‘Noodzakelijk probleem’ is omstreden

Door Piet Eelants

Dongen, 3 april 2021. Een onderwerp dat ook de Dongenaar van tijd tot tijd bezig houdt. Is het geluidsoverlast, geluidshinder , beiden wel of juist niet. Het gaat dan over de helikopters die gestationeerd zijn op de luchtmachtbasis in (Gilze)Rijen Heb je er wél of geen last van. Sommigen zijn er aan gewend en sommigen worden er knettergek van. Het ligt er ook niet helemaal aan waar je woont in Dongen. Woon je in ‘plan’ West, of in wijken die dicht aan het kanaal grenzen dan zit je er hemelsbreed het dichts bij, maar in termen van geluidsoverdracht is dat niet echt relevant. Het is volgens sommigen ook ‘noodzakelijk kwaad’. De helikopters die in (Gilze)Rijen gestationeerd zijn, vliegen nu eenmaal mét geluid en dat wordt sterker of zwakker naargelang de wind waait en is onderhevig aan andere atmosferische omstandigheden. Deze krant tekende bij de voorbereiding van dit artikel een opvallende uitspraak op :’Ze doen dat uiteindelijk voor het bewaren van onze vrijheid en de lieve vrede’. Het ‘Noodzakelijk probleem’ is ook omstreden. De discussie is na een bijeenkomst in Gilze en Rijn met ook regionale vertegenwoordigeters weer aangezwengeld. Centraal hierbij stond de zogenoemde ‘Jaarrapportage meldingen geluidshinder militaire vliegoperaties 2020’ . Dat zegt dat het aantal meldingen rond de militaire luchthaven in 2020 een stijging laat zien ten opzichte van eerdere jaren. Volgens het rapport is de oorzaak velerlei. Naast de significante toename van het aantal oefeningen in Nederland in het algemeen en het ‘thuiswerkeffect’, speelde op (Gilze)Rijen de aanleg van nieuwe vliegtuig – afrem – installaties een rol. Volgens de Koninklijke Luchtmacht (KL) speelde dat feit bij de geluidsontwikkeling omdat dat gepaard ging met de ruiming van niet-ontplofte vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor de hoofdbaan buiten gebruik was en er alleen vanaf de korte baan kon worden gevlogen. Vooral de woonkernen Gilze en Hulten ervoeren daardoor duidelijk meer overlast dan gebruikelijk, aldus de rapportage van de Koninklijke Luchtmacht

Andere gebruikers

In deze krant is al eerder óók aandacht geweest voor ‘medegebruiker’ van de vliegbasis : Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Ook dit feit was in 2020 veelvuldig onderwerp van gesprek in kringen rond de luchtmachtbasis. Hierover schrijft het rapport van de KL , ‘dat in overleg met de Stichting, partijen in de omgeving en de Militaire Luchtvaart Autoriteit , zowel in het kader van het luchthavenbesluit als op het gebied van voorschriften maatregelen genomen (zijn) om de overlast zoveel mogelijk te beperken ‘

Verslag bijeenkomst

Er is volgens de rapportage van de KL ook regelmatig overleg met de gemeente Gilze en Rijen en omwonenden over een nieuw luchthavenbesluit voor militaire luchthaven Gilze-Rijen. Ook overleg tussen aangrenzende gemeenten, waaronder Dongen vindt geregeld plaats. Op 31 maart dit jaar is er in deze samenstelling een bijeenkomst geweest. In september is er weer een vervolg in deze cyclus. Wethouder René Jansen is namens Dongen ‘ als toehoorder ‘ bij deze vergaderingen aanwezig en getuige een uitspraak op sociale media duidelijk meer dan dat. Hij pleit in de sociale media er voor om het verslag van de bijeenkomst van vorige week ook voor Dongenaren bereikbaar te laten zijn omdat daar ook de ‘Dongense situatie’ is besproken. Deze krant ,die regelmatig bericht over bijzondere situatie op en rond de vliegbasis , gaat het verslag binnenkort publiceren .

Overlast beperken

Er wordt volgens de rapportage van de KL wel degelijk wat gedaan met klachten van overlast. Staatssecretaris Barbara Visser heeft al eerder gezegd pogingen te doen om die overlast te beperken. Zo vindt de komende jaren een modernisering plaats van een deel van de helikoptervloot op de basis. 13 oudere Chinooks worden vervangen door 15 exemplaren van een nieuw type, waarvan de eerste exemplaren rond april op de militaire luchthaven arriveren. Een saillant detail in het rapport spreekt overigens over het geluidsprofiel van de nieuwe helikopters ‘dat bij geen van beide types noemenswaardig af wijkt van de huidige vloot’. Er is inmiddels wel begonnen met een modernisering van de 20 op (Gilze)Rijen gestationeerde Apaches. Dit proces zal naar verwachting in 2025 worden afgerond.

Meldingen

Hieronder vind je een twee grafische weergave van de meldingen. De afbeelding onder ‘aantal meldingen’ geeft het aantal meldingen weer in de omgeving van de militaire luchthaven.

Aantal meldingen ( afbeelding defensie)
Aantal melders ( afbeelding defensie)