Zonnepark Tichelrijt III

Dongen, 24 april 2020.Na de info op 11 december 2019 informeert het college vandaag opnieuw de raad over de voortgang van het voorstel een zonneperk in te richten op Tichelrijt III Samen met de BOM Renewable Energy (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), Energiecoöperatie Dongen en de Rebel Group (tevens betrokken bij de Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant) heeft Dongen de afgelopen maanden een verkenning uitgevoerd naar inwonersparticipatie.

Het college laat de raad weten te hebben gekeken hoe inwoners van de gemeente Dongen zo goed mogelijk kunnen participeren in het zonnepark en kunnen profiteren van de opbrengsten. Dit ter voorbereiding op de te sluiten participatieovereenkomst tussen de projectentiteit Zonnepark Tichelrijt III (entiteit opgericht voor zonnepark) en Energiecoöperatie Dongen.

afbeelding gemeente Dongen

‘De BOM ‘ heeft diverse financiële scenario’s uitgewerkt zegt het college. Uit de doorberekening en verwerking van de mogelijkheden is één scenario naar voren gekomen dat op draagvlak kan rekenen bij alle betrokken partijen. Namelijk participatie door middel van obligaties. De uitvoerbaarheid van dit scenario is goed, de looptijd is met 15 jaar te overzien en het risico is beperkt. Dit concept wordt reeds breed toegepast in de markt bij zonneparken en heeft zich meermaals bewezen.Deze optie gaat de basis vormen voor participatie in het zonnepark Tichelrijt, waarbij inwoners van de gemeente Dongen in staat worden gesteld om mee te doen. De partijen gaan nu verder met het proces om te komen tot een participatieovereenkomst waarin bovenstaande uitgangspunten een plaats moeten krijgen.

De verwachting is dat de financiële afrekening, de financial close, eind 2020 kan worden vastgesteld. Dan zal er ook duidelijkheid zijn over de ontwikkelwaarde (de kosten van de investering van de ontwikkeling) en hoe binnen de samenwerkingsovereenkomst de mogelijke overwaarde kan worden ingezet.

Binnenkort tekenen de gemeente en de BOM (Energiefonds Brabant) een opstalovereenkomst. Daarna wordt de locatie op Tichelrijt III verpacht aan de BOM voor de realisatie van het zonnepark. De gesprekken hierover hebben nu plaats. Ook heeft de BOM de aanbesteding voor de realisatie en onderhoud van het zonnepark opgestart. De planning is dat aan het einde van het derde kwartaal in 2020 alle projectcontracten en de financiering rond zijn. Ook moet dan de financiële inbreng door inwonersparticipatie zijn opgehaald. Daarna kan de bouw van het zonnepark beginnen. Oplevering heeft dan plaats ongeveer gelijktijdig met of net voor de geplande oplevering van de netaansluiting in het eerste kwartaal 2021.

Het college zegt in de raadinformatiebrief uitdrukkelijk dat er mogelijk effecten van de coronacrisis op de planning kunnen voorkomen. Door Permanent contact en overleg met de partners hierover loopt dit item als een rode draad mee in het proces.