Zij zorgden voor het kleurtje

Ze knorren niet en de naam is voor ‘Nederlanders’ best wel even wennen. In Vlaanderen worden ze meer en al lang gebruikt : Varkensruggen. Het zijn eigenlijk betonnen trottoirbanden die niet als zodanig gebruikt worden. Varkensruggen worden meestal op parkeerterreinen gebruikt om parkeervakken af te bakenen. In Dongen moeten ze zorgen voor meer veiligheid. Doordat de ruggen met fluoriderende verf zijn bewerkt zorgen ze vooral ’s nachts voor een optisch obstakel. Deskundigen zeggen dat de automobilist door een ‘psychische’ prikkel attent wordt gemaakt op de voorhanden zijnde verkeerssituatie. We hopen het.

Wethouder Lepolder hielp de buitenploeg van de gemeente een handje bij het plaatsen van de varkensruggen. Deze zijn door enkele kinderen van de meidenmiddag van R-Newt, in samenwerking met Wijkraad de Biezen, omgetoverd tot mooie kunstwerken. De meiskes staan trots op de foto en kijken naar het resultaat aan Bolkensteeg, nabij de oversteek van het Kloosterpad.