Informatieavond over nieuw afvalophaalsysteem in Dongen levert interessante vragen en antwoorden op.

Onze excuses voor de hier en daar niet optimale geluid- en beeldfragmenten

Specialisatie ambtenaar Oscar van Rijn, wethouder Rene Jansen en enkele gastsprekers presenteerden op donderdag 12 juni een voorlichtingsavond over het nieuwe afvalsysteem in Dongen. De  bedoeling is dat vanaf de  herfst  dit jaar de veranderingen op dit gebied  langzaam zullen doorgevoerd worden. Hoofdonderwerp was de uitleg aan de raad over VANG (Van Afval Naar Grondstof ) en de toegangscontrole van de milieustraat Coolhof. Op donderdag 16 januari dit jaar stond de gemeenteraadsvergadering in het teken van het uitvoeringsplan Van Afval Naar Grondstof. De gemeente wil zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken en samen met inwoners voor zo min mogelijk restafval gaan. Dongen ziet het als een uitdaging en waar iedere inwoner van Dongen mee te maken krijgt. Tijdens deze speciale voorlichtingsavond waarvan u via bijgaande YouTube registratie alles kunt volgen kreeg de raad antwoorden op soms interessante vragen. De kern daarvan ging over de vraag waarom het zo belangrijk is dat we in Dongen anders omgaan met restafval.

De raad behandelde na ambtelijke voorbereidingen de aanpassingen in het afvalverwerkingssysteem. Het raadsvoorstel waarin de Dongenaren worden geacht mee te werken en te wennen aan significante veranderingen op dit gebied werd op een waardige en opvallende eensgezinde wijze besproken. Zowat alle partijen waren gematigd positief over de voorstellen. Wel blijven er wensen over. De raad wil dat er rekening moet worden gehouden met de haalbaarheid van sommige van de aangekondigde maatregelen. Zo kan de Dongenaar straks veel minder gebruik maken van de ondergrondse vuilniscontainers en is het plan geopperd dat de PDM verzamelbakken bij supermarkten gaan verdwijnen. Dat laatste was in januari duidelijk een pijnpunt bij vooral de PvdA.De raad opperde toen dat er rekening gehouden moet worden met ouderen, mindervaliden en bepaalde andere bevolkingsgroepen die door de sterke beperking van het aantal malen dat gebruik mag worden gemaakt van ondergrondse vuilverzamelplaatsen, te zware zakken moeten gaan sjouwen.Als het aan de gemeente ligt wordt na september nog 1 keer in de vier weken restvuil opgehaald .Nu is dat nog om de twee weken. De afgelopen donderdag werd ten behoeve van de raad een informatieavond belegd. De Dongense bevolking gaat binnenkort op diverse manieren voorgelicht worden op de aanstaande veranderingen . De veranderingen gaan in fases eind dit jaar en begin volgend jaar ingevoerd worden