DIPLOMA’S 2021 UITGEREIKT

Galakleding en diploma’s voor Cambreurleerlingen 

Onder een stralend zonnetje vierden op 22 juli  in totaal 119 havisten en vwo’ers het behalen van hun zo hartstochtelijk begeerde diploma. Het feest begon met de traditionele rit-per-zelfgekozen-voertuig vanuit de Mgr Schaepmanlaan, de standplaats van het A- en B-gebouw van het Cambreur, naar de Kerkstraat. Ook dit jaar waren de voertuigen weer de moeite waard: van futuristische Tesla’s tot prestigieuze Porsches, van gedeukte oldtimers met enkele rafelige balen stro achterin tot een escorte van 6 motoren-op-wheelies en ook achterop de fiets kon je je diploma afhalen… en alles zo coronaproof mogelijk! 

In de Kerkstraat stonden onze docenten opgesteld om in een magische sfeer hun prachtig uitgedoste leerlingen nog éénmaal de zo verdiende lof toe te zwaaien. En daarna was het tijd om de – soms wat beverige- handtekening te zetten op dat zo belangrijke document dat ‘diploma’ heet. 

Daarna kwamen de geslaagden en docenten samen in de prachtige sfeervolle aula van het nieuwe gebouw, waar, terwijl de schoolband de achtergrondmuziek verzorgde, na een toast een gezellig samenzijn was, compleet met een heerlijk diner. Natuurlijk was er ook gelegenheid om nog eenmaal op de foto te gaan met  matties, klasgenoten, zielsverwanten, bff’s en met de favoriete docenten. Een fijne, waardige afsluiting was het, van een hectisch jaar, waar onze geslaagden waarschijnlijk nog vaak aan zullen terugdenken! We wensen hun het allerbeste toe; ze hebben in ieder geval de best denkbare voorbereiding gehad op datgene wat komt. 

Diplomering leerlingen vmbo en mavo 

Woensdag trok een feestelijke stoet van auto’s, vrachtwagens, een tractor en een feestelijk versierde fiets van gebouw B naar de Oude Kerk. In deze voertuigen de geslaagde leerlingen van het vmbo en de mavo die dit jaar voor het eerst samen de diplomering vierden. In de sfeervolle Oude Kerk stonden acht tafels met daarachter de mentoren van het vmbo en de coaches van de mavo. In kleine groepjes kwamen de ouders met hun dochters in galajurk en zonen in een mooi pak binnen om hun diploma te ondertekenen en thuis een mooi plekje te geven.  

Mavoleerling Ziggy pakte meteen de pen om te tekenen en zo snel mogelijke weer te kunnen vertrekken. Andere leerlingen hadden minder haast en genoten van dit moment waar ze vier jaar hard voor hadden gewerkt.  Omringd door familie spraken ze met hun coach of mentor en tekenden heel rustig hun diploma zodat het moment goed kon worden vastgelegd op foto en film. Mahdi werd vergezeld door zijn zussen, oud-leerlingen van de mavo. Voor Fenne was het dit jaar kantje boord maar ze slaagde alsnog in het derde tijdvak. Met een grote glimlach neemt ze de felicitaties van haar coach in ontvangst. “Ziet u het is toch gelukt hoewel jullie het soms niet meer zagen zitten dat ik nog zou slagen. Juist daarom heb ik extra hard gewerkt en ontvang ik nu mijn diploma.” Buiten is nog een fotomoment met de ruïne als mooi decor.  

Na de diplomering vertrekken de leerlingen naar het nieuwe hoofdgebouw voor een feestje. De lange rijen tafels in de mooie, hoge aula zijn feestelijke versierd en er staat een heerlijk buffet klaar. De leerlingen kunnen kiezen uit gyros, shoarma, wraps, bœuf bourguignon, hamburgers en diverse salades. Leden van de CIA, zoals eerstejaars Wessel Oerlemans van het vmbo staan achter de schalen en pannen en scheppen voor iedereen op. Terwijl de dames en heren genieten van het lekkere eten, speelt de schoolband hoog boven de leerlingen bovenaan de grote trap. Het feestje eindigt met een quiz waarbij leerlingen moesten gaan staan en door handopsteken hun keuze duidelijk maken. Wie het mis had ging weer zitten. Vragen zoals: Met welke docent zou je een biertje willen drinken? …meneer Van Sunten en mevrouw Smit,  welke docent kan geen fietsband plakken? … mevrouw Kant en meneer Daniel en welke leerling wordt minister-president?… Umut, zorgden voor veel hilariteit en voor een extra feestelijke afsluiting van een geslaagde avond waarbij de nieuwe aula zorgde voor een mooie ambiance. 

Opnieuw 37 nieuwe geslaagden op het Cambreur 

JULI 2021

Vrijdagmiddag een vaststellingsvergadering op de drie Cambreurgebouwen, heel ongewoon. Vrijdagavond om 19.00 uur opnieuw een ontvangst op de drie gebouwen, ook heel bijzonder. Maar voor de tweede keer werd het echt weer een feestje.  

Op gebouw B vierden drie kandidaten een minifeestje met hun trotse mentor. Nog één leerling gaat volgende week het examen afronden. Slaagt deze leerling, dan komt het vmbo uit op 100% geslaagden. Dat zou een historisch eindresultaat zijn in een zeer bijzonder examenjaar. 

Gebouw C verwelkomde zeven nieuwe geslaagde kandidaten. Afdelingsleider Danilo Verus en zijn mentoren feliciteerden de zeven van harte met het bereikte resultaat. 

Op het nieuwe hoofdgebouw druppelden onder applaus 27 leerlingen van havo en vwo de aula binnen. Stralende gezichten. Dankbare ook. Heel attent brachten de leerlingen een attentie mee voor de mentor of de docent die hun in de laatste weken geholpen had om deze eindstreep te bereiken.  

Deze week start tijdvak drie. Het Cambreur wenst alle leerlingen die nog aan de bak moeten heel veel succes en hoopt op 15 juli nog eens een aantal vlaggen uit te kunnen delen

Tweetalig onderwijs Cambreur gevisiteerd: de vlag mag uit!

Foto: Renatie

Op 24 juni heeft de tweetalige afdeling van het Cambreur bezoek gehad van een vijfkoppige visitatiecommissie. Digitaal, jammer genoeg.

Vooraf is een uitvoerig beleidsplan geschreven, een zelfevaluatie en een dagprogramma, hiervoor is een promo gemaakt en een TTO-film en zijn een flink aantal lessen opgenomen. Docente Kunst Beeldend Renate Engelen heeft een mooi en reëel beeld geschetst van wat TTO op de Dongense school te bieden heeft.

De commissie had zich uitstekend voorbereid en kwam voor schoolleiding, coördinatie, docenten Engels, TTO-docenten en leerlingen met gerichte, kritische vragen. Rond drie uur had de commissie een besluit genomen en de feedback op papier gezet. De voorzitter begon gelukkig direct met het goede nieuws dat het Cambreur zich ook de komende vijf jaar TTO-seniorschool mag noemen. Een groot compliment gaat naar onze leerlingen die zich als echte ambassadeurs hebben betoond. Kritisch, goed luisterend naar elkaar en met scherpe blik konden zij de aspecten van TTO benoemen. Zij gaven aan dat TTO voor hun persoonlijke ontwikkeling een enorme meerwaarde is.

Als critical friend gaf de commissie bij alle aspecten waardevolle feedback. Daarmee kan de school verder.

Een woord van dank voor alle docenten die het tweetalige programma vorm geven.  Een speciaal woord van dank aan mevrouw Annemieke Trella. Zij stond aan de wieg van TTO en heeft als coördinator en docent met haar drive en enthousiasme heel veel voor het TTO-programma betekend. Gelukkig blijft ze dat als docent ook de komende jaren doen. Bram Thielen en Koen Verstegen gaan de TTO-kar als coördinatoren trekken. Met het volste vertrouwen ziet het Cambreur de komende vijf jaar TTO tegemoet.

Eindelijk de langverwachte IB-diploma’s voor de tweetalige Cambreurleerlingen


Vorig jaar ontvingen de tweetalige examenleerlingen hun havo- of vwo-diploma, precies een jaar later mochten ze terug naar hun oude school om hun IB-diploma in ontvangst te nemen. Hoewel: in het oude vertrouwde gebouw konden ze niet meer terecht. Maar de nieuwe aula met de vertrouwde gezichten van afdelingsleiders Cindy Schade en Bram Thielen was donderdagavond 8 juli feestelijk voor hen ingericht.Bijna een jaar hadden ze elkaar niet gezien, dus was het een hele opgave om echt die anderhalve meter in acht te nemen. Vijf, zes jaar lang hebben deze twee groepen immers met elkaar opgetrokken en corona maakte ontmoetingen tussendoor minder gemakkelijk.Na een korte toespraak van Helga van der Weele en een bijdrage van hun IB-docent hielden de leerlingen een korte pitch, uiteraard in het Engels, waarin ze terugkeken op hun Cambreurtijd, hun docenten bedankten en vertelden welke opleiding ze op dit moment doen. Daarna volgde de uitreiking, waarmee de TTO-leerlingen nu ook een tastbaar bewijs van hun extra prestatie hebben.Stuk voor stuk zijn de oud-leerlingen gegroeid, zij zijn zoals mevrouw Hawkins het zo mooi verwoordde de hoop voor onze toekomst: open minded, onderzoekend, respectvol en in staat om besluiten te nemen. Het Cambreur mag trots op deze lichting zijn.