Vorderingen gestaag op Oosterhouts grondgebied.

Ondanks de perikelen rond het coroavirus wordt in de wegenbouw zo veel als mogelijk doorgewerkt. Daarbij wordt ook hier uitgegaan van de door het kabinet uitgevaardigde maatregelen en de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Ook de toekomstige nieuwe verbinding tussen Oosterhout en Dongen vraagt aandacht en heeft voortgang. Er staan diverse werkzaamheden in de planning die lange of korte tijd hinder opleveren voor het verkeer tussen de twee plaatsen

Woensdag 20 mei 2020 20.00 uur tot en met zondag 24 mei 2020 20.00 uur

…wordt een deel van het kruispunt van de N629 met de op- en afrit van de A27 gereconstrueerd. Na de werkzaamheden wordt een nieuwe verkeersregelinstallatie in gebruik genomen. Afrit 19 (Oosterhout-Dongen) van de A27 vanuit Utrecht en de oprit naar Breda zijn afgesloten. Bekijk de omleidingsroute via omleidingen bij dit artikel Verkeer dat normaal gebruik maakt van afrit 19 op de A27 (Utrecht-Breda), rijdt in deze periode door over de A27 en keert bij aansluiting 18 Oosterhout-Oost. Verkeer dat normaal van oprit 19 Oosterhout op de A27 (Utrecht-Breda) gebruik maakt, rijdt in deze periode via oprit 19 (Breda –Utrecht) de A27 op en keert bij aansluiting 20 Geertruidenberg. Er kan wel van Oosterhout naar Dongen worden gereden over de Bovensteweg / N629 en omgekeerd.

Vrijdag 3 juli 2020 20.00 uur tot en met maandag 6 juli 2020 6.00 uur.

In deze aangegeven periode worden werkzaamheden verricht aan de op- en afrit van de A27/ N629, aan de kant van Oosteind. Na de afsluiting maakt men gebruik van de kluifrotonde en het nieuwe viaduct. De aansluiting van de N629 bij Ter Horst wordt op de bestaande kruising aangesloten. Na de afsluiting vinden er nog enkele afrondende werkzaamheden plaats. Afrit 19 (Oosterhout-Dongen) vanuit Breda en de oprit richting Utrecht zijn afgesloten. U kunt wel gebruik maken van de oprit richting Breda en de afrit vanuit de richting Utrecht. Vervolgens kunt u keren bij afrit 18 (Oosterhout-Oost) of afrit 20 (Geertruidenberg) om uw reis in de juiste richting te vervolgen.

Van 17 augustus 2020 tot en met 2 oktober

Vanwege leveringsproblemen is het helaas niet mogelijk om vóór de bouwvakantie de nieuwe kruising N629/Provincialeweg /Ter Horst aan te leggen. Direct na de bouwvakantie op 17 augustus start alsnog de aanleg van het kruispunt .Realisatie van de nieuwe kruising Provincialeweg – N629 bij Oosteind. Tijdens de werkzaamheden wordt de bypass in gebruik genomen. In een update van dit bericht krijgt de verkeersdeelnemer nadere informatie .

Stand van zaken fase 2 N629 tot aan de Westerlaan

De uitvoering van de tweede fase, de N629 tot aan de Westerlaan, volgt zodra de behandeling van het Provinciaal Inpassingsplan bij de Raad van State is afgerond. middelden is er een zittingsdatum vastgesteld bij de Raad van State voor behandeling van de zeven bezwaren tegen het vaststellingsbesluit van Provinciale Staten van het Inpassingsplan (PIP) voor fase 2. Op 12 juni aanstaande worden de bezwaren inhoudelijk behandeld. De Raad van State doet vervolgens binnen 6 weken een uitspraak. Afhankelijk van de uitspraak kan vervolgens de aanbesteding van het werk starten. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Dongen en Oosterhout zijn van plan om extra kwaliteit toe te voegen aan het gebied rond de N629. Deze plannen komen bovenop de verplichte natuurcompensatie en landschappelijke inpassing van de weg. Dit gebeurt in samenwerking met ondernemers, bewoners en verenigingen uit het gebied. Tijdens het Dromenlab hebben belanghebbenden meegedacht over de toekomst van het gebied. Dit heeft een vervolg gekregen in het Maaklab. Op dit moment werken twaalf initiatieven aan de uitwerking van hun plannen, dit op het gebied van herstel van landschap, versterken van nieuwe en toegankelijke natuur en recreatie.Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een overzicht van de initiatieven, hoe ver ze zijn in hun planvorming en welke bijdrage ze leveren aan de landschappelijke kwaliteit. Met twee initiatieven is inmiddels vooroverleg geweest over de aanvraag van een omgevingsvergunning. Ook wordt er gekeken naar andere initiatieven die waardevol voor het gebied kunnen zijn, maar nog niet zijn opgepakt. Het streven is de kwaliteitsimpuls over het hele gebied zichtbaar en merkbaar wordt

VOLG ONDERSTAANDE LINKEN VOOR SITUATIESCHETSEN

https://pnb.projectatlas.app/n629/map/

https://pnb.projectatlas.app/n629/map/omleidingen

https://pnb.projectatlas.app/n629/map/visualisatie/straks