Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Heb jij foto’s van het Kennedy Atheneum, HAVO Maris Stella, Dr. Schaepmancollege of Cambreur College?

DONGENS ALLERLEI Posted on do, september 24, 2020 13:01:39

Heb je thuis foto’s van het Cambreur College in vroeger tijden? Zijn het foto’s van de gebouwen aan de Mgr. Schaepmanlaan of aan de Bolkensteeg, of zijn het foto’s van de belevenissen aldaar tijdens je schoolperiode? Wil je deze graag delen met anderen? Stuur dan een mail naar bthielen@cambreurcollege.nl of breng de originele foto’s naar de balie van gebouw A van het Cambreur College. De foto’s worden dan op een professionele manier gescand waarna je ze natuurlijk weer terugkrijgt.

In de eerste helft van 2021 neemt Dongen afscheid van het huidige gebouw van het Cambreur College aan de Mgr. Schaepmanlaan. Op hetzelfde terrein verrijst momenteel een volledig nieuw en toekomstbestendig schoolgebouw, waar de mavo-, havo- en vwo-afdeling van Cambreur College hun nieuwe thuis zullen gaan vinden.

Op 14 april 1964 werd het huidige schoolgebouw, waarin destijds de Middelbare Meisjes School Maris Stella en de John F. Kennedy HBS, gevestigd waren, officieel in gebruik genomen. In 1983 fuseerden beide scholen (Maris Stella was toen al een gemengde havoschool) tot het Dr. Schaepmancollege en in 1994 fuseerde deze onderwijsinstelling nog een keer met enkele andere scholen uit de omgeving en ging onder de naam Cambreur College verder.

Het huidige gebouw dat zo’n 56 jaar dienst heeft gedaan als middelbare school zal gesloopt worden als het nieuwe Cambreur College tegen de zomer van 2021 klaar is voor gebruik. Meer dan een halve eeuw genoten vele jongeren uit Dongen en omgeving onderwijs in het huidige gebouw. Velen hebben er dan ook een speciale band mee. Het Cambreur College biedt oud-leerlingen en oud-collega’s daarom graag de mogelijkheid om nog een keer ‘afscheid te nemen’ van het gebouw waar zij zoveel mooie en speciale herinneringen hebben liggen. De exacte datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt.

Veel van die herinneringen van oud-leerlingen en personeel zijn nog tastbaar, bijvoorbeeld in de vorm van foto’s die zij nog thuis hebben liggen. Een speciale commissie die bezig is om het afscheid van het oude gebouw en de opening van het nieuwe gebouw vorm te geven wil de bijzondere momenten van toen en nu graag vastleggen in een boek. Foto’s van het gebouw, de leerlingen en de activiteiten in vroeger jaren, gecombineerd met beelden van de recente bouwwerkzaamheden van het nieuwe Cambreur College. De makers van het boek zullen een selectie maken uit de aangeleverde beelden.

Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met Jan Stads van uitgeverij Pix4Profs.Cambreur College wordt EPAS-school

DONGENS ALLERLEI Posted on wo, september 23, 2020 12:03:53

EPAS, weer een afkorting, opnieuw een certificaat en een bordje aan de voordeur. Het Cambreur is er heel blij mee en noemt het een erkenning voor de inzet van vele collega’s. Maar waar staat het voor? EPAS is de afkorting voor European Parliament Ambassador School. Op 27 november 2020 nemen Tatiane Spijker en Koen Verstegen het behaalde certificaat in ontvangst. Zij hebben in de afgelopen paar jaar het voorwerk gedaan en in beeld gebracht wat er op het Cambreur, met name op de TTO-afdeling, in het onderwijs gebeurt met het thema Europa.

De visitatie door Wil Willemsen vond op 21 september plaats. Willemsen voerde een gesprek met Jens en Norah uit respectievelijk Tvwo5 en Tvwo2. In de aula ontving hij daarna klas havo1a en havo1b, waar hij op aansprekende, interactieve wijze de leerlingen meenam in het belang van Europa met name ook voor jongeren: de klimaatdoelen zodat we ook over dertig jaar nog een leefbare wereld hebben, internet zonder extra kosten als je de grens over gaat, studeren en werken in het buitenland zonder grote belemmeringen om maar enkele voorbeelden te noemen.

Hij riep hen op om in ieder geval gebruik te maken van hun stemrecht als zij over een aantal jaar achttien geworden zijn.

Tot slot loopt Willemsen de diverse punten na, waaraan het Cambreur moet voldoen om zich EPAS-school te kunnen noemen. Aandacht voor Europa in lessen, in projecten en bij meerdaagse excursies is essentieel, een aantal leerlingen die actief willen meedenken eveneens en participeren in diverse Europese netwerken een must.

Nog belangrijker dan het certificaat is misschien wel het aanstekelijk enthousiasme van Wil Willemsen die met tal van ideeën komt die zeker opgepikt gaan worden door het Cambreurteam. Voor nu is een felicitatie voor mevrouw Spijker, de heer Verstegen en alle leerlingen en collega’s die meegewerkt hebben op zijn plaats.Gemeente Dongen vraagt : ‘Denk je met ons mee? ‘

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, september 21, 2020 15:53:13

Vul de vragenlijst in of kom naar één van de bijeenkomsten

De toekomst voorspellen is aan de profeten en daarmee misschien een beetje voer voor futuristen. Alle dingen hangen samen met de omstandigheden waarin we leven en laten leven in de ruimste zijn van de woorden die zin geven aan het bestaan. In deze tijd is niets zeker ,zoals het ook in andere tijden was .Over de toekomst nadenken en ze proberen te beïnvloeden is al een hele kunst. We kunnen niet allemaal hetzelfde willen en ook niet weten.Wel kun we wensen bundelen en samen kunnen we dan best veel. Dongen heeft dat idee hoog in het vaandel staan en heeft de slogan ‘In Dongen doen we alles samen ‘ zich graag eigen gemaakt en meermalen in de praktijk bewezen. Mensen kunnen wel invloed uitoefenen hoe een bepaalde toekomst er uit zou moeten zien.De gemeente Dongen geeft de Dongenaar daar nu ook instrumenten voor. Online en tijdens een aantal bijeenkomsten.

De vragen liggen voor de hand:

Hoe moet de gemeente Dongen er over 20 jaar uit zien? Hoe zorgen we er voor dat Dongen nu en in de toekomst een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken, winkelen en recreëren? Welke ontwikkelingen zien we op ons af komen? En welke rol speelt de gemeente in deze toekomst?

Vier ambities

In de omgevingsvisie 1.0, het eerste concept van de omgevingsvisie, beschrijft de gemeente Dongen met welke vier ambities zij een antwoord wil geven op bovenstaande vragen. Samengevat zegt de gemeente dat de ambities gaan over het creëren van ruimte voor het ‘Dongens DNA ‘, de economie van morgen, het klimaat en de (gezonde) leefomgeving.

Meedenken!

De gemeente zegt in feite dat, om een goede omgevingsvisie te kunnen maken het nodig is dat de Dongenaar daarbij helpt. De gewone en ook de ongewone inwoner van dit dorp kent de unieke kwaliteiten van de eigen fysieke leefomgeving en de mensen die daar wonen en hebben daarom zicht op ontwikkelingen die er aan komen en weet wat er goed gaat en wat beter kan. De gemeente wil graag vertellen over de ambities die Dongen op wil nemen in een omgevingsvisie en gaat in gesprek over wat de inwoner belangrijk vindt binnen deze ambities.

Online vragenlijst én fysieke bijeenkomsten

Dongen wil graag dat iedereen de gelegenheid krijgt mee te denken. Daarom zijn er een drietal fysieke bijeenkomsten en ook is het mogelijk online een mening te geven via een vragenlijst. De vragenlijst is beschikbaar van maandag 28 september tot en met zondag 11 oktober via samen.dongen.nl

In verband met de coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website www.samen.dongen.nl > project omgevingsvisie 1.0. De data, locaties en tijden van de bijeenkomsten:

Datum Locatie

30 september, 19.00-20.30uur De Geubel, ’s Gravenmoer

5 oktober, 19.00-20.30uur IKC, Dongen-Vaart

6 oktober, 19.00-20.30uur De Cammeleur, Dongen

Vanwege de afstand die we onderling moeten houden is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We organiseren extra bijeenkomsten bij genoeg animo.Werkzaamheden bij voormalige TUF vorderen gestaag en leiden tot een goed bruikbaar industrieel tussenproduct

DONGEN OPTIMAAL Posted on vr, september 18, 2020 12:53:20
Het gaat goed. In 2021 is alle ‘troep’ weg

De Dongenaar kent zijn geschiedenis en zeker als het gaat over bijzondere dingen of gebeurtenissen. Iedereen herinnert zich de grote branden waarvan er een nog vrij recentelijk was en nog goed in het geheugen ligt. Dat was op 11 oktober 2018. Een dag later het was vrijdag 12 oktober 08.00 uur schrijft deze krant :“De grote brand bij het recyclebedrijf TUF is voorbij De brandweer gaf rond middernacht het sein ‘Brand Meester’. De brandweer schaalde de brand die rond 18.30 uur donderdagavond ontstond hoog op en zette alles in om de brand uiteindelijk na middernacht onder controle te krijgen. Ook burgemeester Starmans van Dongen bezocht het terrein en sprak met de hulpverleners”. Het was gebeurt en juist op de avond dat de Dongense raad ging bespreken hoe de situatie rondom de TUF fabriek verder moest worden aangepakt. Die was onhoudbaar zo niet onwerkelijk geworden. Een oplossing was ver weg . Tot 3 september vorig jaar. Toen begon het begin van de finale oplossing van het voor sommigen grootste Dongense hoofdpijndossier ooit. De ergernissen, de slechte vooruitzichten, de patstellingen, het niet of gedeeltelijk nakomen van afspraken en beloften. De angst, de onwil en het onvermogen. Het water is vandaag , september 2020 nog steeds onder de boeg. Burgemeester Marina Starmans begeleidde deze ochtend de plaatselijk en regionale pers over het terrein van de voormalig TUF- fabriek. Het gaat goed met de opruimingswerkzaamheden. Er zijn al meer dan 1000 vrachtwagen heen en weer gereden en de productie van een schoon tussenproduct is duidelijk een succes.

Het kost de Dongenaar nog steeds geen cent en burgemeester Marina Starmans zei en zegt dat dit een totaaloplossing is. Vandaag waren de vorderingen te zien. Dankzij en met veel hulp van eigenaar Jurgen Kemps die zelf de bestuurder en eigenaar is van Dongen Pallets, een bedrijf dat al bijna 60 jaar in Dongen is gevestigd. Hij kwam met een oplossing , zette door en hield zijn woord. De restanten van het afgebrande fabrieksgedeelte is weg , de bedrijvigheid in het toen gespaarde gedeelte is in volle gang en levert een goed bruikbaar tussenproduct. Het terrein wordt volgens burgemeester Starmans eerder zei, in het voorjaar van 2021 ‘riekschoon’ opgeleverd en verkocht aan ‘buurman’ ECCO. ECCO heeft plannen voor een kantoor met warehouse of de bouw van een innovatiecentrum. Géén productie dus. Wel een schoner TichelrijtParkeren in wijk Biezen belicht

BUURTNIEUWS Posted on wo, september 16, 2020 15:19:13

Wijkraad De Biezen ontvangst via bewoners van de wijk regelmatig post en vragen over diverse onderwerpen en zaken die in de wijk spelen. Ook het parkeren in de wijk is een regelmatig terugkerend item. De vragen aangaande het parkeren betreffen onderwerpen als auto’s op het gras en onvoldoende parkeerplaatsen. Wijkraad de Biezen heeft daarom eind vorig jaar besproken hoe daar het beste op kunnen reageren. Om een goede reactie te kunnen geven op parkeervragen wil die meer inzicht krijgen in de materie. Er is een telling door de gemeente geweest, maar die is alweer een aantal jaar oud. De wijkraad heeft daarom de laatste maanden zelf enkele keren alle parkeerplaatsen en geparkeerde auto’s in de wijk per straat geteld. Dat gebeurde op diverse avonden na 20:00u en de meest recente telling was op 5 mei (Bevrijdingsdag) om 08:00u ’s morgens. Bij het tellen zijn uitgangspunten gevolgd die inhouden dat een parkeervak pas een parkeerplaats is als die met verf of gekleurde klinkers gemarkeerd is. Dit kan ook een gemarkeerde plaats zijn op de rijbaan. Een auto die in zo’n vak is geparkeerd, staat dus in een parkeervak. Een auto die niet binnen een vak is geparkeerd, staat dus niet in een parkeervak. Dat geldt dus ook voor auto’s die aan de kant van de weg zijn geparkeerd, ook al is daar voldoende ruimte. Geen markering betekent dus: niet in een parkeervak. Of deze auto’s al dan niet fout geparkeerd zijn volgens wet- en regelgeving was geen onderdeel van de telling en is dus niet vastgesteld.

Parkeervakken en auto’s op eigen terrein/grond zijn niet meegeteld. De wijkraad wilde ook weten of iedereen binnen redelijke afstand van zijn of haar woning in een parkeervak kan parkeren. Dat is niet getest, maar er kon op basis van de tellingen wel een aardige inschatting van gemaakt worden.Daarbij kwam men uit op een getal van in totaal op 1218 parkeervakken.Er waren gemiddeld 902 auto’s in de vakken geparkeerd. Er waren gemiddeld 368 auto’s buiten de hierboven omschreven parkeervakken geparkeerd. Voor de meeste plaatsen in de wijk lijkt er hiermee binnen redelijke afstand van de woning een vrij parkeervak beschikbaar. Voor de plaatsen waar dit niet het geval lijkt gaat de wijkraad Biezen met de gemeente overleggen of en hoe dit verbeterd kan worden.

Wilt u meer weten over de telling of over parkeren in het algemeen? Neem dan contact op met wijkraad Biezen via info@wijkraaddebiezen.nl.BIEDT INHOUD TROONREDE OOK VOOR DONGEN ENIG PERSPECTIEF ?

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, september 15, 2020 17:04:56

Meer financiële ruimte voor gemeenten

Dongen, 15 september 2020.Hoeveel het deel voor Dongen zal zijn dat het kabinet vandaag van plan is in het komende jaar uit te geven in plaatst van te bezuinigen, was tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering nog niet bekend. Wat dat betreft was er voor de gemeenten ook geen lek in de miljardennota te vinden. Wethouder Rene Jansen en met name collega Petra Lepolder zal na de vandaag gehouden troonrede wel druk aan het rekenen zijn geslagen zijn terwijl wethouder Eline van Boxtel een kleine glimlach op haar gezicht erbij zal toveren. De woningbouw krijgt in ieder geval een flinke financiële injectie. Wel zal van Boxtel de regie moeten delen met minister Ollongren. Vanuit de plannen uit de miljardennota zijn wel totaalbedragen bekend gemaakt vandaag. Vanaf 2021 krijgen de 355 gemeenten in ons land meer financiële ruimte. De kosten van de jeugdzog groeit veel gemeenten boven het hoofd. Dongen hoort bij de gemeenten die onder andere daardoor in financiële zorgen kwam. Die zorgen blijven er zeker nog een jaar aanhouden en waarschijnlijk ook het tekort. Pas In 2022 gaat er € 300 miljoen extra naar Jeugdzorg. Hoe dat verdeeld wordt en wat het bedrag voor Dongen wordt is niet duidelijk. Er komt wel meer geld om mensen te begeleiden die hun baan verliezen.

Wat zit er voor Dongen in ?

Dit extra geld voor gemeenten komt bovenop op de compensatie van ruim 1,5 miljard voor 2020 die al eerder is afgesproken om de gevolgen van corona op te vangen. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 € 100 miljoen om winkelcentra en bedrijventerreinen te herstructureren en te ontwikkelen. Over de financiële en sociaaleconomische gevolgen van de corona -aanpak voor gemeenten, provincies en waterschappen blijft het kabinet in gesprek met de mede -overheden.

Bestrijding van ondermijnende criminaliteit

Burgemeester Marina Starmans kan matig positief en tevreden zijn. Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit kan met structureel geld verder worden uitgebouwd. Het doel is de criminele (drugs)industrie te bestrijden en de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties. Het kabinet stelt hiervoor in 2021 141 miljoen euro ter beschikking. In de jaren daarna wordt dat 150 miljoen euro structureel. Het gaat uiteindelijk om het verstoren van criminele bedrijfsprocessen, het oprollen van criminele netwerken en het afpakken van criminele vermogens; ofwel het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators. Ook gemeenten , vertegenwoordigd in de overleggen in de combinatie-driehoek , de burgemeester, de officier van justitie en de politie, hebben deze financiële impuls zeker nodig.

In 2021 worden de huren van dure scheefwoners verlaagd. Het gaat dan om huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Deze scheefgroei komt bijvoorbeeld door een terugval in inkomen of omdat huurders in het verleden een huis toegewezen hebben gekregen dat niet ( meer) bij hun inkomen past. In totaal gaat het om naar schatting 260.000 huurders die in aanmerking komen voor dit recht op eenmalige huurverlaging tot de eerste zogenoemde aftoppingsgrens (619,01 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens, 663,40 euro voor drie- en meerpersoonshuishoudens). Gemiddeld komt de huurverlaging neer op 40 euro per maand per huishouden.Barbecuewedstrijden 2020 zonder publiek

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, september 15, 2020 10:42:55

Barbecuewedstrijd SCA op zaterdag

Whole Hog-wedstrijd

Op zaterdag 12 september was er ook dit jaar een wedstrijd Whole Hog (heel varken). De wedstrijd werd gehouden op het evenemententerrein aan de Ruiterbaan in Dongen-Vaart. Jammer dat deze wedstrijd niet open kon worden gesteld voor het publiek vanwege de strenge regels in verband met de coronacrisis. Er waren vele veiligheidsmaatregelen getroffen om de wedstrijd veilig te laten verlopen voor de juryleden en de deelnemers. Deze wedstrijd staat onder auspiciën van de Steak Cookoff Association (SCA) De beoordeling bestaat uit twee onderdelen: de presentatie en de smaak (blind gejureerd). Deze keer werd de wedstrijd bij de presentatie gewonnen door Lumberjack Smokers (Elst). Zij kregen een eervolle vermelding omdat zij 180 punten haalden. Bij de categorie smaak, waarbij de juryleden niet weten van welk team ze een stuk vlees voorgelegd krijgen, ging de winst naar Wettels on Fire met eveneens 180 punten. Het Dongen-Vaartse team Vaartse Hoeve Barbecue (VHBBQ) team ging in beide categorieën naar een bijzonder eervolle vierde plaats.

Steak-wedstrijd

Een nieuw onderdeel was steak eveneens onder de regels van de SCA . Hiervoor hadden toch al een behoorlijk aantal deelnemers ingeschreven. Ook hier wisten de juryleden van tevoren niet van wie de betreffende steak was. Het formaat van de steaks zul je zelden aantreffen in een restaurant. Om de steak zo mooi mogelijk te laten garen wordt er gewicht op gezet. Mooi om te zien dat hier voor bijvoorbeeld oude strijkijzers werden gebruikt. Dit om een mooi raster in de steak in te branden. Marcus Bondorf ging met de eerste prijs aan de haal. Tim van den Berg werd tweede en en Joris Roerdink werd derde.

Barbecuewedstrijd op zondag van de KCBS:

Internationale BBQ wedstrijd zonder publiek

Op zondag 13 september werd voor de zesde keer een internationale BBQ wedstrijd georganiseerd door boerderijvlees De Vaartse Hoeve in samenwerking met sportcafé ’t Vaartje. Het was opnieuw een echt barbecuespektakel aan de Ruiterbaan in Dongen-Vaart. Jammer dat het publiek hier niet van heeft kunnen genieten. Door de strikte regels van de overheid was het voor de organisatie onmogelijk om publiek toe te laten. Toch was er weer sprake van een geweldige maar wel andere sfeer. De teams komend uit verschillende landen, waren opgetogen, dat ze eindelijk weer hun kunnen op barbecue gebied konden tonen. Twee juryleden uit België gaven aan dat ze pas hun opleiding aan het eind van het vorige jaar hadden voltooid. Daarna konden ze hun know how pas voor het eerst nu toepassen in Dongen-Vaart Ook zij waren hier erg blij mee. Er was een ander toernooi dan anders. Zo werd de anderhalve meter gehanteerd en waar dit niet kon werd gebruik gemaakt van mondkapjes. De juryleden zaten de hele sessie met mondkapjes op en handschoenen aan. Ze mochten deze alleen even afzetten om te proeven. De opstelling was zo dat iedereen op anderhalve meter zat. Ook de vrijwilligers die de lekkernijen innamen hadden mondkapjes op en handschoenen aan. Het zien van een leeg evenementen terrein is echter erg jammer. Zeker omdat de weergoden erg hun best deden om er een prachtige dag van te maken.

Southern Dutch BBQ wint KCBS wedstrijd

Voor de zesde keer werd er in Dongen-Vaart een wedstrijd georganiseerd in de competitie van de KCBS. Om een wedstrijd goed te laten verlopen zijn uiteraard spelregels nodig. De wedstrijd werd dan ook gehouden onder het reglement van de KCBS of voluit de Kansas City Barbecue Society. De gerechten liggen bij een KCBS wedstrijd vast: kip, ribben, pork en brisket. De resultaten werden door een liefst 36 koppige jury steeds op dezelfde manier (blind) gejureerd. Er deden liefst 31 teams aan mee. De prijzen werden uitgereikt door Astrid Lodewijks in samenspraak met Sjoerd Lodewijks. De overall barbecuewedstrijd werd gewonnen door team Southern Dutch met het respectabele aantal van 695 punten. Team Parkstad Smokers werd tweede en de nummer twee van vorig jaar BBQ+ werd nu derde . VHBBQ, pas bezig met het barbecueën op wedstrijd niveau eindigde op een verdienstelijke 24e plaats.

Ook bij BBQ 180-score

Op de diverse onderdelen kan een maximale score van 180 gehaald worden. De winst bij Ribs ging naar Smoke on the Wild Side. Het onderdeel Chicken werd gewonnen door White Squirrel BBQ. Het onderdeel Pork leverde winst op voor Pure BBQ. Zij zette de maximale score van 180 neer. Bij Brisket ging de eerste prijs naar de overall winnaar Southern Dutch BBQ. Voorts was er weer een speciale categorie: dessert. Hier ging de toppositie naar The Smoking. VHBBQ eindigde hierbij als vijfde. Bij het onderdeel Ribs eindigde ze in de middenmoot op de 18e plaats.Volgende »