Ruim 35% meer PMD || Inworpen restafval van 39 naar 52

Dongen, 17 juni 2021. Vandaag liet de gemeente Dongen weten dat de eerste cijfers van de nieuwe wijze van afvalinzameling in onze gemeente bekend zijn. Na een evaluatie die overigens deze avond ook nog wordt besproken in de opiniërende raadsvergadering, blijkt dat de inwoners van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart hun afval een stuk beter zijn gaan scheiden. De focus van het ophalen en de daarbij behorende service van de gemeente is duidelijk verlegd naar PMD -afval (wekelijks ophalen aan huis) en gft (de groene bak) en minder op restafval (grijze bak). Dat heeft volgens de gemeente positieve resultaten opgeleverd voor het milieu. De hoeveelheid ingezamelde grondstoffen is fiks toegenomen. Zo is er ruim 35% meer PMD opgehaald dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2021 is er ongeveer 29% minder restafval opgehaald. Men heeft het idee dat de landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner daarmee een stuk dichterbij komt.Ook de pilot hoogbouw blijkt geslaagd. In februari zijn bij tien hoogbouwlocaties verzamelcontainers voor gft geplaatst.

Defect of wennen

De bewoners op die locaties kregen van de gemeente een gft-set cadeau: een gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder over het scheiden van gft. De gemeente zegt dat ‘ inwoners die gebruik zijn gaan maken van deze gft-service, zeggen blij te zijn met deze voorziening en dat hun restafval met 50% tot 66% is afgenomen. Wel heeft deze krant uit reacties van lezers geconstateerd dat de groencontainer op een bepaalde plaats niet altijd te gebruiken is vanwege een defect of andere redenen. Misschien speelt ‘het nieuwe’ hierbij een rol. De gemeente gaat door met het plaatsen van gft-verzamelcontainer bij alle andere hoogbouwlocaties in de gemeente.

Van 39 naar 52

Op basis van de praktijkervaringen, heeft er met onmiddellijke ingang een aanpassing plaats voor inwoners die gebruik maken van verzamelcontainers voor restafval. Het eerst vastgestelde aantal van maximaal 39 inworpen per jaar zorgde bij inwoners voor onduidelijkheid en vragen. Geconstateerd is dat In het eerste kwartaal inwoners gemiddeld 12,5 inworpen per huishouden gebruikt hebben, dat is omgerekend 1 keer per week. Het college heeft daarom besloten om dit aantal voor 2021 bij te stellen naar 52 inworpen. Inwoners met een medische indicatie hebben de mogelijkheid om extra inworpen aan te vragen.

Reactie wethouder en negatieve bijverschijnselen

,,Het is fijn om te zien dat onze inwoners hun afval nog beter zijn gaan scheiden,” vertelt wethouder Jansen. ,,In het begin is het wennen als er iets verandert in de afvalinzameling. Maar de hogere service op grondstoffen heeft aangetoond dat er echt minder restafval opgehaald kan worden. Een groot compliment voor de inwoners van Dongen, want zij hebben dit gedaan!’’ Behalve de mooie cijfers, ziet de gemeente ook negatieve praktijkvoorbeelden. Volgens de gemeten Dongen zoeken sommige inwoners alternatieve manieren op om van hun restafval af te komen. Dat kan leiden tot meer vervuiling in de opgehaalde grondstoffen. In het eerste kwartaal zijn twee gft-vrachten afgekeurd. Ook is een stijgend aantal uitgedeelde rode kaarten in de gft-routes. De inhoud van elke container wordt beoordeeld door één van de beladers. Bij een overduidelijke foute inhoud wordt er een rode kaart uitgeschreven en aan de container gehangen. Afgekeurde vrachten worden als restafval afgewerkt. Dit kan voor extra kosten voor de gemeente zorgen,zo staat vermeldt in het persbericht van vandaag

Minder PMD-verzamelcontainers

Omdat de hoeveelheid PMD via de inzameling aan huis fors is toegenomen, kan het aanbod van verzamelcontainers in de openbare ruimte naar beneden zo vindt Dongen. De afgelopen tijd zijn meerdere defecte ondergrondse PMD-containers vervangen. Door ouderdom, slijtage en herhaaldelijk verkeerd afval erin gooien, waren deze niet meer te repareren. De bovengrondse containers die tijdelijk dienst hebben gedaan, worden binnenkort op vier locaties weggehaald. In juli gaat de PMD-container bij de Jumbo weg. Vanaf 1 oktober worden de PMD-containers bij de Aldi, Nettorama en op het Europaplein verwijderd. Op drie locaties blijven de PMD-containers staan: op het Looijersplein, op de Molendijk in ’s Gravenmoer en bij sportpark de Gaasjes in Dongen-Vaart. En ook de PMD-voorziening aan de milieustraat Coolhof blijft beschikbaar.

Luiers

Een bijzondere stijging is te zien bij de luierinzameling. Vergeleken met vorig jaar is de hoeveelheid verdubbeld. Daarom zijn op diverse locaties extra containers bijgeplaatst. En komt er een extra inleverpunt aan het Kloosterpad, nabij gezondheidscentrum Kloosterpad, waarin onder andere het consultatiebureau is gevestigd.

Bron : gemeente Dongen en eigen nieuwsgaring