Een wisselend team bestaande uit politie, Enexis, woningcoöperatie Casade en medewerkers van de gemeente Dongen werken regelmatig samen om criminele activiteiten binnen de gemeentegrenzen tegen te gaan, te voorkomen en aan te pakken. Onderzoek dat leidt tot actie tegen heimelijke praktijken die de samenleving last en hinder opleveren is een voorwaarde om te zorgen voor een voor bewoners en bedrijven veilig woon- en werkklimaat. Ook bezoekers aan het dorp moeten dat veilig kunnen doen. Het werkgebied van het betreffende team was ook nu ruim , zo werd gezocht naar zogenaamde spookbewoning , daar is sprake van als blijkt dat de huurder van het pand niet staat ingeschreven op het betreffende adres en het bijvoorbeeld is onderverhuurd soms zelfs door middel van een makelaar. Óók werd gekeken naar het in bezit hebben van drugs en het onderhouden van diverse andere ondermijnende activiteiten. Om controle mogelijk te maken werkt men met behulp van tips. Aan de hand van al dan niet anonieme tips en meldingen wordt een selectie van adressen gemaakt, die interessant zijn om te controleren. De meldingen waren ook dit keer afkomstig van wijkagenten, de buitengewoon opsporingsambtenaren en de wijkbeheerder van Casade. Burgers, ondernemers en willekeurige inwoners kunnen de instanties via verschillende kanalen inlichten over ‘verdachte situaties’.

Dinsdag 3 maart waren er bedrijfscontroles in de ochtend en in de middag kregen diverse personen een bezoek na meldingen van mogelijke fraude en andere overtredingen. Dat controles als deze hun vruchten afwerpen is evident.

De gemeente noemt in haar persbericht de volgende situaties :

  • Op een adres was sprake van een slecht woon- en leefklimaat; de woning voldeed niet aan de normen uit het Bouwbesluit. Gas en elektra werden wegens een grote betalingsachterstand afgesloten.
  • Op een locatie werden een hoeveelheid drugs en een GHB-lab aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen en de gemeente is van plan de woning te sluiten. De huurovereenkomst wordt ontbonden.
  • Op een locatie werd met energie gefraudeerd, wat levensgevaarlijk is omdat er brand kan ontstaan.
  • Op diverse adressen werd geconstateerd dat inwoners niet op tijd de weg naar zorg weten te vinden. Voor hen is passende hulp ingeschakeld.
  • Er werden bedrijven opgespoord die nog niet bekend waren, maar wel een melding van de bedrijfsactiviteiten hadden moeten doen. Een aantal krijgt op korte termijn een nadere milieucontrole. Ondernemers en eigenaren werkten over het algemeen goed mee. De meesten waren aanwezig en waardeerden de controles.
  • Op een locatie constateerden politie en gemeente dat het betreffende bedrijf het Digitaal Opkopers Register (DOR) niet bijhoudt. Opkopers van tweedehands spullen zijn verplicht om dit register in te vullen. Politie en gemeente houden regelmatig steekproeven om te voorkomen dat er handel in gestolen goederen ontstaat. De komende periode gaan politie en gemeente hier strenger op toezien en waar nodig handhaven.

Hulp bij crisis

Tijdens de integrale controles kwamen bovendien op diverse adressen sociale problemen bij bewoners aan het licht.

Maakt u zich zorgen om iemand met verward gedrag, zoals ronddolen op straat, zichzelf vervuilen of wartaal uitslaan? Belt u dan het Crisis Interventie Team (CIT) Hart van Brabant via 0800 – 8013. Kijk voor meer informatie op https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/crisishulp/. Het CIT kan met uw meldingen aan de slag. ‘Melden heeft zin’! Ziet u verdachte situaties die mogelijk strafbaar zijn? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem (M.). Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur. U kunt 24/7 online melden in een beveiligde omgeving via www.meldmisdaadanoniem.nl.