Geen weigeringen TOZO regeling voor Dongense ondernemers

Het steunpakket voor zelfstandig ondernemers is onlangs verlengd. De Tozo regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Krijgt een vervolg en gaat lopen vanaf van 1 juni tot en met 21 augustus. Vanaf 1 juni kan worden worden aangevraagd. De gemeente Tilburg voert een groot deel van Tozo voor Dongen uit. Tilburg verzorgd het ontvangen van de aanvragen en beoordelen die. Ook zorgt Tilburg voor de conceptbeschikking. De VPD ( volkspartij Dongen heeft rond deze regeling schriftelijke vragen gesteld. Uit de antwoorden blijkt dat door Dongense ondernemers ca. 300 aanvragen zijn ingediend en er tot nu toe geen aanvragen geweigerd zijn . Wel bleek dat bij een aantal aanvragen informatie ontbrak; deze ondernemers hebben het verzoek ontvangen deze ontbrekende informatie alsnog aan te leveren.Er is in Dongen gestart met het verlenen van voorschotten Ondernemers konden op het aanvraagformulier aangeven of ze per direct in financiële nood kwamen en dus een voorschot wilden. Het blijkt nu dat ongeveer de helft van de aanvragers dit heeft dit gedaan. De meeste ondernemers hebben een voorschot voor 1 maand gevraagd en ontvangen; sommigen hebben een voorschot voor 2 maanden gevraagd en ontvangen. De gemeente Dongen heeft pro -actief contact opgenomen ondernemers

Uit vragen aan de VPD blijkt ook dat uit onderzoek van FNV is gebleken dat 30% van de ondernemers ontevreden is over de afhandeling van de aanvraag. Volgens het college zijn er geen klachten binnengekomen over Tozo. “Wel zijn we gebeld of gemaild door ondernemers die vragen hebben over hoe ze Tozo moeten aanvragen, die zich afvragen of ze recht hebben óf die geen reactie hebben gekregen op vragen die ze aan de gemeente Tilburg hebben gesteld” aldus het antwoord van het college . Het versturen van de definitieve beschikking, de administratieve verwerking en betaling ligt in Dongen. Daarnaast heeft gemeente Dongen vanaf het begin een eigen e-mailadres (tozo@dongen.nl) . Via dit adres kunnen ondernemers vragen stellen, zowel inhoudelijk als procedureel.

Ook is de gemeente Dongen telefonisch bereikbaar voor vragen van belangstellenden. “Dit hebben we op meerdere plekken en momenten gecommuniceerd en ondernemers weten ons met vragen goed te vinden. Ze worden dan snel en kundig te woord gestaan. Waar nodig kunnen we zaken voorrang geven in de verwerking. De laatste dagen worden we vaak gebeld over de snelheid van de betaling. De mensen zijn blij met de verstrekte voorschotten, maar wachten nu op de definitieve beschikking. Dit laatste geldt vooral voor de mensen die hebben aangegeven geen voorschot te willen. Vanaf vorige week is er gestart met het opmaken van de beschikkingen. ” aldus het antwoord van het college. Dongen houdt druk bij de gemeente Tilburg om hierin voor de benodigde snelheid te zorgen. Overigens heeft het kabinet besloten dat er na Tozo 1 (waar het hier over gaat) ook een Tozo 2 komt. De insteek van Tozo 2 is iets anders: het gaat er vooral om dat ondernemers de tijd (en financiële ondersteuning) krijgen om de benodigde omslag te maken naar de nieuwe werkelijkheid. De voorwaarden van Tozo 2 zijn ook iets aangescherpt ten opzichte van Tozo 1. Zo gaat voor de inkomensondersteuning ook het partnerinkomen meetellen. Tozo 2 wordt nu ingeregeld.