Meer financiële ruimte voor gemeenten

Dongen, 15 september 2020.Hoeveel het deel voor Dongen zal zijn dat het kabinet vandaag van plan is in het komende jaar uit te geven in plaatst van te bezuinigen, was tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering nog niet bekend. Wat dat betreft was er voor de gemeenten ook geen lek in de miljardennota te vinden. Wethouder Rene Jansen en met name collega Petra Lepolder zal na de vandaag gehouden troonrede wel druk aan het rekenen zijn geslagen zijn terwijl wethouder Eline van Boxtel een kleine glimlach op haar gezicht erbij zal toveren. De woningbouw krijgt in ieder geval een flinke financiële injectie. Wel zal van Boxtel de regie moeten delen met minister Ollongren. Vanuit de plannen uit de miljardennota zijn wel totaalbedragen bekend gemaakt vandaag. Vanaf 2021 krijgen de 355 gemeenten in ons land meer financiële ruimte. De kosten van de jeugdzog groeit veel gemeenten boven het hoofd. Dongen hoort bij de gemeenten die onder andere daardoor in financiële zorgen kwam. Die zorgen blijven er zeker nog een jaar aanhouden en waarschijnlijk ook het tekort. Pas In 2022 gaat er € 300 miljoen extra naar Jeugdzorg. Hoe dat verdeeld wordt en wat het bedrag voor Dongen wordt is niet duidelijk. Er komt wel meer geld om mensen te begeleiden die hun baan verliezen.

Wat zit er voor Dongen in ?

Dit extra geld voor gemeenten komt bovenop op de compensatie van ruim 1,5 miljard voor 2020 die al eerder is afgesproken om de gevolgen van corona op te vangen. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 € 100 miljoen om winkelcentra en bedrijventerreinen te herstructureren en te ontwikkelen. Over de financiële en sociaaleconomische gevolgen van de corona -aanpak voor gemeenten, provincies en waterschappen blijft het kabinet in gesprek met de mede -overheden.

Bestrijding van ondermijnende criminaliteit

Burgemeester Marina Starmans kan matig positief en tevreden zijn. Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit kan met structureel geld verder worden uitgebouwd. Het doel is de criminele (drugs)industrie te bestrijden en de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties. Het kabinet stelt hiervoor in 2021 141 miljoen euro ter beschikking. In de jaren daarna wordt dat 150 miljoen euro structureel. Het gaat uiteindelijk om het verstoren van criminele bedrijfsprocessen, het oprollen van criminele netwerken en het afpakken van criminele vermogens; ofwel het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators. Ook gemeenten , vertegenwoordigd in de overleggen in de combinatie-driehoek , de burgemeester, de officier van justitie en de politie, hebben deze financiële impuls zeker nodig.

In 2021 worden de huren van dure scheefwoners verlaagd. Het gaat dan om huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Deze scheefgroei komt bijvoorbeeld door een terugval in inkomen of omdat huurders in het verleden een huis toegewezen hebben gekregen dat niet ( meer) bij hun inkomen past. In totaal gaat het om naar schatting 260.000 huurders die in aanmerking komen voor dit recht op eenmalige huurverlaging tot de eerste zogenoemde aftoppingsgrens (619,01 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens, 663,40 euro voor drie- en meerpersoonshuishoudens). Gemiddeld komt de huurverlaging neer op 40 euro per maand per huishouden.