Oosterhoutse gedeelte krijgt vorm

foto: Provincie Brabant

De werkzaamheden die Heijmans tijdens het weekend van hemelvaart heeft uitgevoerd zijn goed verlopen en volgens planning. Tijdens dit weekend is een deel van het kruispunt van de N629 met de op- en afrit aan de westzijde van de A27 gereconstrueerd en na openstelling kon het verkeer gebruik maken van de nieuwe verkeersregelinstallatie. Er zijn weer nieuwe belangrijke werkzaamheden en verkeerstechnische ingrepen gepland om de voltooiing van dit eerste gedeelte van de aanleg van de nieuwe N629 te bewerkstelligen

Van vrijdag 3 juli 2020 20.00 uur tot en met maandag 6 juli 2020 06.00 uur.

Aan de oostelijke op- en afrit van de A27/N629, aan de kant van Oosteind, worden dan verschillende werkzaamheden verricht. Na deze afsluiting maakt het verkeer gebruik van de nieuwe kluifrotonde en het nieuwe viaduct. Daarnaast wordt de bestaande kruising bij Ter horst aangesloten. De oostelijke op- en afrit is volledig afgesloten. Het verkeer dat gebruik wil maken van de afrit Oosterhout-Dongen van de A27 vanuit Breda wordt ter plaatse omgeleid via de A27 afrit Geertruidenberg. Het verkeer richting Utrecht wordt ter plaatse omgeleid via Oosterhout-Oost. Vanaf maandag 6 juli 2020 rijdt het verkeer hier over de nieuwe rijbaan N629 en het viaduct en is nieuwe kluifrotonde volledig in gebruik.

Van 17 augustus 2020 tot en met vrijdag 18 september 2020.

De laatste werkzaamheden aan de N629 worden dan opgestart, om het verkeer doorgang te kunnen geven is er bij de kruising Ter Horst/Provincialeweg een bypass gerealiseerd waar het verkeer gedurende de werkzaamheden overheen rijdt. De kluifrotonde is in gebruik en via de kluifrotonde is ook de carpoolplaats bereikbaar. De parallelweg langs de N629 is tijdelijk eenrichtingsverkeer vanuit Oosteind richting de kluifrotonde (in de eindsituatie zal het eenrichtingsverkeer juist tegengesteld zijn). Verkeer richting Oosteind en ’s Gravenmoer wordt ter plaatse omgeleid via Dongen. Ter Horst is alleen bereikbaar vanaf de noordzijde en kan alleen verlaten worden in zuidelijke richting.

Vrijdag 18 september 2020 20.00 uur tot en met zaterdag 19 september 2020 06.00 uur.

Tijdens deze nachtafsluiting wordt de laatste deklaag aangebracht voor de aansluiting van de N629 aan het nieuwe kruispunt. Vanaf 19 september maakt het verkeer gebruik van de opengestelde N629.De omleiding voor zowel fiets- als autoverkeer van beide richtingen vindt plaats via de Provincialeweg en de Hoogstraat. Binnenkort kan men deze omleiding raadplegen via de digitale kaart. Vanaf zaterdag 19 september rijdt het verkeer over de volledig gereconstrueerde N629. Van maandag 21 september 2020 tot en met vrijdag 2 oktober 2020 is Heijmans bezig met het opruimen van onder andere de tijdelijke verhardingen in dit eerste fase project.