Wijkraad De Biezen ontvangst via bewoners van de wijk regelmatig post en vragen over diverse onderwerpen en zaken die in de wijk spelen. Ook het parkeren in de wijk is een regelmatig terugkerend item. De vragen aangaande het parkeren betreffen onderwerpen als auto’s op het gras en onvoldoende parkeerplaatsen. Wijkraad de Biezen heeft daarom eind vorig jaar besproken hoe daar het beste op kunnen reageren. Om een goede reactie te kunnen geven op parkeervragen wil die meer inzicht krijgen in de materie. Er is een telling door de gemeente geweest, maar die is alweer een aantal jaar oud. De wijkraad heeft daarom de laatste maanden zelf enkele keren alle parkeerplaatsen en geparkeerde auto’s in de wijk per straat geteld. Dat gebeurde op diverse avonden na 20:00u en de meest recente telling was op 5 mei (Bevrijdingsdag) om 08:00u ’s morgens. Bij het tellen zijn uitgangspunten gevolgd die inhouden dat een parkeervak pas een parkeerplaats is als die met verf of gekleurde klinkers gemarkeerd is. Dit kan ook een gemarkeerde plaats zijn op de rijbaan. Een auto die in zo’n vak is geparkeerd, staat dus in een parkeervak. Een auto die niet binnen een vak is geparkeerd, staat dus niet in een parkeervak. Dat geldt dus ook voor auto’s die aan de kant van de weg zijn geparkeerd, ook al is daar voldoende ruimte. Geen markering betekent dus: niet in een parkeervak. Of deze auto’s al dan niet fout geparkeerd zijn volgens wet- en regelgeving was geen onderdeel van de telling en is dus niet vastgesteld.

Parkeervakken en auto’s op eigen terrein/grond zijn niet meegeteld. De wijkraad wilde ook weten of iedereen binnen redelijke afstand van zijn of haar woning in een parkeervak kan parkeren. Dat is niet getest, maar er kon op basis van de tellingen wel een aardige inschatting van gemaakt worden.Daarbij kwam men uit op een getal van in totaal op 1218 parkeervakken.Er waren gemiddeld 902 auto’s in de vakken geparkeerd. Er waren gemiddeld 368 auto’s buiten de hierboven omschreven parkeervakken geparkeerd. Voor de meeste plaatsen in de wijk lijkt er hiermee binnen redelijke afstand van de woning een vrij parkeervak beschikbaar. Voor de plaatsen waar dit niet het geval lijkt gaat de wijkraad Biezen met de gemeente overleggen of en hoe dit verbeterd kan worden.

Wilt u meer weten over de telling of over parkeren in het algemeen? Neem dan contact op met wijkraad Biezen via info@wijkraaddebiezen.nl.