Dongense samenleving

Lokaal heeft structureel overleg plaats met partijen over de invulling van de landelijke maatregelen in onze lokale samenleving.

Sinterklaasintocht
Burgemeester Starmans heeft vandaag een uitnodiging verstuurd aan de Sinterklaas-comités voor de lokale intochten in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart om samen de actuele stand van zaken te bespreken en te bezien wat mogelijk is en wat niet, passend binnen de kaders zoals die door het kabinet zijn aangekondigd. Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar, zoals sinterklaasintochten, zijn uitgezonderd van de verplichting van het coronatoegangsbewijs.

Wonderful Days Dongen
Begin deze week is melding gemaakt van het initiatief Wonderful Days Dongen. In de periode 17 t/m 31 december worden bestaande evenementen aan elkaar gekoppeld. Wonderful Days Dongen wordt georganiseerd door onder andere Dongen Ice, DDDQ en Leer Dongen Kennen. De gemeente Dongen zorgt ervoor dat Wonderful Days Dongen bekend wordt gemaakt bij het publiek. Bij de perspresentatie is nadrukkelijk vermeld dat het door kunnen gaan (van de diverse onderdelen) van het winterevent onder voorbehoud is van de op dat moment geldende corona-maatregelen.

Handhaving
Sinds zaterdag 25 september moeten klanten en bezoekers van onder meer horeca, sportkantines en theaters een QR-code tonen om binnen te komen. Gemeenten zijn belast met toezichthouden. In Dongen zijn de Boa’s zijn met deze taak belast. Tot dusver zijn zo’n 20 controles gehouden. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

Communicatie
Via de gemeentelijke en lokale media zullen we de lokale samenleving bij herhaling informeren over de extra aandacht voor de basisregels en de extra maatregelen die worden genomen om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Ook heeft door burgemeester, wethouders en beleidsambtenaren uit de gemeentelijke organisatie directe communicatie plaats met organisaties en partners in onze lokale samenleving, zoals sportclubs, winkeliers, onderwijs, recreatie, horeca, carnaval etc.

Cammeleur
De nieuwe maatregelen betekenen voor De Cammeleur dat er vanaf zaterdag 6 november een centraal deurbeleid is, met een coronatoegangsbewijs als verplichting. Aan bibliotheek Theek 5 is gevraagd een loketfunctie in te richten, zoals eerder in de coronaperiode die achter ons ligt.
Uitzondering
Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Glorieux
De bijeenkomst gebiedsontwikkeling Glorieux die gepland stond voor vrijdag 5 november, is voorlopig uitgesteld. Er hebben zich zo’n 65 deelnemers aangemeld. Dat aantal is te hoog voor het toepassen van de 1,5 meter maatregel op de locatie aldaar. Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum gepland als de corona-maatregelen een fysiek bijeenkomst wél toelaten. Om diverse redenen wordt de voorkeur gegeven aan een fysieke bijeenkomst in plaats van een digitale sessie.

Raadsvergadering
Vanaf morgen, donderdag 4 november, hebben de raadsvergaderingen in het gemeentehuis weer plaats in een opstelling waarbij er sprake is van minimaal 1,5 meter afstand tussen raadsleden en andere aanwezigen, zoals journalisten en publiek. Deze opstelling is eerder toegepast in de voorbije coronaperiode.

Actuele cijfers
Van de GGD Hart voor Brabant ontvingen wij deze week actuele cijfers over de vaccinatiegraad in Dongen. Daarbij is een verdeling gemaakt in leeftijdscategorieën. Hierbij het overzicht waarbij is uit gegaan van minimaal één vaccinatie:

LeeftijdsgroepDongenNederland
12-17 jaar73%60%
18-24 jaar81%70%
25-29 jaar73%69%
30-34 jaar77%71%
35-39 jaar84%76%
40-44 jaar86%81%
45-49 jaar90%84%
50-54 jaar93%87%
55-59 jaar93%89%
60-64 jaar96%90%
65-69 jaar97%92%
70-74 jaar97%93%
75-79 jaar96%94%
80+ jaar93%91%

Van de inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder heeft 80,8% minimaal één vaccinatie gehad. In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant is dat 84,4%. Hiermee hebben de Hart van Brabant-gemeenten gemeenten (samen) de ho