We moeten er aan geloven als we de landelijke weersverwachtingen lezen, zien en horen. We krijgen minstens een week koning winter op bezoek. In dit weekend al en de verdere volgende week zal het koud zijn en zal er veel sneeuw vallen. Het zal afhangen van de tour die de ijskoude oostelijke stroming gaat neme, welke delen van het land het meeste last gaat krijgen van het winterweer. Maar laten we de hopelijk ook gepaard gaande winterpret niet vergeten. ‘Pret’ niet te dicht bij elkaar overigens. Wij keken het even na hoe de gemeente gaat zorgen dat we niet insneeuwen en hoe de gladheidbestrijding in ons dorp is geregeld. Op de website van de gemeente staat daarover volop informatie. De buitendienst van de gemeente is paraat om gladheid op de Dongense wegen zo snel en zo veel mogelijk te bestrijden. Mens spreekt daar zelfs over een gladheidsseizoen, dat officieel al wat vroeger begint, maar natuurlijk afhangt van de daadwerkelijk der dingen.

Helpen is goed voor ons allen

Vastgestelde strooiroutes.

De gemeente Dongen gaat over tot strooien wanneer de coördinator gladheidsbestrijding heeft geconstateerd dat hiervoor voldoende aanleiding is. Als wordt overgegaan tot strooien van de wegen moeten vastgestelde routes gereden worden. De provincie helpt mee op de provinciale gedeelten

Bij aankomende daadwerkelijke gladheid wordt eerst gestrooid op de belangrijkste wegen, dat zijn voornamelijk de zogenoemde toegangswegen naar en van het dorp en de andere kernen plus de busroutes en fietspaden. Dan worden woonstraten met een verbindende functie aangepakt en de wegen op industrieterrein Tichelrijt. Natuurlijk bestrijdt men de gladheid bij openbare voorzieningen als bejaarden- en verzorgingshuizen. Waar nodig ook bij kerken, winkelcentra, gemeentehuis en bij de brandweer. Het zijn allemaal vaste strooigebieden. Maar ook het weer en de hevigheid ervan speelt een grote rol in de (on)mogelijkheden van de bestrijdingsprogramma. Als het lange tijd sneeuwt probeert de gemeente de belangrijkste toegangswegen, busroutes en fietspaden continue schoon te houden. Daardoor kan het gebeuren dat de gemeente niet toekomt aan de openbare voorzieningen en straten in woonwijken. Inwoners kunnen de gemeente helpen door hun eigen stoep schoon en ijsvrij te houden. Haal daarvoor zo vlug als mogelijk een paar emmertjes strooizout in huis om de stoep of het erf ijs- en sneeuwvrij te maken. Hopelijk heeft de supermarkt dat in voorraad. Een beetje keukenzout helpt ook al, je ziet het effect na een minuut of tien én ben niet te overdadig met zout. De gemeente raadt een handjevol per vierkanten meter aan en zegt ook daarbij zo min mogelijk zout in de buurt van planten en bomen te strooien.

HIER DE DIVERSE ROUTEKAARTEN VAN ALLE KERNEN

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5ca589ac6ce246bda27ddf8854967bc1