Plannen voor appartementen, parkje en parkeren

Op dinsdag 10 maart houdt de gemeente Dongen in samenwerking met De Bunte Vastgoed Zuid B.V. een inloopavond over een nieuwe inrichting van het Biezenplein. De ontwikkelaar heeft een plan ontwikkeld dat bestaat uit ruimte voor appartementen, een parkje en parkeerplaatsen. De bijeenkomst heeft plaats in De Cammeleur. Binnenlopen kan tussen 19.00 en 21.00 uur.

De ontwikkelingslocatie Biezenplein ligt in het centrum van Dongen, op de hoek Hoge Ham-Biezen. Tijdens de inloopavond zijn tekeningen beschikbaar en lichten medewerkers van CIER Architecten en bureau Kragten het plan toe. Ook zijn er medewerkers van De Bunte Vastgoed en de gemeente Dongen om vragen te beantwoorden.

gedeelte Biezenplein

Werken aan het centrum

Samen met inwoners, ondernemers, organisaties, ontwikkelaars en makelaars werkt de gemeente aan de toekomst van het centrumgebied. Zo is de openbare ruimte flink opgeknapt, kregen gevels van diverse winkels een nieuw gezicht en kijkt een werkgroep Wonen naar kansrijke locaties voor woningbouw. Locatie Biezenplein is daar één van.

Wijziging bestemmingsplan

De gemeente Dongen is eigenaar van de locatie Biezenplein. De locatie staat opgenomen in het woningbouwprogramma. Om woningbouw mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan Centrum nodig. De Bunte Vastgoed informeert nu eerst omwonenden en belangstellenden over de plannen. Daarna worden de reacties beoordeeld en waar mogelijk verwerkt. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit en volgt een inspraakperiode van zes weken.

Rioleringsplan

Tijdens de inloopavond op 10 maart is er ook aandacht voor een rioleringsplan voor omliggende straten (Minister Ruys de Beerenbrouckstraat, Doctor Kuyperstraat en Minister Loeffstraat). Bij het renoveren en vernieuwen van de riolering kunnen de straten opnieuw worden ingericht. Hierbij is onder andere aandacht voor de opvang en opslag van regenwater, groen in de straat en betere groeiplaatsen voor bomen. Bewoners kunnen tekeningen inzien, wensen aangeven en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in de tweede helft van dit jaar.