Dongen voorbereid op effectieve bestrijdring van vervelend rupsje

Door Piet Eelants

Foto Jan Stads / Pix4Profs Dongen gaat de strijd aan met de Eikenprocessierups op diverse manieren, op de natuurlijke manier en met biologisch spuiten. De eikenprocessierups in beeld zoals wij ze kennen met overal de zoveel besproken haartjes.


In de lente en zomer van 2020 is de eikenprocessierups minder lastig geweest dan een jaar ervoor Volgens de gemeente was de preventieve bestrijding succesvol en ook de gunstigere weersomstandigheden speelden een rol. Het waaide niet zo veel en hart in de tijd dat het diertje actief was. Door corona- maatregelen waren er ook minder grote activiteiten waar grote hoeveelheden mensen naar toe konden. Vorig jaar is de gemeente gestart met een ‘plan van aanpak’ in de bestrijding van de vervelende rupsje. Technisch wordt gesproken over de E(iken)P(rocessie)R(ups. Grote hulp van de buitendienst was daarbij het ingehuurde bedrijf Storix.Van de bijna 5100 eikenbomen die in Dongen staan zaten in 284 daarvan eikenprocessierupsen. Dat is 5,6% van het totale eikenbestand. De meeste van deze ‘rupsenbomen’ staan in De Bergen , de omgeving van zwembad de Vennen, de Kanovijver en het Trimbos. Digitale monitoring was behulpzaam bij de opsporing van de rups. De gemeente is al een tijd geleden begonnen met het bestrijden van de eitjes van de rups door middel van een biologisch bestrijdingsmiddel. Dat middel bleek goed te werken In de zomer van 2019 is men ook begonnen met het inzetten van ‘natuurlijke vijanden ‘van de vervelende rupsen. Daarbij leggen sluipvliegen en sluipwespen hun eitjes in de verpopte eikenprocessierups en eten die pop vervolgens op. De vereniging ‘Ken en Giet ‘ hielp mee om ‘mezenkasten’ op te hangen. Dat een en ander alles bij elkaar meer geld kost is wel duidelijk. Tijdens de behandeling van de begroting is door de raad een toezegging gedaan voor het verhogen van het budget ongediertebestrijding mocht dat nodig zijn. In 2020 waren de kosten voor het bestrijden van de EPR €50.200,-.Er zijn in Dongen nu meer plannen om preventief te werken op de bestrijding. Dat zijn terugkomende kosten; de rups is en blijft in Nederland zo is de verwachting. Er wordt dit jaar echter niet met het biologisch midden gespoten. Rijkswaterstaat doet wel bij de bomen aan het Wilhelminakanaal.

Schema voor Dongen

Preventieve maatregelen

  • De gemeente gat nog meer gazonstroken omvormen tot kruidenbermen.
  • In 2021 worden bermen en sloten ecologisch gemaaid zodat er een betere biodiversiteit ontstaat waardoor de natuurlijke vijanden van de EPR zich beter kunnen ontwikkelen.
  • Weer in samenwerking met natuurvereniging Ken en Geniet worden er nog 50 extra mezenkasten ophangen. In totaal hangen er dan 150 mezenkasten in Dongen.
  • Dit voorjaar worden er nog 10 vleermuizenkasten aangebracht om de populatie van vleermuizen te stimuleren daar deze ook foerageren op de EPR. In totaal hangen er dan 25 vleermuiskasten in Dongen.
  • In de wijk De Biezen zetten wordt de pilot voortgezet om delen van grote gazons niet meer te maaien. Daardoor ontwikkelen deze gazons zich als kruidenrijke grasstroken. Dit is om de biodiversiteit te stimuleren. Ook andere wijken zullen volgen.
  • De pilot ‘natuurlijke vijanden’ wordt voortgezet ; een structurele maatregel.

Communicatie

Bestrijding

Ook in 2021 bestrijd de Dongense buitendienst de piekperiode intensief bij de nesten en geldt dezelfde prioritering van gebieden als in 2020.

Bovendien :

  • Wordt het digitaal monitoren van nestvorming voortgezet. Aan de hand van monitoring in combinatie met vooraf bepaalde risicolocaties, wordt de prioriteit bepaald.
  • Reserveert Brouwers Groenaannemers twee personen voor één dag per week voor de curatieve bestrijding in mei/juni/juli.
  • Reserveert Storix twee medewerkers voor twee dagen per week in mei/juni/juli.

Er komt een goede vorm communicatie naar de Dongenaren. Dat gebeurt zowel in de aanloop naar het EPR-seizoen, als tijdens deze periode (naar verwachting half mei tot en met augustus, afhankelijk van natuurlijke omstandigheden). Daarbij worden zowel gemeentelijke communicatiemiddelen ingezet als ook persberichten voor de lokale media.