Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Hoogbouw: Papierafval zelfde pasje, onbeperkte afvoer.

BUURTNIEUWS Posted on ma, december 21, 2020 21:21

Afvalverwerking in Dongen weer een stapje verder in aangekondigde aanpassingen

Dongen, 21 december 2020. Dongenaren zullen er aan moeten wennen. De manier waarop het huisvuil wordt verwerkt in Dongen veranderd weer wat op 1 januari 2021. Stap voor stap krijgt de burger te maken met een aantal veranderingen. De eerste aanpassing is afgelopen oktober al ingegaan met het wekelijks ophalen van het PMD- afval. Vanaf 1 januari volgt een tweede stap: vanaf dan wordt nog maar één keer in de vier weken het restafval opgehaald én wat later in het jaar moet de Dongenaar rekening houden met het feit dat voortaan er per jaar maar 39 maal restafvalvuil in de ondergrondse vuilcontainer mag worden gestort. Zoveel ’tikken’ staan daarvoor klaar in het toegangspasje. Datzelfde pasje kan wel gebruikt worden voor het storten van papier. Linda Vink, communicatie-medewerkster bij de gemeente Dongen: “Papier kunnen inwoners onbeperkt inwerpen. Dit heeft geen effect op de 39 inworpen voor restafval. Ze gebruiken hiervoor inderdaad wel hetzelfde pasje, maar per grondstof- of afvalstroom kan de gemeente het aantal inworpen apart instellen. Voor papier staat dit op onbeperkt ingesteld “. Het gaat voor iedereen veranderen, maar er zijn verschillen. Zo is er verschil voor mensen die wonen in zogenoemde ‘hoogbouw’ en er zijn laagbouwwoningen die gebruik maken van verzamelcontainers voor hun restafval. Er is vorige week weer een afvalkrant huis aan huis bezorgd waarin alle veranderingen nog eens uitgelegd worden. Die vindt de lezer in dit artikel terug.

Een groot deel van het restafval van hoogbouwbewoners wat nu wordt opgehaald bestaat uit gft-afval. De gemeente gaat daar verandering in brengen. Er komt eerst een proef.

In de tweede week van januari start de gemeente daar mee. Er worden dan tien gft- verzamel -containers geplaatst bij hoogbouwlocaties. Drie containers komen bij bij Dongepark, drie in de Rijnstraat, één in de Angerstraat / Dahliastraat, die ook gebruikt kunnen worden door bewoners van de hoogbouw in de Frans Halsstraat die met hun voorfront in de Anjerstraat wonen en één bij de Joncker Boschflat. ‘s Gravenmoer krijgt er een aan de Kerkebosdreef en een in de ‘s Gravenhoven. Alle inwoners die in hoogbouw wonen in de buurt van één van de tien proeflocaties krijgen in januari bovendien een zogenoemde gft-set cadeau. Hierin zit een kleine gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder over het scheiden van gft.

Evaluatie

Na drie maanden kijkt de gemeente hoe deze proef is verlopen. Er wordt dan gekeken of de afvalstroom naar wens van het nieuwe systeem gaat. Als blijkt dat de hoeveelheid restafval minder is geworden en gaat ook het scheiden van gft goed, dan worden in de rest van Dongen bij alle hoogbouwlocaties gft-containers geplaatst. In oktober wordt nog eens gekeken hoe het gaat met de inwoners waar de eerste 10 proefcontainers zijn geplaatst.. Er wordt dan gekeken of het blijkt dat de de ‘gewenste’ 39 tikken voldoende zijn. Dan wordt ook bepaald of het aantal inworpen voor 2022 moet worden uitgebreid of niet. Er is berekend dat 39 inworpen ruim voldoende moet zijn voor iedere gezinssamenstelling. Een evaluatie zal dat moeten aantonen.Goede voornemens bij online bestellen? Laat je niet inpakken!

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, december 21, 2020 15:02


Digitaal winkelen wordt steeds gemakkelijker: de levering is efficiënt en de prijs gunstig. Ondanks de coronamaatregelen kun je zo toch terecht bij (lokale) ondernemers. Maar steeds vaker shoppen consumenten online zonder dat ze het doorhebben ineens buiten de EU en ontvangen ze regelmatig een geheel ander product dan besteld. Of het werkt niet of het is zelfs onveilig.

Daarom maken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) via de campagne: laatjenietinpakken.nl opnieuw jonge consumenten bewust van de nadelen en hun rechten én wijzen veelal jonge ondernemers met ‘webshops’ op hun verantwoordelijkheden.

Er zijn Nederlandstalige ‘webshops’ met klinkende namen die spotgoedkope elektronica of speelgoed verkopen. Consumenten worden hier in toenemende mate met advertenties naar toe gelokt. Die ‘webshops’ zijn in werkelijkheid vaak slechts tussenpersonen, in het Engels dropshippers, die zelf geen voorraad hebben en niets anders doen dan je bestelling doorsturen.

Een ander bedrijf of de producent zelf, vaak van buiten de EU, levert vervolgens een product. En daarvoor gelden niet dezelfde regels voor productveiligheid of consumentenbescherming bijvoorbeeld als je wil retourneren of een klacht wil indienen. Jonge dropshippers realiseren zich niet dat ze door gedupeerden en de autoriteiten zoals de ACM en NVWA, hier wel op kunnen worden aangesproken.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Goedkoop is vaak duurkoop. Een oud gezegde en dat geldt op de mondiale digitale markt nog steeds. Zeker in deze voor veel ondernemers zware coronatijd stimuleer ik Nederlanders graag om lokaal, online te kopen. Maar uiteindelijk is het iedereens eigen keuze waar ze bestellen. Laat je daarbij niet inpakken en wees je bijvoorbeeld bewust van tussenpersonen die zich voordoen als een betrouwbare webshop waardoor je uiteindelijk een kat in de zak kunt kopen of nog erger: een ondeugdelijk of onveilig product.”

Campagne voor jongere consumenten en ondernemers op sociale media
De campagne laatjenietinpakken.nl richt zich sinds eind 2019 via YouTube, Instagram en Snapchat specifiek op jongere consumenten (16-24 jaar) die veel op sociale media zitten en online winkelen op platforms en webwinkels. Dit deel van de campagne richt zich ook op jonge dropshippers. Onder jongeren wordt deze verkoopmethode namelijk gepromote als een manier om snel geld te verdienen, zonder te wijzen op de verantwoordelijkheden en risico’s.

Binnen de EU zijn vorig jaar al nieuwe regels afgesproken waarmee consumenten online beter worden beschermd. Zo moet bijvoorbeeld altijd bekend zijn of ze handelen met een particulier of bedrijf. In landen buiten de EU als China en de Verenigde Staten gelden bijvoorbeeld niet dezelfde regels voor productveiligheid of consumentenbescherming. De consument kan er daardoor niet vanuit gaan dat hij of zij even goed is beschermd als binnen de EU.

Betere samenwerking EU bij aankopen uit derde landen


Voor een groot aantal producten, zoals elektronica, worden producenten uit derde landen per 2021 ook verplicht een aanspreekpunt te hebben in de EU. In EU-verband zijn verder afspraken gemaakt over productveiligheid, ook met Amerikaanse en Chinese platforms. Via deze  Product Safety Pledge  hebben zij toegezegd om bijvoorbeeld snel onveilige apparaten van online marktplaatsen te halen.

Op initiatief van Nederland wordt tot slot in EU-verband gekeken naar de mogelijkheden om minimale veiligheidseisen te stellen aan apparaten die draadloos verbonden zijn met het internet zoals smartphones en thermostaten.Regionale CO2 deal in Dongen

BUURTNIEUWS Posted on ma, december 21, 2020 13:35

Podotherapie van der Kaa uit Tilburg

compenseert CO2 uitstoot bij biologische kwekerij Natuurlijktomaat in Dongen

Op 16 december heeft Podotherparie van der Kaa een regionale CO2 deal gesloten met biologische kwekerij Natuurlijk Tomaat – boerderijwinkel Natuurlijk Henriëtte uit Dongen. De biologische kwekerij legt door middel van bodemkoolstof CO2 vast voor van der Kaa. In verband met de Corona beperkingen is in een videocall in bijzijn van Rabobank Tilburg en Power-ED de deal ondertekend.

Eerder dit jaar nam van der Kaa deel aan een Rabobank traject gericht op duurzaam ondernemen. Het traject is door Power-ED begeleid en leidde voor van der Kaa tot actie om de CO2 uitstoot van hun vervoer vanuit 6 vestigingen te compenseren. Directeur Joseph van der Voorn: “We zijn ons nu bewust van onze CO2 uitstoot en willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We maken ons vervoer CO2 neutraal door over te schakelen op elektrisch vervoer. We hadden al een hybride auto, inmiddels rijden er twee elektrische auto’s en de derde is besteld. Omschakelen doe je niet van de ene op de andere dag, daarom compenseren we in de tussentijd onze restuitstoot. En dat doen we niet ver weg, maar in eigen regio. Daarmee geven we op meerdere vlakken invulling aan ons MVO beleid”

Biologische kwekerij Natuurlijk Tomaat is enkele jaren geleden omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering en verkoopt in boerderijwinkel Natuurlijk Henriëtte eigen geteelde producten. Daardoor is een perceel van 4 hectare niet meer nodig voor uitbreiding van nieuwe kassen. Biologische kweker Alfons van den Hoek: ‘doordat we de producten rechtstreeks verkopen, realiseren wij een grotere marge. De tussenhandel is er namelijk uit. Daardoor kunnen wij kleinschalig blijven en de grond inzetten voor een voedselbos, een mobiele kippenstal (kip caravan) en permacultuur”. Henriëtte van den Hoek: “onze klanten zijn bewuste consumenten, die houden van eerlijke producten. Naast klanten die onze producten kopen, hebben we voortaan ook een klant die een dienst van ons afneemt.’

Power-ED Erik van den Oord en Dave van Schaijk: “Wij helpen bedrijven om duurzaam ondernemen concreet te maken. De Europese Unie wil dat Europa in 2050 volledig klimaatneutraal is en heeft eerder deze maand de reductie doelstelling voor 2030 opgeschroefd. Heldere doelstellingen, maar hoe kun je als ondernemer hier je bijdrage aan leveren? We kenden de ambities van onze klanten en hebben ze aan elkaar gekoppeld. We ondersteunden hun in de vertaalslag en hebben berekeningen gemaakt om enerzijds voor van der Kaa de uitstoot (CO2 footprint) te bepalen. En anderzijds om voor Natuurlijk Tomaat – Natuurlijk Henriëtte de vastlegging van bodemkoolstof (CO2 compensatie) te bepalen. Het betreft vrijwillige compensatie en het is mooi om te zien hoe bedrijven elkaar dichtbij huis verder kunnen helpen om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) concreet te maken.”