Opruimactie van onooglijke fabrieksterreinen vordert gestaag

Directeur Jurgen Kemps van Dongen Pallets, tevens opdrachtgever en financier voor de opruiming van de gewraakte opslag van de TUF – resten, is tevreden over de vorderingen die gemaakt worden bij het opruimen van de infill ( rubber en zand) en de kunststofgrasmatten van de terreinen aan de Vierbundersweg 15 en De Schacht 3. Als het schone stuk grond is opgeleverd zal ( buurman) ECCO er een begin maken met de bouw van een uitbreiding van haar panden. In het nieuwe pand zal geen productie plaatsvinden. Afgelopen maand kwam er een begin van het einde van de TUF activiteiten in Dongen na ruim vijf jaar bijna gestructureerde overlast.

De gemeente Dongen is ook verheugd over de aanpak van het opruimen van het onooglijk geheel. Volgens planning wordt het terrein in het voorjaar van 2021 ‘ riekschoon ‘ opgeleverd. De vergunning voor de opslag en recycling van kunstgrasmatten zal daarna worden ingetrokken.Op maandag 18 mei , direct na de overeenkomst is al begonnen met de werkzaamheden. Dit gebeurt nog steeds onder regie van de firma Gubbels Infra en Milieu BV. Vijf dagen in de week wordt er gewerkt met inzet van groot materieel. In de afgelopen weken hebben ongeveer 300 vrachtwagens in totaal 9.000 ton infill afgevoerd. Daarvan was ongeveer 6.000 ton los infill binnen in de hallen aanwezig. De andere 3.000 ton infill is afkomstig van het zeven van de flappen grasmatten waarin veel infill aanwezig is. Met de afvoer van 6.000 ton los infill is de overtreding voor het teveel aan opgeslagen infill, in het kader van de last onder bestuursdwang voor TUF Recycling BV, beëindigd. In de afgelopen weken is op Tichelrijt tevens een begin gemaakt met het zeven van de stukken kunstgrasmatten. Bij het zeven van deze stukken komt veel infill vrij dat dus continu wordt afgevoerd. Daarnaast is deze week ook een start gemaakt met het uitkloppen, shredden en zeven van de rollen kunstgrasmatten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde machines.

Deze werkzaamheden vinden inpandig plaats en verlopen tevens voorspoedig. Het op een terrein aanwezige kantoorgebouw is men aan het strippen waarna dit gebouw als eerste gesloopt gaat worden. Vervolgens wordt een start gemaakt met de afvoer van de brandresten. De andere hallen blijven voorlopig in takt, zodat het uitkloppen, shredden en zeven inpandig plaats kan blijven vinden. Elke vier weken heeft een overleg plaats met de firma Gubbels Infra en Milieu BV, TopGrass BV, opdrachtgever Dongen Pallets, de OMWB en de gemeente Dongen over de stand van zaken. Verder blijft Dongen de provincie en het verantwoordelijk ministerie van de ontwikkelingen op de hoogte houden. In de afgelopen periode heeft zowel Gubbels als de gemeente geen vragen of klachten van buurtbedrijven ontvangen.