Afvalverwerking in Dongen weer een stapje verder in aangekondigde aanpassingen

Dongen, 21 december 2020. Dongenaren zullen er aan moeten wennen. De manier waarop het huisvuil wordt verwerkt in Dongen veranderd weer wat op 1 januari 2021. Stap voor stap krijgt de burger te maken met een aantal veranderingen. De eerste aanpassing is afgelopen oktober al ingegaan met het wekelijks ophalen van het PMD- afval. Vanaf 1 januari volgt een tweede stap: vanaf dan wordt nog maar één keer in de vier weken het restafval opgehaald én wat later in het jaar moet de Dongenaar rekening houden met het feit dat voortaan er per jaar maar 39 maal restafvalvuil in de ondergrondse vuilcontainer mag worden gestort. Zoveel ’tikken’ staan daarvoor klaar in het toegangspasje. Datzelfde pasje kan wel gebruikt worden voor het storten van papier. Linda Vink, communicatie-medewerkster bij de gemeente Dongen: “Papier kunnen inwoners onbeperkt inwerpen. Dit heeft geen effect op de 39 inworpen voor restafval. Ze gebruiken hiervoor inderdaad wel hetzelfde pasje, maar per grondstof- of afvalstroom kan de gemeente het aantal inworpen apart instellen. Voor papier staat dit op onbeperkt ingesteld “. Het gaat voor iedereen veranderen, maar er zijn verschillen. Zo is er verschil voor mensen die wonen in zogenoemde ‘hoogbouw’ en er zijn laagbouwwoningen die gebruik maken van verzamelcontainers voor hun restafval. Er is vorige week weer een afvalkrant huis aan huis bezorgd waarin alle veranderingen nog eens uitgelegd worden. Die vindt de lezer in dit artikel terug.

Een groot deel van het restafval van hoogbouwbewoners wat nu wordt opgehaald bestaat uit gft-afval. De gemeente gaat daar verandering in brengen. Er komt eerst een proef.

In de tweede week van januari start de gemeente daar mee. Er worden dan tien gft- verzamel -containers geplaatst bij hoogbouwlocaties. Drie containers komen bij bij Dongepark, drie in de Rijnstraat, één in de Angerstraat / Dahliastraat, die ook gebruikt kunnen worden door bewoners van de hoogbouw in de Frans Halsstraat die met hun voorfront in de Anjerstraat wonen en één bij de Joncker Boschflat. ‘s Gravenmoer krijgt er een aan de Kerkebosdreef en een in de ‘s Gravenhoven. Alle inwoners die in hoogbouw wonen in de buurt van één van de tien proeflocaties krijgen in januari bovendien een zogenoemde gft-set cadeau. Hierin zit een kleine gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder over het scheiden van gft.

Evaluatie

Na drie maanden kijkt de gemeente hoe deze proef is verlopen. Er wordt dan gekeken of de afvalstroom naar wens van het nieuwe systeem gaat. Als blijkt dat de hoeveelheid restafval minder is geworden en gaat ook het scheiden van gft goed, dan worden in de rest van Dongen bij alle hoogbouwlocaties gft-containers geplaatst. In oktober wordt nog eens gekeken hoe het gaat met de inwoners waar de eerste 10 proefcontainers zijn geplaatst.. Er wordt dan gekeken of het blijkt dat de de ‘gewenste’ 39 tikken voldoende zijn. Dan wordt ook bepaald of het aantal inworpen voor 2022 moet worden uitgebreid of niet. Er is berekend dat 39 inworpen ruim voldoende moet zijn voor iedere gezinssamenstelling. Een evaluatie zal dat moeten aantonen.