.

Foto : BHIC

Dongen, 21 februari 2020 . Het is nog lang geen gelopen race. Het huisvesten van maximaal 99 voornamelijk Poolse arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis Glorieux stuit nog steeds op bezwaren van een aantal zich verenigd hebbende buurtbewoners. Het lijkt er dus op dat een door alle partijen gewilde en aanvaardbare oplossing nog lang op zich zal laten wachten. Er is een patstelling ontstaan en er wordt geen duimbreed afgeweken van standpunten. Een groep buurtbewoners wil een permanente bestemming voor het gebouw. Ze streven daar al jaren voor zeggen ze onder leiding van buurtbewoonster Germaine Portier. Ze zijn niet tegen de komst van de Polen, klinkt het geregeld. Portier maakte ook nu gebruik van het recht vóór de vergadering in te spreken. De gemeente heeft omschreven in een raadinformatiebrief een uiterste poging gedaan om de ontevreden omwonenden gerust te stellen en tegemoet te komen door een groot aantal en vergaande voorwaarden te stellen aan de eigenaar van het gebouw Leystromen om de komst van de arbeidsmigranten te vergunnen. ZIE HIER

Inspreekster Portier was duidelijk ontstemd over een volgens haar niet juiste opmerking in de brief van de gemeente als zouden de bewoners betrokken zouden zijn geweest in de besluitvorming door middel van inwonersparticipatie. Zij ziet ‘inlichten en het aanhoren van meningen van de buurtbewoners ‘ niet als participatie en erkent daarin niet de in haar ogen bedoelde bewonersparticipatie. Ze eiste dan ook een rectificatie van wethouder Eline van Boxtel,die persoonlijk werd aangesproken. Van Boxtel die tijdens de inspreektijd van Potier zich duidelijk non verbaal irriteerde bleef in haar verbale antwoord duidelijk en vastberaden. Ze gaat niet rectificeren. PvdA fractievoorzitter Martin Montens viel de wethouder bij en opperde dat participatie in een zaak niet altijd betekend dat een partij altijd 100% gelijk krijgt. Er zijn volgens Montens door de gemeente vergaande toezeggingen gedaan over permanente invulling van het gebouw en op veel punten aan de wensen van de buurtbewoonsters tegemoet gekomen. Montens wilde zelfs in discussie met inspreekster, maar dat ging voorzitter burgemeester Starmans wat te ver. Een klein incident op de tribune was het gevolg. Duidelijke steun voor de buurtbewoners kwam er alleen van de CDA-fractie.

Volgens wethouder van Boxtel zijn er enkele schriftelijke bezwaren binnengekomen aangaande de voorgenomen vergunning aan Leystromen. Werkzaamheden aan in in gebouw die begin maart zouden worden aangevangen zijn in verband hiermee uitgesteld. Volgens van Boxtel blijkt overigens uit opmerkingen en verklaringen van ‘andere ‘ buurbewoners dat die positief zijn over de te verlenen vergunning voor de huisvesting van de Polen. Zij willen volgens de wethouder de schouders er onder zetten en denken aan samen koken of buurgerelateerde samenkomsten. Van Boxtel benadrukte ook dat het gebouw niet in eigendom is van de gemeente en als de eigenaar aan alle eisen voldoet die gemeente vraagt , vergunning niet kan worden onthouden.

UW REACTIE WORDT LATER ZICHTBAAR