Locoburgemeester in s Gravenmoer

Sobere viering van 4 in Dongen zonder publiek.

Er komt ook dit jaar een hele sobere dodenherdenking zonder publiek. Volgens een woordvoerster van de gemeente Dongen worden er in Dongen 2 kransen gelegd en zal Danielle DeLeij op trompet the last post blazen. De ( zieke) burgemeester wordt in s Gravenmoer waargenomen door locoburgemeester Rene Jansen. Ook daar zal de herdenking een sober karakter hebben en zonder publiek zijn . Volgens voorzitter Comité 4 en 5 mei Dongen is de opzet van de herdenking te vergelijken met 2020 tijdens de de eerste Corona-golf. Gaandeweg de eerst maanden van dit jaar werd meer en meer duidelijk, dat de organisatie zich weer zou moeten beperken tot een minimum scenario.

In de loop van de maanden werd een aantal geplande onderdelen van de Dodenherdenking uit het programma verwijderd. Volgens Driesen is er in goed overleg met de Gemeente Dongen, bewust nauwelijks publiciteit aan gegeven ; vanzelfsprekend met als doel om geen groepen mensen op de been te brengen. Er zal zowel in s Gravenmoer als in Dongen een kort voorprogramma zijn dat afgesloten zal worden met het spelen van ‘De Last Post’ en het spelen van het Wilhelmus Gemeentesecretaris Hr. Van Noort en Wethouder Van Boxtel zullen de gemeente vertegenwoordigen en een krans leggen bij de bevrijdingskapel . Bas de Jong en Rob Driessen doen dat namens Oranje Comité, Vereniging Militaire Veteranen Dongen, Voormalig Verzet, Groep Antifascisten zullen hierna volgen. De pers zal mondjesmaat aanwezig zijn. Door de organisatie zal een video worden opgenomen die deels van te voren is opgenomen. Deze zal in de lokale media verschijnen en ook HIER te zien zijn. Op 5 mei zijn er geen activiteiten