen weken hebben ongeveer 300 vrachtwagens in totaal 9.000 ton infill afgevoerd. Daarvan was ongeveer 6.000 ton los infill binnen in de hallen aanwezig. De andere 3.000 ton infill is afkomstig van het zeven van de flappen grasmatten waarin veel infill aanwezig is. Met de afvoer van 6.000 ton los infill is de overtreding voor het teveel aan opgeslagen infill, in het kader van de last onder bestuursdwang voor TUF Recycling BV, beëindigd. In de afgelopen weken is op Tichelrijt tevens een begin gemaakt met het zeven van de stukken kunstgrasmatten. Bij het zeven van deze stukken komt veel infill vrij dat dus continu wordt afgevoerd. Daarnaast is deze week ook een start gemaakt met het uitkloppen, shredden en zeven van de rollen kunstgrasmatten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde machines.

Deze werkzaamheden vinden inpandig plaats en verlopen tevens voorspoedig. Het op een terrein aanwezige kantoorgebouw is men aan het strippen waarna dit gebouw als eerste gesloopt gaat worden. Vervolgens wordt een start gemaakt met de afvoer van de brandresten. De andere hallen blijven voorlopig in takt, zodat het uitkloppen, shredden en zeven inpandig plaats kan blijven vinden. Elke vier weken heeft een overleg plaats met de firma Gubbels Infra en Milieu BV, TopGrass BV, opdrachtgever Dongen Pallets, de OMWB en de gemeente Dongen over de stand van zaken. Verder blijft Dongen de provincie en het verantwoordelijk ministerie van de ontwikkelingen op de hoogte houden. In de afgelopen periode heeft zowel Gubbels als de gemeente geen vragen of klachten van buurtbedrijven ontvangen.Eerste fase Provinciale weg N629 vordert en benadert voltooiing.

DONGEN IN ZICHT Posted on wo, juni 10, 2020 15:46:08

Oosterhoutse gedeelte krijgt vorm

foto: Provincie Brabant

De werkzaamheden die Heijmans tijdens het weekend van hemelvaart heeft uitgevoerd zijn goed verlopen en volgens planning. Tijdens dit weekend is een deel van het kruispunt van de N629 met de op- en afrit aan de westzijde van de A27 gereconstrueerd en na openstelling kon het verkeer gebruik maken van de nieuwe verkeersregelinstallatie. Er zijn weer nieuwe belangrijke werkzaamheden en verkeerstechnische ingrepen gepland om de voltooiing van dit eerste gedeelte van de aanleg van de nieuwe N629 te bewerkstelligen

Van vrijdag 3 juli 2020 20.00 uur tot en met maandag 6 juli 2020 06.00 uur.

Aan de oostelijke op- en afrit van de A27/N629, aan de kant van Oosteind, worden dan verschillende werkzaamheden verricht. Na deze afsluiting maakt het verkeer gebruik van de nieuwe kluifrotonde en het nieuwe viaduct. Daarnaast wordt de bestaande kruising bij Ter horst aangesloten. De oostelijke op- en afrit is volledig afgesloten. Het verkeer dat gebruik wil maken van de afrit Oosterhout-Dongen van de A27 vanuit Breda wordt ter plaatse omgeleid via de A27 afrit Geertruidenberg. Het verkeer richting Utrecht wordt ter plaatse omgeleid via Oosterhout-Oost. Vanaf maandag 6 juli 2020 rijdt het verkeer hier over de nieuwe rijbaan N629 en het viaduct en is nieuwe kluifrotonde volledig in gebruik.

Van 17 augustus 2020 tot en met vrijdag 18 september 2020.

De laatste werkzaamheden aan de N629 worden dan opgestart, om het verkeer doorgang te kunnen geven is er bij de kruising Ter Horst/Provincialeweg een bypass gerealiseerd waar het verkeer gedurende de werkzaamheden overheen rijdt. De kluifrotonde is in gebruik en via de kluifrotonde is ook de carpoolplaats bereikbaar. De parallelweg langs de N629 is tijdelijk eenrichtingsverkeer vanuit Oosteind richting de kluifrotonde (in de eindsituatie zal het eenrichtingsverkeer juist tegengesteld zijn). Verkeer richting Oosteind en ’s Gravenmoer wordt ter plaatse omgeleid via Dongen. Ter Horst is alleen bereikbaar vanaf de noordzijde en kan alleen verlaten worden in zuidelijke richting.

Vrijdag 18 september 2020 20.00 uur tot en met zaterdag 19 september 2020 06.00 uur.

Tijdens deze nachtafsluiting wordt de laatste deklaag aangebracht voor de aansluiting van de N629 aan het nieuwe kruispunt. Vanaf 19 september maakt het verkeer gebruik van de opengestelde N629.De omleiding voor zowel fiets- als autoverkeer van beide richtingen vindt plaats via de Provincialeweg en de Hoogstraat. Binnenkort kan men deze omleiding raadplegen via de digitale kaart. Vanaf zaterdag 19 september rijdt het verkeer over de volledig gereconstrueerde N629. Van maandag 21 september 2020 tot en met vrijdag 2 oktober 2020 is Heijmans bezig met het opruimen van onder andere de tijdelijke verhardingen in dit eerste fase project.Dongen, eerste en gewoonste gemeente van het land, begint met chatbot

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, juni 10, 2020 14:59:57

Een nieuwe manier om met de gemeente te praten

Dongen – Vanaf vandaag, 10 juni 2020, kunnen inwoners van Dongen als eerste in Nederland via een chatbot vragen stellen over verhuizen en reisdocumenten. Een mooie stap in het verder verbeteren van de dienstverlening én mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen. Op den duur kunnen mensen die naar Dongen verhuizen, dat ook daadwerkelijk regelen via de chatbot. De chatbot is een toevoeging aan de bestaande kanalen als WhatsApp, telefoon, e-mail en Facebook Messenger.

Wat is een chatbot?

Een chatbot (virtuele assistent) is een ‘robot’ die is geprogrammeerd om zaken met een klant af te handelen, in plaats van een echte medewerker waarmee je chat. In het bedrijfsleven wordt een chatbot al vaker toegepast. Bij de overheid gebeurt dit nog niet op grote schaal. De chatbot is dan ook voor de overheidsdienstverlening een nieuwe ontwikkeling in de wijze waarop wordt gecommuniceerd met inwoners.

Gemeente Dongen bijt het spits af!

Bij gemeente Dongen gaat Gem, de naam van de chatbot, live met inwoners. ‘We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. We willen onze inwoners graag snel, betrouwbaar en eenduidig informeren. De chatbot is een innovatieve manier om dat te doen. Ik ben er dan ook trots op dat we dit in Dongen gaan testen’, aldus burgemeester Marina Starmans. Het is een lerend proces, waarbij de chatbot tijdens de pilot kennis en ervaring opdoet om de chatbot nog beter te maken. De kennis en ervaring van de techniek en gesprekken wordt met alle andere gemeenten in Nederland gedeeld. Bij de start van de pilot geeft de chatbot antwoord op vragen over verhuizen, paspoorten en ID-kaarten. Ook verwijst de chatbot door naar de juiste pagina op de website als het gaat om veel gestelde vragen of bij het doen van een melding. Als de chatbot het antwoord op de vraag niet weet wordt het gesprek, tijdens kantooruren, overgenomen door een medewerker van de gemeente. Later worden hier meer onderwerpen toegevoegd en wordt ook een transactie mogelijk, zoals het doorgeven van een verhuizing via de chatbot. Tijdens de pilot wordt ook onderzoek gedaan naar de impact van de chatbot op de medewerkers en de gemeentelijke organisatie. De deelnemende gemeenten worden hierbij begeleid bij de implementatie.

Wat levert het op?
Het resultaat van de pilot is een live chatbot. Deze Virtuele Assistent Gemeenten is daarna ook inzetbaar voor andere producten (zoals evenementen, melding openbare ruimte) en alle andere gemeenten. Daarnaast publiceert de innovatiegroep een rapport over het innovatieproces, hoe een chatbot te implementeren in de organisatie en wat de impact hiervan is op mens en organisatie.

Wie zijn hiermee bezig?

Dit doet de innovatiegroep chatbot. Deze groep is een coalitie van A&O fonds Gemeenten, Vereniging Directeuren Publiekszaken, VNG Realisatie, Topkring Dienstverlening Gemeenten en 3 deelnemende gemeenten (Dongen, Tilburg, en Utrecht). Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie: ’de chatbot geeft een impuls aan innovatie. Het is een slimme manier om informatie uit verschillende bronnen te ontsluiten naar inwoners van de gemeente, zoals we dat met elkaar hebben afgesproken binnen de binnen common ground. Niet alleen qua techniek innovatief, maar ook het proces waarmee alle partijen tot dit resultaat gekomen zijn. Hiermee is het een mooi voorbeeld van samen organisatie, waarbij een applicatie eenmalig wordt ontwikkeld maar met de mogelijkheid om door alle 355 gemeenten van Nederland te gebruiken.’

7 gemeenten kijken mee (Zwolle, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Ede, Den Haag, Hilversum, Leiden, Groningen en Drechtsteden). Ook het Programma Mens Centraal, van het Ministerie van Algemene Zaken is aangesloten om te zorgen voor generieke informatie die door gemeenten hergebruikt kan worden. Bovendien is de Chatbot Verhuizen één van de vier thema’s van NL DigiBeter: https://www.digitaleoverheid.nl/nl-digibeter2019/4-onze-dienstverlening-maken-we-persoonlijker/« VorigeVolgende »