Dongen-Rijen.

Unieke samenwerking tussen PKN Dongen-Rijen, Stichting Leergeld WestBrabant Oost, afdeling Dongen, afdeling Gilze-Rijen, Werkgroep Arm in Arm Dongen en Caritas Parochie Heilige Geest Rijen.

  • “Hier krijg ik kippenvel van. Wat fijn dat dit kan voor mijn kind”, aldus een alleenstaande moeder.
  • Oh wat een leuke tas en een vlieger, reageert een jongen van 8 jaar oud. “”Wat is eigenlijk een vlieger”. Na enige uitleg van de bezorger werd zijn enthousiasme nog groter.
  • Hartelijk dank voor de gevulde rugtas en vlieger.

Dit zijn enkele reacties die onze bezorgers van de rugtassen vorig jaar kregen bij het rondbrengen van de vakantietassen. Daarnaast ook stralende kinderen die niet wisten wat hun overkwam. En zeker ook verbaasde ouder(s). Alle tassen zijn goed terecht gekomen en we hebben gezien dat er gebruik wordt gemaakt van de inhoud van de tassen. Dat is een goed teken. Daarom is besloten om ook dit jaar deze aktie te organiseren.

Dongen-Oude Kerk Foto : Adriaan Raesen

De Protestantse Kerk Nederland is enkele jaren geleden gestart met een landelijk project : Aktie Vakantietas. De PKN Dongen-Rijen heeft dit project in 2019 overgenomen en er zijn in 2019 60 tassen uitgereikt. Er is toen aansluiting gezocht bij Stichting Leergeld West-Brabant Oost, afdeling Dongen en werkgroep Arm in Arm (interkerkelijke werkgroep om de armoede in Dongen te verkleinen en te bestrijden en waar zes kerkgenootschappen uit Dongen en ’s-Gravenmoer aan deelnemen) om de tassen op de juiste plaats te krijgen. Deze twee instellingen zijn goed bekend met de gezinnen die het nodig hebben. De medewerkers van de instellingen komen echt achter de voordeur van de gezinnen, bij de mensen thuis. De genoemde instellingen vonden dit zo’n goed idee en hebben contact gezocht met de PKN Dongen-Rijen om dit project in Dongen voort te zetten. Immers door het bundelen van de krachten en financiële middelen krijg je een groter bereik en dat is ook gebleken omdat wij in 2020 153 tassen hebben kunnen vullen en dat is meer dan het jaar daarvoor. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat in dat jaar 100 tassen naar kinderen in Dongen zijn gegaan die niet op vakantie kunnen. En 53 tassen naar de kinderen in de gemeente Gilze-rijen. Omdat het PKN Dongen-Rijen betreft, is ervoor gekozen om ook aan kinderen in de gemeente Gilze-Rijen een mooie tas met vakantiespullen te schenken.

Dit heeft ertoe geleid dat dit jaar Caritas Parochie Heilige Geest uit Rijen zich bij dit mooie initiatief heeft aangesloten. Immers dit betekent door deze verdere samenwerking dat wij nog meer kinderen blij kunnen maken met een vakantietas. Ons streven voor dit jaar is 200 vakantietassen.

Wij hebben ervoor gekozen een tas aan te bieden voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar. Meestal hebben de kinderen die ouder zijn al een vakantiebaantje en kunnen zelf activiteiten ondernemen en ook zelf bekostigen.

Vorig jaar waren de tassen gevuld met een kaartje voor zwembad de Vennen, inclusief snack en een drankje, een cadeaubon van de Bruna, muntjes voor een ijsje van Smaack en Spijs en IJs en een vlieger. Kortom een tas vol plezier. Wij stellen de tas samen met vakantiespullen die de kinderen uitsluitend bij ondernemers in Dongen en Rijen kunnen verzilveren.

Wij nodigen ondernemers en particulieren in Dongen en Rijen van harte uit om een bijdrage te leveren in financiële zin of in goederen zodat wij met elkaar 200 kinderen in Dongen en Rijen ook dit jaar weer een goed gevulde vakantietas kunnen geven. Wij hebben de keuze gemaakt om deze kinderen te voorzien van nieuwe vakantieartikelen. In veel gezinnen moeten deze kinderen al dikwijls gebruik maken van reeds gebruikte artikelen en dat heeft niet onze voorkeur.

Er is inmiddels al een financiële bijdrage geleverd door de Diaconie PKN Dongen-Rijen, werkgroep Arm in Arm en de Diaconie van de Katholieke Maria Magdalenakerk in Rijen. Daarnaast heeft de Stichting Leergeld West-Brabant Oost en de Stichting Vluchtelingenwerk Dongen-Rijen en busonderneming Veolia al nieuwe spullen beschikbaar gesteld om de tassen mee te vullen.

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer Diaconie PKN Dongen-Rijen: NL03 ABNA 0470 6170 55 o.v.v. vakantietas 2021.

Of:

Caritas Parochie Heilige Geest Rijen: NL09 RABO 0145 1041 33 o.v.v. vakantietas 2021.

Of:

Werkgroep Arm in Arm: NL55 RABO 01 588 20 754 o.v.v. vakantietas 2021

Ideeën en schenkingen van goederen van particulieren en/of ondernemers die de inhoud van de tas 2021 nog mooier maken, kunt u sturen naar info@arminarmdongen.nl.

Mocht u vragen hebben neem dan telefonisch contact op met Werkgroep Arm in Arm Dongen, Harrie Broeders tel. 06 – 12218695.