Doorbraak in dossier TUF Recycling BV

UPDATE : 18 MEI : FOTO’S JAN STADS | PIX4PROFS
Dongen, 18 mei 2020. Daar was ie dan, de eerst shuffle die als het ware de tanden zette in een berg kunststofgrasmatten in en nabij de half afgebrande fabriek van het ( nu voormalige) TUF – pand. Burgemeester Marina Starmans, enkele direct betrokkenen, de lokale en regionale pers en directeur Jurgen Kemps van Dongen Pallets, tevens opdrachtgever en financier voor de opruiming van de gewraakte opslag van de TUF – resten, inspecteerden vandaag de eerste stappen tot het realiseren van de oplevering van een volledig schoon stuk bouwgrond op het Dongense industrietrein Tichelrijt . Als het schone stuk grond is opgeleverd zal ( buurman) ECCO er een begin maken met de bouw van een uitbreiding van haar panden.In het nieuwe pand zal geen productie plaatsvinden. Afgelopen week kwam er een begin van het einde van de TUF activiteiten in Dongen na ruim vijf jaar bijna gestructureerde overlast.

DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF Een kijkje op het terrein zelf nu het einde nabij is van alle kunststof matten problemen
DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF Een kijkje op het terrein zelf nu het einde nabij is van alle kunststof matten problemen
DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF Een kijkje op het terrein zelf nu het einde nabij is van alle kunststof matten problemen
DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF Een kijkje op het terrein zelf nu het einde nabij is van alle kunststof matten problemen

GEEN CENT MEER …

Het kost de Dongenaar geen cent meer en burgemeester Marina Starmans zegt dat dit een totaaloplossing is. Dankzij en met veel hulp van eigenaar Jurgen Kemps die zelf de bestuurder en eigenaar is van Dongen Pallets, een bedrijf dat al bijna 60 jaar in Dongen is gevestigd, is er oplossing gevonden voor het probleem TUF. Sterker: de bedrijvigheid in het Dongense cumuleert in dit geval naar een voort te zetten schone industrie in het dorp. Het terrein wordt volgens burgemeester Strarmans in het voorjaar van 2021 ‘riekschoon’ opgeleverd en verkocht aan ‘buurman’ ECCO. ECCO heeft plannen voor een kantoor met warehouse of de bouw van een innovatiecentrum. Géén productie dus. Vrijdag 8 mei was de dag dat het Dongense college een verrassend plan van aanpak ontving van de grondeigenaar waarop TUF haar kunstje vertoonde : een recyclingbedrijf dat nu juist niets recyclede. De Vlaamse schone Anneleen van Trimpont die meer verstand bleek te hebben van een goede Belgische entrecote met frieten , nam het niet zo nauw en liet niet enkel haar personeel in de kou staan, ook de Dongenaren liet ze de schillen en de dozen na het onaangenaam verpozen.

Twee locaties op Tichlerijt veranderde in puinhopen en onzienlijk onbesneeuwd verwaarloosd Alpenlandschap. Ook werd het spul dat er lag gevaarlijk geacht en zeker toen het in de fik vloog op 11 oktober 2018. Onze burgemeester die aanvankelijk de schijn van niet goed genoeg de zaak aan te pakken tegen haar kreeg, kreeg toch gelijk. Dat laat ze via een persbericht en in en raadinformatiebrief over de TUF -deal ook weten aan de in deze kwestie soms kritische raad. “Onze aanpak wordt beloond en er komt géén rekening voor onze inwoners. De markt heeft het probleem veroorzaakt en de markt ruimt het ook weer op’’, aldus de burgemeester. Voor wat de gemeente betreft is het handhavingsproject naar TUF toe ook exit. Betalen gaat TUF wel ; dat wordt verrekend met Dongen Pallets en andere partijen. Of dat lukt is afhankelijk van de grillen van eigenaresse van TUF. Naar verluidt bleef betaling van de huur van het complex door TUF al een tijdje uit.

TUF was al lang een doorn in het oog voor velen en een beginnende politieke pijl op de boog van toen nog Democratische Podium fractievoorzitter Martin Montens. In september 2016 vond dit nu voor de PvdA opererend raadslid het al een rotzooitje aan de Vierbundersweg . Hij zette daarmee de eerste kanttekeningen bij dit bepaald niet nette bedrijf. Het ging toen nog niet om de zaken die zich later in de tijd afspeelden. Brommers en fietsen zouden vallen en uitglijden over de op straat liggende rubber korrels. Er werden toen niet zoveel woorden aan ‘vuilgemaakt’ en de burgemeester zou het laten uitzoeken. De vergunningen waren in ieder geval in orde.

Brand

Al een lange tijd werd handhavend opgetreden door de gemeente Dongen tegenover TUF. Die stapelden zich ook. Er werd mondjesmaat betaald maar echt opschieten bleef uit.Er is plotseling een grote brand op Tichelrijt. De brandweer rukt met groot materieel uit terwijl de raadsvergadering over voornamelijk TUF staat te beginnen aan de Hoge Ham. Een kleine maand later wordt aan TUF een last onder bestuursdwang opgelegd voor het opruimen van de brandresten. We lezen verder uit de vandaag verschenen raadinformatiebrief : “Nog een maand later wordt aan TUF Recycling BV een definitieve last onder bestuursdwang opgelegd voor de eerder geconstateerde overtredingen waarvoor een last onder dwangsom was opgelegd en een last op het niet meer opnieuw aanvoeren van nieuwe materialen. In afwachting van de quickscan van het ministerie wordt er geen bestuursdwang opgelegd voor de afvoer van het teveel aan (stukken) kunstgrasmatten. De quickscan bevestigt in februari 2019 dat er in Nederland geen mogelijkheden voor kunstgrasrecycling zijn “

Het nieuwe jaar is amper gaande als er een teken van hoop zich voordoet. Het internationale bedrijf ASIE gaat een poging doen om de ellendige situatie in Dongen te verminderen. ‘ASIE wil een poging wagen’ heet het inderdaad en later blijkt het niet veel meer dan een poging te zijn. Het wordt dus niets ,terwijl zeker in het gemeentehuis daar hard aan gewerkt is. Hoe dan ook ; er werd tussentijds wel afgedekt en er is een flinke hoeveelheid infill afgevoerd.

Nu is de tijd rijp en de actie die komen gaat goed doorgesproken. Het hier niet thuishorende alpengebied wordt weer zo plat als een oud-Hollandse weide, met over een paar jaar zicht op een modern schoon gebouw van ECCO.

Het college is duidelijk opgelucht : “De inzet van de eigenaar van de Vierbundersweg 15 heeft uiteindelijk geresulteerd in een plan van aanpak dat wij op 8 mei 2020 in ontvangst hebben genomen. Dit plan omvat het opruimen en afvoeren van alle aanwezige (stukken) kunstgrasmatten en infill, zowel op de locatie Vierbundersweg 15 als De Schacht 3, het slopen van de opstal en het afvoeren daarvan, het afvoeren van de verbrande resten en het als schone grond verkopen van het perceel Vierbundersweg 15. De eigenaar zal de kosten voor zijn rekening nemen. “


TUF Recycling BV verdwijnt uit Dongen. Er is een doorbraak in het slepende dossier. Komende maandag, 18 mei 2020, wordt begonnen met een grote opruimactie die zo’n 40 weken gaat duren. ,,Over 1 jaar zijn er geen bergen met kunstgras of zand en rubber meer in Dongen’’, aldus burgemeester Marina Starmans. ,,Onze aanpak wordt beloond en er komt géén rekening voor onze inwoners. De markt heeft het probleem veroorzaakt en de markt ruimt het ook weer op’’, aldus de burgemeester. 

Deze week hebben B&W ingestemd met een plan van aanpak. Dat is gemaakt door Gubbels Infra en Milieu BV.  Opdrachtgever en financier is directeur Jurgen Kemps van Dongen Pallets, de eigenaar van het bedrijfsterrein waarop TUF sinds januari 2015 is gevestigd.

Einde huur TUF
,,Wegens het lange tijd niet na kunnen komen van verplichtingen, heeft TUF op 29 april 2020 per direct de huur opgezegd’’, aldus Kemps. De ondernemer heeft de regie in eigen handen genomen en twee bedrijven de opdracht gegeven om alle rollen kunstgras en de grote hopen met zand en rubber (infill) van het terrein te verwijderen.

Samenwerking
Gubbels voert de opdracht uit samen met het bedrijf TopGrass. Matten kunstgras worden uitgeklopt (zand/rubber) en kleiner gemaakt. De vezels die overblijven dienen als grondstof voor de kunststofmarkt. Alle reststromen (infill, snijafval matten) worden afgevoerd naar erkende verwerkers. De gemeente Dongen en de omgevingsdienst Midden-West Brabant hebben het plan van aanpak beoordeeld en zullen de uitvoering ervan monitoren.

DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF persconferentie met de algemeen directeur van Dongen Pallets en Burgemeester Marina Starmans


Koopovereenkomst met ECCO
Het door brand deels zwaar beschadigde bedrijfsgebouw wordt gesloopt en brandresten worden afgevoerd. ,,Volgens planning is het terrein in het voorjaar van 2021 helemaal leeg en riekschoon’’, aldus Kemps. Met ‘buurman’ ECCO heeft hij een koper gevonden. ECCO heeft plannen voor een kantoorruimte met warehouse of de bouw van een innovatiecentrum.


Einde vergunning TUF
,,De vergunning van TUF komt dan te vervallen. Dat betekent het einde van kunstgras recycling in Dongen’’, aldus burgemeester Starmans. 


Vierbundersweg, de Schacht
Behalve de hoofdvestiging van TUF aan de Vierbundersweg 15, zal ook de bij-locatie aan De Schacht 3 worden geruimd. In totaal ligt er op locatie ruim 16.000 ton aan kunstgras en ruim 5000 ton aan infill. De kosten van de opruimoperatie betreffen bedrijfsinformatie en worden niet bekend gemaakt.

DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF persconferentie met de algemeen directeur van Dongen Pallets en Burgemeester Marina Starmans

ASIE/ASIR
Plannen van ASIE/ASIR om de vergunning en bedrijfsvoering van TUF over te nemen, zijn in de afgelopen maanden blijven steken. TUF en ASIE/ASIR zijn akkoord met deze uitkomst.