UPDATE 25 juni 2020

Dongense samenleving

Lokaal heeft structureel overleg plaats met partijen over de invulling van de landelijke maatregelen in onze lokale samenleving.

Sport
Afgelopen vrijdag heeft op initiatief van de gemeente wederom een videocall plaats gehad met vertegenwoordigers van sportverenigingen. Daarbij is onder meer informatie uitgewisseld over de wijze van aanpak bij het weer open mogen gaan van sportkantines op 1 juli aanstaande.

Tozo 2

Ondernemers kunnen Tozo 2 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) aanvragen, met terugwerkende kracht tot 1 juni. Voor ondernemers die al eerder Tozo 1 hebben ontvangen, geldt een verkort aanvraagformulier. Ondernemers die met Tozo 2 voor het eerst ondersteuning aanvragen, geldt het uitgebreidere aanvraagformulier. Via https://www.tilburg.nl/ondernemers/tozo/ kunnen ondernemers een aanvraag indienen. De gemeente Dongen verzorgt de verdere afhandeling (beschikking, betaling).

Actuele cijfers
De rijksoverheid heeft een digitaal dashboard ontwikkeld met diverse cijfers. Kijk voor actuele informatie op https://coronadashboard.rijksoverheid.nl Naast 5 landelijke indicatoren zijn er twee regionale indicatoren toegevoegd: aantal ziekenhuisopnames en aantal besmettingen.

Ook de GGD Hart voor Brabant heeft een dashboard ontwikkeld met cijfers om het verloop van de epidemie te kunnen monitoren: Brabantscan. Kijk voor actuele cijfers op https://brabantscan.nl/dashboard/dashboard/cijfers-van-de-maand–corona/

VNG
De VNG heeft de 13e ledenbrief uitgebracht met nieuwe ontwikkelingen rondom de coronacrisis met onder andere aandacht voor het Tweede Kamerdebat over financiële verhoudingen op 2 juli, de Spoedwet COVID-19 en het actuele aanbod van VNG-producten en -diensten aan de leden.

Tweede Kamerdebat

Donderdag 2 juli aanstaande, van 13.00 -15.30 uur, debatteren de leden van de Vaste Commissie voor BZK met minister Ollongren over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. De Commissie heeft de VNG gevraagd een position paper aan te leveren. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang en het paper wordt deze week aan de Kamer aangeboden. De VNG benadrukt dat de financiële positie van gemeenten onhoudbaar wordt. De oorzaken liggen in de aanhoudende tekorten in het sociaal domein en de opschalingskorting. Daar komen de kosten voor de coronacrisis bovenop. De VNG dringt daarom aan op maatregelen om de financiële positie van gemeenten structureel te verbeteren.

0800-1202

landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

Toon je hart !