Mix van wonen, natuur en maatschappelijke voorzieningen

Dongen, 17 juni 2020. Wethouder Eline van Boxtel (Ruimtelijke Ordening) is trots als ze ziet hoe De Beljaart van tekentafel naar woonwijk is gegroeid : “Mensen wonen hier graag vanwege de opzet van de wijk en het groen. Als ze verhuizen, dan doen ze dat meestal naar nieuwere fases in De Beljaart. En het uitloopgebied van de wijk, met de EVZ en natuurspeeltuin Beljaart Buiten, is ook voor veel andere Dongenaren een fijne plek geworden om te bewegen en te recreëren.” De wethouder zei dit tegen pers en belangstellenden bij gelegenheid deze ochtend van het naderend feit dat deze nieuwe Dongense woonwijk haar voltooiing nadert. Het uitwerkingsplan voor de laatste fase voor maximaal 65 woningen is nu klaar. Als deze huizen er eind volgend jaar staan, is het laatste deel van De Beljaart bebouwd. Zo’n 800 woningen, diverse maatschappelijke voorzieningen, een ecologisch recreatiegebied en een rondweg is Dongen dan rijker. Alleen de bouw van het Integraal Kind Centrum staat nog op de planning.

Vorige week stemde het college van burgemeester en wethouders in met de plannen voor Fase 5 van de wijk. Dit wijkje ligt tussen de twee rotondes aan de Beljaartlaan en de Lage Ham-Noorderlaan. Ontwikkelaar Van Wanrooij maakte schetsen voor 60 rijwoningen en tweekappers, rekening houdend met de monumentale kastanjebomen in dit gebied. Vanaf 26 juni liggen de plannen ter inzage. In Fase 5 verkoopt de gemeente ook enkele vrije kavels voor particuliere bouw. Deze gaan, net als de woningen van Van Wanrooij, eind 2020 in de verkoop.

Gebouwd op historie

In 2005 werden de eerste plannen gemaakt voor het gebied van 34 hectare, ten noorden van de kern Dongen. Vooraan op deze locatie stond het asielzoekerscentrum (AZC), maar bekend was dat het AZC op termijn plaats zou maken voor de nieuwbouw van De Beljaart. Met inwoners en organisaties als de Heemkundekring werden uitgangspunten voor de nieuwe wijk opgesteld. Het moest een gebied worden waar de geest van de plek kon worden beleefd, met een eigen, Dongense identiteit. Vroeger lag hier de grens tussen de ‘Baronie van Breda’ en ‘het Graafschap Holland’. De grensafscheiding werd ‘De Beljaart’ genoemd. In het veengebied leefden de mensen zonder zorgen (sans souci) omdat je er geen belasting betaalde. Vier authentieke stichten (ontginningslijnen) vormden de basis voor het stedenbouwkundig plan met langgerekte zichtlijnen en groenstructuren. In 2008 werden de eerste woningen in de Schoolsticht gebouwd.

De vijf fases van de wijk

Wijk met voorzieningen

De afgelopen jaren zijn er honderden koop- en huurwoningen opgeleverd in diverse prijsklassen voor uiteenlopende doelgroepen, van alleenstaanden tot gezinnen en van jong tot oud. Wooncorporatie Casade heeft voor ongeveer 30% sociale woningbouw gezorgd. Ongeveer de helft van de woningen is gasloos, een deel daarvan is geheel energieneutraal. In het plan is ook ruimte gemaakt voor (woon)zorgvoorzieningen, zoals een medisch centrum en een complex voor mensen met een verstandelijke beperking. De wijk wordt ontsloten via de nieuw aangelegde rondweg, de Beljaartlaan. Het is de bedoeling dat medio 2022 op de oude locatie van het AZC een nieuw Integraal Kind Centrum open gaat. Hier verhuist onder andere de Heilig Hart School naar toe.

Centrale groenzone

De Beljaart heeft een uitgesproken natuurlijk groen karakter. Om de hoek ligt de Ecologische Verbindingszone, die Waterschap de Brabantse Delta en gemeente Dongen hebben gerealiseerd. Het ‘ecopad’ zoals wandelaars en fietsers het vaak noemen, verbindt de wijk enerzijds met het achterliggend landschap van de kernen ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart en anderzijds met de Biezen en de Hoge Akker. Voor kinderen is natuurspeeltuin Beljaart Buiten aangelegd. In de wijk zelf is bewust gekozen voor één groot en groen gebied, met een verbinding naar de EVZ. Het ontwerp voor deze Groene Long is met wijkraad De Beljaart gemaakt. Het eerste deel is afgelopen jaar opgeleverd en bestaat onder andere uit een fontein met waterpartij, die ook als opvangbassin voor regenwater fungeert. Het tweede deel krijgt fruitbomen, bloemenweides en kruidentuinen en wordt naar verwachting in de winter van 2021/2022 aangelegd.