Dongen, 3 december 2019‘We krijgen het gelijk steeds meer aan onze kant’. Dat was de algemene tendens na de ledenvergadering van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik die vorige week plaatsvond. De Vereniging maakt zich sterk voor het behoud van de kostbare natuur van Dongen. Die wordt bedreigd door de plannen van de provincie om een nieuwe weg door de Duiventoren en het Blik aan te gaan leggen. Vorig jaar protesteerden Dongenaren hier nog massaal tegen bij het provinciehuis. Daarna heeft de vereniging een beroepsprocedure bij de Raad van State opgestart. Mede door de lopende stikstofdiscussie loopt deze procedure nu al meer dan een jaar. ‘Positief’, zo was de samenvattende conclusie van de aanwezige leden. ‘De kans dat de weg door onze natuur uiteindelijk niet door gaat wordt er alleen maar groter door’.

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de weg bij Oosterhout. Dat is de aansluiting op de A27. Dit wordt fase 1 genoemd en daar is al een vergunning voor verleend. Daar is veel verwarring over maar het besluit over fase 2 (vanaf de kruising van de Provinciale Weg bij Oosteind tot aan de Steenstraat op Tichelrijt) ligt dus nog bij de Raad van State. De ledenvergadering sprak de hoop uit met het oplossen van het knelpunt naar de A27 de verkeersproblemen voor een groot deel zullen zijn opgelost. Nut en noodzaak van de aanleg van fase 2 richting Dongen door de natuur zullen dan een stuk minder zijn. En dat telt bij de Raad van State.

Niet te spreken was de ledenvergadering over de opstelling van de gemeenten Dongen en Oosterhout en de provincie. ‘ Die hebben nog steeds niets gedaan aan de veiligheid en doorstroming van de Heistraat ‘viel er te beluisteren. “Dit terwijl dat wel via een motie van Provinciale Staten was afgesproken “ aldus voorzitter René Roovers. Roovers weer :”Blijkbaar is men bang dat als de knelpunten op de bestaande weg ook nog eens verholpen zijn, de noodzaak van deze onnodige en 50 miljoen kostende weg helemaal vervalt”. De Vereniging besloot er bij de gemeenten op aan te dringen om de motie ‘Maak werk van de bestaande weg’ zo snel mogelijk uit te voeren.

Stand van zaken N629 tot aan de Westerlaan (fase 2)

UPDATE 3 december 2019

De uitvoering van de tweede fase, de N629 tot aan de Westerlaan, volgt zodra de behandeling van het Provinciaal Inpassingsplan bij de Raad van State is afgerond. U kunt de plannen (fase 2) via de virtuele kaart bekijken: https://pnb.projectatlas.app/n629/map/visualisatie/straks
Wellicht heeft u iets in het nieuws erover gehoord, de uitspraak van de Raad van State over het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom is in de natuurbeschermingswet vastgelegd dat er een natuurvergunning nodig is voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming daarvoor gebaseerd op het landelijke Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State heeft het PAS echter ongeldig verklaard. Daardoor kwam de vergunningverlening stil te liggen. Dat heeft grote gevolgen voor projecten in onder meer de bouw, infrastructuur, industrie en landbouw. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. 
Ook voor de plannen voor de N629 is op dit moment nog niet duidelijk wat dit betekent, maar het leidt in ieder geval tot een vertraging. De Inpassingsplannen voor de N629 die onder het PAS vergunbaar waren, zijn dit nu niet meer. De komende maand worden er nieuwe stikstofberekeningen gemaakt, zodat de uitstoot van stikstof en de neerslag van de plannen voor de N629 op de Natura 2000-gebieden duidelijk wordt. Afhankelijk van de uitkomst van deze berekeningen bekijkt de provincie wat nodig is om het project doorgang te laten vinden.
Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Dongen en Oosterhout zijn van plan om extra kwaliteit toe te voegen aan het gebied rond de N629. Deze plannen komen bovenop de verplichte natuurcompensatie en landschappelijke inpassing van de weg. Dit gebeurt in samenwerking met ondernemers, bewoners en verenigingen uit het gebied. Tijdens het Dromenlab hebben belanghebbenden meegedacht over de toekomst van het gebied. Dit heeft een vervolg gekregen in het Maaklab. Op dit moment werken twaalf initiatieven aan de uitwerking van hun plannen, dit op het gebied van herstel van landschap, versterken van nieuwe en toegankelijke natuur en recreatie