Dongen, 11 mei 2021. De organisatie van Het KunstPodium. Dongen vindt het deel van de totale gewenste bezuinigingen die werden aangekondigd voor de vier partners van de Cammeleur onredelijk doorslaan naar hen. Het vandaag door het KunstPodium uitgegeven persbericht is duidelijk een reactie op het bericht dat vandaag werd gepubliceerd door BnDeStem waarin wethouder Jansen een toelichting geeft op de bezuinigingsronde voor de Cammeleur. Er blijkt discrepantie te zijn over die plannen en ook reageert het KunstPodium op uitspraken van de wethouder in het artikel. Er wordt opgemerkt dat de organisatie de afgelopen jaren al is opgeklommen uit een financieel dal en er alles aan heeft gedaan om financieel rond te komen. Men is inmiddels vraaggericht gaan werken, men heeft een breed aanbod en biedt maatwerk. Een intensieve samenwerking met scholen en verenigingen is volgens het Kunstpodium ‘al jaren de kracht van de organisatie’. Als duidelijkste reactie op uitspraken van wethouder Jansen zegt de organisatie ‘al lang geen ‘lesfabriek’ meer te zijn ‘. Als de aangekondigde bezuinigingen niet worden herzien zegt het kunstPodium zelfs dat nu ‘een deel van dit rijke aanbod nu echter onder vuur ligt’. Het vandaag verstuurde persbericht is niet enkel een reactie op eerdergenoemde publiciteit, het straalt ook een zekeren boosheid uit. Volgens de leiding van Kunstpodium wordt de onlangs gelanceerde bezuinigingsopdracht die voor de vier partners in de Cammeleur geldt, vrijwel volledig afgewenteld op Het KunstPodium. ‘Van de 125.000 euro die bezuinigd moet worden door de Cammeleur-partners, wordt 100.000 euro bij Het KunstPodium weggehaald’

Muziekonderwijs dreigt te verdwijnen uit Dongen’

Volgens het KunstPodium staat het aanbod van de cursussen en de betaalbaarheid van muzieklessen voor de Dongense jeugd onder grote druk. Bijdragen vanuit Stichting Leergeld en de meedoenregeling voor de minder bedeelde inwoners van Dongen bieden volgens het Kunstpodium geen uitweg. Die bijdragen dekken volgens de organisatie een fractie van de kosten en bereiken slechts een kleine groep. Er wordt gewaarschuwd dat het muziekonderwijs door de bezuiniging voor de grootste groep Dongense families met middeninkomens onbetaalbaar wordt, waardoor er straks in Dongen, dat bekend staat om haar rijke kunst en cultuur, een generatie gaat ontstaan die geen muziekonderwijs meer genoten heeft en enkel de basis daarvan in de klas meekrijgt. Een instrument bespelen ga je niet klassikaal leren, zegt het Kunstpodium en bandjes zullen nauwelijks nog ontstaan. Ook talenten zoals Sem Rozendaal hebben minder kans zich te specialiseren of zich verder te ontwikkelen , is de vrees Het KunstPodium wil graag alle jeugd en jongeren in Dongen de kans bieden zich te ontwikkelen.

Het KunstPodium begrijpt de noodzaak tot bezuinigen en is daarom al volop aan het reorganiseren om ook de betaalbaarheid van muzieklessen in stand te houden. Het KunstPodium gaat de gemeente Dongen in de raadvergadering van 20 mei dan ook om een herziening van de bezuinigingsopgave voor de Cammeleur-partners vragen. Een herziening waarbij Het KunstPodium, net als alle Cammeleur- partners, in ‘eigen vlees gaat snijden’ maar dan wel graag eerlijk verdeeld over alle partners. Als geen 100.000 euro maar 60.000 euro op Het KunstPodium wordt bezuinigd dan blijven muzieklessen voor de Dongense jeugd betaalbaar en bestaan.(PE)