Het ratelgeluid. De mens denkt daarbij aan een ratelslag of de lawaaimaker ‘de ratel ‘. Een meestal houten rollerend waarschuwingsgeluidapparaatje. Ook defensie kent het begrip en mensen die wonen binnen het bereik van oefenende helikopters kennen het meestal hinderlijke geluid maar al te goed. Sommigen kunnen er mee leven, anderen hebben er daadwerkelijk hinder van. Defensie weet dat en doet er alles aan om de hinder te verkleinen . Vandaag, donderdag 9 september , start defensie met voorbereidingsvluchten op vliegbasis Deelen om ‘Rattle Noise’ te meten bij woningen. De vluchten geven inzicht in het effect van geluid door trillingen in huizen door overvliegende Chinook transporthelikopters, ofwel ‘Rattle Noise’. Tijdens de vluchten op vliegbasis Deelen zullen de uiteindelijke Rattle-vluchten rond Gilze en Rijen worden voorbereid en toetsen waarnemers het plan van aanpak in de praktijk. De resultaten gebruikt Defensie om de definitieve vluchten rondom vliegbasis Gilze en Rijen goed vorm te geven. Er is gekozen om de testvluchten op vliegbasis Deelen plaats te laten vinden vanwege de ruimte die deze vliegbasis biedt.

De definitieve vluchten rondom vliegbasis Gilze-Rijen vinden plaats op meerdere dagen in oktober, met een uitloop naar november. De exacte data worden nog bepaald en met u gedeeld. Hierbij speelt flexibiliteit een grote rol, want o.a. de weersomstandigheden moeten goed zijn om de vluchten effectief uit te kunnen voeren. Het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft samen met Defensie een plan uitgewerkt hoe deze vluchten en metingen moeten worden uitgevoerd. Vertegenwoordiging van de gemeente Gilze-Rijen en de Auditcommissie vliegbasis Gilze-Rijen kijken mee met de vluchten op Deelen. Ook wordt vertegenwoordiging van gemeente en omwonenden uitgenodigd voor de uiteindelijke vluchten rond Gilze-Rijen.

Na een aantal onderzoeken naar ‘Rattle Noise’ en constructief overleg met de omgeving, heeft Defensie besloten maatregelen te nemen. Uiteindelijk gaat het om het treffen van bouwkundige maatregelen tegen de trillingen die veroorzaakt worden door ‘Rattle Noise’, om zo het leefklimaat van omwonenden te verbeteren.

Tijdens de meerdaagse vluchten in oktober zullen in en nabij zes woningen in de gemeente Gilze en Rijen metingen worden uitgevoerd tijdens, overvluchten van een Chinook transporthelikopter. Zo ontstaat er inzicht in de geluidsniveaus waarbij ‘Rattle Noise’ kan optreden. Hiermee wordt gekeken of resultaten uit eerdere onderzoeken ook representatief zijn voor woningen in de omgeving van de vliegbasis.

Al naar gelang de uitkomsten kan Defensie onderzoeken of meer woningen in aanmerkingen komen voor maatregelen om ‘Rattle Noise’ tegen te gaan, naast de al eerder vastgestelde woningen. Defensie heeft voor de verdere bouwkundige vervolgmaatregelen in huizen vanaf 2022 geld gereserveerd. Voor de uitvoering is Defensie in gesprek met het Bureau Sanering Verkeerslawaai.