Dongen, 27 mei 2020. De raad en daarmee de lokale pers en de Dongenaar wordt in deze Coronatijd in een hogere frequentie op de hoogte gehouden over diverse ontwikkelingen in het dorp. De coronacrisis is hier indirect de oorzaak van. Dongen zit niet stil. De ontwikkelingen zijn door de ‘thuisblijven’- maatregel niet voor iedereen bij te houden. Vandaag, dankzij een raadsinformatiebrief een kleine inhaalslag.

Rond het centrum is Dongen volop in beweging. Het is al mooi en het wordt nog aantrekkelijker om er te vertoeven. Daar waar de supermarkt EM-TE, eens een grote concurrent van Albert Heijn was, komen drie ‘nieuwe’ winkels en op langere termijn nog een. Op dit moment worden de ‘zaken’ nog in de ‘oude panden ‘ gedaan , maar binnenkort verhuizen Expert, Kruidvat en Etos naar het voormalige EM-TE – pand. Er komen ingangen aan het Looiersplein en het Looiershof. De huidige winkels van deze drie ondernemers komen daarmee voorlopig leeg te staan. Maar men zit ook hier niet stil. Zo wordt er voor het huidige Expert-pand gezocht naar een horecaondernemer. Een tweede op het plein en met misschien ook een tweede terras. Eind mei of begin juni wordt de verbouwing van het EM-TE-pand afgerond.

Albert Heijn gaat een flink stuk groter worden. In de richting de Tramstraat, ter plaatse van de voormalige kledingwinkel Jola en de huidige Hans Anders. Jola heeft de deuren in Dongen enige tijd geleden al gesloten. Hans Anders gaat verhuizen naar het leegstaande pand aan de Tramstraat, naast Paul de Groenteman. Hiermee kan Albert Heijn de reeds lang gekoesterde uitbreidingswens realiseren. De winkel zal een volledige metamorfose ondergaan. Daarnaast wordt met de verhuizing van Hans Anders een nieuwe invulling gegeven aan het reeds lang leegstaande pand aan de Tramstraat. Veranderingen die welkom zij voor de aankleding van het gebied. De straten naast en het parkeerterrein voor de Albert Heijn worden opnieuw ingericht met nieuwe materialen. Door middel van de aanleg van infiltratiebuizen en een waterbergende fundering wordt het hemelwater ter plaatse in de bodem geïnfiltreerd.

POSTKANTOOR

En ja, er gaat ook iets met het oude pand van het postkantoor aan de Hoge Ham gebeuren . De gemeente zegt daarvan dat er een ‘ontwikkelingsplan’ in voorbereiding is. Op korte termijn zal het plan bekend worden gemaakt en zal de eigenaar naar buiten komen met de details. Het zal volgens een raadinformatiebrief aan de raad ‘een bedrijf worden met mogelijkheden van een combinatie van online en fysieke communicatie- en participatiemiddelen ‘ Verdere uitleg ontbreekt nog.

Het centrum van Dongen bruist van de voornemens en plannen. Sommige ontwikkelingen zijn nog onzeker maar vast staat dat het aantal woningen in het centrum toe zal nemen. Zo staat Rosariopark, fase 4 er op de rol : (19 woningen) en de voormalige Elro-locatie (7 woningen). Die zijn in de verkoop. Het betreft hier koopwoningen in de categorie duur. Het centrum van Dongen bruist van de voornemens en plannen.

Ook het plan ‘Achter de Banken’ waar 16 woningen tussen en achter de panden Hoge Ham 85-89, voormalige ABN-bank/locatie Rabobank zullen worden gerealiseerd. Daarnaast is voor het Biezenplein een plan in voorbereiding. Het college wil dat de aanloopstraten naar het centrum meer een woonkarakter gaan krijgen .Winkelpanden transformeren er naar woningen.

Zo zag het oude pissoir er uit. Nu is dat helemaal aangepast aan de eisen van deze tijd.

Wat al gebeurde

De werkzaamheden aan Park Vredeoord en het Wilhelminaplein zijn nagenoeg afgerond. Er zijn bomen gerooid, asfaltpaden aangelegd, nieuw straatmeubilair en verlichting geplaatst, parkeerplaatsen, een watertappunt en nieuwe beplanting aangelegd : een pláátje.

De looproutes van De Cammeleur naar de parkeerplaatsen zijn gemarkeerd met spotjes in de paden die werken op zonne-energie. Onder diverse bomen is een zogeheten kleine kringloop gerealiseerd. Het pissoir, een identiteitsbepalend element, is weer in oude luister teruggebracht. Waarbij het overigens wachten en lastig blijft voor de dames. Door de aanleg van een speciale (Netlon) constructie en automatische beregening, kan het grasveld op het Wilhelminaplein beter de evenementen, zoals kermis en DongenIce doorstaan. Op dit moment wordt er gewerkt aan houten figuren en speeltoestellen die uit de stammen van de gerooide bomen uit het park worden gemaakt. Dongen blijft daarbij toch bekend als het gewoonste dorp in Nederland.