BELANGSTELLING OVERTREFT DE VERWACHTINGEN

Het benodigde aantal inschrijvingen op obligaties ‘Ticheldelen’ is ruimschoots bereikt. Er zijn dus geen Ticheldelen meer beschikbaar. Dit betekent dat inwoners en ondernemers eigen, duurzaam en betaalbaar belangrijk vinden. Zij voegen de daad bij het woord en laten zien dat bij de energietransitie de inbreng van inwoners absoluut gewenst en noodzakelijk gevonden wordt. In Dongen doen we dingen samen!

Wat gaat er nu gebeuren?

De inschrijvingsperiode op Ticheldelen is geëindigd. Nu volgt de wettelijke bedenktijd voor de laatste inschrijvers. Dit betekent dat vanaf 5 mei 2021 de definitieve toewijzing kan beginnen. Korte tijd daarna wordt de inschrijvers gevraagd de betaling te doen. De speciale verzoeken, zoals het op naam zetten van een ander, wordt dan ook geregeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij grootouders die Ticheldelen op naam van hun kleinkinderen willen laten zetten. Eind mei zijn dan alle documenten in orde.

Foto : Henk van der Weele

Wanneer gaat de eerst uitkering plaatsvinden?

De vergoeding wordt per jaar op de bankrekening van de Ticheldeelhouders uitbetaald. Dit is € 5,- per Ticheldeel, 15 jaar lang. Het is een uitbetaling op basis van annuïteit. Dit betekent een gedeelte aflossing en een gedeelte rente. Op de website van Burgerzonnepark Tichelrijt blijft de informatie over deze Ticheldelen aanwezig, zodat je kunt zien wat de verhouding aflossing-rente in een jaar is.

Waar kan ik terecht voor vragen over mijn Ticheldelen?

De administratie en het archief van de Dongense Ticheldelen wordt uitgevoerd door Energie Dongen Samen Duurzaam. Via het contactformulier op de website van Energie Dongen of Zonnepark Tichelrijt kun je je vragen stellen. Ook is het mogelijk per e-mail of telefoon contact op te nemen. Na corona-tijd is op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 -12.00 uur het Energieloket in de Cammeleur open. Je bent daar hartelijk welkom voor gratis hulp en informatie.

Met dank aan …

Alleen met de actie van inschrijvers, vrijwilligers en hulpvaardige winkeliers en de mensen die de videospotjes hielpen maken is deze campagne voor het Burgerzonnepark zo’n groot succes kunnen worden. Een speciale dank gaat uit naar het bestuur van Energie Dongen dat 3,5 jaar lang onvermoeibaar heeft onderhandeld. Vooral Sijtze Brandsma, Anton Euren en Kees de Jong mogen hier niet ongenoemd blijven.

Contact: tichelrijt@energiedongen.nl