Dongen, 24 januari 2020. Beginnen met het goede nieuws is een veel voorkomend fenomeen. Het college van Dongen koos hiervoor bij het vrijgeven van de gegevens uit de eerste evaluatie over het wel en wee van de eind 2018 geopende Cammeleur. Dat kan ook. De Cammeleur is inderdaad de nieuwe hotspot van Dongen zoals het college opmerkt. Aan de hand van de vrijgekomen cijfers vanuit een op 15 januari 2020 gesloten enquête onder gebruikers en bezoekers blijkt dat op een schaal van 10 de ondervraagden gemiddeld een 7,2 aan waarderingscijfers gaven aan vele aspecten van het gebouw en het concept waarop de Cammeleur draait . Men voelt zich thuis in de Cammeleur en men vindt dat er genoeg te doen is (veel activiteiten in het gebouw). Ook vindt men goed geholpen te worden , zijn ze tevreden over de ruimten en vindt men de prijzen aanvaardbaar. De ( 28) medewerkers zijn tevreden over de ‘open cultuur’ ,de ruimten ,het gevarieerde aanbod van activiteiten , de toegankelijkheid, de ten tijden van de enquête geldende toegangstijden en de samenkomsten tussen de verschillende doelgroepen .Ook minpuntjes kwamen hier naar voren .”In praktijk lopen ze het meest aan tegen drukte in het gebouw en op kantoor en de overlast van jongeren. Medewerkers zien nog groeimogelijkheden in de samenwerking en communicatie tussen de partners “zegt het college. Wel werd het ‘klimaat’ in de enquête door gebruikers en bezoekers ook regelmatig genoemd als verbeterpunt.

persfoto

De nu vrijgegeven evaluatieresultaten van het Cammeleur-concept is een initiatief van de vier Cammeleur-partners en de gemeente Dongen. Er is breed gekeken naar structuren en er waren interviews met belanghebbenden waaronder het personeel. Er is intensief gekeken naar inhoud, programmering, samenwerking, exploitatie en bedrijfsvoering. Behalve een juichstemming is er zeker sprake van ( financiële) beren op de weg. Met name het Kunstpodium heeft het financieel moeilijk. In de informatiebrief aan de raad somt het college de belangrijkste knelpunten op die ‘aandacht verdienen’. Daaronder vallen vooral zaken op financieel gebied , gespecificeerd onder beheer en exploitatie,financiële afspraken met de gemeente en tussen partners onderling. Ook samenhangende groeimogelijkheden, separaat ondernemerschap en het stellen van duidelijke kaders op dit gebied spelen een rol.

Kunstpodium

Een zorgenkindje is met name het Kunstpodium. Deze partner kreeg vorig jaar een toen gezien als ‘ broodnodig ‘subsidievoorschot van € 100.000,- . Er werden daarvoor vergaande afspraken gemaakt tussen de gemeente en het Kunstpodium over teruggave of inlopen van het toegekende voorschot. De leiding van het Kunstpodium had zich, ook naar eigen zeggen verkeken op de hogere kosten die gepaard gingen met de uiteindelijke verhuizing van het instituut van de Kerkstraat naar de Hoge Ham. Men heeft inmiddels initiatieven genomen om uit de zorgen te komen. Enkele bestuurders, maar ook een deel van het personeel hebben dat als naar ondergaan met als resultaat een ware bestuurscrisis. Het college zegt in de brief aan de raad dat het bestuur weer voltallig is op dit moment.

Op financieel terrein is ook de positie van Stichting DonckHuys niet rooskleurig; er zijn zorgen over de financiële positie die nog verslechterd is de afgelopen jaren ,terwijl voor de ‘ verhuizing’ de bodem van de geldkist bijlange niet zichtbaar was. Er is veel geld gaan zitten in de periode waarin tijdelijke uitwijklocaties tijdens de bouw van het huidige pand noodzakelijk waren. In de brief aan de raad noemt het college de financiële positie van DonckHuys zorgelijk.”De ruime openingstijden, het intensieve gebruik van het gebouw, groei van zaalverhuur, toename van ondersteuningsvragen en het hogere niveau van voorzieningen brengen meer kosten met zich mee dan van begin af aan is aangenomen. Hier staan weliswaar hogere opbrengsten tegenover, maar (gezien de maatschappelijke functie) wegen deze niet op tegen de hogere kosten. Stichting DonckHuys heeft als beheerder en exploitant van De Cammeleur daardoor de druk op haar begroting.” aldus het college. DonckHuys nam inmiddels al maatregelen. De openingstijden zijn aangepast; met name in het weekend , maar de stichting wil ook het beheer over de ’s Gravenmoerse ‘De Geubel’ afstoten. De gemeente is daarover in overleg getreden met de Geubelcommissie en Stichting DonckHuys hoe ‘ tot een werkbare oplossing te komen’ voor alle partijen binnen de bestaande kaders. De gemeente Dongen heeft inmiddels voor 2020 al wel een voorlopige subsidie toegekend aan Stichting DonckHuys.

Hoe verder

Het college heeft zorgen over de Cammeleur. Ook de algemene financiële situatie van de gemeente speelt daarbij een belangrijke rol. Er moet random ruim 4 miljoen bezuinigd worden “Voor de Cammeleur-partners houdt dit in dat er in 2022 een ombuigingsopgave is geformuleerd van €  50.000, oplopend tot € 125.000 vanaf 2023 ” aldus het college in de raadinformatiebrief.

De inhoud van de brief aan de raad staat gelijk aan de conclusie die het college trekt: na de evaluatie. Positief en hoopvol.

“Met de realisatie van De Cammeleur is gestart met een ambitieus samenwerkingsconcept. Uit de evaluatie blijkt dat dit concept succesvol is. Er is een nieuwe hotspot in Dongen gerealiseerd. Gebruikers en bezoekers waarderen De Cammeleur met een 7,2. De komende periode gaan we met de Cammeleur-partners aan de slag met toekomstscenario’s om tot een toekomstbestendig Cammeleur-concept te komen”.

UW REACTIE WORDT LATER ZICHTBAAR