In 2020 kreeg Nederland te maken met de Coronacrisis. Veel bedrijven en zelfstandig ondernemers verkeren daardoor zwaar weer mede door de opgelegde maatregelen. Niet alleen bedrijven hebben het moeilijker , ook veel gezinnen hebben financiële problemen gekregen. Dat laatste valt op basis van cijfers van het CBS en het Centrum voor Economisch Welzijn relatief gezien nog mee. Zij deden onderzoek naar de bijstandsuitkeringen in 2020 in vergelijking met het voorgaande jaar 2019. Er zijn wel opvallende verschillen tussen Nederlandse gemeente. Ook Brabantse gemeenten werden bekeken en vertonen eveneens grote verschillen. De twee onderzoekbureaus komt tot de conclusies dat het gemiddelde aantal uitkeringen bij de bijstandsuitkeringen van de eerste 10 maanden in 2020 maar 0,41% hoger ligt dan in 2019. Waar in januari 2020 er nog 400670 uitkeringen waren, zijn dit er in oktober 2020 411000. Dat is een stijging +2,6. De gemeente Weert in Limburg ziet de grootste afname van bijstandsuitkeringen met maar liefst -86,56%. De grootste stijger is de gemeente Sluis in Zeeland, met een toename van 180,51%. Het CBS en en het Centrum voor Economisch Welzijn wijzen er op dat het gemiddelde aantal uitkeringen per maand per 1000 inwoners hierbij wordt weergegeven. In 2019 bevond 10,8% per 1000 Dongenaren zich in een bijstandssituatie; in 2020 was dat percentage 11,4 % . In de meest recente data is een kleine stijging zichtbaar gedurende het Coronajaar 2020. Gedurende het jaar is het aantal uitkeringen na de 1e lockdown zeker toegenomen, maar ziet daarna ook weer een daling.

‘still’ uit een video gemeente A’ Dam

Alle data is gebaseerd op de meest recente data beschikbaar afkomstig van het CBS. De gemeentelijke data loopt verder achter dan de landelijke data. Beide zijn gebruikt voor dit onderzoek. Voor weergave van de gemeentelijke kaartjes is de data gebruikt van het eerste halfjaar van 2019 en 2020.

Deze data geeft inzicht in het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en regio. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen. Onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd hebben. Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de bijstand verstrekt.

Bron : onder andere CBS en CEW