Dongen, 13 februari 2020. update Tjietse Broeders is geen politiek commentator / verslaggever meer bij het Weekblad Dongen. Of hij voor het Weekblad blijft schrijven in een andere rubriek is nog niet bekend. Hijzelf is daar niet duidelijk over. In een persverklaring die vandaag in z’n geheel is te lezen in het Weekblad Dongen in de rubriek ‘Triangel’ en als Ingezonden brief in de digitale pers zegt Broeders daarover niets. Tegenover deze krant zegt hij letterlijk “Ik stop niet met schrijven. Maar zal waarschijnlijk minder aanwezig zijn bij de raadsvergaderingen. Hoe ik nu mijn schrijverschap precies invulling ga geven, houd ik nog even voor mezelf. Veel is namelijk nog in ontwikkeling“ aldus Broeders. Tjietse Broeders kwam eind vorig jaar zelf in het nieuws toen zijn contract als trouwambtenaar bij de gemeente niet werd verlengd of omgezet werd in een vast contract. Volgens de gemeente was daar reden voor;een verandering in de wet. Broeders reageerde daar fel op met stevige bewoordingen in het Weekblad en de lokale media. Bekend is dat de politiek commentator geen blad voor de mond neemt en dingen benoemd zoals ze volgens hem zijn. Ook persoonlijke ‘aanvallen’ schuwt Broeders niet. Als daar aanvaardbare en juiste argumenten voor gebruikt worden, brengt dat de waarheid, het begrip en het evenwicht tussen burger en zij die beleid maken dichterbij. Een stevig debat verjaagd de arrogantie.

Hijzelf vindt dat de persvrijheid in het geding komt bij maatregelen van de gemeente zoals hij die ondervond; hij voelde zich ‘de mond gesnoerd’. Er ontstond ook een grimmige sfeer in de raadszaal toen naar aanleiding van het door Broeders ‘omstreden’ genoemde niet verlengen van zijn contract zelfs vragen werden gesteld door alle drie de oppositiepartijen in de raad. Die werden verslagen en becommentarieerd door het Weekblad en andere lokale media. Gemeentesecretaris Henk van Noort verantwoordelijk voor het niet verlengen van het BABS- contract van Broeders reageerde in diezelfde pers over zijn omstreden beslissing door gebruik te maken ( op initiatief van alle lokale media ) van zijn recht op weerwoord.

foto Esther Huijskens.

De aanleiding en gevolg van zijn handelen was volgens van Noort zuiver juridisch en komt voort uit een aanpassing in de wet aangaande de rechtspositie van ambtenaren. De gemeentesecretaris verklaarde dat hij juist de journalistiek en de persoon Broeders wilde beschermen door zich , op wat voor manier dan ook onafhankelijk te maken van ( in dit geval de gemeente ) zijn werkgever. Juist door het niet verlengen van het contract zou Tjietse méér vrijheid genieten dan nu het geval is. Letterlijk :“Journalisten moeten ‘zonder last’ kunnen schrijven wat ze willen”. Burgemeester Marina Starmans gaf in soortgelijke bewoordingen dit antwoord op de vragen in de raad. Dat de kwestie nu leidt naar een climax was voorspelbaar en verdient geen schoonheidsprijs in de politieke geschiedenis van dit dorp.

Zie ook HIER , HIER en HIER