CBS : ‘WOZ-waarde in Nederland gemiddeld 8,9 procent hoger’

Stijging WOZ waarde in Dongen op gemiddelde prijspeil

Volgens berekeningen van het CBS was de gemiddelde WOZ-waarde van woningen per 1 januari 2020 voor het vijfde jaar op rij hoger. Op 1 januari 2020 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 270 duizend euro per woning, 8,9 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de hoogste waarde ooit en de grootste stijging sinds jaren. Dongen zit bij de ‘gemiddelde’ stijging die neerkomt op een gemiddelde stijging van 6,5% in vergelijking met 2019. Concreet steeg de waarde in Dongen per 1 januari dit jaar naar € 261.000.In 23019 was dat nog € 245.000.Als je Dongen weer vergelijkt met omliggende gemeenten valt de verhoging voor onze burgers nog tamelijk mee. Tilburg en Oosterhout scoren respectievelijk 8,7 en 8,1 %. Gilze -Rijen dat ook qua inwonertal met Dongen te vergelijken is scoort een verhoging van 7,2%. Ver van ons bed – in Weesp – scoort is de verhoging het hoogt en het opvallends : 22%. De waarde van de huizen bepaalt ook het bedrag wat de burger kwijt is aan de jaarlijkse huizenbelasting.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2020 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2019. De huizenprijzen stijgen vanaf 2014, in lijn daarmee laat de WOZ-waarde na 2015 een stijging zien. Naast het effect van taxatie van een jaar eerder, worden bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde door het CBS alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een verhogend effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde,