Initiatief informatiepunt voor alle energievragen én zelf bemand

Tijdens de intervisiebijkomst van de energiecoaches heeft Anton Euren afscheid genomen van de uitvoerende werkzaamheden bij het informatiepunt van Energie Dongen. Anton nam het initiatief tot dit informatiepunt dat onderdak kreeg bij Casade. Hij was hier 4 jaar lang 3 ochtenden in de week om alle bezoekers met raad en daad bij te staan. Het bleek de basis voor het Energieloket Dongen. Als bestuurslid blijft Anton verantwoordelijk voor het Energieloket in de Cammeleur.

Hulde van het bestuur

Het bestuur memoreerde in zijn dankwoord vooral aan de gave van Anton om de ingewikkeldste technische dingen begrijpelijk te maken. Zijn vlekkeloze presentaties en toespraken noemde het bestuur legendarisch. Met de woorden van Sijtze Brandsma: “Namens het bestuur, de bezoekers en de leden willen we je hartelijk bedanken voor al je prachtige werk, kennisoverdracht, je onbaatzuchtige hulp, je prettige omgangsvormen!” Het bestuur overhandigde als blijk van dankbaarheid een voucher voor hotelovernachtingen samen met echtgenote Rosalie. Als echte wandelaars ontvingen zij tevens een wandelboekje van Groningen.

De spil in de verduurzaming van onze dorpen

In 2012 richtte Anton samen met andere vrijwilligers Energie Dongen op. De eerste zeer goedbezochte bewonersbijeenkomsten leidden tot het eerste succesvolle project om zonnepanelen te leggen op huizen in samenwerking met Dongense bedrijven. Hij voerde mede de onderhandeling over Burgerwindpark De Spinder, waarbij bijna evenveel Spinderdelen eigendom van Dongenaren werden als van heel Tilburg!

Secretaris Karen Westerveen overhandigt de hotelvoucher

Ook Dongenstroom, de zonnepanelen op het dak van de dressuurstal in de Doelstraat (zonnepanelen andermans dak) kwam onder zijn leiding tot stand. Hij is hiervan nu nog voorzitter. Gedurende bijna 4 jaar voerde hij samen met Sijtze Brandsma taaie onderhandelingen om het Burgerzonnepark Tichelrijt te realiseren. En met succes!

En nu is er dan in de Cammeleur een echt Energieloket! Het voorbeeld voor heel Hart van Brabant met een klein leger vrijwillige energiecoaches en Tilly Intveld, die alle activiteiten coördineert en alle bezoekers verwelkomt.

Dank! Dank! Dank!

In Dongen doen we dingen samen!

.