Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Nieuwe afvalinzameling levert meer grondstoffen op door beter scheiden door burgers

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on do, juni 17, 2021 17:43:29

Ruim 35% meer PMD || Inworpen restafval van 39 naar 52

Dongen, 17 juni 2021. Vandaag liet de gemeente Dongen weten dat de eerste cijfers van de nieuwe wijze van afvalinzameling in onze gemeente bekend zijn. Na een evaluatie die overigens deze avond ook nog wordt besproken in de opiniërende raadsvergadering, blijkt dat de inwoners van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart hun afval een stuk beter zijn gaan scheiden. De focus van het ophalen en de daarbij behorende service van de gemeente is duidelijk verlegd naar PMD -afval (wekelijks ophalen aan huis) en gft (de groene bak) en minder op restafval (grijze bak). Dat heeft volgens de gemeente positieve resultaten opgeleverd voor het milieu. De hoeveelheid ingezamelde grondstoffen is fiks toegenomen. Zo is er ruim 35% meer PMD opgehaald dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2021 is er ongeveer 29% minder restafval opgehaald. Men heeft het idee dat de landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner daarmee een stuk dichterbij komt.Ook de pilot hoogbouw blijkt geslaagd. In februari zijn bij tien hoogbouwlocaties verzamelcontainers voor gft geplaatst.

Defect of wennen

De bewoners op die locaties kregen van de gemeente een gft-set cadeau: een gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder over het scheiden van gft. De gemeente zegt dat ‘ inwoners die gebruik zijn gaan maken van deze gft-service, zeggen blij te zijn met deze voorziening en dat hun restafval met 50% tot 66% is afgenomen. Wel heeft deze krant uit reacties van lezers geconstateerd dat de groencontainer op een bepaalde plaats niet altijd te gebruiken is vanwege een defect of andere redenen. Misschien speelt ‘het nieuwe’ hierbij een rol. De gemeente gaat door met het plaatsen van gft-verzamelcontainer bij alle andere hoogbouwlocaties in de gemeente.

Van 39 naar 52

Op basis van de praktijkervaringen, heeft er met onmiddellijke ingang een aanpassing plaats voor inwoners die gebruik maken van verzamelcontainers voor restafval. Het eerst vastgestelde aantal van maximaal 39 inworpen per jaar zorgde bij inwoners voor onduidelijkheid en vragen. Geconstateerd is dat In het eerste kwartaal inwoners gemiddeld 12,5 inworpen per huishouden gebruikt hebben, dat is omgerekend 1 keer per week. Het college heeft daarom besloten om dit aantal voor 2021 bij te stellen naar 52 inworpen. Inwoners met een medische indicatie hebben de mogelijkheid om extra inworpen aan te vragen.

Reactie wethouder en negatieve bijverschijnselen

,,Het is fijn om te zien dat onze inwoners hun afval nog beter zijn gaan scheiden,” vertelt wethouder Jansen. ,,In het begin is het wennen als er iets verandert in de afvalinzameling. Maar de hogere service op grondstoffen heeft aangetoond dat er echt minder restafval opgehaald kan worden. Een groot compliment voor de inwoners van Dongen, want zij hebben dit gedaan!’’ Behalve de mooie cijfers, ziet de gemeente ook negatieve praktijkvoorbeelden. Volgens de gemeten Dongen zoeken sommige inwoners alternatieve manieren op om van hun restafval af te komen. Dat kan leiden tot meer vervuiling in de opgehaalde grondstoffen. In het eerste kwartaal zijn twee gft-vrachten afgekeurd. Ook is een stijgend aantal uitgedeelde rode kaarten in de gft-routes. De inhoud van elke container wordt beoordeeld door één van de beladers. Bij een overduidelijke foute inhoud wordt er een rode kaart uitgeschreven en aan de container gehangen. Afgekeurde vrachten worden als restafval afgewerkt. Dit kan voor extra kosten voor de gemeente zorgen,zo staat vermeldt in het persbericht van vandaag

Minder PMD-verzamelcontainers

Omdat de hoeveelheid PMD via de inzameling aan huis fors is toegenomen, kan het aanbod van verzamelcontainers in de openbare ruimte naar beneden zo vindt Dongen. De afgelopen tijd zijn meerdere defecte ondergrondse PMD-containers vervangen. Door ouderdom, slijtage en herhaaldelijk verkeerd afval erin gooien, waren deze niet meer te repareren. De bovengrondse containers die tijdelijk dienst hebben gedaan, worden binnenkort op vier locaties weggehaald. In juli gaat de PMD-container bij de Jumbo weg. Vanaf 1 oktober worden de PMD-containers bij de Aldi, Nettorama en op het Europaplein verwijderd. Op drie locaties blijven de PMD-containers staan: op het Looijersplein, op de Molendijk in ’s Gravenmoer en bij sportpark de Gaasjes in Dongen-Vaart. En ook de PMD-voorziening aan de milieustraat Coolhof blijft beschikbaar.

Luiers

Een bijzondere stijging is te zien bij de luierinzameling. Vergeleken met vorig jaar is de hoeveelheid verdubbeld. Daarom zijn op diverse locaties extra containers bijgeplaatst. En komt er een extra inleverpunt aan het Kloosterpad, nabij gezondheidscentrum Kloosterpad, waarin onder andere het consultatiebureau is gevestigd.

Bron : gemeente Dongen en eigen nieuwsgaringWethouder René Jansen stapt uit bestuur OCD

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, juni 16, 2021 10:19:13

‘De restzetel’ gaf aanzet tot besluit

Door Piet Eelants

Dongen, 16 juni 2021. Wethouder René Jansen stapt op als bestuurder van de OCD. Tegelijk is hierover een collegebesluit genomen. Jansen en het college nemen dit besluit in het kader van een wetswijziging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wethouder, die deze maandag terug kwam van een korte vakantie heeft inmiddels al de eerste stappen genomen in het kader van zijn afscheid als bestuurslid van de stichting. De raad is gisteren van het besluit op de hoogte gebracht en vandaag gaf de gemeente Dongen een persbericht uit. Ook de fractie van de Volkspartij Dongen heeft vandaag een verklaring uitgegeven. Het besluit komt niet echt onverwacht. Onlangs bracht de Dongense podcast -website ‘De Restzetel’ een opvallend artikel uit over met name de bestuursconstructie van de stichting OCD

Er is rumoer ontstaan rond ‘een oude zaak ‘uit 2013 met betrekking tot de Stichting Ontwikkeling Centrum Dongen, kortaf OCD. Velen kennen de stichting niet en zeker niet de opzet. Toch vond de oprichting al in 1966 plaats. Primair en oorspronkelijk doel ervan was het in stand houden van de in het gebouw aan de Schaepmanlaan, maar ook de daar toen gevestigde nutsvoorzieningen. In het gebouw zetelde het Wit Gele Kruis, de thuiszorgorganisatie die later via diverse fusies nu in het huidige Thebe samenwerken. Ook de Katholieke Bibliotheek kreeg zijn bestemming in het gebouw. De Bieb ( Theek5) is inmiddels gehuisvest in de Cammeleur en is daar partner in een samenwerkingsverband met ContourdeTwern , DonckHuys en het kunstpodium. Het zo ter bestemming zijnde gebouw herbergde bovendien een aantal woonunits.

‘De Restzetel’: ‘De dubbele pet van wethouder Jansen’

Het geheel viel onder het beheer van de stichting OCD, die de betekenis van haar naam en streven daar in terugvond. Uiteraard heeft de Stichting een bestuur. Hekel punt in de samenstelling van het bestuur is volgens de Dongense Podcastwebsite ‘De Restzetel’ de deelname van een lid van het college. Tot op heden was dat ook zo en in de persoon van wethouder René Jansen. In aflevering 34 van 5 juni 2021 wijdde ‘De Restzetel’ die wordt gerund door voormalig Weekblad van Dongen politiek correspondent Sietse Broeders, Stefan van den Bosch en Harrie Broeders in een ‘extra aflevering’ alle tijd aan de OCD en haar bestuurs- samenstelling

De Restzetel

De Restzetel noemt zichzelf een onpartijdige en onafhankelijke podcast over de Dongense politiek. De website startte in september 2020 om ,volgens hun disclaimer,’ de ongehoorde stem te vertolken’. Het doel is volgens de eigenaren ook ‘om de inwoners van Dongen zelf te laten participeren, een mening te vormen en politieke beslissingen nemen

Podcast

In hun bewuste podcast vragen de presentatoren zich af of wethouder Jansen de toets van geldende integriteit wel kan doorstaan. Men doelt hier op de situatie van maart 2013 waarin Jansen – toen nog als fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen- tamelijk fel reageerde op het feit dat toenmalig wethouder Bas Evegaars deelnam aan nota bene hetzelfde bestuur van dezelfde stichting waaraan de huidige wethouder bestuurs-deelnemer (qq) is.

Motie van wantrouwen

Het is maart 2013. Er wordt een motie van wantrouwen ingediend tegen toenmalig wethouder Bas Evegaars. Een nu saillant detail: de motie wordt ingediend door de Volkspartij Dongen. Inzet is de rol van Evegaars als bestuurder van de Stichting OCD. Hem wordt verweten dat hij de raad niet heeft ingelicht over een statutenwijziging bij de stichting. Volgens de VPD had wijziging tot gevolg dat de Dongense gemeentekas nadelig zou worden beïnvloedt. Het bestuur van OCD ( lees: wethouder Evegaars ) had zich volgens de motie moeten verantwoorden tegenover de raad. CDA, Democratisch Podium en de Dongense VVD stemmen tegen, voor waren de VPD en de PvdA. Evegaars kan blijven zitten.

Minimaal één miljoen euro

De Podcatsite ‘De Restzetel’ heeft de zaak uit het archief gehaald en zegt op een ‘Zembla -achtige’ manier te werk zijn gegaan en aan ‘onderzoekjournalistiek ‘ te hebben gedaan. Ze zijn ‘zo te horen’ inderdaad ook grondig te werk gegaan en hebben e e a gelardeerd met oude geluidsfragmenten en door hen zogenoemde feitelijkheden.

Uit de podcast en uit de archieven van deze krant blijkt dat voordat deze statutenwijziging plaatsvond, in de statuten was opgenomen, dat bij opheffing van de stichting ,die dan samenhangt met de toen mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar de nieuwe MFA, de opbrengsten zouden terugvloeien naar de gemeente. In de nieuwe statuten staat vermeld dat de opbrengsten ten goede komen aan ‘maatschappelijke doelen’.De Volkspartij Dongen bleef ook na de uitleg van het toenmalige college, dat achter Evegaars bleef staan, vinden dat , ‘ gezien het feit dat de bibliotheek straks in de MFA gehuisvest zal worden en daarmee de doelstelling van de stichting OCD zou vervallen , opheffing van de stichting tot de mogelijkheden behoren en dat de gemeente door de statutenwijziging dus een aanzienlijk bedrag aan zich voorbij ziet gaan’. Toentertijd Jansen :

” Minimaal één miljoen euro, waarop het gemeentebestuur direct invloed had gehad, als de wethouder in onze ogen ‘meer doordacht’ had gehandeld’. Wat de Volkspartij Dongen betreft (ver)speel je niet zomaar zo’n directe invloed op gemeenschapsgeld, en weeg je dit soort besluiten goed af met collega wethouders. Wethouder Evegaars had vóóraf transparant zijn afwegingen kunnen maken, met de raad, maar vooral met zijn collega’s in het College. Ook als dit volgens formele regeltjes niet nodig is “.

Integriteit

In de podcast over deze zaak komen ook zaken aan de orde die niet helemaal als goed uitgediept kunnen worden beschouwd. Sommige fragmenten benaderen het niveau van latente uitspraken over twijfel over de integriteit van wethouder Jansen. Dat kan door de vrijheid van het woord, maar verdiend tevens meer absolute duiding. Enige satire kan ‘De Restzetel’ wel worden toegeschreven ; de podcast aflevering wordt gelardeerd met een soort van Bingo. De aflevering werd inmiddels (meetpunt 11 juni) ruim 2200 maal beluisterd. Deze krant vroeg een persoonlijke reactie van René Jansen op de inhoud van de podcast van ‘De Restzetel’. Opvallend daarbij is dat hij niet ingaat op ferme uitspraken aan zijn adres die in de podcast te horen zin. De fractie van de VPD reageerde op ons verzoek daar wel op . Die reactie kunt u als bijlage bij dit artikel hieronder lezen. De gemeente Dongen verstuurde vandaag een persbericht dat we eveneens verderop in dit artikel integraal publiceren

Reactie wethouder René Jansen

De aanleiding in 2013 was de statutenwijziging van stichting OCD. Daar is een stevig debat over gevoerd. De gemeente heeft sindsdien een minderheidsbelang in de stichting, belegd bij de wethouder Cultuur. Sinds 2018 vervul ik die rol. Als wethouder sta je midden in de samenleving en dien je de belangen van alle Dongenaren. De Dongense gemeenschap staat daarbij voorop en nooit het persoonlijk belang. De afgelopen periode is de financiële afwikkeling van de verkoop van de ‘oude bibliotheek’ afgerond. Per 1 juli treedt een nieuwe wet WBTR in werking, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wetswijziging is aanleiding om als bestuurder uit OCD te stappen met het verzoek aan de stichting om de statuten te wijzigen. Ik heb daartoe reeds de benodigde stappen gezet en er is een collegebesluit genomen. Binnen OCD hou ik me buiten beraadslaging en besluitvorming van alle aanvragen’” tot zover de letterlijke verklaring van Jansen.

INTEGRAAL : Reactie podcast OCD van de Volkspartij Dongen

Voor de Volkspartij Dongen staat de integriteit van wethouder René Jansen niet ter discussie. In de podcast worden fragmenten en data zonder context bij elkaar gezet. We waren graag met de Restzetel in gesprek gegaan om die context te geven en te duiden.

 • Gemeente Dongen is als oprichter van de Stichting al 55 jaar verbonden aan Stichting OCD. Omwille van de financiering en omwille van het doel van de stichting. De gemeente sloot een geldlening af bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Alleen gemeenten kunnen daar voor geldleningen terecht. Sindsdien is er vermogen opgebouwd door de stichting middels exploitatie van de (gesubsidieerde) bibliotheek en destijds het Wit-Gele Kruis.
 • Al vele periodes is de wethouder met cultuur in zijn portefeuille, namens het college van B&W, bestuurslid van stichting OCD.
 • In januari 2011 zijn de statuten gewijzigd waarmee fundamentele wijzigingen hebben plaatsgevonden in de afwikkeling van de financiën. Tegelijk bleef de doelstelling van de stichting ongewijzigd: huisvesting van maatschappelijke functies. De fractie van de Volkspartij Dongen heeft in 2013 inderdaad scherpe vragen gesteld en een interpellatiedebat gevoerd over de manier en beweegredenen van de statutenwijzigingen en uitgebleven communicatie hierover.
 • In 2018 is er een wijziging opgetreden ten aanzien van de grootste functie: De bibliotheek nam intrek in de Cammeleur. Hiermee verviel de huisvesting van maatschappelijke functie van stichting OCD.
 • Hierop werd door stichting OCD besloten om het pad in de verkoop te doen.
 • Tot medio 2020 heeft de GGD gebruikgemaakt van het pand voor huisvesting van het consultatiebureau.
 • Onlangs heeft de feitelijke overdracht van het pand aan de nieuwe eigenaar plaats gevonden.
 • De gemeente heeft sindsdien geen financieel en/of huisvestingsbelang meer in de stichting.
 • Logisch dat de gemeente via de wethouder tot aan het einde (verkoop pand) betrokken is gebleven. De geldlening liep immers via de BNG.
 • Per 1 juli nieuwe wetgeving WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen).
 • Er is dus nu om twee redenen sprake van een nieuwe afweging: verkoop van het pand en nieuwe wetgeving.
 • Binnen stichting OCD is altijd een meerderheid nodig om besluiten te nemen.
 • Voor toekenning kent OCD eigen richtlijnen en voorschriften.
 • Het staat iedereen vrij om aanvragen te doen bij Stichting OCD. Hiervoor hebben zij zelf een oproep gedaan in de media begin dit jaar.

Beluister hieronder de podcast

Integraal : persbericht van de gemeente Dongen

Gemeente Dongen stapt uit bestuur OCD

Na 55 jaar komt er een einde aan de vertegenwoordiging van de gemeente Dongen in de stichting OCD. Het college heeft dit gisteren bij de B&W-vergadering besloten vanwege de nieuwe koers van de stichting en vanwege de wetswijzing bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli aanstaande.

Historie
Volgens de statuten maakt de wethouder cultuur deel uit van het OCD-bestuur. In 1966 bouwde Ontwikkel Centrum Dongen (OCD) een gebouw aan de Schaepmanlaan. Dit was ten dienste van het Wit Gele Kruis en de Katholiek Openbare Bibliotheek. De gemeente stelde zich garant voor de lening van 560.000 gulden die OCD bij de bank moest doen. Vanaf dat moment was er een band en hebben 7 wethouders cultuur de lokale maatschappelijke nevenfunctie vervuld.

Ontwikkelingen
In de afgelopen jaren waren er belangrijke ontwikkelingen in taken en beheer. De bibliotheek verhuisde naar de nieuwbouw van De Cammeleur. De sloop van het gebouw is nu aanstaande. Een projectontwikkelaar heeft de locatie aangekocht en bouwt er de komende periode 23 appartementen. Dat betekent een forse kapitaalinjectie voor de stichting OCD.

Heden
Op 28 januari van dit jaar maakte OCD bekend dat de verkoop van het gebouw niet betekent dat het werk van de stichting erop zit. Wel wordt de doelstelling aangepast. Stichting OCD wil haar financiële middelen de komende jaren gebruiken voor ondersteuning van organisaties met educatieve, culturele en sociaalmaatschappelijke doelstellingen in de gemeente Dongen. Er is een oproep gedaan om te komen met voorstellen. Het OCD-bestuur gaat de aanvragen één keer per drie maanden toetsen.

Besluit
,,Dat heeft mij de laatste maanden aan het denken gezet’’, aldus René Jansen die als wethouder cultuur qualitate qua (in de hoedanigheid van) is afgevaardigd in het OCD-bestuur. ,,De nieuwe koers van OCD en de nieuwe wet WBTR verhouden zich niet goed tot het wethouderschap. Er komen in de toekomst zeker subsidieverzoeken waar de gemeente nee tegen gaat zeggen en die bij OCD terecht komen. Of bij beide. Telkens lastige afwegingen die aanleiding kunnen geven voor discussie over belangen. Uittreden uit het OCD-bestuur voorkomt dat casussen of aanvragen aanleiding geven om de ‘schijn van belangenverstrengeling’ op te roepen over de rol van de gemeente.’’

Podcast
In de podcast van zaterdag 5 juni plaatste De Restzetel kritische kanttekeningen over een dubbelrol van wethouder en OCD-bestuurslid Jansen. ,,Het is terecht dat ze opmerken dat de gemeente zich niet moet verschuilen achter oude statuten en zich moet afvragen of het op dit moment nog wel gewenst is dat de gemeente zitting heeft in de OCD-stichting. Het antwoord is duidelijk: nee.’’

Dubbele pet
De wethouder benadrukt dat hij tot op heden ‘geen dubbele pet op heeft gehad’, zoals de titel van de podcast luidde. ,,Als wethouder sta je midden in de samenleving en dien je de belangen van alle Dongenaren. De Dongense gemeenschap staat bij mij voorop en nooit het persoonlijk belang.’’Arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest maar onder strengere voorwaarden

Uncategorised Posted on za, juni 12, 2021 10:35:05

Dongen ‘verliest’ weer rechtszaak over opvang migranten.

Dongen, 11 juni 2021. Er mogen zo’n 100 voornamelijk Poolse arbeidsmigranten worden gehuisvest in het voormalig broederhuis Glorieux, maar wel onder de voorwaarde die de rechter bepaald. Dat is -samenvattend -de uitkomst van de uitspraak van de rechter mr. drs. E.J. Govaers. De bezwaarmakers, voornamelijk buurtbewoners, zijn desondanks blij met de uitspraak. Zij worden vertegenwoordigd door Germaine Portier die hiermee voor de derde maal de voorzieningenrechter aan haar zijde vond. De kwestie loopt inmiddels al jaren en werd door minstens drie wethouders als een lastig dossier beschouwd. De huidige wethouder Eline van Boxtel zei ooit de kwestie ‘als een van de lastigste onderdelen’ te ervaren van haar portefeuille. De betreffende locatie in West 2 ligt precies in een woonwijk en vraagt daarom de meeste aandacht op het gebied van cohesie ,begrip ,maar ook beleid. Het gaat hier om het huisvesten van 70 personen in het voormalige Broederhuis Glorieux. Tijdens wat wordt gezegd ‘pieken’ zullen dat er ten hoogste 98 zijn. Tel daar de twee beheerders bij en het getal reikt het maximum van 100 personen. Er is al jaren een oplopend conflict tussen met name de gemeente en de buurbewonersvertegenwoordigers.

Het gaat hier om voornamelijk arbeidsmigranten die werken op bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg die vanuit het regionale principe hier gaan wonen en in dienst zijn bij uitzendbureau E&A. De raad heeft meermalen aandacht gevraagd voor het aantal te huisvesten arbeidsmigranten, de duur van de huisvesting, monitoring , evaluatie en de toekomstige permanente invulling in bewoning van deze locatie. Dat deed de raad voor en na de soms emotionele inspreekrondes tijdens een raadsvergadering en een meer dan 500 maal ondertekende petitie. Bewoners hameren steeds op de mogelijkheid en wens van permanente invulling qua bewoning van het pand. In de toekomst gezien wordt daar volgens vage beloften zeker rekening mee gehouden.

De kwestie van arbeidsmigranten heeft, niet enkel in Dongen, maar in heel west Europa ook diep menselijke consequenties, die dikwijls een bedenkelijk en onmenselijke niveau bereiken. Sommigen spreken over ‘nieuwe slaven’ met veel verplichtingen en weinig rechten. Ronduit asociaal zijn dikwijls de huurprijzen voor deze mensen; te veel betalen voor te weinig privacy. Saillant detail is ook dat arbeidsmigranten die niet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen als niet-ingezetenen, die wel verblijf houden binnen de gemeente, worden aangeslagen voor de gemeentelijke toeristenbelasting. In Dongen gaat dat ook gebeuren en is de raad – op het CDA na- en overigens om andere moverende redenen , het daar mee eens.

Ontkent kan ook niet worden dat een zekere angst voor het vreemde een rol speelt. Enerzijds is er behoefte aan deze mensen om onze economie op peil te houden en anderzijds is men ze liever kwijt dan rijk, zo lijkt het. Huisvesting is nodig, maar dan liever niet in de buurt van woonbuurten, zo is de algemene tendens. In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa. Veel arbeidsmigranten zoeken een (tijdelijke) woonruimte in Nederland. Maar tegelijk zijn er te weinig woningen. De Rijksoverheid stimuleert gemeenten, verhuurders en werkgevers om voor goede en betaalbare woonruimte voor EU-arbeidsmigranten te zorgen. Het rijk legt overigens geen verplichting op aan gemeenten om deze mensen te huisvesten. Den Haag doet de kwestie voornamelijk met volzinnen af, schermt met Europese wetten ,doet een moreel beroep op werkgevers en gemeenten maar stelt dan weer wel wel beperkte financiële middelen ter beschikking.

Terug naar Dongen: Met name de 70 tot hoogstens 100 voornamelijk vrouwelijke Poolse werknemers die gehuisvest zullen worden in het oude broederhuis Glorieux is en blijft voorlopig omstreden bij een aantal buurtgenoten. Er zijn in Dongen overigens in totaal 11 locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten die in aanmerking komen voor bewoning of waar zelfs al daadwerkelijk arbeidsmigranten wonen.CAMBREUR NIEUWS EXTRA JUNI

CAMBREUR NIEUWS Posted on vr, juni 11, 2021 15:40:47

JUNI

Eerste 166 Cambreurvlaggen uitgereikt

Examen doen in een onrustig coronajaar, op anderhalve meter en met speciale voorzorgsmaatregelen. Ga er maar aanstaan. Maar de leerlingen van het Cambreur laten zien dat ze kunnen schakelen, zich kunnen aanpassen en dat ze kunnen presteren ook onder lastige omstandigheden. Op donderdag 10 juni blijkt na de uitslagvergadering dat al 166 leerlingen kunnen gaan feestvieren.32 leerlingen van het vwo zijn geslaagd, 2 moeten nog gebruik maken van de herkansingen en één leerling heeft door ziekte nog wat inhaalwerk. Bram Thielen geeft met trots te kennen, dat er van de eerste lichting al 94 % geslaagd is.Bij Cindy Schade op de havo zijn er meer leerlingen die het examen in het tweede tijdvak nog moeten afronden, 22 in totaal. 59 hebben hun diploma al ”in the pocket, 8 leerlingen zijn nog niet geslaagd en kunnen gebruik maken van de twee herkansingen. Op 88% staat de teller nu. Ook de mavo kent al 88% geslaagde leerlingen, vertelt afdelingsleider Danilo Verus trots. Van de 74 leerlingen zijn er 65 geslaagd, moet er één gebruik maken van de herkansingen en gaan 8 leerlingen in het tweede tijdvak hun examen helemaal afronden. Sommigen van deze laatste leerlingen weten bij voorbaat al dat ze geslaagd zijn, maar moeten nog wel aan de start verschijnen. Dat geeft alvast een prima gevoel.

Uitgelaten stemming op Cambreur-vmbo

17 juni 2021

Zes lange dagen moesten de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg langer wachten op de uitslag van hun examen. Frustrerend voor leerlingen, ouders, school. Maar op woensdagavond om zeven uur vulde het zonnige plein van het vmbo-gebouw zich met uitgelaten leerlingen en supertrotse docenten. Ferme tikken op de schouder, omhelzingen, hugs voor de leerlingen onderling, een elleboog, een boks of een high five van de drie mentoren voor hun leerlingen. Afdelingsleider Marloes Luijten spreekt de leerlingen kort toe en feliciteert hen. Daarna vertrekken ze met hun eigen mentor naar een lokaal om hun cijferlijst te bekijken, te besluiten of ze nog aan een herkansing mee willen doen. Op dit moment is de vreugde en de opluchting zo groot, dat bijna niemand weer in de banken wil kruipen. Alle geslaagde leerlingen krijgen een vlag en poseren samen met hun klasgenoten voor een feestje thuis kan beginnen. Buiten wachten ouders om zoon of dochter te feliciteren. Een fijne lichting vmbo’ers gaat het Cambreur verlaten, ze gaan gemist worden.

De cijfers:

Vmbo bb 19 leerlingen1 leerling moet nog een rekentoets maken 18 leerlingen geslaagd, Op dit moment 95 % geslaagd van die leerlingen die het examen hebben afgerond.

Vmbo kb 46 leerlingen. 3 leerlingen moeten nog in het tweede of derde tijdvak examens maken 43 leerlingen geslaagd Op dit moment 94% geslaagd van die leerlingen die het examen hebben afgerond.

Het Cambreur feliciteert zijn leerlingen van harte en wenst de nog niet geslaagden in de komende twee weken heel veel succes. De vmbo-leerlingen moesten nog zes dagen wachten op de uitslag en toen mocht bij hen ook de vlag uit.Online innovatiecongres Thebe, De Wever, Mijzo groot succes

Uncategorised Posted on vr, juni 11, 2021 10:54:09

Op donderdag 10 juni organiseerden de drie Brabantse ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo het online innovatiecongres Watsnjoe. Via de website www.watsnjoe.nl was het event toegankelijk voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten en voor overige geïnteresseerden. Belangrijk onderdeel binnen de 14-uur durende radio-uitzending was de uitreiking van de innovatieprijs. De innovatie Ant Helpt van organisatie Thebe heeft de prijs van € 20.000,- gewonnen. Hiermee wordt de innovatie verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

foto : Pol Rijnders

Unieke samenwerking

Het innovatiecongres is opgericht door Thebe en in 2018 organiseerde Thebe het innovatiecongres samen met De Wever. Bij deze editie is ook Mijzo aangesloten. Een unieke samenwerking van drie ouderenzorgorganisaties. ‘De organisaties werken op steeds meer thema’s samen ook in regionale samenwerkingen met andere zorgorganisaties. Zo bundelen we de krachten om niet apart van elkaar het wiel uit te vinden, proberen we samen antwoorden te vinden op de uitdagingen die op ons af komen en gaan we efficiënt om met het geld voor de zorg, aldus Chantal Beks, raad van bestuur De Wever.’

Een geslaagde eerste editie

Een evenement waar medewerkers en vrijwilligers bij elkaar konden komen zoals bij de eerdere edities, was vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom werd een online event bedacht. Bijkomend voordeel is dat iedereen die interesse heeft in dit onderwerp mee kon luisteren, zowel op het werk als thuis. Mireille de Wee, raad van bestuur Mijzo: ‘We hebben gedurende de uitzending veel leuke berichten van onze medewerkers, vrijwilligers en vele andere luisteraars en kijkers ontvangen. Het gevarieerde en interactieve programma zorgde voor een fijne energie. Het was mooi om het samen op een laagdrempelige manier over innovaties te hebben. Innovaties die zo belangrijk zijn voor de grote transformatie die noodzakelijk is in de ouderenzorg.’

De winnaars

In de weken voorafgaand aan het evenement, konden medewerkers en vrijwilligers vernieuwende ideeën insturen. Een jury heeft 3 inzendingen genomineerd en tijdens het online event konden de luisteraars hun stem via de website uitbrengen. Naast deze hoofdprijs die werd gewonnen door Thebe met ‘Ant helpt’ en € 5.000,- voor de andere twee organisaties om het winnende idee ook in hun organisatie te kunnen implementeren, reikte Thebe Extra respectievelijk € 1.500,- en € 1.000,- uit aan de nummer twee, Imagery en VR van Mijzo, en nummer drie, Wachttijdindicator voor cliënt van De Wever, om hun innovatie verder uit te kunnen werken. Luc Kenter, voorzitter raad van bestuur Thebe: ‘Een ongelooflijk succes en wat een mooie ideeën! Samen met mijn collega’s van Mijzo, De Wever en de ledenvereniging Thebe Extra hebben we dankzij Watsnjoe ontdekt hoe leuk en zinvol het is om samen op te trekken om de zorg te vernieuwen! En daarmee het werk voor de zorgmedewerkers fijner te maken en het leven van de Brabanders die zorg en ondersteuning van ons ontvangen, te veraangenamen. Dit gaan we echt elk jaar doen!’

Het innovatiecongres is terug te bekijken en te beluisteren via: www.watsnjoe.nl‘Varkensruggen’ moeten zorgen voor meer veiligheid

BUURTNIEUWS Posted on di, juni 08, 2021 16:50:56

Zij zorgden voor het kleurtje

Ze knorren niet en de naam is voor ‘Nederlanders’ best wel even wennen. In Vlaanderen worden ze meer en al lang gebruikt : Varkensruggen. Het zijn eigenlijk betonnen trottoirbanden die niet als zodanig gebruikt worden. Varkensruggen worden meestal op parkeerterreinen gebruikt om parkeervakken af te bakenen. In Dongen moeten ze zorgen voor meer veiligheid. Doordat de ruggen met fluoriderende verf zijn bewerkt zorgen ze vooral ’s nachts voor een optisch obstakel. Deskundigen zeggen dat de automobilist door een ‘psychische’ prikkel attent wordt gemaakt op de voorhanden zijnde verkeerssituatie. We hopen het.

Wethouder Lepolder hielp de buitenploeg van de gemeente een handje bij het plaatsen van de varkensruggen. Deze zijn door enkele kinderen van de meidenmiddag van R-Newt, in samenwerking met Wijkraad de Biezen, omgetoverd tot mooie kunstwerken. De meiskes staan trots op de foto en kijken naar het resultaat aan Bolkensteeg, nabij de oversteek van het Kloosterpad.Watsnjoe! Zorgorganisaties bundelen krachten rondom innovatie in online event

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, juni 08, 2021 11:17:28

Drie Brabantse ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo organiseren op 10 juni een uniek online evenement voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten om innovaties, kennis en ervaringen met elkaar te delen. Het betreft een 14-uur durende radio-uitzending inclusief livestream die tevens toegankelijk is voor iedereen die in dit onderwerp is geïnteresseerd.

Slim werken en welzijn cliënt verbeteren

In de afgelopen weken hebben medewerkers en vrijwilligers hun innovaties aan kunnen melden. Hierbij gaat het niet per se om technische innovaties, maar juist ook slimmere manieren van werken of een idee dat de het welzijn van de cliënt verbetert. De drie nominaties zijn te vinden op de website www.watsnjoe.nl. Tijdens de radio-uitzending kunnen luisteraars stemmen op deze nominaties.

Gevarieerd programma

De website is tevens de plek om de radio-uitzending en livestream te volgen. Het wordt een gezellige dag met een gevarieerd programma waarbij razende reporter Christel de Laat een bezoek brengt aan een aantal locaties, er zijn diverse gasten in de studio en DJ Jules van Hest (met sidekick Rens Merkelbach) draait toffe muziek. Tevens wordt tussen 16.00 en 17.00 uur de winnaar van de Watsnjoe Innovatieprijs bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een cheque van € 20.000,- om de innovatie (door) te ontwikkelen en te implementeren. De innovatie zal daarna ook bij de twee andere organisaties worden geïmplementeerd.

Het innovatiecongres is live te beluisteren tussen 6.00 uur en 20.00 uur via watsnjoe.nl. De uitzending wordt voor de avond- en nachtdiensten herhaald. Meer informatie en het volledige programma is te vinden op: www.watsnjoe.nl.Volgende »