Wethouder Eline van Boxtel wil spookwoningen tegengaan.

Onder andere een internationale fruitteler in Dongen werkt veelal met Poolse arbeidsmigranten. Het bedrijf wordt in NRC met naam genoemd. Net als een aantal gemeenten waar veel arbeidsmigranten werken zijn die soms gehuisvest in wat NRC Media ‘spookwoningen’ noemt. Alhoewel dat door wethouder van Boxtel (PvdA /wonen ) op vragen van deze krant in deze zaak niet met zoveel woorden wordt gezegd , ligt de oplossing van problemen bij de huisvesting van deze mensen bij locaties zoals het voormalige broederhuis Glorieux of in andere behuizingen. Bekend is,dat in het voormalige broederhuis tot 100 Poolse werknemers een tijdelijk thuis zouden kunnen vinden. Bekend is ook dat pogingen bij deze voorgenomen huisvesting niet zonder meer goed verloopt. Een aantal buurtbewoners is het mordicus oneens met de plannen van onder meer de gemeente Dongen. Om huisvesten te voorkomen werden ze na rechtszaken al een twee maal gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Intussen werken de arbeidsmigranten al lang in Dongen en zijn ze uiteindelijk toch gehuisvest. Ze blijken (ook) te wonen wonen in zogenoemde ‘spookhuizen’- zo genoemd in het artikel dat NRC – media ,dat er deze week een artikel aan wijdde. NRC maakte een rondgang langs 24 gemeenten in Nederland waar veel arbeidsmigranten werken. Dongen is een van die gemeenten.

‘Het huisvesten van arbeidsmigranten in ‘spookhuizen’ is feitelijk een vorm van ongeregistreerde woningverhuur en wordt in het hele land gebruikt om arbeidsmigranten te huisvesten ‘ aldus NRC. NRC media sprak met wethouder Eline van Boxtel (PvdA) over deze situatie. Ze verklaart in de NRC- krant dat ‘ (…) in de gemeente 395 personen staan ingeschreven met als nationaliteit een Midden- of Oost-Europees land. Maar ze heeft een vermoeden dat er twee keer zoveel arbeidsmigranten verblijven, van wie een gedeelte leeft in een huis waar officieel niemand woont. Ze is hierover erg bezorgd : „Het brengt hun veiligheid in gevaar. Als wij niet weten waar arbeidsmigranten wonen, kunnen we hun omstandigheden ook niet controleren.” aldus de wethouder.

TWAALF

NRC beschrijft een situatie waarin in een niet nader genoemd huis twaalf Poolse arbeidsmigranten wonen ‘voor 87 euro per week per persoon ‘. Volgens de landelijke krant komen sommigen hier al jaren. “Maar in de computers van de gemeente Dongen staat dat het huis onbewoond is “ aldus NRC. De gemeente weet volgens de krant niet dat ze er wonen, “laat staan dat deze twaalf arbeidsmigranten samen bijna 4.200 euro per maand betalen voor de woning”.

Een eigenaar van een verhuurd huis zegt in NRC naar eigen zeggen niets aan de verhuur van zijn huis te verdienen. Volgens hem weet de gemeente dat er hier mensen wonen. Sterker nog, de gemeente wilde tot voor kort niet dat hij zijn huurders inschreef, zegt hij, „omdat het administratief werk voor niks was”.Wethouder Van Boxtel ontkent dat. Van Boxtel : „Misschien alleen in een uitzonderingssituatie, als iemand maar een paar weken in Dongen blijft “. Van Boxtel zegt in het NRC- artikel wel dat er plannen zijn voor een verblijfsbelasting voor mensen die in Dongen verblijven, maar niet ingeschreven staan: „Zo willen we spookwoningen tegengaan.” De hoogte van de belasting is volgens NRC nog onbekend. Wethouder van Boxtel zegt in het interview meer controles te willen uitvoeren bij leegstaande woningen waar de gemeente vermoedt dat er wel degelijk iemand lijkt te wonen. Als ze daar bewoners aantreffen en het is legaal, krijgen die de keus: of zich inschrijven, of verblijfsbelasting betalen.

Internetkrant Dongenhomespot vroeg wethouder van Boxtel of het bij de gemeente bekend is waar die zogenoemde ‘spookhuizen’ in Dongen staan. Het volledige antwoord luidt : “Nee. Sinds september 2018 is het huisvesten van arbeidsmigranten in woningen toegestaan, mits een omgevings-vergunning is verleend voor het betreffende pand. In 2021 wordt extra capaciteit vrijgemaakt om bedoelde woningen nader in beeld te brengen, te controleren en waar mogelijk met een omgevingsvergunning te legaliseren “. Dat de wethouder niet weet waar de huizen staan is vreemd. Bij het artikel in NRC zijn een deel van deze huizen in beeld gebracht. Op de vraag van deze krant of de wethouder weet welk bedrijf wordt bedoeld in deze zaak antwoordt ze ‘ dat er geen naam in het artikel wordt vermeldt ( in NRC red.) “maar we kunnen ons er een voorstelling bij maken “ aldus de wethouder. Ook dit is vreemd; in het artikel staat wel degelijk de naam van een fruitteeltbedrijf in Dongen vermeldt en de namen van de eigenaren. Ook heeft deze zaak volgens van Boxtel niet te maken met het voorlopig niet huisvesten van arbeidsmigranten in voormalig broederhuis Glorieux “Het artikel bevestigt wel nog maar eens dat de oplossing ligt in locaties zoals Glorieux ” voegt de wethouder hier aan toe.

Bron : NRC-media en eigen nieuwsgaring