OPEN BRIEF

Burgemeester en wethouders:

Alles in onze samenleving is in deze bizarre periode anders dan normaal. De scholen zijn dicht, werken doen we zoveel mogelijk thuis, we vieren verjaardagen zonder visite, opa en oma mogen we niet bezoeken en we maken ons zorgen over het behoud van onze banen en bedrijven. Het coronavirus raakt ons hard. Het stelt ons zwaar op de proef.

We zien pijn en verdriet bij families, vrienden, collega’s die, onder extra bijzondere omstandigheden, afscheid moeten nemen van dierbaren. Aan al deze mensen willen wij ons medeleven overbrengen. Wat is het voor u een extreem moeilijke tijd…

Juist nu hebben we elkaar nodig. De strijd tegen corona voeren we samen. Aan iedereen in Dongen, ‘s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart vragen we uit het diepst van ons hart: help elkaar, toon je hart, wees veerkrachtig en flexibel. Dat kunnen wij, want in Dongen doen we dingen samen. Onze samenleving bezit de kracht en saamhorigheid die nu zo hard nodig is.

We zien dat mensen een enorme veerkracht tonen en initiatiefrijk zijn in het bedenken van oplossingen. Elkaar anders (digitaal) ontmoeten, anders ondernemen, anders sporten, anders mantelzorgen, anders huiswerk maken, anders vrije tijd invullen.

We zien hartverwarmende initiatieven. Kinderen die tekeningen maken voor ouderen, een levende jukebox voor bewoners van De Volckaert, horecaondernemers die eenzame ouderen verrassen met een lunch, mini-bibliotheken, beren die voor ramen staan, spellen die gratis opgehaald kunnen worden.

We zien inwoners met vitale beroepen en vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor een ander. Van medewerker in de zorg, lid van een vereniging, tot vakkenvuller in de voedselketen. Wat zijn we trots op jullie!

In de afgelopen weken hebben we kaarten verstuurd aan inwoners, winkeliers, organisaties en verenigingen, om hen een hart onder de riem te steken. We houden contact met doelgroepen en partners in onze samenleving, zoals het onderwijs, ondernemers, politie en de zorg. We willen graag weten: wat speelt er, wat is nodig, waar kunnen we bij helpen? Deze informatie helpt om onze samenleving vitaal te houden, zowel sociaal als economisch.

Met de Paasdagen voor de deur doen we een beroep op iedereen: Blijft thuis, zoals u afgelopen weekend met het mooie weer ook massaal deed. Dankzij uw inzet kunnen we samen de verdere verspreiding van het virus tegengaan. Dat is enorm belangrijk voor ieders gezondheid.

Ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Geef elkaar de ruimte in de supermarkt, houdt u aan de regels. Tegen onze jongeren willen we graag zeggen: Wat goed dat jullie gehoor geven aan de oproep om niet samen te gaan voetballen! Dat is belangrijkrijk voor je eigen gezondheid, maar zeker ook die van anderen. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Beste inwoners, we hopen met u dat het ‘normale’ leven weer snel terug keert.

Tot die tijd: Let goed op u zelf en zorg goed voor elkaar!

Burgemeester Marina Starmans,
Mede namens wethouders René Jansen, Eline van Boxtel en Petra Lepolder